Hlavní navigace

Videofrekvence v reálném čase - MS exchange 2000 conferencing server

1. 4. 2001

Sdílet

Technologie umožňující pořádání audioa videokonferencí v reálném čase, sdíleníinformací, virtuální porady, školení a další formy "virtuální" spolupráce radikálně mění na
Technologie umožňující pořádání audioa videokonferencí v reálném čase, sdílení
informací, virtuální porady, školení a další formy "virtuální" spolupráce
radikálně mění naše dosavadní pracovní i osobní možnosti a zvyklosti, a je
zřejmé, že jejich využití je možné prakticky ve všech oblastech (obchodní
společnosti, zábavní průmysl, hotelnictví a turistika, školství atd.).
Microsoft tyto možnosti nabízí ve své nové verzi produktu Exchange Server,
kterou je MS Exchange 2000 Conferencing Server. Základní verze tohoto produktu
MS Exchange 2000 Server a MS Exchange 2000 Enterprise Server poskytují nástroje
pro skupinovou práci a komunikační možnosti jako jsou elektronická pošta,
skupinové plánování, sdílení a správu kontaktů a dalších složek, workflow, apod.

Conferencing Server používá pro datové i videokonference technologii Conference
Technology Provider CTP, což je otevřená platforma poskytující možnost
integrace produktů třetích stran. Základní komponentou systému je Conference
Management Service, která poskytuje nástroje pro administraci systému,
integraci s kalendářovými a dalšími službami, a také koordinuje činnost
vlastních konferenčních prostředků Data Conferencing Provider pro datové
konference založené na standardu T.120 a Video Conferencing Provider pro
audiovideokonference. Pro datovou komunikaci je doporučen klient Microsoftu
NetMeeting, který může být spuštěn i jako vložená komponenta ve webovém
prohlížeči. Pro plánování a přípravu konferencí je nejvhodnější používat MS
Outlook 2000, zejména pro jeho integraci s kalendářovými službami, vylepšeny
byly i možnosti programu Outlook Web Access (v důsledku tedy webové
prohlížeče), použít však lze i další klienty jako např. Lotus Notes, či MS
Schedule+. Z hlediska bezpečnosti rozlišuje Conferencing Server tři základní
přístupy (důležité i v případě konferencí na intranetu): veřejný (bez
jakéhokoli omezení a tedy i ochrany, připojit se tedy může prostřednictvím
příslušného URL kdokoli), veřejný přístup za použití hesla a konečně soukromý
(konference pouze pro zvané, nutná plná autentifikace účastníka), umožněno je i
použití šifrování datových konferencí.


Možnosti produktu

Virtuální textové diskuse ("Chaty"). Chatové služby jsou založeny na
standardním protokolu Internet Relay Chat a jsou integrovány se službou Windows
2000 Active Directory. Zvýšen byl maximální počet uživatelů na jeden server na
20 000. Conferencing Server umožňuje kromě standardního "textového rozhovoru"
dvou osob a skupinových diskusí i tzv. moderované diskuse, používané např. při
chatech se známými osobnostmi. K dalšímu vývoji a rozšíření je určen Chat SDK.
Uživatelé Exchange Serveru mohou také k získání okamžité stručné informace o
kolegovi nebo jiném uživateli (např. přítomen, mimo kancelář apod.) využívat
služby tzv. Instant Messagingu, který byl rovněž integrován s Active Directory.

Nástěnky, vývěsky. Tato funkce umožňuje vystavit požadované informace (kresby,
obrázky, diagramy apod.) s možností připojení poznámek ostatními uživateli.
Základní aplikací je vektorové grafické prostředí, podporována je technologie
drag and drop.

Týmová práce sdílení aplikací. Další možností, kterou poskytuje Conferencing
Server, je sdílení aplikací a týmová práce na dokumentech, prezentacích a
jiných souborech (např. týmová editace dokumentu). Výhodou je i fakt, že
účastníci konfrence tohoto typu nemusí mít, pochopitelně s výjimkou
organizátora (tedy osoby sdílící aplikaci), příslušnou aplikaci nainstalovanou
na svém klientském počítači.

Sdílení schránky. Jedna ze základních možností výměny informací: objekty lze
umístit do schránky, ostatní uživatelé je mohou kopírovat apod.

Přenos souborů. Umožňuje zasílání souborů na pozadí vybraných účastníků bez
přerušení probíhající další komunikace.

Audio videokonference pořádané prostřednictvím Conferencing Serveru (tedy
pomocí služby Video Conferencing Provider) probíhají na standardu TAPI 3.0
Windows 2000 s použitím technologie IP multicasting, umožňující koordinaci
vysílání dat více uživatelům najednou. Zapojit se do audiovideokonferencí je
možné i pro klienty standardu H.323. Příprava konference spočívá v určení
účastníků, volbě typu konference a dalších prostředků. Zde Microsoft doporučuje
Outlook 2000, zejmená pro integraci s uživatelskými kalendáři vlastní
naplánování videokonference znamená vyplnění příslušných parametrů v okně nové
události. Server automaticky vygeneruje jednoznačnou URL adresu, pomocí které
se lze do konference přihlásit i prostřednictvím webového prohlížeče. V průběhu
vlastní konference mohou její účastníci využívat další služby umožňující lepší
řízení konference, jako jsou příslušné časové údaje, informace o typu a
bezpečnosti konference, možnosti jejího ukončení nebo prodloužení, apod.


Závěr

Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server poskytuje klientům, majícím
informační systém založený na platformě Microsoftu, logické rozšíření služeb
poskytovaných Exchange Serverem o široké spektrum možností virtuální spolupráce
v reálném čase. Výhodou je i možnost použití široké škály klientů a na straně
serveru integrace s dalšími službami poskytovanými operačním systémem Windows
2000.1 0128/OK o


MS Exchange 2000 Conferencing Server

rozsáhlé možnosti spolupráce v reálném čase
integrace s některými službami Windows 2000
jednoduchá a efektivní administrace

K recenzi poskytla firma: Microsoft, s. r. o., Novodvorská 1010, Praha 4