Hlavní navigace

Velmi obsáhlá, velmi objemná - MS Encarta Encyclopedia Deluxe 2000 & Interactive World Atlas 2000

Sdílet

ENCYCLOPEDIA deluxe 2000Mezi desítkami tisíc hesel, tisícovkami ilustrací, obrázků a zvukových ukázek a více než stovkou videoukázek jen těžko nenaleznete to, co hledáte. Pochopitelně...
ENCYCLOPEDIA deluxe 2000
Mezi desítkami tisíc hesel, tisícovkami ilustrací, obrázků a zvukových ukázek a
více než stovkou videoukázek jen těžko nenaleznete to, co hledáte. Pochopitelně
zde nejsou obsažena všechna témata do hloubky, nicméně detailnost některých
faktografických souborů je, řekl bych, udivující. Velmi podrobné a přesné
informace o snad všech zemích světa, živočišných druzích či jazycích jsou
doplněny ilustrativními ukázkami. Jestli ovšem nejste spokojeni s přesností
nalezené informace, je připravena desítka tisíc odkazů na Web, kde je možno
nalézt detailnější údaje. Tato encyklopedie se navíc snaží takříkajíc nevyjít z
módy, a proto Encarta nabízí pravidelnou aktualizaci údajů v databázích pomocí
Internetu. Poměrně zajímavým přídatkem k jinak kvalitním informacím je možnost
nainstalovat podporu čtení textů. Nezní to sice nijak zvlášť libě, nicméně je
dobře rozumnět, tedy pokud umíte anglicky. Celá encyklopedie je bohužel v tomto
jazyce.
INTERACTIVE world ATLAS 2000
Druhou, jistě neméně pozoruhodnou aplikací je interaktivní atlas světa. K
prostředí tohoto není moc co dodat, jestliže jste přečetli předchozí odstavce.
Tento program je však zaměřen hlouběji na geografické, živočišné a
faktografické údaje o naší krásné planetě. Protože nemá tak široký záběr jako
Encyclopedia, bylo možno informace pojmout více do hloubky. Ačkoliv by se někdo
mohl domnívat, že atlas je jen soubor map, tento obsahuje i spoustu článků a
faktografických údajů. O každé zemi se dozvíte všechny potřebné detaily. Kromě
toho lze určit i zeměpisnou polohu kteréhokoliv místa na světě, a mapy lze
navíc zobrazit více než dvaceti způsoby. Každá země je také dokumentována řadou
fotografií (jejich celkový počet přesahuje sedm tisíc). Některé fotografie jsou
doprovázeny i příslušnými zvuky (např. záběr na jihomoravskou krajinu je
doprovozen lidovou písní místního kraje). Nalezení většího města či
geografického útvaru je většinou bezproblémové, v atlasu je zaneseno na 1,8
milionu místních jmen. Pro detailnější informace lze (stejně jako v
encyklopedii) využít některý z více než dvanácti tisíc webových linků. Atlas je
rovněž v anglické verzi.
Závěrem
lze konstatovat, že se jedná o rozsáhlou a objemnou encyklopedii s velmi
širokým záběrem a s kvalitními informacemi. Autoři se střežili jakýchkoliv
sporných nebo nevyjasněných témat, která by mohla působit tendenčně. Vše je
pojato čistě faktograficky a formálně.
Škoda jen, že celá encyklopedie i atlas jsou pouze v angličtině. Tuto stížnost
však čtete již potřetí, a možná vás již nudí. Nicméně si myslím, že takto
kvalitní encyklopedie by jistě našla svoje místo například na školách pro
doplnění si znalostí a rozšíření obzorů v tématech, která studenty zajímají.
Studenti zejména nižších ročníků škol však pravděpodobně nebudou vybaveni
dostatečnými jazykovými znalostmi.
Oproti minulým verzím Encarty se pochopitelně jedná o aktualizaci všech údajů a
pozměnění uživatelského rozhraní při zachování všech vymožeností. Navíc je
obsažen větší počet virtuálních procházek po různých zemích (i po Praze), jak v
atlase, tak v encyklopedii.
Práce, nebo spíše studium, je tak velmi podobná brouzdání po Internetu s tím,
že nalezená informace bude vždy kvalitní a přesná a k tomu by měly přece
encyklopedie a atlasy sloužit.
MS Encarta EncyclopediaDeluxe 2000 & InteractiveWorld Atlas 2000objem
informacíkvalita zpracovánínení česky
K recenzi poskytla firma:Microsoft, s. r. o.Novodvorská 1010, Praha 4Cena: 2
500 Kč (Encyclopedia), 1 800 Kč (World Atlas) bez DPH