Hlavní navigace

Velká školní encyklopedie

1. 12. 2006

Sdílet

Matematika, přírodověda, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis od LANGMasteru Velká kapacita DVD disků umo


Matematika, přírodověda, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis od LANGMasteru


Velká kapacita DVD disků umožňuje vměstnat do interaktivních výukových programů a encyklopedií stále větší množství užitečných informací.
Příkladem rozsáhlého záběru učiva a informací obsažených v jednom produktu je nový titul Velká školní encyklopedie s podtitulem "Cesta za vědomostmi, poznáním, zábavou a dobrodružstvím", který na český trh uvádí společnost LANGMaster.
Produkt se dodává na třech DVD, přičemž učivo je na jednotlivých discích rozděleno podle předmětů a věku žáků, pro něž jsou materiály určeny. Na prvním nosiči najdeme Matematiku I, Matematiku II, Přírodovědu I a Přírodovědu II záběr učiva odpovídá látce pro děti ve věku 9-12 let. Druhý a třetí disk je určen pro starší žáky, konkrétně pro věkovou skupinu 12-16 let. Obsaženými předměty jsou Matematika I a II, Fyzika I a II, Chemie I a II, Biologie I a II, Zeměpis I a II a Dějepis I. Jde do jisté míry o kompilaci již vydaných samostatných produktů, konkrétně výše zmíněných předmětů ze série Škola hrou řady S a M.
Obsah je rozdělen do mnoha tematických okruhů, členěných dále na kapitoly. Například v přírodovědné části se žáci mohou seznámit s problematikou hornin, nerostů a půdy, fauny a flóry, krajiny a jejího reliéfu, atmosféry a klimatu, stejně jako s dalšími okruhy učiva. Chemie I a II se pak zabývá například látkami a jejich přeměnou, atomy a molekulami, vodnými roztoky, kyselinami a hydroxidy, nerostnými látkami a podobně...
Texty s informacemi jsou samozřejmostí, ale naštěstí jsou doplněny o živé fotografie, grafy a různé nákresy. Větší interaktivitu produktu podtrhují i četné videonahrávky a animace. Multimediální materiál je opravdu bohatý: encyklopedie obsahuje více než 13 tisíc fotografií, map a obrázků, přes 10 tisíc multimediálních obrazovek, více než tisíc animací a videosekvencí a v neposlední řadě čtyři a půl tisíce zvukových nahrávek. Kromě toho produkt nabízí i slovníčky pojmů souvisejících s vybraným okruhem, různé modely, zajímavosti a další zpestření základního textu. V některých částech encyklopedie nechybí ani návody na jednoduché pokusy s příslušnými ilustračními nákresy.
I když v názvu produktu najdeme slovo "encyklopedie", nejde o pouhé pasivní shrnutí informací, doplněné multimediálními prvky. Program umožňuje i zkoušení a procvičování učiva, přičemž interaktivní cvičení (kterých je mimochodem více než čtyři a půl tisíce) se liší podle toho, k jakému předmětu patří. Na žáky tak čeká počítání příkladů, výběr správných odpovědí z několika možností, poznávání obrázků a podobně. Cvičení jsou přiřazena ke každé kapitole a je tak možné hned po nastudování určité problematiky vyzkoušet, zda žák látce porozuměl. Výsledky se zaznamenávají a lze je kdykoliv zpětně kontrolovat.
Velikou výhodou produktu je komplexnost učiva: na třech DVD discích se nachází opravdu úctyhodné množství informací. Po technické stránce je titul dobře zpracován, i když některá menu působí trochu neuspořádaným dojmem. Na druhé straně dobře funguje propojení jednotlivých částí a v samotných obrazovkách s učivem či testy a cvičeními se žák může orientovat velmi dobře. Cena těsně pod tři tisíce sice není nízká, ale vzhledem k rozsahu encyklopedie je více méně přiměřená.

LANGMaster
Velká školní encyklopedie

obrovský záběr učiva
bohatý multimediální materiál
grafika některých menu
K recenzi poskytla firma: LANGMaster, www.langmaster.cz
Cena: 2 999 Kč

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).