Hlavní navigace

Ve dvou se to lépe táhne - NDS for NT 2.0

1. 5. 1999

Sdílet

Důležitou součástí každého síťového operačního systému je mechanismusuchovávání informací o jednotlivých zdrojích v síti (např. o uživatelích, serverech, tiskárnách). Výjim...
Důležitou součástí každého síťového operačního systému je mechanismus
uchovávání informací o jednotlivých zdrojích v síti (např. o uživatelích,
serverech, tiskárnách). Výjimkou nejsou ani systémy Novell NetWare a Microsoft
Windows NT. NetWare 4 před několika lety přišel s novinkou v podobě
adresářových služeb Novell Directory Services (NDS), které pracují s globální
distribuovanou databází Directory. Jednotlivé síťové zdroje představované
objekty jsou v databázi uspořádány nikoliv plošně na stejné úrovni, ale v
podobě hierarchické stromové struktury, nezávisle na jejich fyzickém umístění
(obdoba struktury souborového systému). Díky tomu mohou uživatelé používat
různé síťové služby, aniž by znali skutečné umístění serveru, který tyto služby
poskytuje. Jiná situace je v případě Windows NT. Zde firma Microsoft
implementovala doménový systém, jenž ale není (zejména v rozsáhlejších sítích)
příliš efektivní.
Dnes se lze stále častěji setkat se sítěmi obsahujícími zároveň servery s
různými operačními systémy. Důvod je prostý každý operační systém se hodí pro
jiné účely. Tato heterogenní prostředí s sebou ale přinášejí řadu problémů,
souvisejících především se správou sítě. Firma Novell nabízí uživatelům řešení
určené pro sítě se servery NetWare a Windows NT (3.51 nebo 4.0). Zatímco NDS
nabízí kvalitní síťové služby, Windows NT poskytují množství služeb
aplikačních. Vývojářům společnosti Novell se podařilo vytvořit kombinaci těchto
služeb v podobě aplikace NDS for NT, která je od prosince loňského roku
dostupná ve verzi 2.0.
Základem NDS for NT je integrace NT domén do NDS. Správce sítě tedy může
pracovat se všemi atributy domén prostřednictvím NDS. Zároveň je NDS for NT
navržena tak, aby libovolná aplikace, požadující informace z doménové
struktury, získala tyto informace z NDS, aniž by o tom věděla. Tím je zajištěna
100% kompatibilita všech aplikací určených pro Windows NT.

Nasazení
Při instalaci NDS for NT do síťového prostředí se provede pouze několik
drobných změn. Není nutná žádná složitá konfigurace ani instalace rozšiřujících
komponent na stanicích. Vše se odehrává na primárním (PDC) a záložním (BDC)
řadiči domény, kde se zamění jedna knihovna DLL (SAMSRV.DLL) a nainstaluje se
Novell Client for Windows NT. Na žádném jiném NT serveru v doméně se nic
neinstaluje.
Jedním z důležitých úkolů, který je nejvhodnější provést hned v průběhu
instalace (ale lze ho splnit i kdykoliv později), je převedení objektů z domén
Windows NT do databáze NDS. K provedení této operace slouží nástroj Domain
Object Wizard. S jeho pomocí je možné nejen velmi snadno a rychle přenést
jednotlivé objekty uživatelů a počítačů z databáze SAM (Windows NT Security
Accounts Manager) do NDS, ale také nainstalovat repliku NDS na server s Windows
NT. Součástí nové verze NDS for NT je totiž i NDS server. Jedná se o systémovou
službu pro Windows NT Server, která správcům umožňuje umístit repliky databáze
Directory lokálně na primárním nebo záložním řadiči domény. Tato implementace
adresářových služeb NDS se shoduje s řešením použitým na serverech NetWare.
Po skončení instalační procedury a restartu Windows NT serveru můžete začít
naplno využívat všech výhod nové aplikace. Smyslem NDS for NT je především v
maximální možné míře usnadnit život správcům sítí. S pomocí tohoto řešení lze
administrovat prostředí sítí Novell i Microsoft z jednoho místa. Na druhou
stranu nejsou stávající správci systémů Windows NT nuceni začít používat
novellovské aplikace, ale mohou i nadále pracovat s nástroji, na které jsou
zvyklí. Například s objekty jednotlivých uživatelů a skupin lze stejně dobře
pracovat pomocí NetWare Administratoru i User Manageru.
Jedním z nedostatků doménového systému Windows NT je řešení přístupu uživatelů
ke zdrojům nacházejícím se v různých doménách. V podstatě existují 2 možnosti
vytvořit uživatelský účet v každé doméně, což vede ke zbytečnému opakování
některých operací, nebo nastavit vztahy mezi doménami (trust relationships),
které ale neumožňují podchytit odlišná přístupová práva jednotlivých uživatelů.
V případě nasazení NDS for NT je vše mnohem jednodušší. Veškeré informace
mající vztah k uživateli (včetně přístupových práv do různých NT domén) jsou
uloženy jako vlastnosti příslušného objektu User v NDS. Na změnu přístupových
práv do více domén tedy postačí pouze několik myších kliknutí.
Novinkou druhé verze NDS for NT je také možnost řídit sdílení souborů na
počítačích s Windows prostřednictvím NDS. K tomuto účelu slouží průvodce File
and Folder Sharing Wizard, který se spouští z prostředí NetWare Administratoru
a provede vás krok za krokem celou procedurou.

Závěr
Nasazení NDS for NT v síťovém prostředí přináší řadu výhod např. jednotné
přihlašování uživatelů (včetně zajištění synchronizace hesel mezi NDS a
doménami Windows NT), administraci celé sítě z jednoho místa, snížení nákladů
na vlastnictví a provoz sítě, zvýšení spolehlivosti, škálovatelnosti a
bezpečnosti. Navíc NDS for NT zvyšuje hodnotu domén tím, že snižuje složitost a
náklady na jejich správu a usnadňuje implementaci aplikací pro Windows NT.
Zjednodušeně řečeno NDS for NT převádí doménový systém Windows NT na
plnohodnotné adresářové služby. Změny v systému jsou provedeny tak citlivě, že
je obyčejný uživatel sítě téměř nepostřehne. A právě v tom vidím sílu tohoto
produktu.

9 0221/JL

NDS for NT 2.0
+ snadná instalace
+ zjednodušení správy sítě
+ NDS server pro Windows NT
+ File and Folder Sharing Wizard
K recenzi poskytla firma:
Novell-Praha, s. r. o.,
Klimentská 46, Praha 1
Cena: 695 USD
(licence pro 5 uživatelů)