Hlavní navigace

VDR-M30

1. 5. 2003

Sdílet

Mezi výrobce digitálních kamer, které jako záznamové médium nevyužívají služebklasického magnetického pásku miniDV, ale lesklého kotouče osmicentimetrového DVD, se zařadila i spole...
Mezi výrobce digitálních kamer, které jako záznamové médium nevyužívají služeb
klasického magnetického pásku miniDV, ale lesklého kotouče osmicentimetrového
DVD, se zařadila i společnost Matsushita Electric Industrial Co, Ltd.

Produkt VDR-M30 je na první pohled vzhledově poutavé zařízení, jež nabývá
příjemně malých rozměrů 89 x 56 x 133 mm a hmotnosti cca 500 g. Záznam, který
je na celé kameře nejzajímavější, je určen pro spolupráci se zapisovatelnými
disky typu CD-R a dokáže zapisovat i na média DVD-RAM.

Vzhledem k tomu, že zápis dat probíhá ve formátu MPEG-2, tedy v podobě, v jaké
jsou ukládána videodata na klasických nosičích DVD Video, je možné natočený
materiál na osmicentimetrových discích přehrávat nejen v počítačových DVD-ROM
mechanikách, ale i na mnoha stolních DVD-R či DVD-RAM kompatibilních
přehrávačích.

Uživatel může pořizovat nahrávky v několika stupních kvality. Nejvyšší kvalita
obrazu vyžaduje datový tok 10 Mb/s, a je tudíž nejnáročnější na datový prostor.
Odhadujeme, že se v tomto režimu vejde na jeden povrch DVD nosiče cca 30 min.
záznamu. Při využití obou stran DVD média je to 60 minut velmi dobrého záznamu.
Pokud se uživatel spokojí s nižší úrovní obrazu, bude moci použít vyšší stupeň
komprese a pak bude moci zaznamenat na DVD médium až 120 min. Předpokládáme, že
tato nejnižší kvalita bude srovnatelná s obrazem generovaným kazetou standardu
VHS.

Výhodou DVD zápisu je i nelineární přístup k datům na disku. To umožnilo
tvůrcům vybavit firmware kamery i funkcemi pro střih. Zařízení totiž dokáže
vytvořit "Playlist" neboli soupisku záběrů podle přání uživatele. Obohatit
sestřih je možné i o několik digitálních efektů, např. stmívačky, prolínačky a
podobně.

Pro úplnost ještě uveďme, že pro komunikaci kamery s počítačem není použito
rozhraní firewire, ale USB. To slouží jak pro správu obsahu DVD nosiče, tak i
pro přístup ke statickým fotografiím, které lze pořizovat na paměťovou kartu
typu SD.

Jak se začíná ukazovat, digitální kamery s DVD záznamem nejsou jen módním
výstřelkem. Důkazem tohoto tvrzení by mohla být i existence VDR-M30, která, jak
se z technické specifikace zdá, posune možnosti kamer znovu o značný krok vpřed.

Odkaz: http://www.panasonic.cz