Hlavní navigace

Vaše webové sídlo může být magnetem přitahujícím špióny

1. 7. 2000

Sdílet

Chvástání není na místěInternet přiměl mnoho lidí k tomu, aby z něho čerpali informace jako z bezplatného zdroje volně přístupného komukoliv a kdykoliv. Současně umožnil mnoha s...
Chvástání není na místě
Internet přiměl mnoho lidí k tomu, aby z něho čerpali informace jako z
bezplatného zdroje volně přístupného komukoliv a kdykoliv. Současně umožnil
mnoha společnostem chvástat se tak jako nikdy předtím. Tyto společnosti však
často zapomínají brát na vědomí, že jejich sídla nenavštěvují jen zákazníci a
zájemci o zaměstnání.
Některé společnosti poskytují na webovských stránkách informace o svých
zákaznících a nabízejí případové studie, které se zabývají jejich produkty.
Dobrý analytik z těchto informací pomocí určitého druhu zpětného inženýrství
zjistí, jak na tom tyto společnosti jsou. Vývoj webového sídla je obvykle hnán
dopředu lidmi z marketingu, kteří fandí společnosti a jejím produktům. Firmy si
často nejsou vědomy problémů s ochranou důvěrných informací a dávají k
dispozici více informací, než by bylo záhodno.
V některých případech vedou z veřejného webového sídla společnosti odkazy k
informacím určeným především pro potřeby zaměstnanců. Jedna společnost
například umístila na své stránky tolik informací o architektuře své sítě, že v
podstatě hackerům naservírovala přesný návod. Další zpřístupnila celý on-line
adresář svých zaměstnanců. Lovcům mozků tak stačilo jen kliknout myší, a měli
co chtěli.
Výzkumníci
Národní laboratoř v Los Alamos, výzkumné centrum nukleárních zbraní, které se
nalézá v blízkosti Santa Fe ve státě Nové Mexiko, ve svém webovém sídle
(www.langl.gov) kombinuje informace určené pro interní i externí uživatele.
Její Weapons Neutron Reserach Facility (zařízení pro výzkum neutronových
zbraní) dává k dispozici seznam kancelářských telefonních čísel svých
zaměstnanců, včetně čísel mobilních telefonů.
Technologické firmy
Zveřejňování telefonních seznamů zaměstnanců usnadňuje "sociální inženýrství" a
v podstatě vede k vyzrazování údajů o zaměstnancích. Weboví vývojáři jsou tak
očarováni internetovou technologií a její schopností pomáhat zákazníkům a
zaměstnancům, že "bezpečnostní hlediska jsou často přehlížena". Dokonce i v
případech, kdy společnost ve svém webovém sídle neuvádí seznam zaměstnanců, je
dosti časté, že podrobně rozvádí, jaké mají její zaměstnanci výhody. To
usnadňuje konkurentům přetahovat k sobě zaměstnance takové firmy nebo jim
předkládat přemrštěné nabídky ve snaze je získat.
Tuto praxi mají sklon používat zejména společnosti, které vyvíjejí špičkové
technologie. Výhody poskytované zaměstnancům například on-line zpřístupňuje
Adobe Systems, Inc., se sídlem v San José. Nezapomíná přitom ani na příspěvky
na zdravotní a stomatologické pojištění, platové složky určené ke krytí
příležitostných výdajů, podrobnosti o programech dovolené, informace o plánu
daňově zvýhodněného důchodového připojištění. Nechybí zde rozdělení zisku či
plány na nákup zaměstnaneckých akcií.
Biotechnologové
Biotechnologické a farmaceutické společnosti rovněž často hýří podnikovými
informacemi. Například Biogen, Inc., společnost sídlící v Cambridge ve státě
Massachusetts, má na svém Webu tříleté bohatství ve formě tiskových zpráv,
které obsahují podrobnosti o změnách v řadách starších zaměstnanců, o
výzkumných a vývojových partnerstvích s jinými společnostmi, plánech týkajících
se vývoje produktů, stavu experimentálních léčiv a plánů na vybudování nového
výzkumného a vývojového centra. Popisy volných pracovních míst obsahují
podrobnosti o konkrétních vývojových projektech a cílech každé pracovní pozice.
Společnost Biogen o tom odmítla hovořit.
Chemici
Některé firmy umisťují do svých webových sídel informace, jež by si spíše měly
ponechat pro svůj zaměstnanecký intranet. Organizační schémata vůbec neslouží k
tomu, aby pohnula kupředu s prodejem nebo povědomím zákazníků, mohou však
(konkurentovi) pomoci pochopit strukturu společnosti a porozumět tomu, jak jsou
rozloženy její režijní náklady a tak dále.
Du Pont Co. má informačně bohaté webové sídlo, které obsahuje například jména,
adresy a telefonní čísla výrobců některých jejích produktů, plus jména manažerů
příslušných továren. Kdybyste chtěli vyrobit podobný produkt, řekne vám to, kdo
je schopen jej vyrobit, což je informace, kterou byste jinak asi velmi dlouho
dávali dohromady. Firma Du Pont podniká ve sto směrech a existuje proto mnoho
názorů na to, co je důvěrné a co nikoliv. Proč byste měli vystavovat na odiv
jména svých distributorů? Nepomáhá to konkurenci? Ano, pomáhá. Usnadňuje to
však i vašim zákazníkům nalézt správnou osobu, od níž mohou něco koupit.
Letci
Boeing Co., ve snaze podpořit svůj program, jenž má přitahovat dodavatelské
firmy, jejichž majiteli jsou ženy a příslušníci menšin, vystavila ve svém
veřejném webovém sídle jména, telefonní čísla a informace o podnikatelských
subjektech, adresách a nákupních závazcích svých odběratelů. Současně poskytuje
informace o podřízených a nadřízených každého kupujícího. "Můžete procházet
personálním schématem směrem nahoru i dolů, abyste našli někoho, kdo něco ví o
vstřikovačích paliva pro tryskové motory. Jste-li lovcem mozků, mohl by to pro
vás být ohromný poklad. Je to příklad toho, jak se může zvrtnout dobrý úmysl."
Volný přístup k informacím
Nebezpečí plynoucí z umisťování citlivých informací na Webu vzniká v důsledku
chybějících lidských filtrů starého ražení. Průmysloví špioni již nemusí
přesvědčovat osobu na telefonu o své potřebě a oprávněnosti získávat informace.
Proto se doporučuje dávat k dispozici on-line pouze základní informace, aby tak
ti, kdo prahnou po více informacích, byli nuceni procházet určitým sítem či
kontrolou. Je dobré mít vlastní lidi, kteří hrají roli vyzvědačů konkurence a
snaží se vidět, co by mohlo být z vašich informací vytěženo.
Odborníci radí používat konzervativní přístup spolu se zásadami, které říkají,
že na webové stránky je zakázáno umisťovat veškeré informace, jež nejsou
výslovně povoleny, namísto toho aby platilo, že je dovoleno vše, co není
výslovně zakázáno. Zásady týkající se webového obsahu by měly být rozšířením
standardní podnikové bezpečnostní politiky.0 0014/FEL o
12 VĚCÍ, KTERÉ RIVALOVÉ HLEDAJÍ NA VAŠICH WEBOVSKÝCH STRÁNKÁCH
1. Oznámení o produktech a předběžná oznámení:
Vlastnosti a dostupnost vypovídají o silných i slabých stránkách produktů.
2. Výměny vedoucích pracovníků:
Podrobné informace o osobách mohou vytvářet obrázek o jejich stylu rozhodování.
3. Otevírání a zavírání provozů a kanceláří:
Výrobní zařízení jsou klíčem ke kapacitě. Kanceláře mohou upozorňovat na
strategický směr.
4. Soudní pře a rozhodnutí soudů:
Mohou vypovídat o budoucích finančních závazcích.
5. Volná pracovní místa:
Požadované znalosti a dovednosti mohou nabízet záchytné body pro získání
představy o produktech a strategickém směru.
6. Dodavatelé a subdodavatelé:
Mohou odhalovat klíčové souvislosti a zdroje konkurenčních informací.
7. Klíčoví zákazníci:
Mohli by se stát cílovými klienty.
8. Ceny a cenová struktura:
Konkurenti mohou tyto informace používat k poměřování své vlastní cenové tvorby.
9. Finanční výsledky:
V případě soukromé společnosti může být webové sídlo jediným místem, kde jsou
takové informace k dispozici.
10. Fúze, akvizice a strategické aliance:
Signalizují budoucí směr.
11. Zákaznická zpětná vazba:
Nabízí informace o pochopené síle produktu a (méně často) o jeho slabinách.
12. Strategická prohlášení:
Naznačují strategický záměr a směr.
KONTRAPRODUKTIVNÍ KONTRAŠPIONÁŽ
Ačkoliv mnoho odborníků varuje společnosti před nebezpečím plynoucím z
umisťování příliš mnoha informací na Internet, jedna z autorit nad touto
praktikou jen krčí rameny. "Ve zpravodajské činnosti konkurence nevidím hlavní
problém," říká Herbert E. Meyer, předseda správní rady společnosti Real World
Intelligence, Inc., Friday Harbor, stát Washington, a vyšší vedoucí
představitel CIA.
Říká, že společnosti ztrácejí příliš mnoho času studiem svých konkurentů a
příliš mnoho času tráví v obavách z toho, že je konkurenti pozorují. "Je to
totéž, jako když pilot letadla stále jen pozoruje jiná letadla, a pak vrazí
přímo do hory."
Místo toho radí Meyer svým klientům, aby získávali podnikatelské moudrosti u
zákazníků, podnikatelů a na trzích a aby sledovali trendy ve vědě, technologii,
ekonomii a politice. Meyer říká: "Jsou na cestě nové předpisy? Jde Evropa
nahoru? Propadá se Latinská Amerika? Toto jsou věci, které vám mohou poskytnout
ohromnou výhodu nikoliv znalost toho, co včera udělal váš konkurent. Není
příliš důležité skrývat své činnosti. Lepší je stále nutit konkurenty, aby se
prali ve snaze na ně reagovat," říká Meyer.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).