Hlavní navigace

Váš osobní detektor lži - Truster 2

1. 8. 1999

Sdílet

Že dnešní výpočetní technika umožňuje leccos, na to jsme si již zvykli. Jednouze zajímavých aplikací, která je sice určena pro profesionální nasazení, je ale možné ji využít i "...
Že dnešní výpočetní technika umožňuje leccos, na to jsme si již zvykli. Jednou
ze zajímavých aplikací, která je sice určena pro profesionální nasazení, je ale
možné ji využít i "soukromě", je analyzátor hlasu a řeči a tedy jakýsi detektor
lži program Truster izraelského výrobce Trustech Ltd. Výhradní zastoupení pro
ČR má firma ValSoft, s. r. o.
Nejedná se o žádnou novinku, na náš trh se dováži již (nejméně) ve druhé verzi.
Protože se však jedná o zajímavý výrobek, podíváme se na něj podrobněji. Tato
problematika se v našem časopise neprobírá zrovna každý měsíc, začnu tedy
poněkud suchým úvodem.

Mechanismus řeči a technologie Trusteru
Pokud člověk hovoří, vzduch je vytlačován z plic do hlasivek. Hlasivky vibrují
v určitých frekvencích představujících frekvenční rozsah mluvčího. Vzduch
pokračuje k ústům, kde mu překážky tvoří jazyk, zuby a rty, které určují tzv.
tok řeči.
Pokud lže, zásobování hlasivek krví klesá důsledkem stresu. Vliv nervů
způsobuje produkci vln deformovaných hlasivkami. Ta se projevuje objevením se
určitého frekvenčního spektra, které se liší u stejné osoby, pokud říká pravdu.
Hlas prověřovaného člověka může odhalit další faktory, které zatím nebyly mnoho
využívány v tradiční diagnóze detekce lži, jako zmatek, vzrušení, rozpaky,
psychická bolest atd.
Truster je založený na technologii analýzy hlasového stresu. Užívá algoritmus
odhalující stresové stavy, jejich měření a třídění. Snaží se také rozpoznat
důvod stresů, zda jsou způsobeny lží, vzrušením, přeháněním nebo kognitivním
konfliktem.
Systém automaticky analyzuje výsledky a generuje zprávy. Vývojáři se snažili
klást důraz na jeho schopnost odhalit nepřesnosti a vzrušení. Systém také může
na základě způsobu mluvy subjektu vytvořit jeho konverzační profil, který lze
dále analyzovat.

Systém Truster
Balení programu obsahuje CD-ROM s programem, telefonní adaptér a list s
telefonními čísly pro registraci programu. Instalace byla dílem okamžiku,
program zabírá na disku kolem 5 MB včetně manuálu v elektronické podobě.
Zaujalo mne, že program je v podstatě představován jediným 4 MB EXE souborem.
Složitější a náročnější byla však registrace. Program při spuštění vygeneruje
dva ochranné kódy, ke kterým musí nový uživatel připojit číslo na CD-ROMu a to
vše oznámit do registračního centra distributora teoreticky. Prakticky jsem
musel vše nahlásit výrobci do Izraele, kde mi již na počkání vygenerovali
výsledný kód pro úspěšnou registraci. Inu globalizace. Musím pochválit zástupce
z firmy ValSoft, který "aktivoval" výrobce ve zmíněném Izraeli.
Práce s programem je jednoduchá, program je lokalizován, po krátkém zácviku s
ním může pracovat každý. Možnosti nastavení lze shrnout do nastavení zdroje
(telefon nebo mikrofon) a nastavení citlivosti testování (nikoliv síla zvuku ve
čtyřech úrovních). Pro připojení do telefonní sítě a prověřování volajícího
slouží zmíněný telefonní adaptér, který zatím nebyl homologován, a jeho použití
je tedy (zatím) omezeno na interní firemní sítě.
Nejdříve je nutné nechat proběhnout kalibraci na daný hlas a poté lze přejít k
testování. Průběh testování program potvrzuje rozsvěcováním barevných
"lampiček" a při aktivaci menu "ukázat podrobnosti" také momentálními hodnotami
VT, VS, LIE, EXC GLB a COG, které představují číselné vyjádření hlasitostí
(testujícího a testovaného), stres ze lži, úroveň vzrušení, celkový stres a
kognitivní stres. K dispozici je dále řada grafů. Jsou to: SPJ Indikátor úrovně
poznání, SPT Indikátor úrovně emocí (neplést si zkratku), JQ Celková úroveň
stresu a AVJ Myšlenkový faktor. Po ukončení testování si lze prohlédnout
analýzu celé zprávy, kterou lze uložit do souboru a její výsledky kdykoliv opět
zobrazit popřípadě vytisknout.

Závěrem
Program na mne zapůsobil poněkud rozporuplným dojmem. Nástroje a detekce lži má
samozřejmě svá omezení. Je dále nutné zdůraznit, že se nejedná v žádném případě
o telepatický přístroj. Systém tohoto typu je založen na principu měření
množství změn jednotlivých parametrů v řeči. Intenzita parametrů je u
jednotlivců rozdílná. Je tedy jasné, že je nutné detektor zaměřit pouze na
jednoho konkrétního člověka v dané chvíli a "nerušit" jej jiným. Detekce
selhává u lidí s psychotickými sklony, kteří nejsou schopni rozlišit správnost
a chybu. Zde však selhávají i jiné systémy. Přístroj selže také pokud si
subjekt odpověď nepamatuje (staří lidé a s poruchami paměti). Detektor tedy
selže, nemá-li subjekt fyzickou nebo duševní reakci takovou, aby mohla být
konfrontována.
Pro získání solidnějších výsledků je nutné velmi dobře připravit sebe i
zkoušeného. Manuál např. radí, že je důležité udržení stálé pozornosti subjektu
(pohledem do očí, opakováním otázky), aby nepřemýšlel nad ničím jiným.
Inteligentní lidé mají tendenci pochybovat o tom, co říkají (gramatická
správnost odpovědi atd.). Protože pochybování způsobuje duševní stres, a není-
li si subjekt jistý formulací odpovědi, detektor může mylně určit, že subjekt
lhal. Je tedy nutné klást konkrétní a přesné otázky.
Praktické výsledky vůbec byly mnohdy značně kontroverzní. Co jsem postrádal,
byla možnost nastavení hlasitosti vstupního signálu, aby program "neposlouchal"
pozadí s rušivými zvuky a neanalyzoval je s mnohdy nesmyslnými výstupy a
závěry. Tlačítko "Ztlumení" sloužící k pozastavení toku dat do analyzátoru je
poněkud nedostatečné, nehledě na to, že automaticky pracuje pouze pro hlas
přicházející z telefonního vstupu.
Co je tedy nejdůležitější? je nutné mít na paměti, že výsledky Trusteru musí
být posuzovány v kontextu celé konverzace. Nelze se také v žádném případě
spolehnout na výsledek testu pouze podle výsledků ze samotného programu.

Truster 2
+ zajímavé řešení
+- dosahované výsledky
+- cena/výkon
- cena
K recenzi poskytla firma:
DTP Studio
Nademlejnská 7, Praha 9
Cena: 3 495 (bez DPH)

9 0495/OK