Hlavní navigace

Užitečné tipy & triky pro Windows. Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace

1. 11. 2005

Sdílet

Ačkoliv nás meteorologové ujišťovali o babím létě, které by snad mohlo alespoňčástečně kompenzovat studený srpen, nastal pravý opak. Je zima a prší. Nezbývá, než se uchýlit k m...
Ačkoliv nás meteorologové ujišťovali o babím létě, které by snad mohlo alespoň
částečně kompenzovat studený srpen, nastal pravý opak. Je zima a prší. Nezbývá,
než se uchýlit k milovanému PC a podívat se, co je u Microsoftu nového. Náš
seriál je přece jen spíše o Windows než o počasí.
Bill Gates a Steve Ballmer si zvýšili roční plat o 20 000 dolarů. Zdá se vám to
podivné? Naopak. Oba jsou totiž stále plnohodnotnými zaměstnanci firmy, kterou
sice z velké části vlastní, ale to na celé věci pranic nemění. Přejme jim to.
Stejně jako vzrůstající aktivity kolem nových přírůstku do MS Office System.
Novinky se chystají i na vývojářském poli (Visual Studio 2005 pro MS Office)
nebo naopak grafickém (zcela nový MS Painter). Uvidíme, co z toho bude, nicméně
se nám rodinka nástrojů Office pěkně rozrůstá.
Dnešní tipy budou mít tradiční strukturu. Jelikož se téma vloženého článku točí
kolem registrů, neopomeneme je ani ve formě "velkých tipů a triků". Přeji
příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Máte rádi Unix?
(Win2000/XP) Ne, nebojte se, náplní tohoto malého tipu nebude unixová nebo
linuxová agitace. Právě naopak. Zůstaneme u Windows, resp. u jejich vestavěného
Příkazového řádku. Jednoduchou modifikací systémového registru mu však
přisoudíme vlastnosti, které má zpravidla jeho unixový a mnohonásobně
propracovanější bratříček.
Jednou z největších výhod linuxového shellu je automatické doplňování příkazů a
také jejich historie. V tomto odstavci si ukážeme, jak podobnou funkci
aktivovat ve Windows. Budeme editovat systémový registr, proto nezapomeňte na
zálohu v případě, že si nejste zcela jisti kroky, které provádíte. Jděte do
menu Start Spustit a spusťte regedit. V něm pokračujte až do klíče
HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Command Procesor. V tomto klíči najdete v
pravé části regeditu základní parametry konfigurace Příkazového řádku.
Automatické doplňování slov (podle obsahu aktuální složky) má na starosti
položka CompletionChar. Pokud zde není, musíte ji nejprve vytvořit. To
provedete poklepáním pravým tlačítkem v pravé části regeditu a volbou Nový
Hodnota WORD z kontextového menu. Tuto položku pak pojmenujte jak bylo uvedeno
výše a znovu na ni poklepejte, tentokrát levým tlačítkem myši. Zbývá vložit
hodnotu položky v šestnactkové soustavě. K dispozici jsou následující možnosti.
Vložte hodnotu 9, pokud chcete doplňovat slova pomocí klávesy TAB (jak je tomu
třeba v linuxovém bashi). Pokud dáváte přednost klávese BACKSPACE, vložte
hodnotu 8. Pro kombinaci kláves CTRL+D vložte 4 a podobně pro CTRL+F číslo 6.
Zavřete regedit a spusťte Příkazový řádek, změna se projeví okamžitě.
Ve stejném klíči registru najdete také položku PathCompletionChar, která je
obdobou té výše uvedené, ovšem platí pro celé složky. Parametry pro jednotlivé
zkratky jsou naprosto totožné. Po modifikaci nebo vytvoření obou těchto položek
dosáhnete skutečného zrychlení své práce v Příkazovém řádku.
Další vlastností, které často uživatelé Unixu využívají, je možnost modifikace
promptu příkazového řádku. Prompt je vlastně uvozující sada znaků na začátku
každého řádku v příslušném okně. Standardně pak zobrazuje cestu ke složce, ve
které se nacházíte, například c:\>. Informací však můžete zobrazit podstatně
více. Vpravo uvedené tabulce najdete přehled kódu s jejich popisem. Pouhým
seřazením těchto kódu za sebou a jejich vepsáním na příslušné místo v
systémovém registru získáte požadovaný prompt. Vše si ukážeme na příkladu.
Standardní prompt (např. zmíněné c:\>) má potom kód $P$G. Změnu promptu
provedeme editací registru. Jděte do menu Start Spustit a spusťte zde regedit.
Potom pokračujte až do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet
Control Session Manager Environment, kde najdete v pravé části položku Prompt.
Pokud zde není, vytvořte ji poklepáním pravým tlačítkem myši do pravé části
regeditu a volbou Nový Rozšiřitelná řetězcová hodnota. Levým tlačítkem pak
vložte do této položky požadovaný řetězec kódů. Např. [%computername%]$S$P$G
vytvoří prompt se jménem vašeho PC, mezerou, aktuální cestou a znaménkem "větší
než". Naopak řetězec [%username%]$S$P$G provede něco obdobného, jméno PC se
však změní na jméno uživatele. Po volbě zavřete regedit a restartujte počítač.
Poté se objeví příkazový řádek s novým promptem.

Odinstalujte cokoli
(Win XP) Moderní verze Windows obsahují zpravidla pokročilé nástroje pro správu
instalovaného softwaru. Téměř každý a určitě každý slušný program obsahuje jak
standardní instalátor, tak i možnost odebrání ze systému, pokud možno přítomnou
přímo ve Windows (nikoliv nějakou vlastní). Součástí Windows je i utilita,
která se správou softwaru zabývá. Ve Windows XP pak přináší i další informace,
například o frekvenci využívání softwaru nebo o kvantu megabajtů, které si
uzurpuje na vašem pevném disku.
Instalovaný software lze v podstatě rozdělit do dvou skupin. V první najdeme
samotnou instalaci Windows se všemi integrovanými doplňky, ve druhé zbylý
software, který dodáváme do systému až v průběhu jeho užívání. Zatímco u druhé
skupiny není problém odinstalovat prakticky cokoliv, některé součásti Windows
standardní cestou odebrat nelze. Malou úpravou jistého konfiguračního souboru
však tuto tezi alespoň částečně popřeme.
V menu Start Ovládací panely najdete ikonu Přidat nebo odebrat programy,
reprezentující utilitu pro správu softwaru ve Windows. Jestliže chcete odebírat
přímo instalované součásti Windows (např. známou karetní hru Solitaire), musíte
poklepat v dialogu na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému (v levé
části dialogu) a v seznamu vyhledat požadované aplikace. Brzy však zjistíte, že
zde zdaleka nejsou všechny. Chybí např. WordPad, integrovaný textový editor.
Spusťte svůj oblíbený souborový manažer a jděte do složky c:\windows\inf, za
předpokladu, že jsou Windows nainstalovány právě v této složce a na této
diskové jednotce. Poté zde vyhledejte soubor sysoc.inf a otevřete jej v
některém z textových editorů, např. v Poznámkovém bloku. V souboru sysoc.inf se
nachází sekce Components, která obsahuje výčet samostatných součástí Windows.
Najdete zde i výše uvedený WordPad. Povšimněte si u něj parametru HIDE, který u
jiných komponent nenajdete. Tento parametr způsobuje, že se daná součást, v
našem případě WordPad, nebude objevovat v seznamu aplikací, které lze
odinstalovat výše naznačeným způsobem. Jestliže HIDE z příslušného řádku
vymažete (pozor, okolní čárky zachovejte, nechte mezi nimi mezeru), objeví se
WordPad v seznamu komponent utility Přidat nebo odebrat programy a vy jej
budete moci odinstalovat. Totéž samozřejmě platí i pro ostatní komponenty v
souboru sysoc.inf s parametrem HIDE. Změny se projeví okamžitě.
Tato úprava vám dává možnost odebrat ze systému zbytečnosti a ušetřit tak
například místo na pevném disku.

Skryjte se před nepřáteli
(Win 9x/2000/XP) V jednom z minulých dílu jsme se věnovali rozsáhlému zametání
stop po vašem působení na počítači. Jedná se zejména o stanice sdílené
zpravidla v zaměstnání více uživateli najednou. Dnes své schopnosti skrývat se
před ostatními rozšíříte o další tip.
Zatímco dříve jsme se soustředili přímo na vaši práci v systému, dnes se
podíváme na stopy, které si Windows zapamatují při vašem přihlášení. Pokud se
totiž do Windows přihlašujete pod svým jménem a poté se odhlásíte, systém
obvykle vloží do přihlašovacího okna opět vaše jméno. Uživatel, který tak
přijde k PC po vás, vidí na první pohled, kdo před ním na počítači pracoval.
Drobným zásahem do systémového registru lze však tuto paměť operačního systému
zcela eliminovat. A nejen ve Windows XP.
Jděte do menu Start Spustit a spusťte regedit. Poté se postupy nepatrně liší
podle verze Windows, kterou používáte. Uživatelé Windows řady 9x a Me nechť
pokračují do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE Network Logon, kde je třeba vytvořit
novou textovou položku s názvem DontShowLastUser. To provedete klepnutím pravým
tlačítkem myši v pravé části regeditu v příslušném klíči a volbou Nový Nová
textová hodnota z kontextového menu. Poté poklepejte na položku levým tlačítkem
a jako její hodnotu vložte 1. Uživatelé Windows 2000 a XP se musejí vydat
trochu delší cestou, konkrétně do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft
Windows CurrentVersion Policies System, kde podobným způsobem jako v předchozím
případě vytvoří novou položku typu DWORD s názvem DontDisplayLastUserName,
které opět přidělí hodnotu 1. Je možné, že zde tato položka již existuje a má
nastavenu hodnotu 0, v tom případě ji stačí pouze změnit. Podobný je postup pro
uživatele Windows NT 4.0, kteří musí pospíchat do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE Microsoft WindowsNT CurrentVersion Winlogon, kde již postupují shodně
s uživateli Windows XP.
Po ukončení regeditu je nutné systém restartovat, aby změny vstoupily v
platnost. Pokud jste postupovali správně, bude přihlašovací okno vždy prázdné.

Tipy pro MS Office

Barevná mřížka
(Excel 2000) Dnešní část věnovanou kancelářskému balíku začneme malým užitečným
tipem. Každý běžný uživatel Excelu ví, že základem každého listu je mřížka
rozdělující tabulku na jednotlivé buňky. A ten, kdo dokáže z Excelu i tisknout,
alespoň tuší, že se tato mřížka při tisku standardně nezobrazuje. Jak ji k tomu
donutit se dozvíte v následujícím odstavci. Jak mřížku vytisknout? V roletovém
menu Soubor zvolte položku Vzhled stránky (je potřeba, abyste měli
nainstalovanou alespoň jednu tiskárnu). Pokračujte na záložku List a zaškrtněte
políčko Mřížka v sekci Tisk. Tím docílíte, aby na vytištěném papíře byla kromě
samotných tvarů tabulky i mřížka. Pokud jste vlastníky barevné tiskárny, můžete
mřížku i obarvit. Jděte do roletového menu Nástroje a zvolte položku Možnosti.
Na záložce Zobrazení v levém dolním rohu vyberte požadovanou barvu a dialog
potvrďte stiskem OK. Nyní bude mřížka barevná a taková se i vytiskne.

Kalkulačka v Excelu? A proč?
(Excel 2000) Zdá se vám otázka v názvu tohoto tipu oprávněná? Pak čtěte určitě
dál. Pokusím se vás přesvědčit, že s kalkulačkou v Excelu je třeba "počítat". A
to i přes fakt, že sám Excel umí počítat téměř dokonale.
Modelová situace. Navrhujete nějakou složitější tabulku v Excelu. Při tomto
návrhu přirozeně provádíte (převážně automaticky) velké množství různých
výpočtů. Často ale narazíte, když potřebujete rychle spočítat/vyzkoušet
jednoduchou úlohu mimo vámi vytvářenou tabulku (např. v případě, že nechcete do
komplikovaného systému tabulky zasahovat). Potom pravděpodobně tvoříte různé
další dílčí tabulky, kde tyto pomocné výpočty provádíte. To ale není nutné,
pokud máte po ruce kalkulátor. V Excelu si pomocí následujícího postupu vložíte
kalkulačku přímo do pracovní lišty s ikonami a kdykoliv ji na požádání
zobrazíte.
Spusťte Excel a jděte do roletového menu Zobrazit Panely nástrojů Vlastní. V
následujícím dialogu přejděte na záložku Příkazy a z menu v levé části vyberte
kategorii Nástroje. Potom v seznamu příkazů jděte téměř až na konec, kde
vyhledejte ikonu kalkulátoru s názvem Vlastní (Custom). Tu potom chytněte levým
tlačítkem myši a přetáhněte ji na libovolné místo v liště s ikonami. Do lišty
se vám přidá tento příkaz, po jehož stisku přímo v Excelu uvidíte standardní
kalkulačku, kterou zase kombinací ALT+F4 ukončíte. Takto máte kalkulačku stále
po ruce.

Intertipy
Krásný je pohled do ceníku českých komunikačních společností, které dnes nabízí
připojení pro domácnosti za velmi výhodných podmínek. Jestliže bydlíte v
kterémkoliv větším městě, pravděpodobně máte hned několik možností, jak se k
rychlému internetu dostat. Problémem stále zůstávají oblasti technikou a
signálem mobilních operátorů nezasažené. Zde zpravidla není dostupné ani ADSL,
zřídkakdy pak Wi-Fi. Bohužel ani nástup nových technologií pravděpodobně
nepřinese v těchto oblastech výraznější zlepšení. Ačkoliv v našem hlavním městě
chytíte bez problémů signál 3G sítí a Wi-Fi je takřka všude, pokryti komerčně
nezajímavých oblastí bude stále mizivé.
Dnešní internetové tipy věnujeme úpravám systémového registru všech verzí
Windows. Nezapomeňte však zálohovat.

Registry Guide for Windows
http://www.winguides.com/registry/
Na proslulém serveru s návody pro Windows se nachází výborně zpracovaná část,
věnovaná výhradně systémovému registru Windows. Najdete zde naprosto všechny
potřebné informace pěkně pod jednou střechou. Základem je podrobný popis celého
registru, včetně všech podklíču, a vysvětlení jednotlivých položek. Následuje
sekce s programy pro jeho editaci. Nechybí diskusní fóra s příslušnou tématikou
a také sekce tipy a triky. Ta je rozdělena do několika dalších kategorií. Za
všechny jmenujme obecná rozšíření Windows nebo třeba část věnující se
počítačovým sítím. Jednotlivé tipy jsou zpracovány převážně textově, většinou
kromě slovního popisu nechybí ani soubor s příponou REG, který vše provede
víceméně automaticky. Server nabídne i nezbytný vyhledávač nebo třeba nabídku a
recenze knih o registrech. Vše samozřejmě v angličtině.

Popis registru Windows
support.microsoft.com/?scid=kb%3Bcs%3B256986
&x=10&y=9
Stránka s podrobným popisem systémového registru přímo ze stáje Microsoftu.
Kromě standardních vysvětlení struktury a obecné funkce registru zde najdete
také odkazy na podrobné tutoriály, věnované zálohování celého registru nebo
jeho částí, jeho obnovy ze zálohy, postupy pro kopírování jednotlivých klíčů do
textového souboru a mnoho dalších informací. Výhodou je dostupnost v českém
jazyce. Vyhledávač je samozřejmostí.

Registry tips
http://www.computerhope.com/registry.htm
Poměrně povedená stránka s velmi přehledným popisem registrů. A nejen jich.
Ihned v úvodu máte k dispozici několik rychlých odkazů, které vám nabídnou
základní popis systémového registru, tipy pro práci s ním (zálohování, export a
podobně). Poté určitě nevynechejte odkazy v pravém menu, kde najdete seznam
všech dostupných verzí Windows. Ke každé autor zpracoval podrobný popis, FAQ,
informace o ovladačích, utility ke stažení a v neposlední řadě tipy a triky jak
pro samotný operační systém, tak zvlášť pro registry. Jednotlivé tipy jsou
zpracovány včetně ilustračních obrázků, jsou tedy vhodné i pro naprosté
začátečníky. Vše anglicky.

Introduction to the Registry
http://www.annoyances.org/exec/show/registry
Výborně provedená stránka v angličtině, věnovaná opět výhradně systémovému
registru Windows. V úvodu jste seznámeni s podstatou registru, vysvětlení
zahrnuje všechny dnes běžně používané verze Windows. V levém menu na vás čeká
mnoho užitečných odkazů. Mezi nejpodstatnější patří tipy a triky, dlouhý seznam
doporučeného softwaru pro správu a editaci, recenze a nabídka příslušné
literatury (včetně elektronické), a poté již přehledně zpracované příspěvky s
úpravami registrů, rozdělené do několika sekcí. Za všechny jmenujme
Customizing, Networking nebo Performance. Všechny sekce obsahují řádově desítky
příspěvků, je tedy z čeho vybírat. Zajímavou třešničkou na dortu je odkaz
Humor, kde najdete dlouhý seznam povedených vtipů. Závěrem máte možnost
navštívit několik diskusních skupin s příslušnou tematikou.

WindowsIT Library
http://www.windowsitlibrary.com/Documents/Book.cfm?
DocumentID=368
Pravidelným návštěvníkům internetu určitě nemusím tuto stránku představovat.
Jedná se o výborný katalog elektronických knih nebo knih převedených do
elektronické podoby. Na výše uvedeném odkazu poté najdete publikaci s názvem
Optimizing Windows Registry, která hovoří sama za sebe. Knihy jsou na tomto
webu samozřejmě v angličtině, zpracované prostřednictvím hypertextových odkazů.
V úvodu máte k dispozici obsah, po volbě kapitoly je tato dále rozdělena do
sekcí, na které lze opět přejít. Takto se snadno pohybujete v celé struktuře
knihy. Jelikož je vše zobrazováno jako prostý text, lze v knize i vyhledávat.
Vyhledávač je zde samozřejmostí.

Comprehensive Windows Registry Guide
http://www.mdgx.com/reg.htm
Jediné, čím vás výše uvedená stránka ohromí, je samotný obsah. Stránka je totiž
staršího data a na jejím vzhledu a zpracování je to bohužel velmi znát.
Nečekejte tedy dnes již standardní způsoby navigace a vzhledu. Informací je zde
však velmi mnoho a o ty usilujeme především. V úvodu máte k dispozici přehledný
seznam odkazů, jakýsi obsah. Autor se nejprve věnuje obecnému popisu registrů,
jejich zálohování, importu a exportu dat z a do registru. Poté zabrousí
podrobněji do jejich struktury a probere možnosti nastavení vestavěného editoru
ve Windows. Vše je zakončeno seznamem odkazů na stránky s podobným zaměřením.
Anglicky.

Windows Registry Guide
http://www.mdgx.com/reg.htm
Podobně jako v předchozím případě je i tato stránka z hlediska vzhledu a
zpracování zastaralá. Je to dáno jejím stářím, nicméně obsahuje slušné množství
informací ve snadno dostupné textové formě. Prohlédnete si ji tedy např. i na
textovém unixovém terminálu (ne že bych se u něj často vyskytoval). Podstatou
celé stránky je hypertextový odkaz. Autor se věnuje postupně obecnému popisu
registrů, jejich zálohování, poté podrobněji importu a exportu, možnostem
řádkového nastavení regeditu a přináší i malé množství tipů a triků. Nic
dalšího zde bohužel nenajdete. Zbytek je obsáhlý a srozumitelný. Anglicky.
Tímto odkazem se dnes definitivně rozloučíme. Na shledanou.