Hlavní navigace

Užitečné tipy & triky pro Windows

1. 9. 2004

Sdílet

Po měsíční prázdninové pauze se opět potkáváme u našeho seriálu s novou dávkoutipů a triků pro Windows a MS Office. Okurková sezóna dostála svému názvu a okurek se skutečně dík...
Po měsíční prázdninové pauze se opět potkáváme u našeho seriálu s novou dávkou
tipů a triků pro Windows a MS Office. Okurková sezóna dostála svému názvu a
okurek se skutečně díky troše srpnového sluníčka urodilo docela dost. Nicméně i
v tomto prázdninovém suchu (bohužel pouze informačním) najdeme něco zajímavého.
Například mimosoudní dohodu Microsoftu s týmem kolem Lindows (linuxová
distribuce) . Manažeři Lindows se tohoto názvu za tučné odstupné navždy vzdali,
což podle mého mínění povede k zániku této nepříliš úspěšné distribuce. MS Word
jako by to již předem předpokládal (resp. jeho technologie Intellisense),
automaticky opravuje název Lindows na Windows. Jak se sluší a patří na produkt
Microsoftu.
Přejděme nyní k samotnému obsahu seriálu. Dnes se podíváme do světa Windows i
MS Office, který má v tomto díle poněkud navrch. Velikonoční vajíčka až příště.

Tipy pro Windows

Jak na formát pošty
(Outlook Express) Časy, kdy se e-mailem rozuměl jednoduchý neformátovaný (ale o
to přehlednější) text, jsou nenávratně pryč. Dnes je elektronická pošta jednou
ze dvou služeb (společně s WWW), které někteří lidé zaměňují slovem internet.
E-mail už rozhodně nejsou pouhé textové zprávy. Změnil se jak jeho obsah, tak i
možnost přikládat jednoduchým způsobem nejrůznější přílohy. Většina moderních
klientů umožňuje pokročilé formátování zprávy, včetně vkládání obrázků apod.
Nicméně ne vždy je takto formátovaná zpráva žádoucí (většinou v HTML), neboť
příjemce může mít klienta, který tento typ e-mailu nedokáže zobrazit. Naštěstí
téměř každý klient, včetně tolik zatracovaného OE, umí formát zprávy definovat.
V tomto tipu si ukážeme, jak se to dělá.
Spusťte OE a jděte do roletového menu Nástroje. Zde zvolte poslední položku
Možnosti. Zajímavou záložkou je Odesílání, kde lze definovat formát a vzhled
odchozí zprávy. Povšimněte si hlavně sekce Formát odesílání pošty, kde můžete v
základu zvolit, zda se má zpráva formátovat jako HTML, nebo zda má zůstat jako
prostý text. V druhém případě nebudete moci do zprávy vkládat grafiku, ani
jinak formátovat písma a jejich velikost. Odměnou za toto omezení je však
absolutní čitelnost takové zprávy ve kterémkoliv e-mailovém programu.
Poklepejte na tlačítko Nastavení prostého textu. V následném dialogu máte
možnost nastavit další parametry, jako formát zprávy (ponechte raději na MIME),
zalomení řádků (určíte šířku textu, např. textové unixové terminály zobrazí na
řádku 80 znaků) a odsazení pomocí znaménka "větší než" u textu, na který
odpovídáte.
Je samozřejmě nesmyslné vzdát se úplně možností formátované zprávy na úkor
striktně prostého textu. Pro jednotlivé položky vašeho adresáře (tedy pro
budoucí příjemce) můžete totiž v OE definovat, zda se jim má vaše zpráva poslat
jako formátovaný HTML text, nebo jako text prostý. Nastavíte tedy výše uvedeným
způsobem parametry prostého textu a poté určíte osoby, kterým se bude takto
nastavená zpráva zasílat. Ostatní si mohou dále užívat bohatého formátování
HTML.
Nastavení provedete poklepáním pravým tlačítkem na příslušnou osobu ve vašem
adresáři a volbou položky Vlastnosti z kontextového menu. Na záložce Jméno
potom najdete v dolní části dialogu možnost Odesílat e-maily pouze jako prostý
text, kterou zaškrtněte. Toť vše.

Vícenásobné asociace
(Win 95/98) Již mnohokrát jsme se v našem seriálu bavili o konfiguraci asociací
souborů s aplikacemi ve Windows. Přesto jsme ještě stále nepostihli všechny
možnosti nastavení. V následujícím tipu si ukážeme další způsob, jak asociace
konfigurovat, tentokrát budeme vytvářet vícenásobné.
Pro čtenáře, kteří netuší, o čem se mluvilo v předchozím odstavci malé
vysvětlení. V systémech Windows od Microsoftu se používá pro identifikaci typu
souboru třípísmenková přípona. Tu asi každý z vás alespoň jednou viděl. Podle
této přípony Windows poznají, jakou mají spustit aplikaci pro prohlédnutí nebo
editaci daného souboru. Po instalaci Windows jsou již přednastaveny některé
asociace na aplikace, které máte ve Windows k dispozici od Microsoftu. S
instalací dalších programů postupně přibývají další asociace. Tento fakt ale s
sebou nese i problémy.
Například soubory s koncovkou RTF (Rich Text Format) jsou implicitně asociovány
na program Wordpad. Po instalaci kancelářského balíku Office jsou tyto asociace
přepsány a soubory RTF se otevírají už jen v MS Wordu. Pro prohlížení souborů
vám ale stačí spolehlivě Wordpad, který se spouští rychleji a zabírá menší
místo v paměti.
Řešení této situace je mnoho, některá jsme už popisovali v minulých dílech. Pro
připomenutí: asociaci můžete samozřejmě zcela změnit zpět na Word, nebo můžete
pro výběr aplikace použít položku SendTo, která je k dispozici ve složce
Windows. Další možností je právě vytvoření více asociací k jedné koncovce. Jde
to a výhodou je, že všechny takto vytvořené další asociace se zobrazí přehledně
u daného typu souboru v kontextovém menu.
Poklepejte na ikonu Tento počítač a z roletového menu Zobrazit zvolte položku
Možnosti složky. Zde přejděte na záložku Typy souborů, kde najdete seznam všech
asociací, které jsou momentálně ve vašich Windows nakonfigurované. V seznamu
vyhledejte příponu (typ) souboru, který chcete upravit, a po jeho výběru
stiskněte tlačítko Upravit na pravé straně dialogu. V následném okně máte k
dispozici popis typu, výchozí koncovku a seznam akcí, jenž nás zajímá nejvíce.
Například u zmiňovaného RTF najdete akce open, print a printto. Důležitá je v
tomto případě akce open, která Windows říká, v jakém programu mají soubory RTF
otevřít. Nechte existující asociace být a pomocí tlačítka Nový přidejte další.
V našem případě nazvěte novou akci například Otevřít ve Wordpadu a do spodní
kolonky vyberte pomocí tlačítka Procházet program wordpad.exe, který najdete ve
složce c:\Program Files\Accessories\. Po potvrzení vám do seznamu přibude akce.
Nyní ještě zbývá určit, jaká akce bude mít po poklepání na soubor RTF přednost.
To určíte tak, že vyberete požadovanou akci a stisknete tlačítko Výchozí.
Pokud nyní poklepete na soubory typu RTF, provede se výchozí akce z vašeho
seznamu, jestliže chcete provést jinou akci (třeba právě otevření RTF ve
Wordpadu, nikoliv ve Wordu), klepněte na soubor RTF pravým tlačítkem a v
kontextovém menu uvidíte naše známé Otevřít ve Wordpadu. Takto můžete přidat
hned několik možností pro otevření a všechny je uvidíte v kontextovém menu.

Lepší Quick View
(Win 98) Určitě všichni znáte z Windows 98 utilitu QuickView, neboli v češtině
Zběžné zobrazení. Tato utilita s skládá z jednoho spouštěcího programu a
spousty dll knihoven obsahujících prohlížeče pro mnoho formátů. Pokud tedy
chcete prohlédnout například dokument Wordu, nebo v horším případě nějaký
obrázek, nemusíte mít nutně nainstalovaný MS Office, aplikace Zběžné zobrazení
vám jej v hrubých rysech předvede. Použití je snadné, prostě poklepejte na daný
soubor pravým tlačítkem a zvolte položku Zběžné zobrazení z kontextového menu.
Nicméně tento postup má jednu nevýhodu. Položka Zběžné zobrazení se vám objeví
jen u souborů, jejichž koncovka je zaregistrovaná k prohlédnutí v programu
QuickView. Tento program ale kupodivu umí někdy zobrazit i soubory, které
zaregistrované nejsou, a vy k němu potom nemáte z kontextového menu přístup.
Nejlepší náprava tohoto "problému" je doplnit aplikaci Zběžné zobrazení přímo
do podmenu Odeslat, ke kterému se dostanete také stiskem pravého tlačítka na
libovolném souboru. Spusťte program Průzkumník (Start - Programy - Průzkumník)
a jděte do adresáře Windows - Systém - Viewers. Zde naleznete program
quikview.exe. Chytněte jej pravým tlačítkem myši a přetáhněte z pravé části
Průzkumníka do stromu v levé části přímo na podadresář Send To v adresáři
Windows. V následném kontextovém menu zvolte položku Vytvořit zde zástupce.
Hotového zástupce pak klávesou F2 přejmenujte na libovolné jméno (třeba
QuickView) a ukončete Průzkumníka. Pokud nyní klepněte na zvolený soubor pravým
tlačítkem a zvolíte v kontextovém menu Odeslat - QuickView, program se vás
dotáže, zda ho skutečně chcete použít i v případě neznámé přípony, potvrďte
stiskem OK a doufejte, že Quick View váš soubor zobrazí.

Tipy pro MS Office

Text do tabulky
(MS Word) Když se řekne ve spojitosti s MS Office slovo tabulka, vybaví se
každému MS Excel, který má v tomto balíku tabulky na starosti. Již v několika
tipech jsme si ale předvedli, že na tvorbu tabulek jako takových (tj. po
stránce vizuální, nikoliv početní) není špatný ani MS Word. V tomto tipu si
ukážeme další z jeho drobných tabulkových možností.
Mějme nějaký dokument, typicky seznam zaměstnanců s telefonními čísly, nebo
jenom seznam něčeho jiného, co byste rádi měli lépe uspořádané v tabulce,
nicméně máte k dispozici pouze dokument, nebo prostý text. První možností je
tento text importovat a upravit v Excelu. Druhou možností, někdy použitelnější,
je použít na konverzi do tabulky samotný Word, a neodchylovat se tak například
od použitého formátu (pokud máte připravený text také ve Wordu).
Označte ve Wordu text, který byste rádi převedli nějakým způsobem do tabulky.
Poté jděte do menu Tabulka a zvolte Převést a pak Text na tabulku. Následný
dialog je pro úspěšný převod klíčový. Nastavte vše podle vašich představ,
zvýšenou pozornost věnujte nastavení oddělovače jednotlivých sloupců tabulky v
dolní části dialogu. Můžete zde zvolit i vlastní znak, kterým jsou jednotlivé
položky odděleny. Poté klikněte na tlačítko Autoformát, pod nímž si můžete
vybrat některý z předpřipravených vzhledů tabulky, včetně barev a rozvržení.
Jednotlivé položky samozřejmě můžete měnit. Poté vše potvrďte a doufejte v
dokonalý převod.

Konec stránky
(Word 2000) Tento tip je určen hlavně pro uživatele MS Wordu. Tito uživatelé
jistě znají všechna úskalí při tvorbě hlavně delších dokumentů. MS Word totiž
není primárně určen pro takzvané lámání textu, k tomu se používají
specializované aplikace, jakou je například Adobe Pagemaker. Nicméně spousta
organizací stále používá pro tvorbu jednodušších publikací MS Word, a právě při
definitivní formátování textu a grafiky na jednotlivých stránkách dokumentu
naráží na největší problémy.
Microsoft implementoval do Wordu několik technologií (IntelliSense), které mají
za úkol usnadňovat tvůrci dokumentu práci a opakované procesy co nejvíce
automatizovat. Word za vás dělá mnoho věcí a je opravdu těžké ho někdy přinutit
k tomu, co opravdu chcete. Jedním z problémů je i neustálé přesouvání textu
mezi stránkami.
Kontinuální text ve Wordu je velmi živý, nikdy nemáte jistotu, že po zdánlivě
kosmetické úpravě najdete příslušné odstavce na stejné stránce, kde byly před
poslední zálohou. Při tvorbě dokumentu, který posléze pouze vytisknete na
místní tiskárně, nebo jej máte jen v elektronické podobě, to tolik nevadí,
nicméně pokud chcete dokument předat tiskárně a ta z něj má vytvořit brožuru
nebo něco podobného, je potřeba zajistit jeho stabilitu.
Pomineme nyní pravidla, která by se měla při tvorbě dodržet (definice stylů,
jednotné tabelátory, šířka řádku apod.), ke stabilitě dokumentu také přispěje
vkládání takzvaného konce stránky. Pokud jste si jisti, že stránka vypadá tak,
jak by měla, vložte za poslední znak značku Konec stránky, z roletového menu
Vložit - Konec. Toto proveďte na každé stránce a text vám nikam neuteče.
Všimněte si, že v dialogu Konec je možnost volby více "konců", které také,
vhodně vložené, podpoří stabilitu dokumentu.

Skryjte svá data
(Excel) MS Excel získal za dobu svého vývoje slušnou zásobu funkcí a možností
nastavení. Dnes se nacházíme v informační společnosti, kde mají data svou
neodmyslitelnou hodnotu. Proto se i Excel tomuto trendu přizpůsobil a v
posledních verzích nabízí mnoho možností, jak zachovat data v dokumentu
neporušená, nebo jak je v dokumentu skrýt.
Slouží k tomu zejména funkce Zámek v roletovém menu Data, která dovoluje
aplikovat ochranu heslem na celý dokument, nebo jenom na jednotlivé buňky.
Vzorce a výsledky lze samozřejmě také schovat.

Výše uvedené možnosti se velmi dobře aplikují na celý dokument nebo na jeho
části, nikoliv už na jednotlivé buňky. Jestliže chcete poschovávat jednotlivé
buňky ve vaší tabulce bez ohledu na zámky, použijte následující jednoduchý
postup.
Spusťte Excel a vytvořte tabulku, nebo otevřete nějaký již hotový dokument.
Označte buňku, jejíž data chcete v tabulce ukrýt. Upozorňuji, že data
neschováte úplně, stále budou viditelná ve funkčním poli pod ikonami, kde se
standardně obsah buňky objevuje a kde jej můžete editovat. Nicméně ve výsledné
tiskové sestavě data neuvidíte, stejně tak jako při prezentaci tabulky v jiném
dokumentu. Poklepejte nyní na buňku pravým tlačítkem myši a zvolte z
kontextového menu možnost Formát buněk.
V následujícím dialogu jděte na první záložku Číslo a zvolte ze seznamu Druh
možnost Vlastní (abyste mohli vytvořit vlastní druh čísla). Nyní vepište do
kolonky Typ tři středníky (asi takto ;;;) a celý dialog potvrďte.
Vaše buňka má nyní vlastní formát čísla prezentovaný třemi středníky, který
zajistí, že je hodnota buňky v dokumentu neviditelná. Nicméně tam skutečně je a
projeví se ve všech výpočtech zahrnujících tuto buňku. Její obsah také můžete
vidět (jak bylo zmíněno výše) i ve funkčním řádku v horní části Excelu.

Intertipy

Vítáme vás u dalšího vloženého článku se spoustou internetových odkazů. Dnešní
díl věnujeme stránkám pro programátory, vývojáře, tvůrce WWW stránek a podobné.
Ve zdánlivém klidu okurkové sezóny se toho na poli internetu děje poměrně
mnoho. Stále překvapuje Český telecom, který zrychluje a snad i trochu zlevňuje
ADSL. Jako by se již mělo blýskat na lepší časy. Uvidíme, co vývoj přinese,
problémem u ADSL jsou opět nízké datové limity (např. oproti kabelové televizi,
jejíž měsíční paušál je podobný ADSL) a Fair User Policy, která je aplikována
právě v závislosti na těchto limitech. Je trošku nepochopitelné, že při
broadbandovém internetovém připojení (co to slovo asi znamená) máte k dispozici
pouhé 3 GB dat měsíčně, které dokážete při této rychlosti stáhnout během
několika málo hodin.
Vy, kteří už solidní připojení vlastníte, se pusťte do následujících odkazů. A
vy ostatní se o to můžete alespoň pokusit.

Vše o céčku s plusem
http://cplus.about.com
Jelikož věnujeme dnešní díl také tipům pro programátory, začneme velmi
propracovaným serverem po stránce designu i obsahu. Na výše uvedeném odkazu
najdete komplexní informace o jazycích C a C++.
V úvodu je vám nabídnut souhrn posledních článků uvedených na tomto serveru,
které se týkají převážně konkrétních problémů při tvorbě softwaru. Po levé
straně pak najdete obsáhlé menu, které začíná sekcí s odkazy na tutoriály
céčka, pluskového céčka a odkazem na tipy a triky. Samotné tipy se ještě dále
dělí dle programovacího jazyka, následuje tematické dělení a pak již můžete
vstřebávat první rady. Tipy jsou zpracovány výborným a přehledným způsobem
(barevné zvýraznění kódu apod.).
Pokud budete pokračovat v menu níže, objevíte další odkazy, tentokrát již
tematicky dělené linky na jiné stránky s podobným zaměřením. Poslední sekcí
menu jsou články a zdroje, kde je vám opět k dispozici nepřeberné množství
dalších užitečným odkazů týkajících se nejen jazyka C, ale i třeba ASP a .NET
technologie.
Stránka nabízí nezbytný vyhledávač, navíc pak možnost zasílání novinek na
e-mail. Vše anglicky.

Exceltip
http://www.exceltip.com
Další výborná stránka, která se tentokrát velmi komplexně věnuje tabulkovému
kalkulátoru MS Excel. Najdete zde informace pro obyčejnou práci, jako je třeba
tvorba standardní tabulky, ale také tutoriály popisující VBS programování a
vytváření maker.
Úvod stránek patří spíše reklamě a je poněkud méně přehledný, proto doporučuji
co nejrychleji zvolit odkaz Menu, umístěný v horní části. Zde najdete výmluvná
hesla, jako Excel books (popisuje a recenzuje příslušné publikace), Excel tips,
Forum a dokonce i Word tips, neboť práce ve Wordu s Excelem často velmi úzce
souvisí. Pod odkazem Excel tips, který nás nejvíce zajímá, najdete další
tematická členění až k samotným jednotlivým tipům, které jsou opět velmi dobře
provedeny. I přes přítomný vyhledávač vlastní výroby existuje na těchto
stránkách užitečná pomůcka My tips, kde si můžete seřadit odkazy na
nejzajímavější nalezené tipy. Jedná se o jakési menu oblíbených (favorites),
tak jak jej znáte z internetových prohlížečů. Vše anglicky.

Builder.cz
http://builder.cz
Z českých luhů a hájů nesmíme pominout výborně provedenou stránku builder.cz.
Jedná se o magazín, který se komplexně věnuje nejznámějším programovacím
jazykům i "praktikám". Ihned v úvodu se bohužel dočtete smutnou zprávu, jež
zastavuje publikaci nových článků na tomto webovém serveru. To vám ale
nezabrání zapátrat ve velmi rozsáhlém archivu. Stránka obsahuje vlastní
vyhledávací nástroj, jenž vám umožní prohledat zvlášť všechny rubriky serveru.
Po pravé straně pak máte k dispozici přehled všech vyšlých seriálů, stačí si
zvolit jazyk, který vás zajímá, a dostane se vám hned několik článků na toto
téma. Po levé straně máte potom velmi přehledným způsobem zobrazeny poslední
diskusní příspěvky, běžící v diskusních skupinách provozovaných na serveru.
Jako třešnička na dortu potom působí možnost zasílání týdenního souhrnu nových
článků na váš e-mail. Vše srozumitelnou formou a hezky česky.

Luki's page
http://www.luki.webzdarma.cz
Tato stránka právě nepatří mezi HTML skvosty, ale najdete na ní velmi zajímavý
programátorský obsah. V úvodu se můžete dočíst pár informací o tom, kde se
zrovna nacházíte. V levém přehledném menu pak doporučuji odkaz Programovaní,
kde se toho dozvíte dost a dost o jazyce C. Lahůdkou je pak deník šíleného
programátora, ukrytý pod odkazem Kecy. Doporučuji pročíst, opravdu stojí za to.
Ze zbytku pak zbývá zmínit stránku Downloady, kde najdete něco málo ke stažení,
a Guestbook, kde můžete zanechat autorovi své myšlenky a postřehy. Zábavné,
inspirující, česky.

Windows Developer
http://www.windev.cz
Ačkoliv se jedná o firemní prezentaci, najdete na této stránce mnoho užitečných
informací a programů pro začínající i pokročilé vývojáře. Na úvodní stránce vás
autor seznámí s obsahem magazínu Windev. V levé části pak máte k dispozici
přehledné menu se stejným obsahem. Nejzajímavější je asi seznam běžících
seriálů, týkajících se převážně programování v C++ pod Windows.
K dispozici máte i velké množství hotových freewarových aplikací ke stažení a
další odkazy na stránky s podobným zaměřením. Nechybí vlastní vyhledávací
nástroj. Vše hezky česky.

WebTip
http://www.webtip.cz
Opět stránky o programování, nicméně tentokrát budeme programovat aplikace pro
World Wide Web. Na výše uvedeném odkazu najdete velmi komplexní stránku,
obsahu-jící maximum informací o všech webových technologiích. Informace jsou
prezentovány prostřednictvím článků a tematicky zaměřených seriálů.
Celá stránka je rozdělena do tří základních oblastí: technologií, softwaru a
designu. Tyto části jsou přehledně barevně odlišeny. V úvodu máte k dispozici
seznam novinek ze všech těchto částí, po levé straně pak najdete komplexní
menu, opět rozdělené i barevně odlišené. V softwaru najdete seznam
nejznámějších používaných editorů HTML, případně grafických editorů.
Technologie obsahuje přehled dostupných programovacích jazyků, od HTML přes ASP
až po PHP nebo Flash. Design vás provede návrhem stránek jako takových,
Poslední část Služby se věnuje provozu diskusních listů a obsahuje odkazy na
další zajímavosti.
Na stránce nechybí vyhledávač ani novinky zasílané na váš e-mail. Odpovědět
můžete v anketě. Vše v češtině.