Hlavní navigace

Užitečné tipy & triky pro Windows

1. 7. 2004

Sdílet

Další, třiašedesátý díl tipů a triků pro Windows vzniká za vlahé a teplé letníromantické noci u klasického přenosného počítače s Windows XP, které se pomalu, ale jistě stávaj
Další, třiašedesátý díl tipů a triků pro Windows vzniká za vlahé a teplé letní
romantické noci u klasického přenosného počítače s Windows XP, které se pomalu,
ale jistě stávají obvyklým operačním systémem. Přes tento fakt nezavrhneme
starší verze Windows hlavně z důvodu, že velkou část tipů lze aplikovat s
přehledem na kterýkoliv operační systém tohoto typu.
Co nového na softwarovém poli obecně? Před obvyklou letní okurkovou sezónou
stále čekáme na systém nové generace od Microsoftu, pomalu adaptujeme novou
verzi kancelářského balíku MS Office 2003, začínáme se sžívat s konkurenčním
OpenOffice.org a zkoušíme Linux.
Dnešní díl tipů se vám opět pokusí přinést něco zajímavého ze světa Windows a
MS Office. Přeji příjemné čtení.

Tipy pro Windows

Pořádek v odkazech
(IE 6.x) Dnešní seriál začneme tipem schovaným v Internet Exploreru poslední
šesté verze. Podstatou prohlížení internetových stránek je vlastně volba
takzvaných URL (Uniform Resource Locator). I když klepnete na odkaz umístěný
přímo na konkrétní stránce, prohlížeč pouze přejde na jinou URL, kterou
následně zobrazí v adresním řádku. Je samozřejmě nemožné si zapamatovat všechny
odkazy, které při "surfování" navštívíte. Některé jsou i poměrně komplikované.
Proto je součástí prohlížeče i systém archivace oblíbených odkazů.
Od šesté verze lze oblíbené internetové odkazy poměrně efektivně upravovat jak
v klasickém souborovém manažeru (např. Windows Commander), tak i v přehledném
dialogu, který je přímo součástí IE. Záleží jen na vaší volbě.
Oblíbené odkazy (Favorites) najdete na vašem pevném disku ve složce Windows
-Oblíbené položky (v případě Windows 9x), nebo ve složce Documents and settings
-vasejmeno - Oblíbené položky (v případě Windows 2000 a Windows XP). V těchto
složkách najdete přímo soubory reprezentující jednotlivé položky roletového
menu Oblíbené v IE. Můžete je přesouvat nebo mazat, podle libosti. Lepším
způsobem správy Oblíbených položek je ale dialog dostupný z roletového menu
Oblíbené, volbou Uspořádat oblíbené položky. V tomto dialogu můžete položky
vytvářet, přesouvat nebo mazat, ale také můžete měnit jejich pořadí v menu. To
provedete tak, že vyberete položku, kterou chcete v menu přesunout nahoru nebo
dolů, podržíte stisknutou klávesu ALT a stisknete šipku na klávesnici v
požadovaném směru. U každé položky lze také zvolit, zda má být stažena na váš
pevný disk tak, aby byla dostupná off-line. Tato funkce ovšem správně nefunguje
u dynamických stránek, jakými jsou například portály a podobně.

HTML a e-mail
(OE 5 a vyšší) Na začátku tohoto skromného, ale užitečného tipu je třeba říci
pár vět o historii elektronické pošty (ve formě nostalgického povzdechu).
Původně byla elektronická pošta základním komunikačním kamenem internetu, vedle
ní existovalo FTP a poté ještě Gopher na prohlížení internetových stránek. V
těch dobách bylo obvyklé, že se e-mail používal opravdu pouze k textové
komunikaci. Jednak nebylo tak snadné k němu cokoliv přiložit (přílohy bylo
nutné ručně překódovat), jednak byly linky tak pomalé a nepropustné, že by
takový e-mail putoval k příjemci několik hodin.
Doba se změnila i v tomto druhu komunikace, skoro bych řekl, že je dnes obvyklé
posílat e-mailem více dat, než jakýmkoliv jiným způsobem. Linky už nejsou
pomalé. Vzhled e-mailu už není pouze textový, většina pošty je dnes ve formátu
HTML (formát pro tvorbu internetových stránek). V tomto jednoduchém tipu si
ukážeme, jak se podívat na zdrojový kód HTML každého e-mailu, i čistě textového.
Spusťte Outlook Express a označte libovolný e-mail např. ze seznamu došlé
pošty. Poté stiskněte klávesovou kombinaci CTRL+F2 a otevře se vám Poznámkový
blok se zdrojovým kódem HTML každého, i textového e-mailu.

Lepší tiskárna
(Win 9x) V našem seriálu poněkud ignorujeme tipy, týkající se počítačového
hardwaru, které také úzce souvisí s operačním systémem. Následujícím tipem se
tento fakt pokusíme alespoň částečně kompenzovat.
Při použití laserových nebo jiných "tepelných" tiskáren se často stává, že
nejsou včas připraveny pro tisk. Tyto tiskárny se totiž v případě probuzení ze
stand-by režimu musejí nejprve zahřát na provozní teplotu, což přece jen v
závislosti na typu tiskárny nějakou chvíli trvá. Windows se v průběhu této doby
pokoušejí odeslat na tiskárnu vaši tiskovou úlohu a když se jim to nepodaří,
zobrazí obtěžující informační okénko s konstatováním, že se o to za stanovený
čas pokusí znovu. Jednoduchým nastavením tiskárny ale můžete tento čas přesně
definovat. V následujícím tipu si ukážeme, jak na to.
Jděte do menu Start a zvolte položku Nastavení. V ní zvolte položku Tiskárny
pro otevření okna s nainstalovanými tiskárnami. Časové hodnoty budete moci
měnit jen pro tiskárny, které jsou připojeny k vašemu počítači, nebo pro
tiskárny, které spravujete jako administrátor.
Vyberte tiskárnu, kterou chcete nastavit, a klikněte na ni pravým tlačítkem
myši. Z kontextového menu vyberte Vlastnosti. Nyní přejděte na záložku
Podrobnosti a pozornost zaměřte na dolní část dialogu, konkrétně na sekci
Časový limit. První volbou je limit v situaci, kdy není tiskárna adresována,
tj. čas, jak dlouho se má čekat, jestliže Windows nedostanou od tiskárny
odpověď. Ten je vhodné z přednastavených 15 sekund zvýšit na dobu potřebnou k
"probuzení" tiskárny.
Druhý limit nastavuje prodlevu před dalším pokusem o zaslání tiskové úlohy. Tu
je naopak vhodné zkrátit - pokud se tisk nepodaří jen kvůli nějakému drobnému
nedostatku, který ihned vyřešíte, je zbytečné čekat celých přednastavených 45
sekund, i když tento proces je samozřejmě možné zkrátit stiskem tlačítka přímo
z příslušného informačního okénka. Zvolené hodnoty potvrďte stiskem tlačítka OK
a užívejte si bezproblémového tisku.

Tipy pro MS Office

Automatické ukládání
(Office 2000/XP) Každý, kdo pracoval s textovým editorem Word balíku MS Office,
se setkal s funkcí automatického ukládání dokumentu. Po standardní instalaci je
totiž tato funkce aktivní, i když poněkud nevhodně nastavená. Jestliže jste
pracovali s velkým a složitým dokumentem a nestarali se o podrobnější
konfiguraci Wordu, asi jste často spílali obtěžujícímu a dlouho trvajícímu
náhlému automatickému ukládání, které se začalo provádět zpravidla několik
sekund poté, kdy jste dokument sami uložili.
V následujícím tipu si ukážeme možnosti nastavení této funkce tak, aby plnila
přesně to, co od ní vy jako uživatel budete požadovat. Ihned na úvod bych ovšem
doporučil nepovažovat funkci automatického ukládání a následného obnovení za
náhradu průběžného ukládání. Tato funkce slouží spíše jako pomoc při
neočekávaném pádu aplikace nebo samotných Windows.
Spusťte Word a jděte do roletového menu Nástroje. Zde zvolte položku Možnosti.
V následném dialogu máte k dispozici několik záložek, pro nás jsou důležité
dvě. Nejprve přejděte na záložku Uložit. Najdete zde několik možností
nastavení. V sekci Možnosti ukládání si lze zvolit, zda se bude vytvářet
záložní kopie dokumentu (vřele doporučuji), naopak bych vynechal možnost
rychlého ukládání, kdy Word ukládá pouze změny dokumentu. Po několika nezdarech
při otevírání již trochu chápu, proč je tato volba vypnuta, nicméně rozhodnutí
je na vás. Pro automatické ukládání jsou podstatné volby Povolit ukládání na
pozadí a Automaticky ukládat po... První volbou definujete, zda budete muset
kvůli ukládání dokumentu přerušit práci, druhou pak nastavíte periodu
automatického ukládání tak, aby vás obtěžovala co nejméně. Případně můžete
odškrtnutím této položky funkci deaktivovat.
Druhá zajímavá záložka se skrývá pod názvem Umístění souborů. Zde můžete (mimo
jiné) nastavit složku, kam bude Word ukládat průběžné soubory pro automatické
obnovení. Pokud potom toto obnovení z jakéhokoliv důvodu selže, máte šanci
získat data z těchto souborů vlastními silami. Proto je dobré vědět, kde
vlastně na vašem pevném disku jsou. Pozměňte tedy položku seznamu s názvem
Soubory automatické obnovy pomocí tlačítka Upravit a nastavení je hotové.

Používáte rádi klávesnici?
(Word 2000 a výše) Jestliže jste na otázku odpověděli kladně, nenechte si ujít
následující trik obsažený v MS Wordu od verze 2000. Každou aplikaci pro Windows
lze vždy alespoň částečně ovládat z klávesnice, i když je samozřejmě
principiálně uzpůsobena k ovládání myší. Zasvěcení vědí, že klávesnice umožňuje
zpravidla mnohem rychlejší ovládání než myš, proto je většinou dobré se s
existujícími klávesovými zkratkami seznámit.
MS Word je klávesovými zkratkami nabitý a jeho základní funkce (i některé
pokročilé) se dají jejich prostřednictvím docela dobře zvládnout. Klávesových
zkratek je však velmi mnoho a je nemožné si je všechny pamatovat, proto pro vás
autoři Wordu připravili jednoduché makro (resp. příkaz), pomocí kterého si
můžete zkratky vypsat do tabulky, tu následně vytisknout a dokument umístit
třeba na nástěnku nad svým pracovním stolem.
Spusťte si Word a jděte do roletového menu Nástroje. Zde zvolte položku Makro a
v menším menu, které se objeví, vyberte položku Makra. V dialogu nastavení
maker vyberte v kolonce Prohledat položku Příkazy Word a ze seznamu zvolte
příkaz Seznam příkazů. Stiskněte tlačítko Spustit a vyberte, zda chcete
zobrazit všechny příkazy Wordu, nebo jen klávesové zkratky.
Makro vygeneruje nový dokument obsahující přehlednou tabulku všech klávesových
zkratek, dostupných v příslušné verzi programu. Nyní stačí tento dokument
vytisknout a umístit na dobře dosažitelné a viditelné místo.

Kontinuální zvuk
(PowerPoint 2003) Zcela výjimečně se v našem seriálu věnujeme aplikaci pro
tvorbu multimediálních prezentací, MS PowerPointu. Možná je to dnes vůbec
poprvé, co se o něm zmiňujeme. O to zajímavější třeba bude tip, který se vám
nyní pokusím srozumitelnou formou předat.
Při tvorbě prezentace používáme často kromě grafiky a textu také zvukové
podbarvení. Možná jste se setkali s faktem, že můžete nastavit zvuk pouze pro
každý snímek zvlášť. Tento zvuk sice může hrát po celou dobu prezentace, na
každém snímku ale začíná jakoby znovu.
Řešení je docela jednoduché, ale je potřeba dodržet několik nastavení. Spusťte
PowerPoint a vytvořte několik snímků. K prvnímu snímku potom připojte
požadovaný zvuk, to provedete tak, že v roletovém menu Vložit vyberete položku
Video a zvuk a dále vyberete buď existující zvuk dostupný v galerii MS Office,
nebo zvukový soubor uložený na vašem pevném disku. Připojený zvuk se na snímku
objeví jako ikonka reproduktoru. Klikněte na tuto ikonu pravým tlačítkem myši a
z kontextového menu zvolte položku Vlastní animace. V pravé části PowerPointu
se vám objeví nápovědný sloupek s vaší nově založenou vlastní animací. V
seznamu multimediálních efektů již najdete inkriminovanou zvukovou stopu.
Vyberte ji a jako spouštěcí efekt zvolte Po předchozím. Nyní poklepejte levým
tlačítkem myši na zvolený zvuk v seznamu multimédií u vlastní animace, objeví
se vám dialogové okno s nastavením. Na záložce Efekt najdete potřebné volby pro
nastavování zvuku. Nastavte zde spuštění přehrávání zvuku od začátku prezentace
a jeho zastavení po zvoleném počtu snímků, zde stačí zadat číslo vyšší, než je
aktuální počet snímků v prezentaci. Pokud hudbu v průběhu prezentace měníte,
zvolte samozřejmě konkrétní místo této změny. A to je vlastně vše.

Easter Eggs

Messenger
(Win XP) Ano, i v tomto dílu si najdeme chvilku pro velikonoční vajíčka. Snad
vás pobaví. Začneme u známého komunikačního programu MS Messenger, který je
součástí Windows XP (ne všichni jej ovšem máme rádi). První trik je jednoduchý
a možná jej už znáte. V textové části Messengeru lze samozřejmě používat
oblíbené emotikony. Některé ale v nabídce nenajdete a přitom docela dobře
fungují. Stačí je vložit pomocí textových značek. Pokud chcete vložit emotikon
Rainbow (duha), napište (R), pro Handcuffs (pouta) napište (%), pro Sunshine
(slunce) stačí vložit (#), pro "Stupid question mark" pak vepište (?). Ještě
nám zbývá Screwy face (překlad nechám na vás) a Devil, které vložíte znaky :S,
respektive (6).
Pokud rádi konverzujete pomocí chatování ve svém Messengeru, zkuste vepsat
příkazy za lomítkem tak, jak jsou uvedeny v tabulce. Jedná se hlavně o zvukové
efekty.
Tímto jediným, ale rozsáhlejším velikonočním vajíčkem ukončíme celý dnešní díl
tipů a triků pro Windows. Příště se těším opět na shledanou.

Intertipy
Dnešní internetové odkazy nijak nevybočí ze zajetého standardu. Opět se
podíváme po stránkách s tipy a triky pro platformu Windows.

WorldStar Computer tips
http://www.worldstart.com/tips/index.htm
Hned zkraje začneme velmi vkusně provedenou zahraniční stránkou WorldStar.com.
Na výše uvedeném odkazu vás hned v úvodu uvítá seznam odkazů na nejlepší
zveřejněné tipy a triky. Jednotlivé tipy jsou velmi přehledně zpracovány a
doplněny ilustračními obrázky. Po levé straně najdete dlouhé menu s dalšími
odkazy na další tematicky rozdělené tipy. Namátkou vyberu např. Internet Tips,
E-mail Tips, Desktop Management Tips a mnoho dalších. Nechybí nezbytný
vyhledávací nástroj. Na stránkách dále najdete komerční softwarový i hardwarový
elektronický obchod, možnost zasílání novinek e-mailem (lze vybrat přesně co
zasílat a co nezasílat), Message Board pro vaše projevy a stránku s kontakty.
Vše přehledně a anglicky.

Windows Tweaks
http://www.windows-tweaks.info
Výborně provedená stránka věnující se podrobně všem existujícím verzím Windows,
počínaje řadou 9x a konče ještě nedokončeným Longhornem. Na úvodní stránce
najdete novinky z oblasti Windows, dále pokračujte v levé části, kde již
naleznete očekávané odkazy na tipy a triky rozdělené podle verzi Windows. Ty
jsou potom členěné podle dalších tematických okruhů. Samotné tipy jsou
zpracovány velmi přehledně, občas jsou doplněné ilustrační grafikou. Na stránce
ještě najdete možnost získat další užitečné programy a patche pro Windows,
můžete se i zaregistrovat do místního diskusního fóra. Nechybí ani stránka s
FAQ nebo odkazy na další www stránky s podobným zaměřením. Překvapení nakonec
-stránka je komplet v němčině.

WinHelpLine
http://www.winhelpline.info
A abychom nevyšli ze cviku, rovnou si ukážeme blízkého příbuzného předchozí
stránky, jak jinak, také z Německa. Opět se jedná o výborně provedenou stránku
obsahující mnoho informací o Windows ve všech dnes dostupných verzích. V úvodu
jste opět zavaleni obecnými informacemi o Windows, které můžete poklepáním na
menu vlevo obohatit o tipy a triky, FAQ, DownloadCenter, bulletiny přímo od
Microsoftu, informace o zasílání novinek přes e-mail a mnoho dalšího. Po pravé
straně najdete registraci uživatele, objednávku výše zmíněného listu novinek a
odkazy na diskusní skupiny provozované nejen tímto serverem. Zajímavostí na
závěr je vždy jedna recenze knihy v pravé dolní části stránek.

WUGNET
http://www.wugnet.com/tips/default.asp
Čtenáři pamětníci si jistě na výše uvedené stránky vzpomenou. Už jsme totiž o
nich v jednom z předchozích dílů internetových tipů a triků hovořili. Jenže
stránky byly kompletně předělány a rekonstruovány, navíc neškodí si je občas
připomenout. Jejich obsah totiž stojí za vidění. Nebojte se, jsme zpátky na
anglicky mluvícím webu, kde najdete velké množství tipů a triku pro hardware
PC, Windows všech verzí a MS Office. Tipy je možné řadit buď podle data, nebo
podle zvoleného tématu. Jednotlivé tipy jsou potom zobrazeny společně s
ilustrační grafikou. Každý den najdete na těchto stránkách minimálně jeden nový
trik. Na Wugnetu najdete mimo jiné také odkazy na software, novinky zasílané
e-mailem, šetřiče obrazovky a diskusní fóra. Doporučuji navštívit.
Neprohloupíte.

WindowsHelp.net
http://www.windows-help.net/windows98/all-tips.shtml
Tato stránka je poněkud staršího data a tomu odpovídá jak její grafické
zpracování, tak obsah, který se skoro výhradně věnuje Windows 98 a 95. Jelikož
je i náš seriál zaměřen tímto směrem, určitě bude výše uvedený odkaz někomu z
vás užitečný. Přímo pod odkazem najdete jednotlivé sekce s tipy a triky, za
všechny mohu jmenovat Communication Tips, Fine Tune Windows, Getting Started a
mnoho dalších. Jednotlivé tipy jsou velmi pěkně a podrobně zpracované, občas
doplněné ilustračním obrázkem. Na stránce nechybí vyhledávací nástroj, v horní
části najdete i odkazy pro stažení užitečného softwaru. Nechybí kniha hostí,
odkazy na další stránky s podobnou tematikou a velmi zajímavý oddíl Techfiles,
kde najdete jakési návody a řešení nejrůznějších známých i neznámých problémů
ve Windows. Vše anglicky.

WinTrouble
http://www.wintrouble.net
Pokud se dostanete do problémů, navštivte skutečně velmi rozsáhlou databázi
tipů a triků pro Windows s názvem WinTrouble. Stránka nebo spíše hromada
stránek je velmi dobře a přehledně zpracovaná. V úvodu je vám nabídnut seznam
novinek, možnost přihlášení se k odběru newsletteru a vyhledávací nástroj,
který je zde naprostou nezbytností. Důležité je horizontální menu v horní části
stránky, kde si vyberete svůj operační systém. Nabídka sahá od Windows XP až po
Windows 95. Outlook Expressu společně s Internet Explorerem je věnována
zvláštní část. Po volbě systému se přesunete na menu v levé části stránek,
které dále usměrní vaše kroky. Obsahuje velmi obecná témata, takže nečekejte
přímo odkazy na konkrétní tipy a triky, k těm se dostanete až na čtvrté, někdy
i páté kliknutí. Tipy jsou dobře a přehledně zpracovány. Kromě samotných tipů
nenajdete na stránkách v podstatě nic dalšího, ale i tak je nabídka více než
dostatečná. Web je anglicky.

MCSE World
http://www.petri.co.il/tips_and_tricks.htm
Posledním odkazem, na který se tento měsíc podíváme, je stránka s tipy a triky
pro všechny verze operačního systému Windows. Stránka je po grafické stránce
velmi povedená a přehledná. Tipy a triky jsou rozděleny do několika sekcí, mezi
zajímavé patří rozhodně Active Directory, Disaster Recovery (to zní přímo
strašidelně) nebo Tweaking. V sekcích už následuje seznam jednotlivých tipů,
které jsou nadprůměrně podrobně zpracovány. Na stránkách nechybí vyhledávač,
odkazy na články týkající se Windows, diskusní fóra, FAQ, kniha hostí a
podobně. Vše hezky anglicky.
Za měsíc u příštího dílu internetových tipů opět na shledanou.