Hlavní navigace

Užitečné tipy & triky pro Windows

1. 5. 2004

Sdílet

Jak jsem to už naťukl v úvodníku ke vloženému článku s internetovými odkazy,jaro je za dveřmi a toto je nefalšovaný velikonoční díl. Proto se budeme trošku více zabývat známými a...
Jak jsem to už naťukl v úvodníku ke vloženému článku s internetovými odkazy,
jaro je za dveřmi a toto je nefalšovaný velikonoční díl. Proto se budeme trošku
více zabývat známými a oblíbenými velikonočními vajíčky. A nebude se to týkat
jejich zdobení.
Na poli operačních systémů se opět stala poměrně významná událost, a to udělení
astronomické pokuty společnosti Microsoft v Evropě za "monopolní praktiky" a
také za Windows Media Player. V obci IT glosátorů tato pokuta znamenala
pozdvižení, část s ní souhlasí bezezbytku, ale řekl bych, že většina dává v
tomto případě překvapivě za pravdu Microsoftu. Jinak řečeno, pokud společnost
vyvine vlastní a dobrý přehrávač médií, a WMP jím bezpochyby je, proč by jej
nemohla přidat do svého operačního systému?
Podle mého skromného názoru je ale podstata udělení pokuty nikoliv v existenci
"nějakého" přehrávače, jako spíše v ochraně budoucí svobody mediálních
počítačových formátů. EU se zkrátka nechce dostat do situace, v jaké se dnes
všichni nacházíme v souvislosti s formáty DOC a XLS. Je všeobecně známo, že
existují konkurenční programy k balíku MS Office, které jsou pro obyčejného
uživatele naprosto postačující, a překážkou jejich používání jsou právě
uzavřené formáty Microsoftu.
Uvidíme, jak celá causa dopadne, pokuta je skutečně hodně vysoká.

Tipy pro Windows

Šetřte monitor přesněji
(Win 95/98) Dlouho jsem přemýšlel nad českým názvem tohoto tipu, ale vycházelo
mi něco hrozně dlouhého a neforemného. A proto jsem jej také hrozně dlouze a
neforemně nazval. Užitečnost tohoto tipu jistě není veliká, ale rozhodně vám
dodá pocit jisté nadvlády na vašimi Windows.
Použití tohoto tipu pokulhává zejména proto, že jen málokdo dnes použije šetřič
obrazovky namísto klasického uspání monitoru do "polohy" standby (což dnes umí
už skoro každý monitor). Pokud přece jen šetřič používáte, víte o možnosti
nastavení časové prodlevy, po jejímž uplynutí se šetřič aktivuje.
Tuto prodlevu lze nastavit v rozsahu od jedné minuty do jedné hodiny a to jen
po jednotlivých minutách. Snadnou editací systémového registru ale můžete tuto
dobu definovat přesně na vteřinu, a to i přes výše uvedené limity. Lze tedy
nastavit hodnotu prodlevy i na dvě nebo tři hodiny, i když pochybuji o tom, že
byste této možnosti využili. Nabízí se spíše opačná varianta, tedy nastavení
prodlevy na méně než jednu minutu.
Jděte do menu Start Spustit a spusťte program regedit. Pokračujte do podklíče
Hkey_Current_User Control Panel Desktop, kde v pravé části regeditu uvidíte
položku ScreenSaveTimeOut. Poklepejte dvakrát na tuto položku a změňte její
hodnotu na libovolné číslo vyjadřující v sekundách požadovanou prodlevu.
Ukončete regedit. Pozor, hodnota v dialogu nastavení šetřiče se nezmění!

Upravte fonty na internetu
(IE 5.x a vyšší) Dlouho předlouho jsme se nesetkali v našem seriálu s Internet
Explorerem, pokusíme se to napravit tímto užitečným a jednodušším tipem.
V poslední době se dere do popředí prvotřídních webových prohlížečů dříve
neznámá Mozilla a její odlehčená verze FireFox. Jedním z důvodů jsou mimo jiné
bohaté možnosti nastavení tohoto prohlížeče, kdy je možné modifikovat takřka
vše, a při pochopení struktury konfiguračních souborů není velkým problémem ani
modifikace samotného vzhledu programu. Internet Explorer je sice také funkční,
možností nastavení je zde ale podstatně méně, a když nějaké jsou, málokterý
uživatel je využívá.
Při načítání webových stránek si tyto nesou s sebou kromě vlastního obsahu také
informace o písmu, ve kterém bude text na stránkách zobrazen, o příslušném
jazykovém kódování, případně o barvě "posouvátek" atd. Těchto doplňkových
informací je mnoho. Problémy nastanou v případě, že nevlastníte konkrétní dané
písmo, případně vaše Windows neumí zobrazit dané kódovaní apod. Tento stav lze
přičíst na vrub neschopnosti autora, který by v zájmu čitelnosti svých stránek
měl používat pokud možno standardní písma, ale ne vždy tak tomu je. Naštěstí i
IE je schopen pomocí správného nastavení výše uvedené problémy alespoň
eliminovat.
Spusťte IE a jděte do roletového menu Nástroje, zde pokračujte volbou Možnosti
Internetu. Zde zůstaňte na záložce Obecné a v dolní části dialogu stiskněte
tlačítko Usnadnění. Pokud chcete, aby IE použil vámi nastavené písmo a barvy,
musíte v tomto dialogu zaškrtat příslušné volby. Postupně můžete zajistit
použití vašeho barevného schématu, vašeho písma a vámi nastavené velikosti
písma. Jestliže ovládáte definice stylů, můžete importovat pro zobrazení
vlastní soubory se styly.
Vraťte se nyní na záložku Obecné a stiskněte v dolní části dialogu tlačítko
Barvy. Zde můžete nadefinovat barvy písma a podkladu, které se použijí v
případě, že to umožníte volbou v předchozím dialogu (viz minulý odstavec). Lze
zde také nastavit barvy hypertextových odkazů na WWW stránkách. Pokud se opět
vrátíme o krok zpět, stejným způsobem (stiskem tlačítka Písma) nastavíme font
pro zobrazení textu. Pokud chceme určit i jeho velikost, musíme se vrátit až do
samotného IE a v roletovém menu Zobrazení zvolit velikost z nabídky Velikost
textu.
Výše uvedeným způsobem můžeme některé nepřizpůsobivé stránky mírně zkrotit pod
naší kontrolu. Alespoň co se týká vzhledu.

Tipy pro MS Office

Office opravář
(MS Office 2000/XP) Tento první dnešní "kancelářský tip" není příliš
uživatelsky náročný a pomůže odstranit mnoho chyb.
Po instalaci MS Office se při jeho častém používání mohou vyskytnout chyby
funkčnosti. Tato pravděpodobnost se zvyšuje v závislosti na instalovaném novém
softwaru na váš počítač, zvláště nebezpečná jsou pak různá "cédéčka" s
testovacími nebo zkušebními verzemi her (nebojte se, CD PC WORLDu je naprosto
bezpečné). Po těchto nájezdech může být instalace nejen MS Office poškozena,
některé funkce možná nepracují tak, jak byste chtěli nebo očekávali.
Office ve svém instalačním programu obsahuje program, který zkontroluje
nainstalované komponenty a provede jejich opětovné přepsání z instalačního CD.
Tím lze vyřešit mnoho problémů. K této funkci opravení se dostanete hned
několika způsoby.
Pokud zaregistrujete problém v kterékoliv aplikaci ze sady Office, stačí jít do
roletového menu Nápověda a zvolit položku Rozpoznat a opravit. Objeví se vám
dialog, který vysvětluje následnou proceduru. Stiskněte tlačítko Spustit a
nechte program, ať pracuje za vás. Jedinou interakcí s programem bude vsunutí
instalačního CD Office, a to jen v některých případech. Po dokončení opravy
můžete zkusit, zda se vyřešil váš problém.
Druhým způsobem je spuštění samotného instalátoru. Ten se nenachází jen na
instalačním CD, ale je také přímo na pevném disku právě pro výše uvedené
potřeby uživatele. Jděte do menu Start a zvolte Nastavení. Zde spusťte Ovládací
panely. Vyberte ikonu Přidat nebo odebrat programy a ze seznamu nainstalovaných
aplikací vyberte MS Office. Poklepejte na ni dvakrát levým tlačítkem myši a
spustíte plnohodnotný instalátor kancelářského balíku.
V dialogu máte na výběr tři tlačítka. Pro opravu Office stiskněte první
tlačítko Opravit Office (to je logické). Tím spustíte stejnou proceduru, kterou
jsme popsali výše. I když to již tematicky nesouvisí s tímto tipem, zajímavé je
i tlačítko druhé Přidat či odebrat funkce. Po stisku tohoto tlačítka se
dostanete do stejného výběru, jako při první instalaci Office. Můžete odebrat
nebo přidat pouze jednotlivé funkce balíku a tyto se po stisku OK doinstalují.
Typicky nastává problém s dělením slov, které ve standardní instalaci Office
nepochopitelně chybí.
Jestliže potřebujete dělení slov, naleznete jej v sekci Nástroje sady Office
Nástroje pro korektury.

Easter Eggs

Thanks a lot
(IE 5.5/IE 6) Toto dnes první vajíčko je velmi jednoduché, dokonce nemusíte
mačkat žádné krkolomné kombinace kláves a podobně. Pokud vlastníte některou z
těchto dvou verzí MS Internet Exploreru, spusťte si jej a jděte do menu
Nápověda. Zde zvolte položku O aplikaci Internet Explorer a poklepejte na
hypertextový odkaz Poděkování.
Pokud máte nainstalovánu Javu, podporujete ActiveX a Shockwave Flash, tak se
vám dostane celkem pěkně provedeného poděkování. Měli byste také být připojeni
na internet. Jestliže se vám trik z jakéhokoliv důvodu odmítne aktivovat, lze
si ho prohlédnout přímo na stránkách Microsoftu na těchto odkazech:
http://www.microsoft.com/windows/ie/about/about60/ pro IE6 a
http://www.microsoft.com/windows/ie/about/ pro IE 5.5.

Instalujte vesele
(Win 98) Někdy jsem opravdu překvapený, kde všude je možné nalézt velikonoční
vajíčka. Fantazie tvůrců softwaru nezná v tomto směru mezí. Dokonce i
instalační soubory Windows 98 nezůstaly bez poskvrny a obsahují autorské
legrácky. Na instalačním CD Windows 98 najdete soubor dossetup.bin, který
obsahuje text, jenž zřejmě nijak nesouvisí se samotnou instalací.
Otevřete výše uvedený soubor v některém z vašich oblíbených textových editorů.
Obsah bude zdánlivě nečitelný, ale nezoufejte, soubor obsahuje i čitelné
textové pasáže. Ke konci samotného souboru najdete zajímavý text. Jednodušší je
nechat jej vyhledat pomocí funkce Najít, která je dostupná například v
Poznámkovém bloku. Hledejte jméno Wassily Kandinsky. Počtete si.

Hrátky s nápovědou
(Win 95 EN) Pokud patříte mezi malou skupinu lidí, kteří ještě mají po ruce
anglickou verzi Windows 95, rozhodně nepřehlédněte toto poněkud pracnější
vajíčko. S anglickou verzí ale skutečně funguje, a podle mne stojí za zhlédnutí.
Nastartujte svá archaická Windows a jděte do menu Start Help (budu používat pro
lepší orientaci anglické názvy). V dialogu jděte na záložku Find. V tomto
momentu, pokud používáte tento dialog poprvé, se vám otevře průvodce, který vás
provede instalací a základním nastavením. Zvolte vše tak, jak je doporučeno. Po
otevření samotného vyhledávacího dialogu zvolte tlačítko Options. Následující
dialog je rozdělen na tři sekce: v první sekci zaškrtněte první volbu All the
words you type in order..., v druhé sekci zvolte z roletky Begin with
characters you type. Potvrďte nastavení stiskem OK.
Nyní nechte vyhledat tento text: Who knows who built this tool? . Stiskněte
kombinaci kláves CTRL+SHIFT a poklepejte na tlačítko Clear. První část máte za
sebou.
Nyní opět jděte do nastavení stiskem tlačítka Options a nastavte v první sekci
At lest one of the words you typed... a v druhé potom Contain the characters
you type. Opět vše potvrďte a vraťte se do dialogu vyhledávání. Nyní dejte
vyhledat text The shadow knows!. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT a
poklepejte na tlačítko Clear. A je to.
Tímto vajíčkem se dnes definitivně rozloučíme. Snad vás některé z rad a tipů
uspokojily a pomohly vám k lepší práci s Windows, nebo vás alespoň trošku
pobavily. Příště se těšíme opět na shledanou.

Zaregistrujte se, uvidíte
(Win 98) Ne, nebojte se, nebudu vás nyní nutit k registraci vašich Windows 98,
ale ukážeme si jedno skryté vajíčko, které se může zobrazit právě v průběhu
registrace. Tu potom samozřejmě není nutné dokončit, pokud si to výslovně
nepřejete.
Jděte do menu Start Spustit a vepište do kolonky příkaz welcome.exe. Spustí se
vám stará známá úvodní aplikace Welcome, která vás opět uvítá ve vašich
Windows. Až doběhne animace a zobrazí se vám menu, zvolte položku Zaregistrujte
se nyní. V následujícím dialogu už stačí stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT
a poklepat pravým tlačítkem na obrázek v levé části dialogu. Zobrazí se vám
přehled tvůrců programu, ke kterému se jinak nedostanete.

Intertipy

Zima už definitivně ustoupila nastupujícímu jaru, ve dne už nemusíme při jízdě
autem svítit, a mimo jiné máme před sebou další díl zajímavých internetových
odkazů s pořadovým číslem 61.
A protože se v úvodu tohoto článku krátce zamýšlíme nad pokroky, které udělala
Česká republika směrem k informační společnosti, nemůžeme minout nedávnou a
zpočátku velmi přitažlivou "besedu" zástupců ČTc, GTS, ČTU a studentstva o
budoucnosti širokopásmového připojení na internet.
Beseda nakonec nepřinesla vůbec nic nového, snad jen kromě ujištění ze strany
GTS a Telecomu o tom, že rychlý internet nikdo z nás prakticky nepotřebuje,
snad jen ke stahovaní ilegálních dat. Úsměvné. Snad i oba zúčastnění pánové
používají doma "extra digitální a rychlé" ISDN.
Dnešní směska odkazů se věnuje čistě oblíbeným velikonočním vajíčkům, však jsou
Velikonoce za dveřmi. Přeji příjemné surfování.

Easter Eggs - velikonoční vajíčka
http://www.volny.cz/emur/eggs/eggs.htm
První stránka dnešního dílu pochází z českých luhů a hájů, bude tedy
srozumitelná pro všechny. Nejde o žádný grafický zázrak, informace najdete
převážně v čisté textové podobě, to ale stránce neubírá na zajímavosti
obsahové, najdete zde totiž "překvapivě" slušné množství vtípků a skrytých čítů
ve známých programech a utilitách. V jednoduchém textovém menu v horní části
stránky pak najdete další úsměvné odkazy.

MIX page
http://www.fw.cz/vsechno/easter/index.php
A máme tady dalšího českého zástupce webových stránek s autorskými tipy a
vtípky, schovanými v nejrůznějších vám dobře známých programech. Opět najdete
stránku nepříliš graficky zdařilou, zato plnou odkazů na velikonoční vajíčka,
převážně z produkce Microsoftu. Vajíčka jsou zpracována čistě textově, což je
na jednu stranu strohé, na druhou kdekoliv čitelné, i v textovém prohlížeči.
Stránka obsahuje dokonce menu, ve kterém najdete další zajímavé odkazy, třeba
na pana Vajíčko.

Molíkovy stránky
http://molik.go.cz/easter.htm
A do třetice strohá textová černá a česká stránka s velikonočními vajíčky pro
vás. Tentokrát je seznam tipů delší než u předchozích dvou odkazů, najdete zde
tedy mnoho příležitostí ke hrátkám s vaším softwarem. Kromě několika kategorií,
do kterých jsou rozděleny autorské legrácky, zde najdete ještě seriózní tipy a
triky pro Windows hned z několika oblastí. Zvláštní oddíl je věnován tvorbě WWW
stránek, kde každý budoucí tvůrce najde základní rady z oblasti HTML kódu.
Nechybí ani sekce Download se zajímavými utilitami a stránka s odkazy na
stránky s podobným zaměřením.

POOH.cz
http://www.pooh.cz/1001/r.asp?r=160&db=1001
Ani známý server obsahující tipy a triky pro Windows neopomněl přidat též něco
z velikonočních vajíček. Nebudeme zde hodnotit vzhled a strukturu stránek,
která je na vysoké úrovni, nicméně legrácek najdete na výše uvedeném odkazu
požehnaně a v češtině.

TTU Easter Eggs
http://ttu.wz.cz/east.htm
Tentokrát velmi zdařilá stránka jak obsahově, tak vzhledově. Design je příjemně
laděn do modra, stejně jako menu po levé straně. V něm najdete jednak odkaz na
velmi přehledný seznam velikonočních vajíček, druhak celou sekci s tipy a triky
pro Windows rozdělenými do těchto základních kategorií: rychlejší běh a start,
stabilita a bezpečnost, kosmetické úpravy a různé. Je prostě z čeho vybírat.
Nechybí ani kniha návštěv, kde můžete vyjádřit svůj názor, nebo možnost
zasílání novinek na stránkách elektronickou poštou. Hezky česky.

The Easter Eggs Archive
http://www.eeggs.com/tree/153.html
Přejděme plynule z českého internetu do zbytku světa a podívejme se společně na
nejznámější archiv velikonočních vajec. Výše uvedený odkaz vás navede na
stránky s vajíčky týkající se počítačů, na domovské stránce ale najdete i
vajíčka týkající se dalších oborů našeho života, i těch, kde byste legrácky
vůbec nehledali.
Počítače jsou dále rozděleny na skupiny týkající se aplikací, operačních
systémů, her, hardwaru a ostatních. V každé skupině pak najdete stovky dalších
odkazů mířících na jednotlivá vajíčka. Ta jsou zpracována prostě, ale
přehledně. Tentokrát vše v angličtině.

Egg Heaven
http://www.eggheaven2000.com
Stránka, která rozhodně nevyniká svým grafickým provedením, nicméně na ní
najdete odkazy na stovky velikonočních vajíček. Vajíčka jsou rozdělena do
několika základních kategorií, za všechny jmenujme jen Applications, Browsers,
ale i DVD films nebo například Programming. V každé kategorii naleznete další
desítky legrácek zpracovaných převážně textovou formou.
Na stránce tentokrát nechybí nezbytný vyhledávač, v dolní části úvodní stránky
pak vidíte přehled nejnovějších vajíček, což zajisté urychlí vaši orientaci v
případě, že navštívíte tyto stránky opakovaně. V pravé části najdete malé menu,
které vám umožní vložit svoje vlastní vajíčko, sledovat přehledně vámi vložená
vajíčka, případně využít rozsáhlejší možnosti vyhledávače. Vše v anglickém
jazyce.

HTSoft Easter Eggs
http://www.htsoft.com/easter
Tato poměrně povedená anglicky mluvící stránka nabízí opět velmi slušné
množství velikonočních vajíček. Je jich tu takové množství, že jsou rozdělena
do jednotlivých kategorií: Windows OS, Windows Apps, Macintosh OS/Apps,
Netscape Navigator, Lotus Apps, Games a ostatní. V každé kategorii najdete
samotné tipy jednoduše uspořádané na jediné HTML stránce. Na jednu stranu to
není příliš přehledné, na tu druhou je to snadno stažitelné a použitelné pro
prohlížení off-line. Kromě vajíček nenajdete na těchto stránkách celkem nic
dalšího, co by stálo byť jen za zmínku.

Software Tips and tricks
http://www.softwaretipsandtricks.com/tipsandtricks
Tato velmi povedená a rozsáhlá stránka obsahuje kromě bezpočtu velikonočních
vajec též mnoho zajímavých tipů a triků. Vajíčka jsou opět rozdělena do
kategorií, z nichž lze zmínit DTP aplikace, Internet software, nebo operační
systémy (jsou zde však i další). V jednotlivých kategoriích najdete ještě
jakési skupiny pojmenované podle názvu aplikace, ve které vajíčko najdete.
Podobným způsobem jsou děleny i "obyčejné tipy a triky". Kromě výše uvedeného
najdete na této stránce sekci věnující se stažení užitečného softwaru pro
Windows, různé články o Windows, nabídku diskusních skupin stejně tematicky
zaměřených, nebo stránku s užitečnými odkazy. Je toho mnoho přemnoho, vše
anglicky.
Tímto odkazem se dnes rozloučíme, a příště se opět těším na shledanou.