Hlavní navigace

Užitečné tipy & triky pro Windows

1. 2. 2005

Sdílet

Po zhruba měsíční pauze se opět potkáváme u již tradičního úvodníku tipů atriků pro Windows. Tato slova čtete v roce zbrusu novém, ovšem vznikla ještě před koncem roku starého. ...
Po zhruba měsíční pauze se opět potkáváme u již tradičního úvodníku tipů a
triků pro Windows. Tato slova čtete v roce zbrusu novém, ovšem vznikla ještě
před koncem roku starého. A to je důvod k malému bilancování. Rok 2004 bychom
směle mohli označit rokem bezpečnosti (nikoliv ovšem v souvislosti se silničním
provozem na území ČR). Z našeho pohledu sice nepřišla na trh žádná nová verze
Windows ani jiného extra významného produktu, vzniklo však hned několik utilit
posilujících obranyschopnost našich k internetu připojených PC. V roce 2004 na
nás zaútočilo rekordní množství červů (distribuovaných s oblibou elektronickou
poštou) a zahltilo nás zatím nejvíce nevyžádaných e-mailů (spamu). Obstrukce
způsobené viry a spamem dokonce vedou "tradičně líné" uživatele k výměně
prohlížeče a e-mailového klienta za něco, co je před výše uvedeným ochrání
(Mozilla Firefox a Thunderbird).
Tyto tipy a triky opět přinášejí nemnoho rad a návodů, které snad přispějí k
zefektivnění nebo zušlechtění vaší práce v prostředí barevných oken. Přeji
příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Heslo a spořič obrazovky
(Win XP) Dnes začneme středně obtížným tipem, který se bude skládat ze dvou
částí. V první si ukážeme jednoduchý způsob, jak alespoň trochu zabezpečit
přístup k vaší pracovní ploše, ve druhé si ukážeme, jak toto zabezpečení
zrušit, pokud se alespoň na okamžik k té ploše dostaneme.
Začneme opět příkladem. Sedíme u počítače a tvoříme, pracujeme. Poté vstaneme a
chceme si odběhnout pro kávu. Hodilo by se nějakým rychlým způsobem uzamknout
pracovní plochu, abychom si byli jisti, že někdo nepovolaný k našemu počítači
nepřistoupí a nezmění/nesmaže něco podstatného. Součástí Windows "profesionální
řady", tedy Windows NT/2000/XP již tato funkce je, dostupná pod stiskem
kombinace kláves Ctrl+Alt+Delete. Ve Windows 9x ale žádnou takovou možnost k
dispozici nemáme.
Můžeme použít nějaký z mnoha externích prográmků, které naleznete jako
shareware nebo freeware na internetu. Nebo můžeme pro tento účel použít spořič
obrazovky. Ten lze totiž uzamknout heslem a v okamžiku, kdy se aktivuje, se
nikdo na vaší plochu nedostane.
Poklepejte pravým tlačítkem na pracovní plochu a z kontextového menu zvolte
Vlastnosti. Jděte na záložku Spořič obrazovky a zaškrtněte políčko Chráněný
heslem. Poté stiskněte tlačítko Změnit a dvakrát vepište vaše heslo. Pak již
zbývá nastavit jen typ spořiče a dobu, po jejímž uplynutí se má aktivovat. Po
aktivaci spořiče bude nutné pro přístup na plochu zadat zmíněné heslo. Jde o
celkem jednoduché, efektivní a přitom automatické zabezpečení.
Bohužel tuto funkci lze vyřadit z provozu, jakmile se cracker dostane k
počítači na delší dobu. Nejedná se tedy o ochranu nějakých zvláště
choulostivých dat. Spíše jen o obranu proti informací chtivým kolegům.
Heslo je uloženo v systémovém registru, pokud se tedy propracujete k editaci
registru, můžete jej vyřadit.
Jděte do menu Start - Spustit a spusťte program regedit. Jděte do klíče
HKEY_USERS .Default Control Panel. Zde vyberte položku Desktop a v pravé části
regeditu uvidíte v seznamu hodnotu ScreenSave_Data. Tato hodnota je tam pouze v
případě, že má spořič zadané heslo. Heslo je zde v číselné formě. Pokud ho
chcete zrušit, prostě tuto hodnotu celou smažte.
Tím odstraníte heslo a zároveň i ochranu pracovní plochy.

Zbavte se pohyblivých stránek
(IE) V nadšeneckém období prvních webových stránek, zpravidla vytvářených
pomocí jednoduchých a hloupých editorů, nebyla nouze o hromady nevkusné grafiky
a animovaných GIFů. Při běžném procházení internetu jste běžně naráželi na
stránky ozdobené desítkami barev, s podkladem simulujícím papír a činícím text
téměř nečitelným a se spoustou pohybujících se ikon (zpravidla s létající
obálkou, oblíbené byly také typy "under construction"). Dnes je již situace
jiná. Web je výrazně profesionálnější a většina autorů dbá na grafickou čistotu
a přehlednost. Animované GIFy byly nahrazeny "flashovými". Přesto pohyblivé
části spoustu uživatelů otravují a ti pak sahají po různých nadstavbách, které
příslušné součásti blokují. Pomoci si však částečně můžete i sami. Cest je hned
několik.
Prvním krokem může být samotné omezení multimediálních součástí. Spusťte
Internet Explorer a v roletovém menu Nástroje zvolte Možnosti Internetu. Jděte
až na záložku Upřesnit, kde věnujte zvýšenou pozornost sekci Multimédia.
Například položka Přehrávat animace na webových stránkách deaktivuje animované
GIFy a ukáže z nich vždy jen první obrázek. Vypnout lze také video a všeobecně
zobrazení grafiky.
S animacemi typu "flash" už je to horší. Při první stránce obsahující tuto
komponentu je vám nabídnuto stažení zásuvného modulu (plug-in), který
přehrávání zajišťuje. Ten je nutné nejprve odstranit a poté jej už na vyžádání
IE nestahovat. Většina stránek obsahuje místo "flashe" alternativy právě ve
formě animovaných GIFů, které ovšem deaktivujete výše popsaným způsobem. Jděte
opět do roletového menu Nástroje a zvolte Možnosti Internetu. Pokračujte na
záložku Obecné a ve střední části Dočasné soubory Internetu poklepejte na
tlačítko Nastavení. V následujícím okně najdete opět tlačítko Zobrazit objekty.
Poklepáním na něj se dostanete k seznamu všech stažených objektů. Inkriminovaný
plug-in se jmenuje Shockwave flash object a můžete jej zcela bez rizika
vymazat. Vstoupíte-li poté na stránky s touto komponentou, opět budete dotázáni
na její instalaci. V případě odmítnutí vás animace nebudou již obtěžovat.

Pohrabte se v odpadkovém koši
(Win 9x) Ne, nebojte se, název tohoto tipu není myšlen úplně doslova, nic
nechutného vás skutečně nečeká. I když, jak se to vezme...
Od dob Windows 95 můžeme označit všechny ikony na vaší ploše jako samostatné
objekty. Některé pouze odkazují na soubory pevného disku (ty se šipečkou), jiné
jsou zcela autonomní, se všemi svými vlastnostmi - i neduhy. Mezi ty druhé
patří i odpadkový koš.
Při používání odpadkového koše si ale povšimněte, že mu proti ostatním objektům
něco chybí. Nelze jej např. z pracovní plochy odstranit, ani ho kopírovat nebo
přejmenovat. Jeho kontextové menu, které se objeví po stisku pravého tlačítka
myši, neobsahuje zdaleka tolik možností, jako třeba menu obyčejného zástupce.
Úpravou registru však můžeme tyto vlastnosti snadno přidat.
Jděte do menu Start - Spustit a zadejte regedit. V něm pak pokračujte do klíče
HKEY_CLASSES_ROOT - CLSID - {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} -
ShellFolder. V tomto klíči v pravé části regeditu uvidíte jedinou položku
Attributes. Jedná se o binární položku, jejíž hodnotu lze změnit. Ve vložené
tabulce najdete hodnoty, které můžete položce Attributes přidělit a podle nichž
se poté mění i kontextové menu. Hodnotu změníte tak, že na položku Attributes
poklepete levým tlačítkem myši. Nejprve je nutné smazat starou hodnotu, poté
stačí napsat novou. Změny se projeví ihned, nemusíte ani zavírat regedit.
Ale to ještě není všechno. Ikonu Koše lze podle výše uvedeného snadno smazat,
její obnova je však složitější. Musíte opět trochu pozměnit systémový registr.
Jděte do menu Start - Spustit a spusťte regedit. V něm pokračujte do klíče
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE - Microsoft - Windows - CurrentVersion - explorer -
Desktop - NameSpace. V tomto klíči byste měli najít další klíče (složky), a to
hlavně ten, který patří odpadkovému koši. Jeho ID jsme si ukázali výše.
Jestliže vidíte vytvořené ID s názvem {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},
pak je vše v pořádku, jestliže ho tam nemáte, vytvořte jej (Vytvořit nový
klíč). Pak už jen přejděte do tohoto klíče a v pravé části regeditu vytvořte
novou Výchozí položku a nazvěte ji Koš. Výchozí položka by zde již měla být,
jestliže jste klíč vytvářeli znovu sami. To je vše, ikona se na vaší pracovní
ploše opět objeví.

Tipy pro MS Office

Datum a čas
(Excel) Tento tip je tak trochu úsměvný, nicméně je to zajímavost, o které ví
málokterý uživatel. Buňka v Excelu může obsahovat mnoho datových typů. Ne se
všemi lze ovšem provádět standardní aritmetické výpočty. Ty zpravidla fungují
pouze v případě, že buňky obsahují nějakou číselnou hodnotu. Jinými slovy od
sebe snadno odečtete dvě čísla, horší už to bude se dvěma textovými hodnotami.
Excel však ukládá v číselných hodnotách i označení dne, měsíce a roku, tedy
datový typ Datum. A nezáleží vůbec na zvoleném způsobu zobrazení. Běžně tak
můžete odečíst 1. září od 10. října. Počet dní bude určitě správně.
Excel navíc obsahuje i časové funkce, s nimiž můžete své výpočty ještě více
obohatit. Za všechny mohu jmenovat třeba funkce DNES a NYNÍ. Směle pak můžete
použít v buňce tento řetězec:
=DNES()+5
Přičte k aktuálnímu datu pět dní a zobrazí ve zvoleném formátu datum cílové.
Ostatní funkce najdete v oddíle Datum a Čas v dialogu zobrazení funkcí,
společně s podrobnou nápovědou k jejich syntaxi. Najdete ho v roletovém menu
Vložit pod položkou Funkce.

Jeden dokument, více oken
(Word) V jednom z předchozích dílů jsme popisovali způsob, jak si ulehčit práci
s více dokumenty v jednom okně programu Word pomocí uspořádání těchto dokumentů
na pracovní ploše. Dnes se podíváme na něco obdobného, ale bude se jednat pouze
o práci s jedním dokumentem.
Jako příklad, kdy využijete níže popsaný postup, se jeví práce na velmi dlouhém
dokumentu. Potom polovinu vašeho času zabere neustálé přecházení z jednoho
konce na druhý, buď pomocí postraní lišty, nebo rychleji pomocí kláves
PageUp/Down, Home a End. V tomto případě je výhodnější otevřít dokument jakoby
vícekrát pomocí roletového menu Okno a volby Nové okno.
Ale po pořádku. Spusťte Word a otevřete libovolný dokument. Poté jděte do
roletového menu Okno a zvolte položku Nové okno. Tentýž dokument se otevře
znovu a překryje ten původně otevřený. Jděte opět do menu Okno a zvolte možnost
Rozdělit. Kurzor myši se promění v čáru, kterou vyznačíte předěl mezi dvěma
budoucími okny. Po potvrzení uvidíte obě otevřená okna se stejným dokumentem na
jedné obrazovce, rozdělená tak, jak jste určili. Nyní můžete v každém okně
editovat jinou část dokumentu s tím, že fakticky upravujete pouze jeden
dokument. Změna provedená v dolním okně se ihned projeví i v tom horním.
Na závěr zbývá upozornit na poslední možnost roletového menu Okno, a to na
položku Uspořádat. Její smysl plyne z jejího jména. Získáte zde lepší rozložení
dvou a více oken Wordu na pracovní ploše Windows (nikoliv v rámci jednoho okna
Wordu).

Easter Eggs

Multimediální prezentace
(Word 2000) Pro spuštění tohoto velikonočního vajíčka potřebujete Word 2000.
Spusťte jej a stiskněte kombinaci kláves Alt+F11, která spustí editor Visual
Basic, jenž je obsažen v sadě MS Office 2000.
Pravým tlačítkem klepněte na lištu s ikonami nástrojů a z kontextového menu
zvolte Upravit. Nechte okno úprav lišty otevřené a přejděte do roletového menu
Nápověda. Zde klepněte pravým tlačítkem na položku O aplikaci Microsoft Visual
Basic a uvidíte možnost tento název změnit. V podstatě se jedná o
přeprogramování nabídky MS Wordu. Přepište název položky na anglické Show VB
Credits a zavřete stále otevřený dialog úpravy lišty. Poté zvolte už obyčejně z
roletového menu Nápověda upravenou nabídku a pokochejte se výkonem programátorů.
Děvětašedesátý díl právě končí. Příště se opět těším na shledanou.

Intertipy
Zatímco čtenář bude "louskat" tyto řádky nejspíše ke konci ledna, autorovi
zbývá při jejich psaní jen pár dnů do Štědrého dne. Možná proto je čas k
určitému malému bilancování. Rok 2004 byl určitě rokem rozvoje českého
internetu. V jeho průběhu se konečně v rozumné podobě rozjela nabídka ADSL a
přibyly i další možnosti (zejména mobilního) připojení. S rostoucím počtem
uživatelů roste i schopnost firem nabízet kvalitní internetový obsah. Pomalu se
prosazují nákupy z domova a jiné služby nabízené na síti sítí. Snad směřujeme
správným směrem, připojení k internetu by se mělo v budoucnu stát určitým
standardním vybavením každé domácnosti, podobně jako rádio, televize nebo
lednička.

Photoshop od borca
http://www.photoshop.borec.cz/main.php
Dnešní snůška tipů a triků bude mít podobnou náplň jako v předchozím díle, s
tím rozdílem, že uvedené stránky budou v naší mateřštině, tedy srozumitelné
komukoliv. Prvního adepta máte právě před sebou. Stránka je graficky velmi
povedená (referuje přece o grafickém softwaru) a věnuje se výhradně Adobe
Photoshopu a nově také podpoře PHP. Web je rozdělen na dvě části, tutoriály a
galerii. Tutoriály jsou dále rozděleny právě na Photoshop a PHP kuchařku.
Jednotlivé postupy mají často úsměvné názvy, jsou zpracovány velmi přehledně a
doplněny množstvím obrázků. Galerie obsahuje obrázky logicky rozdělené do osmi
kategorií. Zatím je jich jen několik desítek, ale toto číslo se časem určitě
zvýší. Z dalších služeb poskytovaných na stránkách uživatelům lze vyzdvihnout
dobře provedenou knihu návštěv, kde můžete zanechat autorovi své postřehy. Vše
hezky česky.

Benovy tipy pro Photoshop
http://atelierdk.akr.cz/willmore/
Další výborná stránka o Photoshopu v češtině. Tentokrát se jedná o do češtiny
přeložené tipy zahraničního autora Bena Willmorea. Tipy jsou rozděleny do
několika skupin. Najdete zde Tipy pro vrstvy, Tipy pro efektivitu, Tipy pro
selekce, Tipy pro webovou grafiku a různé další tipy, které se nevešly do žádné
kategorie. Každou kategorii prezentuje jedna jediná WWW stránka s výhradně
textově zpracovanými tipy v netříděném seznamu. Na jednu stranu je toto
uspořádání velmi nepřehledné, na tu druhou zase stránky pohodlně zobrazíte i v
textovém prohlížeči a mimo jiné také jednoduše archivujete. Tipy jsou dostupné
i v anglickém originále (v případě, že by byl pro vás překlad nesrozumitelný).
V úvodu nechybí ani krátké pojednání o autorovi. A to je vše, stránky kromě
výše uvedeného již nic dalšího nenabízejí. Ale i to "přítomné málo" postačí.

Adobe Photoshop na grafika.cz
http://www.megaprint.cz/photoshop/
Server Grafika On-line asi není třeba nijak zvlášť představovat. Věnuje se
všemu okolo vytváření a publikování grafiky, zahrnuje i podporu pro známé
grafické programy, Photoshop nevyjímaje. Výše uvedený odkaz směřuje právě na
velmi rozsáhlou část webu, věnovanou tomuto programu. Její základ tvoří celkem
patnáct běžících seriálů s tím, že každý se věnuje trochu jiné problematice. V
každém seriálu tak najdete další desítky jednotlivých tipů a návodů, které jsou
zpracovány velmi dobře včetně ilustračních obrázků. Součástí webu jsou i
samotné tipy a triky, které zde působí spíše jako doplněk. Server poskytne
uživateli Photoshopu i další služby ve formě odkazů na diskusní skupiny,
softwarového bazaru nebo nepostradatelné galerie. Vyhledávač je samozřejmě
nutností a nechybí ani zde.

Corel na Grafika.cz
http://corel.grafika.cz
Naše informace by nebyla zcela úplná, kdybychom se nezmínili také o druhém
velmi rozšířeném zástupci grafických balíků, programu CorelDRAW!, resp. jeho
součásti (mluvíme li o bitmapových editorech) Corel PHOTO-PAINTu. I ten má na
"Grafice On-line" svoji část a její obsah není nepodobný výše popsanému
Photoshopu. Jediný rozdíl, který objevíte, je neexistence souvislých seriálů a
logicky menší množství zveřejněných tutoriálů. Doplňkové funkce jsou stejné
jako u stránek věnovaných Photoshopu.

Corel jinak
http://corel.jinak.cz
A s Corelem budeme pokračovat i dále. Samozřejmě stále po českých webech. Corel
jinak vás v úvodu překvapí svou strohostí, která ale je ale pravděpodobně zcela
záměrná. K dispozici máte jednoduché menu, obsahující zhruba tyto položky:
základní principy, urychlení práce, zajímavé efekty, tutoriály, tipy a triky a
další. Pod každou najdete další méně nebo více rozsáhlé menu s vlastním
seznamem tipů, triků, doporučení a návodů. Jednotlivé tipy jsou zpracovány
velmi podrobně krok za krokem a doplněny potřebnou ilustrační grafikou. Jako
bonbónek na dortu můžete vyzkoušet galerii různých autorů, lze zde vystavit i
svá vlastní díla, stačí je zaslat autorovi e-mailem nebo se domluvit na jiném
přenosu. V menu najdete i fórum, které ale v době naší návštěvy nebylo funkční.

Webtips
http://www.webtip.cz/software/
Server Webtip obsahuje vesměs informace týkající se vytváření Webu. Jeho
důležitou součástí je i sekce věnovaná grafickému softwaru. Jak tomu od Adobe,
tak od Corelu. A právě do této sekce směřuje výše uvedený odkaz. Najdete zde
základní menu, které dělí následující tutoriály do skupin podle výrobce a podle
typu aplikace. Obsahem těchto odkazů jsou samotné články, vždy s krátkou
anotací. Články jsou mnoha druhů a podle toho se liší i jejich obsah a
zpracování. Autoři dostatečně využívají formátovaného textu a ilustrační
grafiky. Tipy se orientují zejména na spojení s WWW technologiemi, což odpovídá
celkovému zaměření serveru. Nejsou proto úplně standardní. K dispozici jsou i
odkazy na diskusní skupiny nebo stránky s podobným zaměřením. Nechybí
pochopitelně ani vyhledávač.

PHOTO-PAINT tips and tutorials
http://www.siuya.freeserve.co.uk/page1c.htm
Na závěr dnešního dílu se přece jen našlo místo i pro jeden zahraniční server,
zabývající se PHOT-PAINTem. Stránky vypadají velmi jednoduše a prostě, žádné
grafické experimenty zde nečekejte. Jednotlivé tipy jsou zpracovány pouze
textově. Na stránce naleznete v podstatě jen jejich neutříděný seznam,
vyhledávač však chybí. Všechny tipy jsou vysvětleny zvlášť pro verzi 8 a pro
verzi 9. Můžete tak snadno odhalit změny, ke kterým došlo. A to je vlastně vše,
žádné doplňkové služby bohužel nejsou k dispozici. Nicméně podstatou jsou
samotné tipy, a těch je požehnaně.