Hlavní navigace

Užitečné tipy pro Windows

1. 2. 1999

Sdílet

Po měsíci se znovu potkáváme u dalších tipů a triků pro Windows. V¦dnešním díle se tak trochu odvrátíme od v...


Po měsíci se znovu potkáváme u dalších tipů a triků pro Windows.
V¦dnešním díle se tak trochu odvrátíme od věčného editování
registrů (milovníky úprav v registrech ujišťuji, že ne
navždy) a postupně přejdeme přes téměř všechny oblasti, až
skončíme u dalších "Easter Eggs" v jednotlivých aplikacích. Tak
tedy konec slov, a jdeme na to.

Pracovní plocha

Používate klávesové zkratky? (Win95/98)

Mnoho nových uživatelů Windows je zpočátku odkázáno pouze na
ovládání myší. Je pravda, že Windows 95 přinesla v tomto ohledu
obrovská zlepšení, ale přesto si myslím, že ovládání
z klávesnice (pokud je to možné) je mnohem rychlejší a svým
způsobem i pohodlnější. Proč při psaní textu dávat ruce pryč
z klávesnice a hledat neposednou myš?

Windows mají mnoho klávesových zkratek již nadefinovaných,
některé z nich jsme si ukázali již v minulých dílech. Málokdo
z uživatelů ale ví takovou "samozřejmost", že si může
k libovolnému programu, který sám používá ve Windows, dodat
libovolnou klávesovou zkratku. Provede to následovně.

Stačí poklepat pravým tlačítkem myši na libovolnou ikonu na ploše
(u Windows 98 můžete i na položku v menu Start ) a zvolit
Vlastnosti . V následném dialogu již stačí přejít na kolonku
Klávesová zkratka a stisknout požadovanou kombinaci, například
Ctrl+Alt+S . Nyní po stisku těchto kláves spustíte zvolenou
aplikaci, a to i v případě, že vůbec nevidíte její ikonu!
(v důsledku jiné spuštěné aplikace).V¦této tabulce si ukážeme několik zkratek s¦takzvanou "Windows
klávesou (Winkey)".

"Winkey"+E spustí Průzkumníka
"Winkey"+R otevře dialog Spustit z menu Start
"Winkey"+Pause otevře dialog Systém z Ovládacích panelů
"Winkey"+F otevře dialog Find s parametrem Vše (all files)
"Winkey"+Ctrl+F otevře dialog Find s parametrem Tento počítač
"Winkey"+M minimalizuje všechna otevřená okna na ploše
"Winkey"+D ukáže, skryje plochu
"Winkey"+Shift+M obnoví do původní polohy minimalizovaná okna
"Winkey"+Tab přepíná mezi aplikacemi na Taskbaru
"Winkey"+F1 otevře dialog Nápověda

/* Konec vložené tabulky*/

Vytváření ikon na ploše (Win95/98)

Ikony na ploše můžeme vytvořit několikerým způsobem. Můžeme je
tam prostě přetáhnou z Průzkumníka , můžeme je vytvořit poklepáním
pravým tlačítkem myši na plochu a volbou Nový-Zástupce. Také je
můžeme překopírovat již hotové (třeba z předchozí instalace
Windows) přímo do adresáře c: windows Plocha. Pokud ale
nevidíme pracovní Plochu a chtěli bychom přetáhnout nějakou
aplikaci přímo z Průzkumníka na plochu, stačí na ni poklepat
pravým "myšítkem", zvolit Odeslat - Na plochu jako zástupce ,
a Windows vytvoří na ploše novou ikonu, které přiřadí název
konkrétní aplikace (třeba explorer.exe).

Zbavte se " svého počítače" (Win95/98)

Pokud vám již "leze na nervy" ikona Můj počítač, můžete se jí
lehce zbavit. Prvním způsobem je editace registrů, kterou jsme
již zmínili v minulých dílech tipů. Druhým bezbolestným (pro
Windows) řešením je ikonu zneviditelnit.

Nejprve si musíte vytvořit (nebo nalézt v některé z knihoven)
transparentní ikonu bez obsahu, tedy ikonu, která není vidět. Lze
to provést některým z editorů volně přístupných na Internetu.
Potom v dialogu Vlastnosti pracovní plochy (poklepejte pravým
tlačítkem na plochu a zvolte Vlastnosti ) na záložce Efekty (pro
majitele Win98) nebo záložce Plus! (pro majitele Win95 s Plus!
Packem) přiřaďte tuto neviditelnou ikonu "vašemu počítači".

Nyní jste se zbavili ikony, ale vidíte ještě jméno zástupce.
Windows vás standardně nenechají přiřadit ikoně prázdné jméno,
a proto je musíme "ošálit". Klikněte na jméno ikony, jako
byste ho chtěli změnit, potom stiskněte Alt a napište 0160 na
numerické klávesnici. Potvrďte a dostanete prázdné jméno
(přesněji řečeno znak odpovídající prázdnému znaku-mezeru). Nyní
je celý Zástupce " Můj počítač" neviditelný. Trik se zmizením jména
ikony lze úspěšně aplikovat i na ostatní zástupce a docílit tak
nového vzhledu vašeho desktopu.

"Speed Up" Triky a Tipy

Zrychlete odkládácí soubor (Win95/98)

Odkládací soubor je místo na vašem hard disku, které používají
Windows k uložení pasivních aplikací, aby zbytečně nezabíraly
místo v rychlé paměti RAM. K použití odkládacího souboru dojde
také v¦případě, kdy samotná paměť RAM nestačí. Potom závisí na
rychlosti "swapování" (odkládání dat na harddisk) rychlost
celého systému.

Windows ovládájí implicitně odkládací soubor automaticky bez
nastavovaní. Ne vždy (téměř nikdy) je ale toto nastavení
nejlepší. Jděte do Ovládacích panelů , a zvolte ikonu Systém .
Přejděte na záložku Výkon , a stiskněte Virtuální paměť . Zvolte
Virtuální paměť nastaví sám uživatel. Nyní v první kolonce
zvolte váš nejrychlejší disk. V ideálním případě by to byl
samostatný velmi rychlý x-GB hard disk. Windows spravují
odkládací soubor dynamicky, tedy mění jeho velikost dle
potřeby. Bývá ale výhodnější mít tento soubor s konstantní
velikostí. Zvolte tedy nejmenší i největší velikost zhruba jako
dvaapůlnásobek vaší operační paměti (pokud máte 16 MB, nastavte
oboje na 40 MB). Potvrďte a restartujte.


Zrychlete si disky (Win95/98)

Tento tip se bude týkat pouze uživatelů s více než 32 MB RAM.
Pokud máte více RAM, je výhodnější tuto RAM použít na kešování
vašeho pevného disku a CD-ROM jednotky, podobně jako to dělají
síťové servery. Nutno podoknout, že u počítačů s méně RAM může
tento tip mít opačný zpomalovací efekt. Proto je nutné ho
nejprve vyzkoušet, a případně se vrátit ke starému nastavení.

Jděte do dialogu Systém , a zvolte záložku Výkon podobně jako
v předchozím případě. Stiskněte Systém souborů a v záložce Pevný
disk zvolte jako typické využití vašeho počítače Síťový server .
Potom jděte na záložku Jednotka CD-ROM a zvolte optimalizaci dle
rychlosti vaší jednotky. Potvrďte a restartujte.


Nastavení modulu Vcache (Win95/98)

Windows 95 nahradila standardní kešovací utilitu Scandisk novým
modulem Virtual Cache (Vcache). Nastavení vcache je opět plně
automatické. Pokud vlastníte hodně paměti RAM, Windows nastaví
hodnotu vcache zbytečně vysokou a obírají vás tak o ni (o RAM).
Proto lze i vcache omezit, a to prostřednictvým souboru
system.ini.

Spusťte program sysedit.exe z menu Start - Spusť . Přepněte se na
soubor system.ini , a nalezněte oddíl vcache . Měli byste vidět něco
takovéhoto:

[vcache]
Maximum=xxx
Minimum=xxx

Místo "xxx" vepište hodnoty, které by měly být čtvrtinou
velikosti vaší operační paměti RAM. Tedy pokud máte 16 MB,
budou obě hodnoty 4096 (čtvrtina z 16384). Soubor uložte
a restartujte. Pokud dojde naopak ke zpomalení, vraťte hodnoty
na původní velikost.


Máte pomalý modem? (Win98/95)

Tímto jednoduchým nastavením můžete zrychlit vytáčení čísla.
V Ovládacích panelech zvolte ikonu Modemy a stiskněte Vlastnosti .
Zvolte záložku Připojení a stiskněte Upřesnit . Do kolonky
Zvláštní nastavení vepište "S11=50" bez uvozovek. Tím snížíte
prodlevu před vytáčením jednotlivých čísel telefonu na 50
milisekund (implicitně 100 milisekund).


Pokud se připojujete pomocí modemu, možná jste si všimli, že po
vytočení čísla, připojení a následné autentifikaci ještě dlouho
vidíte okno s hláškou "Připojuji se k síti". Poklepejte na ikonu
Můj počítač a zvolte Telefonické připojení... (téhož dosáhnete
volbou třeba v Průzkumníku). Vyberte ikonu poskytovatele,
kterého používáte pro připojení, a poklepejte na ni pravým
tlačítkem myši. Zvolte Nastavení , a jděte na záložku Typy
serverů . Zde zrušte označení u položky Přihlásit se k síti,
a pokud používáte protokol TCP/IP (převážně používaný), zrušte
označení u protokolů NetBEUI a IPX/SPX. Tím docílíte rychlejšího
připojení k síti.

Vaše připojení můžete zrychlit také tím, že správně nastavíte
propustnost COM portu, na kterém je připojen váš modem.
V Ovládacích panelech zvolte ikonu Systém a jděte na záložku
Správce zařízení . Poklepejte na Porty a zvolte COM port, na který
je připojen váš modem (obvykle COM2 nebo COM4). Poklepejte na
něj, a zvolte záložku Nastavení portu . Zde v první kolonce Počet
bitů za vteřinu vyberte co nejvyšší hodnotu (pokud máte
vysokorychlostní čip UART 16550A, bude to 115 200 b/s).

Uživatelům původních Windows 95 (verze s koncovým označením
950 nebo 950a), doporučuji získat novou verzi MS DUN (Dial-Up
Networking) dostupnou na WWW stránce Microsoftu.


Starty a pády Windows

Nemáte rádi Scandisk? (Win95/98)

Pokud vám vadí, že po pádu Windows kontroluje vaše disky právě
Scandisk a ne jiný, vám bližší program (například populární
ndd.exe), máme pro vás velmi jednoduchou pomoc.

Windows po pádu a následném restartu volají program scandisk.exe
z adresáře c: windows command . Pokud chcete nahradit Scandisk
něčím jiným, jednoduše přejmenujte soubor scandisk.exe v tomto
adresáři na scandisk.bak , a vaši utilitu přejmenujte na
scandisk.exe v témže adresáři. Potom budou Windows volat právě
vámi zvolenou aplikaci.

Problémy se síťovou kartou (Win98/95)

Pokud jste instalovali do vašeho počítače síťovou kartu a nebyli
jste v tu chvíli z nějakého důvodu připojeni ke žádnému síťovému
serveru, start vašich Windows byl neúnosně pomalý, někdy se
protáhl až o 30 vteřin. Důvod tohoto zdržení je následovný. Když
dodáte Windows síťovou kartu a nenastavujete síť (protože k ní
ještě nejste připojeni), Windows se při startu pokoušejí získat
od neexistujícího serveru vaši IP adresu, neboť to tak mají
implicitně nakonfigurováno. Abyste se výše zmíněné prodlevy
nadobro zbavili, stačí jim tuto adresu zadat.

V Ovládacích panelech zvolte ikonu Síť a jděte na záložku
Konfigurace . Zde zvolte Vlastnosti protokolu TCP/IP spojeného
šipkou s¦vaší síťovou kartou (POZOR! Nenastavujte TCP/IP ve
spojení s vaším modemem). V dialogu Vlastností jděte na záložku
Adresa IP a zvolte Zadat adresu IP ručně . Vyplňte v první
kolonce libovolnou adresu (např. 150.140.130.1) a ve druhé
zadejte masku 255.255.255.0. Potvrďte a restartujte.


Easter Eggs

Následující tipy možná fungují pouze se specifickými verzemi
aplikací, nicméně při mých testech byly funkční.

Bill Gates Horse (Win95)

Při startu Windows 95 v momentě, kdy se ve středu obrazovky
objeví kurzor přesýpacích hodin, ale podklad není ještě
natažený, stiskněte po sobě: Ctrl, F6, pravý SHIFT, Del a potom
pravé tlačítko myši . Pokud to všechno stihnete, než se nahraje
podkladová tapeta, měli byste vidět "Billova koníka".

3x MS Access 97

Spusťte MS Access 97 a vytvořte normální databázi. V ní vytvořte
novou tabulku a uložte ji jako Go Speed Racer Go . Potom v menu
Nápověda zvolte O aplikaci MS Access , a poklepejte na ikonu
Accessu vlevo nahoře.

V anglické verzi MS Access 97 jděte do menu Nápověda a dejte
vyhledat slova smile nebo happiness . Objeví se věta Make my
computer smile .

Spusťte Access. Vytvořte prázdnou databázi a jděte na záložku
Makra . Stiskněte Nový , stiskněte mezerník, zavřete okno
a potvrďte stiskem Ano. Nazvěte makro Magic Eight Ball
a potvrďte. Jděte do menu Zobrazit - Panely nástrojů - Vlastní
a v seznamu zaškrtněte položku Návrh makra . Zavřete dialog.
Vezměte makro z databáze a upusťte ho na lištu s ikonami. Objeví
se nová ikona s pověstnou kulečníkovou černou osmičkou. Stiskněte
ji, a uvidíte.


Adobe Illustrator

Spusťte Illustrator. Stiskněte CTRL+ALT a klikněte na ikonu Venus
na liště s ikonami. Objeví se tradiční seznam tvůrců
Illustratoru.

Adobe PageMaker

Spusťte PageMaker. Stiskněte CTRL+ALT+SHIFT. Jděte do menu
Nápověda (Help) a zvolte O aplikaci ... (About) . Poklepejte na
ikonu PageMakeru, a květina je vaše.

Touto sadou "Easter Eggs", které na nás přichystali "developeři",
ukončíme dnešní díl Tipů a Triků. Příště budeme pokračovat
v nastoleném směru, ale zabrousíme i do oblasti registrů.
Můžete se těšit na triky týkající se síťového nastavení,
urychlení Windows a také opět na spoustu legrácek v různých
dalších aplikacích pro Windows 95/98, kterých je nepřeberné
množství (tedy těch legrácek). Příště na shledanou.


Dos & Windows Tips
http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/5479/doswin_en.html

Výborná stránka obsahující tipy pro Windows 95/3.x i pro MS-DOS.
Mimo velkého množství tipů přehledně rozdělených do sekcí dle
operačního systému zde naleznete i další užitečné odkazy pro
DOS/Windows platformu. Dostupné v angličtině a italštině.


Tony2000 Tips
http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/1115/win95.htm

Stránka s tipy pro Windows 95 -- seřazeny na způsob FAQ jako
odpovědi na konkrétní otázky. Velmi přehledně a profesionálně
provedeno.

Mike Elgan's tips page
http://www.winmag.com/people/melgan/

Přehledně zpracovaná stránka jednoho z redaktorů časopisu Windows
Magazine. Obsahuje skutečně obrovské množství odkazů na
nejrůznější tipy a triky týkající se Windows 95 i Windows 98.

Windows 95 Tips and Tricks
http://www.windweaver.com/w95tips.htm

Obsahově velmi podařená, vzhledově trochu horší, ale o to
rychlejší. Tak by se dala charakterizovat stránka na výše uvedené
adrese. Tipy jsou přehledně tematicky rozděleny do skupin,
jakožto dalších WWW stránek.

Advanced Tips and Tricks
http://www.howdyneighbor.com/jgilderl/

Velmi slušně provedená stránka od Jacka Gilderlanda. Najdete zde
i tipy odbornějšího charakteru týkající se nastavovaní sítě či
loginu na ISP. Na této stránce najdete také tipy týkající se her
a multimédií pod Windows 95/98.


ComputingX Windows Page
http://members.tripod.com/~ComputingX/index.html

Na této stránce naleznete odkazy na další podstránky týkající se
Windows 95, Windows 98 a Windows NT 4.0. Poslední část je
věnována připojení na Internet pod těmito OS. Stránka také
obsahuje další odkazy.

Win95: Tips,Tricks,Troubleshooting atd.
http://www.dalmatia.net/lupic/win95tips/

Seznam odkazů na stránky s tipy pro Windows. Na každém odkazu
najdete doslova tisíce tipů. Stránka obsahuje také odkazy na
různé utility, FAQ a mnoho dalších témat týkajících se Windows
98/95 i Windows NT.

Tips und Tricks zu Windows NT 4.0
http://www.eknarf.de/winnt/

Celkem slušně obsáhlá stránka tipů a triků pro Windows NT 4.0,
určená zejména pro německým jazykem vládnoucí čtenáře PC WORLDu
a této rubriky. Tipy jsou opět rozděleny dle zaměření.

Windows 98/95 Tips & Tricks
http://www.activewin.com/tips/

Na této stránce naleznete v tabulkách přehledně rozvržené krátké
tipy, týkající se všech důležitých temat ve Windows 98/95. Dále
zde jsou odkazy na tipy při editaci systémových registrů a tipy
pro Windows NT 4.0. V závěrečné části ještě naleznete odkazy na
ovladače a utility.


MS Win95/98 Tips
http://www.geocities.com/SiliconValley/Hills/6944/

Stránka s přehledně seřazennými tipy pro Windows 98/95
z nejrůznějších oblastí těchto OS. Mimo tyto tipy ještě obsahuje
seznam odkazů na související témata.

P.Korsgaard's tips
http://www.cybernet.dk/win95/win95.htm

Stránka, kterou pro vás připravil Paul Korsgaard, obsahuje velké
množství tipů a triků pro Windows 95 a 98 rozdělených do oddílů
s názvy jako: šetřiče obrazovky, problémy s Exchange 4.0,
programování pod Win32 API a další. Některá témata jsou velice
odborného rázu.

Tips & Tricks -- Windows 3.1
http://www.compumat.co.il/tips/win31.htm

Jak již název napovídá, máme tu něco pro uživatele, kteří
z nejrůznějších důvodů i po několika letech setrvávají u starých
Windows 3.1x. Tito najdou na této stránce hlavně tipy zaměřené na
zlepšení práce s Windows jako takovými a přiblížení se ke
standardu Win 95.

Pass The Shareware
http://www.passtheshareware.com/r-win95.htm

Myslím si, že i když tato stránka neobsahuje přímo tipy a triky,
určitě bude uživatelům všech verzí Windows užitečná. Zahrnuje
mnoho odkazů na nejrůznější shareware pro Windows, šetřiče
obrazovky, "desktopová" témata, herní číty a další odkazy na
stránky týkající se Windows.

WinfoCE
http://winfoce.com/

Pokud jste si správně vyložili název této stránky, vězte, že je
opravdu zaměřena pouze na Windows CE a jejich uživatele, nicméně
jsou to také Windows :-). Naleznete zde "hromady" sharewaru,
updatů, novinek a také diskusní listy (news) o tomto operačním
systému.

Květnaté tipy
http://www.lib.auburn.edu/libsys/docs/software/win95tip.htm

Až uvidíte tuto stránečku, pochopíte název. Uprostřed záplavy
květin objevíte seřazené tipy a triky hlavně pro Windows 95, a to
třeba i v souvislostech s Novell Netware.

Virtual School
http://www.vschool.net/outlinks/wintips.html

Grafiky nevýrazná, ale obsahově docela slušná stránka serveru
Vschool týkající se, jak jinak, tipů pro Windows 95. Obsahuje POUZE
odkazy na jiné stránky, nicméně výborně poslouží pro navigaci
mezi těmito stránkami.

Registry Tips
http://wpetc.dragonfire.net/regtips/

Této stránky byste si možná při letmém pohledu ani nevšimli. Proč
se tedy o ní zmiňuji? Důvod je jednoduchý: na této stránce po
bližším prozkoumání objevíte soubor zip, který obsahuje
předhotovené pozměněné části registrů, na něž potom jen
poklepete a registry se změní automaticky. Tím dosáhnete různých
vylepšení, která by jinak bylo nutné provádět ručně.