Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows

1. 2. 2006

Sdílet

Střed Evropy bývá poměrně klidným klimatickým pásmem a naše země rozhodněnetrpí častými zemětřeseními. Dokonce i činnou sopku u nás budete hledat jen těžko. V encyklopedii veden...
Střed Evropy bývá poměrně klidným klimatickým pásmem a naše země rozhodně
netrpí častými zemětřeseními. Dokonce i činnou sopku u nás budete hledat jen
těžko. V encyklopedii vedené na doméně cia.gov však najdete v souvislosti s
Českou republikou informaci o častých záplavách, kterou bych podle aktuální
situace doplnil o časté záplavy sněhu (zejména v jižních Čechách).
Microsoft se po podzimním zahálení probudil k životu a nadělil nám modifikaci
Windows XP, nazvanou Media Center Edition. Ta v nepatrně dražším kabátě přináší
mnoho multimediálních funkci vyzkoušených v Plus! a Media! Packu. Těšme se však
na druhou betaverzi Windows Vista, která by už měla obsahovat kompletní
programovou základnu tohoto nového operačního systému. Uvidíme.
Dnešní díl patří mezi tradiční a nevymyká se normálu. Přeji příjemné počtení.


Tipy pro Windows

Nastavte prioritu
(Win XP/2000) Před mnoha a mnoha lety existovaly operační systémy, které uměly
obsloužit vždy jen jeden jediný program. Například pod legendárním MS-DOS jste
spustili oblíbený T602 a psali v něm. V průběhu psaní jste nemohli na PC dělat
nic jiného. Windows 3.x už umožnily spustit programů více - s tím, že každý
běžel ve svém vlastním okně. Revoluce se dostavila až s Windows 95, které by se
daly označit za víceúlohový operační systém s jistou formou multitaskingu.
Od těch dob je zcela normální, běží-li ve vašich Windows více programů. Dokonce
ihned po startu se jich spouští celé desítky, od těch základních systémových až
po antivirový program běžící nepřetržitě v hlavním panelu. Ve starších verzích
Windows byla možnost zobrazení běžících úloh poměrně mizerná. Ve Windows 98
jste například mohli vidět seznam programů, nikoliv však jednotlivé procesy,
kterých je spuštěno ve skutečnosti mnohem více. Ve Windows XP je situace lepší.
Stiskem kláves CTRL+ALT+DELETE se dostanete do okna s několika tlačítky.
Klepněte na Task list (někdy také Seznam úloh - mimochodem jedna z
nepřeložených částí Windows) a zobrazíte další dialog. V něm nás zajímají
záložky Aplikace a Procesy. Pod záložkou Aplikace najdete zjednodušený seznam
běžících programů. Snadno zde můžete tlačítkem Ukončit úlohu násilně
kteroukoliv z nich "zabít". Lze to provést např. v případě, že už nereaguje. K
dispozici je i tlačítko Nová úloha, které vám umožní nastartovat libovolný
proces (program) z pevného disku. Výhodné je to třeba při občasném pádu
aplikace Explorer, kdy zmizí hlavní panel i ostatní ikony. Výše uvedenou
kombinací kláves pak tento dialog vyvoláte a Explorer znovu spustíte.
Mnohem zajímavější je však záložka Procesy. Zde uvidíte skutečný stav věci,
tedy kompletní seznam spuštěných procesu ve vašich Windows. A věřte, že z
jejich množství budete překvapeni. U každého procesu vidíte jeho vlastníka,
tedy uživatele, který jej spustil, dále zatížení procesoru tímto procesem v
procentech a zabranou operační paměť. Libovolný proces, jehož jste vlastníkem
(případně každý, pokud jste zároveň administrátor) lze opět násilně ukončit
tlačítkem Ukončit proces. Poklepáním na proces pravým tlačítkem myši pak
získáte možnost nastavit v několika krocích jeho prioritu. Lze jej tak v
případě potřeby v systému upřednostnit na úkor těch ostatních. Standardně mají
jinou prioritu pouze důležité systémové procesy, proto ji zvyšujte pouze po
zralé úvaze. Nedoporučuji volit stupeň Reálný čas, který téměř jistě způsobí
zamrznutí vašich Windows.

Kompjůtr menežment
(Win XP/2000) Správa operačního systému Windows je věčným tématem mnoha
diskusí, seriálů i samostatných příspěvků jak v tištěných médiích, tak i na
internetu. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, které rozhodně nemůžeme v rámci
tohoto seriálu komplexně postihnout. Následující řádky by tak měly obyčejnému
uživateli spíše jen přiblížit možnosti, které přinášejí verze Windows postavené
na jádře NT.
Ve Windows řady 9x a Me se pro správu používaly jednotlivé aplikace umístěné
zpravidla ve složce Systémové nástroje menu Start. Ve Windows 2000 a XP je tomu
jinak. K základním prostředkům pro ovládání systému se sice dostanete klasickým
způsobem, kromě toho je ale k dispozici speciální správcovská konzola, která
soustředí další užitečné informace a diagnostické nástroje. Konzola je
modulární, integruje v sobě jednotlivé části, které lze vyvolat i samostatně.
Všechny tyto součásti najdete ve složce Windows\System32. Poznáte je podle
jednotné koncovky MSC. Např. soubor pro spuštění samotné konzoly se jmenuje
compmgmt.msc (od spojení Computer Management). Stačí na něj poklepat levým
tlačítkem myši a zobrazíte vše potřebné, integrované pod jednou střechou.
Mezi užitečné moduly zajisté patří Prohlížeč událostí. Operační systém vás zde
informuje o všem, co se mu líbí nebo nelíbí při startu jak systémových, tak i
aplikačních služeb. V seznamu chybových zpráv snadno narazíte na řešení
některého problému nebo třeba zdánlivě nefunkčního programu. Velmi užitečný je
též modul pro správu uživatelů a skupin, který vám nabízí podstatně více
možností nastavení jednotlivých uživatelů než jeho jednodušší bratr,
reprezentovaný ikonou v Ovládacích panelech. V konzole najdete též modul Správa
disků, o kterém jsme se již v našem seriálu okrajově zmiňovali. Lze v něm
pracovat s diskovými oddíly, mazat je nebo vytvářet. Můžete jim i přiřadit jiná
písmena, než dostanou přidělená od systému při instalaci. Vše je velmi
přehledné a podobá se graficky například specializovanému Partition Magicu. Za
zmínku stojí i přehled spouštěných služeb. Pouhým nahlédnutím zjistíte, kolik
se toho při startu vlastně spouští a proč Windows fungují rozumně až s operační
pamětí 256 MB a vyšší. Bez potřebných znalostí však do seznamu a nastavení
služeb raději nezasahujte.


Tipy pro MS Office

Záložky
(Word 2003) Následující malý tip je spíše demonstrací možností Wordu, které
málokdo při práci využívá. V případě rozsáhlého dokumentu totiž často narazíme
na problém s pohybem po jeho různých částech. V případě desetistránkového textu
to není problém, nicméně u dokumentu čítajícího stovky stran je pohyb po něm
zdlouhavý a nevyhovující. Existuje několik možností, jak si jej usnadnit, my si
nastíníme jednu velmi snadnou metodu a ještě jednu komplexnější, ale složitější.
Spusťte MS Word a otevřete zvolený dokument. Přesuňte kurzor do místa, na které
budete chtít v budoucnu rychle přistupovat. Poté jděte do roletového menu
Vložit a pokračujte volbou položky Záložka. Zobrazíte drobný dialog, sloužící k
přidávání a odebírání záložek, případně pro přecházení mezi nimi. Záložky se
chovají podobně jako ty klasické ve vaší knize. Nenabízejí toho více ani méně.
Zvolte název záložky a stiskněte tlačítko Přidat. Dialog se samočinně skryje.
Jestliže chcete na vytvořenou záložku přejít, postupujte stejným způsobem, jako
při jejím vytváření. Jděte do roletového menu Vložit a zvolte Záložka. V
seznamu vyberte tu správnou a stiskněte tlačítko Přejít na. Záložek můžete mít
libovolné množství a vždy vás přenesou přesně na místo, na kterém stál v
okamžiku vytváření váš kurzor.
K pohybu po dokumentu lze s úspěchem a většími možnostmi využít i klasicky
generovaný obsah. Podmínkou jeho vytvoření je striktní používání stylů
dokumentu pro názvy kapitol, oddíly, samotný text a podobně. Výhodou obsahu
proti záložkám je jeho větší přehlednost a možnost stromové struktury o
několika úrovních. Jestliže jste při psaní pečlivě užívali styly, nebude pro
vás vytvoření obsahu dokumentu znamenat nic složitého.
Spusťte MS Word, otevřete dokument se správně použitými styly a jděte do
roletového menu Vložit. Zde zvolte položku Odkaz a z dalšího podmenu vyberte
Rejstřík a seznamy. V následném dialogu přejděte na záložku Obsah. Zde vidíte
dvě okna náhledu se jmény stylů, které se v obsahu ve finále zobrazí. Jestliže
chcete zobrazit styly jiné (např. používáte pro názvy kapitol vlastnoručně
vytvořený styl), klepněte v pravé dolní části na tlačítko Možnosti. Zde najdete
seznam všech stylů ve vašem dokumentu. Ty, jež se zobrazují, mají přidělené
číslo úrovně (vrstvy), na které se zobrazují. Stačí tedy přiřadit příslušným
stylům správná čísla a potvrdit. V náhledu můžete poté zpětně zkontrolovat, zda
jste zvolili styly a úrovně tak, jak jste měli v úmyslu. V pravém dolním rohu
dialogu najdete tlačítko Změnit, které umožní definovat typ písma pro každou
vrstvu obsahu. Lze použít i některou z připravených šablon, které najdete v
levém dolním rohu pod roletkou Formát. Jestliže je vše nastaveno a náhled
odpovídá přibližně vašim představám, stiskněte tlačítko OK a obsah bude
automaticky vygenerován na místo kurzoru.
Správně vygenerovaný obsah je samozřejmě aktivní a lze jej použít i jako seznam
hypertextových odkazů. Stačí podržet klávesu CTRL a poklepat myší na příslušnou
položku obsahu.

Buďte opatrní a "heslujte"
(Word 2003) Opatrnost a obezřetnost jsou v dnešní době nutností, zejména při
práci s důležitými daty. Udržení rozumné míry bezpečnosti bez zbytečných
obstrukcí je noční můrou většiny IT pracovníků. Všichni zápolíme s
nejrůznějšími viry a červy nebo s úplně jinými útoky, které mají většinou
jediný cíl: zničení nebo poškození naší práce. Nejinak je tomu i u
kancelářských dokumentů. Proto Microsoft již delší dobu umožňuje jejich
zamykání a ochranu. V nejnovějších verzích Office jsou pak možnosti nastavení
velmi pokročilé. V tomto krátkém tipu si ukážeme, jak uzamknout wordovský
dokument.
Spusťte MS Word a otevřete dokument, který chcete uzamknout. Nyní jděte do
roletového menu Nástroje a zvolte položku Možnosti. Pokračujte na záložku
Zabezpečení, kde naleznete vše podstatné. Dříve bylo možné dokument pouze
zaheslovat, dnes se již můžete rozhodnout, zda jej pouze znepřístupníte pro
zápis, nebo pro zápis i pro čtení. Lze dokonce určit, jaký šifrovací algoritmus
bude použit a zda budete šifrovat společně s obsahem dokumentu i jeho ostatní
vlastnosti. Jestliže použijete tlačítko Uzamknout dokument, dostanete další
rozsáhlé možnosti voleb. Lze omezit dostupnost formátovacích stylů, je možné
povolit pouze úpravu komentářů a nikoliv celého textu, dokonce můžete určit i
oddíly dokumentu, které upravit lze, a oddíly, které budou ostatním uživatelům
zapovězeny. Vše nastavujete přehledně v panelu v pravé části pracovního okna
Wordu. V dialogu zabezpečení máte k dispozici i několik položek zajišťujících
ochranu osobních dat, na kterou se dnes klade velký důraz. Lze tak například
zamezit přečtení nebo distribuci obecných informací o dokumentu, obsahujících
jméno tvůrce a jeho iniciály.
Ačkoliv může zabezpečení dokumentu působit nezvykle až úsměvně, věřte, že v
případě ztráty hesla není prolomení ochrany nikterak snadné. Ostatně ani by
nemělo být. Proto volte raději hesla se stejnou pečlivostí, jako to děláte v
ostatních případech. A nezapomínejte je.

Zobrazte vzorce
(Excel 2003) Podobně jako je tomu u MS Wordu, obsahuje i Excel množství
drobných vylepšení, kterých si uživatel při běžné práci nevšimne. Níže uvedený
trik má dokonce i vlastní klávesovou zkratu, přitom o něm málokdo ví. Téměř
každý uživatel využívá početní možnosti Excelu a nepracuje v něm pouze s
tabulkami. Není nezvyklé, pokud dokument obsahuje i desítky rovnic a vzorců
vložených do buněk. Je naprosto běžné, když se v buňce s vloženým vzorcem
objeví přímo výpočet a nikoliv samotný vztah. Definice obsahu buňky je však
plně ve vaší moci. A nejen buňky.
Spusťte Excel s vaším oblíbeným dokumentem a jděte do roletového menu Nástroje,
kde zvolte položku Možnosti. Pokračujte na záložku Zobrazení. Všimněte si
zejména sekce Možnosti okna a volby Vzorce. Tu zaškrtněte a potvrďte dialog.
Nyní se v buňkách místo výsledku zobrazí vztahy. Do původního nastavení se
vrátíte obdobným způsobem, nebo použijete klávesovou zkratku CTRL+` (klávesa
nalevo od jedničky). Kombinace funguje v obou směrech. Ve výše uvedené sekci
dialogu Zobrazení lze například úplně vypnout mřížku buněk, nebo schovat
záložky jednotlivých listů. Také zde můžete nastavit barvu mřížky a pracovat
tak v Excelu s větší ergonomií.

Intertipy
Tento vložený článek zajisté čtete již v novém roce 2006, který bude významný
nástupem nových hráčů telekomunikačního trhu, tentokrát již v plné síle.
Uvidíme, jak se Telefónica a Vodafone začlení do stávajícího pole konkurentů a
zda nám přinesou technologické nebo i cenové novinky. Přítomnost internetu v
domácnostech stále roste, zejména díky neustále klesajícím cenám za
širokopásmové připojení DSL. Možností, jak zapojit své domácí PC do velkého
internetu, je stále více, což zdravě tlačí na jeho cenu a parametry obecně.
Dnešní sadu internetových odkazů zacílíme do serverové oblasti, zejména té
okenní.

Windows 2000 Server
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/default.mspx

Snad to některé notorické kritiky Microsoftu překvapí, ale na jeho vlastních
stránkách najdete ohledně serverových operačních systémů slušnou zásobu
informací. Naší první návštěvou bude technetovská součást, týkající se Windows
2000 Serveru. Najdete zde kompletní přehled informací pro správce a pracovníky
technické podpory. V pravém menu nechybí ani odkaz na přímé tipy a triky. Ty
jsou zpracovány pouze textově, nicméně i tak jsou velmi názorné. Bohužel nejsou
jakkoliv tříděny, pro orientaci je tak možné použít jedině centrální
vyhledávač. Kromě tipů a triků zde najdete samozřejmě základní informace o
systému, elektronické příručky, ke stažení jsou k dispozici rozličné utility a
veškeré dostupné aktualizace a service packy. Stránka samotná je zpracována
velmi profesionálně. Vše v angličtině.

Server Operating Systems
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/serveros.mspx

To, co jste našli pod výše uvedeným odkazem o Windows 2000 Serveru, najdete zde
i pro ostatní verze ze serverové řady Windows. Pro každou je k dispozici
podrobná informační základna, tipy a triky jsou řešeny různým způsobem.
Anglicky.

Mac/Windows Tips
http://www.macwindows.com/servtips.html

Stránka, která používá místo designu klasický text, obsahuje mnoho tipů a triků
týkajících se spolupráce serverových Windows v prostředí Applu a naopak.
Najdete zde návody a pomůcky pro provoz obou platforem v jediné heterogenní
počítačové síti. Stránka je součástí celého webu, věnovanému dané problematice,
proto neváhejte a nasměrujte svou pozornost i do ostatních částí. Za zmínku
stojí například tipy o problematice spolupráce Macu a Novell Netware, který je
v naší zemi stále velmi populární. Vše anglicky.

SearchSQLserver.com
http://searchsqlserver.techtarget.com/

Jak již název napovídá, zabývají se tyto stránky SQL serverem z dílny
Microsoftu. Najdete zde samozřejmě novinky a informační články z vývoje SQL
serveru. Ve spodní části slušně provedené stránky pak naleznete další témata,
včetně nezbytných tipů a triků. Ty jsou rozděleny do čtyř základních kategorií:
SQL server obecně, procedury pro práci s daty, administrace databáze a další
tipy zaměřené zejména na optimalizaci výkonu. Jednotlivé tipy jsou poté
zpracovány převážně textovou formou, doplněnou rozsáhlými výpisy SQL kódu.
Kromě tipů a triku najdete na stránkách výukové centrum plné přehledných
tutoriálů, diskusní fóra k danému tématu, možnost položit dotaz expertům
spolupracujícím s tímto webem nebo rozsáhlé možnosti downloadu doplňků a
patchů. Vše anglicky, doplněné přehledným vyhledávačem.

Unofficial ISA Server Site
http://www.isaserver.org

Internet Security and Information Server, dlouholetý počin Microsoftu na poli
zabezpečení a proxy, má svůj vlastní oficiální web, který se ale nedá srovnat s
výše uvedeným neoficiálním. Pokud jste nuceni pracovat s touto technologií nebo
vás zajímá, rozhodně si nenechte ujít následující stránky. V úvodu budete
zavaleni množstvím novinek z oblasti vývoje a oprav ISA serveru. Stěžejní částí
webu z pohledu našeho seriálu je Articles and Tutorials, obsahující tématicky
rozdělené články a návody o ISA serveru. Ty jsou pak ještě dále členěny až k
samotným tipům, které obsahují množství obrázků a kousků kódu. Jednotlivé tipy
jsou hodnoceny čtenáři, lze si tak udělat obrázek o jejich kvalitativní úrovni.
Z dalších služeb jmenujme přehled publikací včetně recenzí, odkazy na diskusní
skupiny, nezbytný vyhledávač, odkazy na další stránky s podobným zaměřením, RSS
feed a nabídku softwaru ke stažení. Vše v angličtině, výborně zpracováno.

NT Server Tips and Tricks
http://www.windowsitlibrary.com/Content/315/13/toc.html

Stránka s poněkud obstarožním obsahem, nicméně pro některé uživatele stále
aktuálním. Zabývá se totiž NT serverem. Najdete na ní dlouhý seznam tipů a
triků pro tento operační systém. Jednotlivci jsou seskupeni do větších témat,
nicméně se v nich velmi špatně vyhledává. Předností je naopak dostupnost i v
textových verzích prohlížečů. Tipů je opravdu velmi slušné množství, které je
rozděleno hned na několik stránek. Jsou zpracovány převážně pomocí bohatě
formátovaného textu bez použití grafiky. Stránka je součástí většího webu
Windows IT Library, kde najdete další informace, články, software či diskusní
fóra s tématikou Windows NT. Vše anglicky.

MSD2D
http://msd2d.com

Velmi povedený a rozsáhlý web věnovaný komplexně všemu kolem serverových řešení
Microsoftu. V úvodu jste zavaleni novinkami včetně nově přidaných a
zpracovaných tipů a triků. Celý web je rozdělen na čtyři části: Exchange,
Sharepoint, Dotnet, Security. Každá je vlastně samostatným souborem stránek a
obsahuje mnoho informací o tématu jako takovém. Najdete zde blogy a diskuse,
které můžete sami zakládat nebo do nich přispívat. Nechybí ani soubor textově
zpracovaných tipů ke každému tématu. Samozřejmostí je přehled publikací s
recenzemi. Navíc pak máte k dispozici odkazy na další stránky s podobným
zaměřením. Pro využití většiny obsahu je nutné se registrovat, registrace je
zdarma. Web obsahuje propracovaný vyhledávač a sitemap, který vám bude při
tomto množství informací dobrým pomocníkem, pokud ovšem ovládáte angličtinu.
Příště opět na shledanou!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).