Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows 95/98

1. 5. 2000

Sdílet

Tipy pro Windows 1. Lepší Quick View (Win 98) Určitě všichni znáte z Windows 98 QuickView, neboli v češtině Zběžné zobrazení. Tato utilita se skládá z jednoho spouštěcího program...
Tipy pro Windows

1. Lepší Quick View (Win 98)
Určitě všichni znáte z Windows 98 QuickView, neboli v češtině Zběžné zobrazení.
Tato utilita se skládá z jednoho spouštěcího programu a spousty dll knihoven
obsahujících prohlížeče pro mnoho formátů. Pokud tedy chcete prohlédnout např.
dokument Wordu, nebo v horším případě nějaký obrázek, nemusíte mít nutně
nainstalovaný MS Office a aplikace Zběžné zobrazení vám jej v hrubých rysech
předvede. Použití je snadné, prostě poklepejte na daný soubor pravým tlačítkem
a zvolte položku Zběžné zobrazení z kontextového menu.
Nicméně tento postup má jednu nevýhodu. Položka Zběžné zobrazení se vám objeví
jen u souborů, jejichž koncovka je zaregistrovaná k prohlédnutí v programu
QuickView. Tento program kupodivu umí ale někdy zobrazit také soubory, které
zaregistrované nejsou, a vy k němu potom nemáte z kontextového menu přístup.
Nejlepší nápravou tohoto "problému" je doplnit aplikaci Zběžné zobrazení přímo
do podmenu Odeslat, k němuž se dostanete také stiskem pravého tlačítka na
libovolném souboru. Spusťte program Průzkumníka (Start Programy Průzkumník) a
jděte do adresáře Windows System Viewers. Zde naleznete program quikview.exe.
Chytněte jej pravým tlačítkem myši a přetáhněte z pravé části Průzkumníka do
stromu v levé části přímo na podadresář Send To v adresáři Windows. V následném
kontextovém menu zvolte položku Vytvořit zde zástupce. Hotového zástupce pak
klávesou F2 přejmenujte na libovolné jméno (třeba QuickView) a ukončete
Průzkumníka. Pokud nyní poklepáte na zvolený soubor pravým tlačítkem a zvolíte
v kontextovém menu Odeslat QuickView, program se vás dotáže, zda ho skutečně
chcete použít i v případě neznámé přípony; potvrďte stiskem OK a doufejte, že
Quick View váš soubor prohlédne.

2. Jak využít mapu znaků (Win 98)
Nyní prosím zkušené písaře, aby zavřeli oči a uši, neboť již určitě tuší, o čem
bude v tomto tipu řeč. Spousta uživatelů volí při instalaci Windows
přednastavenou skladbu doplňkových programů, která ovšem neobsahuje utilitu
takové síly jako je Mapa znaků.
Mapa znaků umí jen jednu věc, ale umí jí velmi dobře. Dokáže zobrazit rozložení
znaků vybraného druhu písma, srozumitelněji řečeno, pokud nevíte, jak napsat
nějaký znak, použijte mapu znaků a máte po problému. Mapu znaků doinstalujete
pomocí dialogu Přidat a ubrat programy, který naleznete v menu Start Nastavení
Ovládací panely. V tomto dialogu zvolte záložku Instalace Windows a vyberte
skupinu aplikací s názvem Systémové nástroje. Zde zaškrtněte Mapu znaků a
potvrďte vše stiskem OK. Nyní můžete spustit program z menu Start Programy
Příslušenství Systémové nástroje, nebo z přímo jako soubor charmap.exe z
adresáře Windows.
Po spuštění se objeví tabulka znaků ve tvaru klávesnice s možností výběru druhu
písma. Zvolte např. řez písma Symbol, a uvidíte rozložení speciálních symbolů
na klávesnici. Poklepejte na zvolený symbol, a vpravo dole se objeví kombinace
kláves nutná pro jeho napsání např. v MS Wordu. Dvojitým poklepáním na vybraný
znak ho zkopírujete do schránky, jejíž obsah pak můžete vložit do libovolného
textového (či jiného) editoru.

3. Jak obnovit "zobrazení plochy" (Win 98)
S uvedením Windows 98 a Internet Exploreru 4.0 se objevila nová a celkem
použitelná utilita "Show Desktop", neboli česky Zobrazit plochu. Tuto spíše
funkci Exploreru vyvoláte stiskem ikony umístěné na liště přímo vedle tlačítka
Start. Funkce minimalizuje všechny běžící aplikace tak, abyste ihned viděli
vaši pracovní plochu. Po opětovném stisku vrátí rozložení oken do původního
stavu. Co ale dělat, pokud si tuto ikonu smažete? Řešení jsou dvě.
Skript, který provádí minimalizaci oken, se nachází v adresáři Windows System.
Naleznete ho zde pod názvem Zobrazit plochu. Ikony vedle tlačítka Start se zase
nacházejí v adresáři Windows Application Data Microsoft Internet Explorer Quick
Launch. Prvním řešením je tedy prosté vytvoření zástupce skriptu Zobrazit
plochu ve výše uvedeném adresáři Quick Launch. Spusťte tedy Průzkumníka a jděte
do adresáře Windows System. Spusťte v druhém okně dalšího Průzkumníka, tak
abyste viděli oba dva, a jděte v něm do adresáře Quick Launch (viz výše). Potom
přetáhněte pravým tlačítkem soubor Zobrazit plochu ze systému do Quick Launch a
zvolte Vytvořit zde zástupce. Tím jste obnovili ikonu vedle tlačítka Start.
Komplikace nastane v případě, že se v systémovém adresáři žádný skript
nenachází. Potom nezbývá, než si ho sám vyrobit. Otevřete Poznámkový blok
(Start Programy Příslušenství) a napište do něj tento skript:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Vše uložte do adresáře Windows Systém pod názvem Zobrazit plochu.scf. Potom
proveďte úkony uvedené v první části tipu a budete mít ikonu Zobrazení plochy
opět vedle tlačítka Start.

4. Lepší schránka (Win 95)
Tip hlavně pro uživatele postarších Windows 95. Ve Windows 3.x i ve Windows 98
máte k dispozici aplikaci Prohlížeč schránky (Clipboard viewer), nicméně např.
ve Windows 98 umí tento prohlížeč zobrazit jen jednu věc ve schránce (alespoň
jsem nepřišel na způsob, jak zobrazit více).
Ve Windows 95 žádný prohlížeč schránky není, ale na instalačním CD ho naleznete
odděleně v adresáři Other Clipbook. Zde můžete přímo spustit aplikaci
poklepáním na soubor clipbrd.exe, nebo si prohlížeč nainstalovat do Windows. To
provedete následujícím způsobem. Jděte v menu Start do Nastavení Ovládací
panely a zvolte ikonu Přidat nebo ubrat programy. V následném dialogu
pokračujte na záložku Instalace Windows a stiskněte tlačítko Z diskety v dolní
části dialogu. Nalistujte instalační CD a příslušný adresář a doinstalujte
ClipBook do vašeho systému. Nyní bude spustitelný i přímo z menu Start.
Aplikace ClipBook se skládá ze dvou oken. První je klasický prohlížeč schránky,
zobrazující vždy jen aktuální obsah (jeden) a druhá je takzvaná lokální
vícenásobná schránka, která může obsahovat více útržků textu nebo obrázků. Do
lokálního ClipBooku přesunete věci k úschově právě z klasického prohlížeče
schránky. Tímto způsobem můžete mít uschováno více fragmentů vaší práce a tak
je mít v případě potřeby rychle k dispozici.
Obsah vícenásobné schránky můžete listovat pomocí šipek v dolním levém rohu
(zobrazte jednu z položek na celou obrazovku a pak budete moci posouvat), nebo
pomocí klasického zobrazení Thumbnail z roletového menu Zobrazit.

Tipy pro MS Office

5. Ochrana dat (Word/Excel 2000)
S příchodem nové verze Excelu se opět zlepšila ochrana dat vašich tabulek.
Zkušení tvůrci asi dávno tuto funkci používají a dokáží ocenit její důležitost.
Excel vám totiž umožňuje zamykat nejen obsah buněk, ale také skrývat vzorce v
tabulkách, nebo umožnit přístup k tabulce více osobám pod společným heslem.
V Excelu jděte do roletového menu Formát a zvolte položku Buňky. Zde pokračujte
na záložku Zámek. V následném dialogu máte možnost zamknout vzorce nebo data v
buňkách. Pozor, tento zámek se neprojeví, dokud neuzamknete celý list. To
provedete v roletovém menu Nástroje v podmenu Zámek volbou Zamknout list. Zbývá
jen zvolit příslušné heslo, na které budete dotázáni při zpětném odemykání
listu. Pokud uzamknete list, nemůžete měnit pravidla pro zamykání buněk. Proto
při každé změně budete nuceni opět odemykat celý list. Z vlastní zkušenosti
mohu jen dodat, že toto zamykání je důležité spíše jako ochrana před vlastními,
než před cizími chybami.
Výše popsaná ochrana je k dispozici pro vaše texty napsané v MS Wordu. Pokud
např. píšete práci, která je revidována několika dalšími lidmi, je vhodné tuto
práci zamknout pod heslem a všechny změny provedené korektory budete mít plně
pod svojí kontrolou. Uzamčení provedete volbou Zámek v roletovém menu Nástroje.
Zde máte na výběr několik způsobů uzamčení: dokument lze měnit jen se
sledovanými změnami, komentáři, nebo formuláři, u kterých můžete navíc
definovat jednotlivé oddíly (pokud existují).

6. Zarovnání čísla pomocí nul (Excel 2000)
Je velmi těžké definovat srozumitelně náplň tohoto tipu tak krátkým názvem,
proto asi většina z vás nepochopila, o co tu vlastně půjde. Je to ale úplně
jednoduché. Někdy je v tabulce potřeba použít takzvané uvození nulami. Tato
potřeba nastane v situaci, kdy máte pod sebou velké množství čísel a víte, že
nejvyšší hodnota má např. pět platných číslic. Hodnoty, které mají platných
číslic méně, je třeba uvést nulami tak, jak byste to měli vidět na obrázku u
tohoto tipu.
Takového efektu dosáhneme pomocí funkce ZPRAVA (anglicky Right), která ze
zadaného řetězce ořízne zprava požadovaný počet číslic. Funkce zapsaná ve tvaru
=ZPRAVA(40+"100000";5) tedy vypíše hodnotu 00040, funkce
=ZPRAVA(150+"100000";5) potom vypíše 00150 a tak dále. Pokud bychom chtěli
zarovnat na šest platných číslic, použili bychom místo hodnoty 5 hodnotu o
jedno vyšší a museli bychom analogicky zvýšit i počet dostupných nul (tedy
100000 zaměnit za 1000000).

7. Více oken (Word 2000)
Od dob vzniku Windows 95 umějí programy pro ně běžet nejen multitaskově (s více
úlohami najednou), ale také multithreadově. To znamená, že pod jednou aplikací
může běžet několik threadů neboli podprocesů, nezávislých na sobě. Tato
schopnost s sebou nese pár užitečných vlastností Wordu a Excelu, které se ve
verzích 2000 ještě zdokonalily. Samozřejmostí je více otevřených dokumentů v
rámci jedno spuštěného Wordu, ještě užitečnější je ale možnost vidět jeden
dokument ve více oknech.
Pokud pracujete s rozsáhlými dokumenty, určitě této možnosti rádi využijete.
Otevřete dokument v MS Wordu. Jděte do roletového menu Okno a zvolte Nové okno.
Otevře se vám další okno se stejným dokumentem uvnitř. Okna můžete mít
uspořádána několika způsoby, jejichž volbu provádíte v roletovém menu Okno.
Nyní pracujete v jednom okně s části dokumentu na straně 50 a v druhém třeba na
straně 175. Obě tyto části můžete vidět v případě potřeby najednou. Ale pozor!
Nejedná se o dvě nebo více kopií stejného dokumentu. Pokud něco v prvním okně
upravíte, projeví se změna i ve všech ostatních.

8. Symboly místo obrázků (Word 2000)
Dalo by se říci, že užitečnost tohoto tipu roste s typem použité tiskárny ve
vaší kanceláři, případně u vás doma. Představte si, že vytváříte grafické
dokumenty se spoustou obrázků a grafů. Pak si představte, že musíte provést
několik předběžných výtisků pro nejrůznější účely. Prostě pracovní kopie
nehotového dokumentu. Potom využijte možnosti Wordu, a místo grafiky a obrázku
vložte jen jejich rámečky. Tyto rámečky přesně definují polohu i velikost
obrázku, a můžete proto otestovat sazbu dokumentu i bez samotné grafiky, která
zbytečně vyprazdňuje inkoustové náplně (případně toner, dle užité tiskárny).
Jděte do roletového menu Nástroje a zvolte Možnosti. Jděte na záložku zobrazit
a zatrhněte položku Symboly obrázků. Ve vašem dokumentu se obrázky nahradí
rámečky. V případě, že již tisknete finální dokument, odškrtněte stejné pole
zpět a obrázky se objeví v původní kráse (náročné na inkoust a toner...).
Tímto tipem z MS Office ukončíme dnešní skoro jubilejní díl, který byl, stejně
jako ten předchozí, věnován spíše kancelářskému balíku MS Office než samotným
Windows. Tato skutečnost je logicky daná nepřítomností nové verze Windows
Millenium (Windows 2000 jako nástupce NT nebudou pravděpodobně předmětem zájmu
našeho seriálu), na kterou se stále ještě čeká (a ještě chvíli čekat bude).
Naproti tomu MS Office 2000 se teprve nyní dostávají do podvědomí uživatelů a z
toho plyne také větší množství tipů na Internetu. Uvidíme, jak to bude vypadat
příští měsíc. Nechme se překvapit.0 0264/OK o

InterTipy
Minul další měsíc, a my se opět scházíme u dalšího vloženého článku plného
internetových odkazů na stránky týkající se Windows. Tentokrát, až na jednu
českou výjimku, Windows NT a Windows 2000. A co nového na českém komunikačním
trhu? Nic moc, snad jen pár dalších ISP poskytujících Internet zadarmo, pomalu
se rozšiřující W@P telefony, nebo totální komunikační šílenství na CeBITu (více
jste se mohli dočíst v dubnovém čísle). Nyní ale již k samotným intertipům
neváhejte a surfujte.

Developer SK
http://www.developer.sk/
Výborně a hlavně přehledně zpracovaná WWW stránka, věnovaná hlavně vývojářům v
oblasti skriptování a programování pro Web. Pro naši rubriku je zajímavá část
Tipy a triky, kde naleznete tipy z oblasti programování v Javascriptu, Javě,
VBS, ASP, HTML nebo dynamickém HTML. Na stránce dále naleznete odkazy týkající
se návrhu stránek, řešení webovských serverů, a samozřejmě i odkazy na další
informace po celém světě. V této záplavě nemůže chybět vyhledávací nástroj.
Pokud chcete sami přispět, navštivte diskusní fórum, případně se jako
návštěvník můžete zvěčnit v Guestbooku. Navíc je celý server ve slovenštině,
tedy srozumitelný i pro neanglicky mluvící surfaře. Nezbývá než pochválit
tvůrce a podpořit je v další činnosti.

You Greek.com
http://www.yougeek.com/tips&tricks/w95tips.htm
Velmi zdařile graficky provedená stránka s tipy pro Windows 95 (a pak že už
nejsou), které samozřejmě nejsou příliš aktuální, nicméně i zde naleznete ještě
pár kousků, jež jsme nezmiňovali, a spousta z nás ještě stále stará Windows 95
nadšeně používá (např. na starším hardwaru). Tipy jsou přehledně rozdělené do
tabulky do srozumitelných kategorií. Vůbec celý server Geek.com je docela
zajímavý, takže ho s klidným svědomím můžete navštívit.

About Win NT
http://windowsnt.miningco.com/compute/windowsnt/
Opět graficky velmi zdařilá WWW stránka věnující se Windows NT a potažmo
Windows 2000. Jedná se vlastně o tematicky rozdělené články týkající se
jednotlivých oblastí Windows NT. Jako příklad je možné uvést Active Directory,
DHCP, DNS & WINS, Performance, Printing, Security a mnoho dalších. Kromě těchto
článků zde naleznete takzvané Spotlights, ukazující na novinky a změny v
oblasti Windows NT/2000. Stránka je samozřejmě v angličtině.

Support Center for WinNT
http://www.paperbits.com/
Výborná stránka pro uživatele a správce Windows NT (nikoliv Windows 2000).
Naleznete zde v nepříliš přitažlivé grafice aktuální informace a odkazy na
ovladače, service packy, hotfixy a ostatní software pro Windows NT. Nechybí
vyhledávací nástroj a ani spousta odkazů na další servery s podobným zaměřením.
Pokud hledáte nejnovější ovladač pro váš hardware, rozhodně se na toto WWW
podívejte.

Windows Mill
http://people.atl.mediaone.net/grantking/pages/windmill.htm
Stránka týkající se obou millenniových vydání Windows. Jedná se o čistě textový
souhrn nejnovějších událostí týkajících se Windows 2000 a Windows Millennium.
Nechybí relevantní odkazy. Obsahově nepříliš rozsáhlé, ale zase bez problémů
odkudkoliv čitelné.

Information NT
http://www.informationnt.com/
Slušně graficky a přehledně provedená stránka s informacemi o Windows NT,
týkajícími se zejména softwaru pro tento systém. Naleznete zde velmi dobře
provedenou softwarovou databanku, takzvaný Application Center, FAQ o Windows
NT, odkazy na mailing listy, USENET diskusní skupiny, odkaz věnující se
speciálně IIS a mnoho dalších. Nechybí ani Guestbook, ve kterém můžete autorům
sdělit vaše kladné či záporné dojmy z této stránky. Zajímavé jsou odkazy
věnující se bezpečnosti ve Windows NT, a to i z hlediska virového napadení.
Navštivte a uvidíte.

Server Xtras
http://www.serverxtras.com/
Výborně zpracovaná stránka, honosící se sloganem "The Ultimate Product
Reference Guide for Windows NT and BackOffice". Nutno jen dodat, že se jí daří
tento slogan celkem dobře plnit. Kromě nezbytného vyhledávací nástroje zde
naleznete možnost nechat si posílat nejnovější informace na svůj e-mail. Z
jednotlivých témat, kterým se stránka věnuje, bych vyzdvihl Lists of Products,
obsahující vyhledávač softwaru podpořený vlastní databankou, Internet
Resources, v nichž naleznete odkazy na mnoho dalších FTP a WWW serverů, navíc
pěkně tematicky rozdělených.

WinNT Resources
http://www.chancellor.com/Ntmain.html
Stránka věnující se výhradně prezentaci zdrojů o Windows NT na Internetu. V
celkem přehledné textové podobě zde naleznete odkazy na FTP servery, diskusní a
news listy, zdroje přímo od Microsoftu, odkazy na tréninkové kursy a možnosti
získání certifikátů, odkazy na WWW stránky týkající se programování a sharewaru
(jak jde tohle dohromady) pro Windows NT. Nic víc, nic méně.

Windows NT Lins
http://www.activexserver.com/bbs1/links.asp
Server s velmi podobným zaměřením jako ten předchozí. Jedná se o jakýsi portál
k informacím o Windows NT, tentokrát však ještě rozsáhlejší. Odkazy jsou
tematicky rozdělené do skupin s názvy jako Books and Magazines, Client side
apps, Computer telephony, FAQ, Net programming, Internet Servers, Security a
mnoho dalších. Za každým z těchto odkazů se pak skrývá seznam jakýchsi podtémat
a pod nimi již naleznete dlouhý seznam odkazů na internetové zdroje. Vše toto
je navíc velmi dobře graficky provedeno.

Windows NT Resources
http://www.bhs.com/default.asp
Výborná stránka týkající se Windows NT a Windows 2000. Obsahově velmi rozsáhlá,
a proto doplněná o nezbytný vyhledávač. Hlavní stránka je rozdělena do tří
základních oblastí. Jedná se o seznam nejstahovanějšího softwaru, o jakýsi
přehled nabídky práce nazvaný "New tech jobs" a do třetice o seznam
nejnovějších aktualit z oblasti Windows NT. Tato trojice je doplněna o okénko s
takzvanou "Application of the week", doplněnou o podrobný popis. Na levé straně
pak naleznete tradiční menu s neméně tradičními odkazy na stažení softwaru,
technickou podporu, práci a třeba často viděný guestbook na vaše připomínky
autorům. Rozhodně stojí za návštěvu.
Tímto odkazem ukončíme dnešní, výhradně Windows NT věnované Intertipy. Pro ty,
kteří v NT pracují a některé odkazy jim byly užitečné, mám dobrou zprávu.
Příště se ještě na pár stránek podobného ražení podíváme.