Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows 95/98

1. 9. 1999

Sdílet

Nechce se mi to ani věřit, ale příští měsíc budu psát již dvanácté tipy atriky, což neznamená nic horšího, než že se tomuto tématu budu věnovat přesně jeden rok. Na začátku b...
Nechce se mi to ani věřit, ale příští měsíc budu psát již dvanácté tipy a
triky, což neznamená nic horšího, než že se tomuto tématu budu věnovat přesně
jeden rok. Na začátku bych si těžko pomyslel, že i po roce bude stále na
Internetu k nalezení slušné množství takových tipů, aby stály za zveřejnění.
Nicméně celý rok je tady a mezi ohlasy čtenářů sem tam pronikne i pochvalný
dopis, který je vždy tím hlavním důvodem, proč ještě pokračuji. Dost nostalgie
(tvrdý přechod k realitě), máte před sebou další sadu těch doufám zajímavějších
tipů. Nejprve si zeditujeme nějaké soubory a zvýšíme informovanost obyčejných
uživatelů, potom se vrhneme na editaci registru, abychom se k ní po krátké
přestávce opět vrátili. Ale nelekejte se, nepůjde o nic strašného. Tím bych měl
úvod za sebou a můžete se vrhnout na čtení tipů.

Tipy pro Windows
Informujte své uživatele (Win 95/98)
Tento drobný trik je určen hlavně firemním správcům sítě. Jedná se o doplnění
informací v dialogu nastavení Systému v Ovládacích panelech. Standardně se po
poklepání na ikonu Systém dozvíte na první záložce informace o vašem počítači a
verzi Windows. Tyto informace můžete rozšířit a přidat odkazy na systémové
správce a podobně.
Jděte do adresáře c:\windows\system (písmeno disku nahraďte odpovídajícím podle
umístění vaší instalace Windows) a otevřete v některém z editorů (například
Poznámkový blok) soubor oeminfo.ini. Do tohoto souboru vepište požadované
informace (například telefonní číslo atd.) podle vzoru. Soubor oeminfo.ini může
vypadat například takto:
[General]
Manufacturer=zde by měl být uveden výrobce
Model=asi model vašeho počítače
[Support Information]
Line1="informace číslo jedna"
Line2="libovolná informace číslo dvě"
Line3="libovolná informace číslo tři"
Výsledek dle znění výše uvedeného souboru můžete vidět na obrázku. Potom soubor
uložte a jděte do Ovládacích panelů. Poklepejte na ikonu Systém a uvidíte
přidané informace z oddílu General souboru oeminfo.ini, a navíc by zde mělo být
i nové tlačítko Informace výrobce s odkazem na text z oddílu Support
Information souboru oeminfo.ini.
A ještě jedna drobnost spojená s tímto souborem doplňujících informací. Mimo
tyto informace můžete do dialogu Systém vložit i libovolný bitmapový obrázek.
Zde se přímo nabízí například firemní logo. Stačí do stejného adresáře, kde je
umístěn soubor
oeminfo.ini (c:\windows\system), umístit obrázek pod názvem oeminfo.bmp. Tento
obrázek je omezen rozměrem 210 x 105 pixelů a zobrazí se jen v případě, že
budete používat i výše uvedený oeminfo.ini. Výsledek obou triků můžete vidět na
obrázku.

Automatické IP adresy (Win 98)
Mám dojem, že už jsme v této rubrice jednou diskutovali problém ohledně
automatického přidělování IP adres při startu Windows. Tenkrát se jednalo
hlavně o zpomalení startu Windows až o desítky vteřin, během kterých se systém
pokoušel najít v síti odpovídající DHCP server. Pokud ho nenalezl, přidělil sám
IP adresu typu B (myslím že 169.254.x.x), která se používá pro malé domácí sítě
(Private Networks). Tato funkce automatického přidělení IP je jistě vhodná pro
uživatele připojující se do malé domácí sítě, ale může snadno způsobit i potíže
pokud např. používáte přenosný počítač (notebook), chcete se v zaměstnání
připojovat pomocí firemního DHCP (s automaticky přidělovanou IP adresou) a doma
toto nastavení neměnit (rozumějte: nepřipojovat se do žádné sítě). Řešením může
být právě odstranění automatického přidělování IP (Automatic Private IP
Addressing).
Spusťte regedit a jděte do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE-Systém--
CurrentControlSet-Services-VxD-DHCP. Do tohoto klíče přidejte položku typu
DWORD (poklepejte do pravé části regeditu pravým tlačítkem a zvolte Vytvořit-
Nová hodnota DWORD) a pojmenujte ji IPAutoconfigurationEnabled. Potom změňte
je-jí hodnotu na 0 a ukončete regedit.
Po restartu počítače Windows nebudou automaticky přidělovat IP adresu, ale
možnost použití DHCP zůstane i nadále plně funkční. V praxi to v našem
ukázkovém případě bude vypadat tak, že v práci pohodlně obdržíte adresu od DHCP
serveru a doma si svoje síťové nastavení "nerozhodíte".

Automatický tisk obsahu adresáře (Win 95/98)
Tento typ bude trochu komplexnější a vyzkoušíme si v něm několik věcí najednou.
Naším cílem bude doplnit do kontextového menu objektu (objeví se po stisku
pravého tlačítka) položku Tisk, která vytiskne (myšleno: pošle na tiskárnu)
obsah adresáře, u kterého toto menu vyvoláme.
Nejprve otevřete Poznámkový blok (Start-Programy-Příslušenství) a vepište do
něj následující příkaz: dir > lpt1 (kde lpt1 je \port vaší tiskárny). Takto
vytvořený dokument uložte do adresáře windowscommand na vašem systémovém disku
pod názvem třeba printdir.bat. Potom spusťte Průzkumníka a jděte do adresáře se
souborem printdir.bat. Poklepejte na něj pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.
Na záložce Program zatrhněte položku Při ukončení zavřít a v kolonce Spustit
vyberte minimalizovaně. Potvrďte stiskem OK.
Potom spusťte program regedit a jděte do klíče
HKEY_CLASSES_ROOT-Directory-shell. V tomto klíči vytvořte nový klíč (roletové
menu Úpravy) s názvem Print. V nově vytvořeném klíči vytvořte další klíč, který
nazvěte Command. Přejděte do klíče Command a v pravé části regeditu uvidíte
vytvořenou položku Výchozí. Změňte její hodnotu (poklepáním na položku) na
cestu ukazující na soubor printdir.bat (v našem případě
c:\windows\commandprintdir.bat). Zavřete regedit. Pokud nyní poklepáte pravým
tlačítkem na libovolnou složku na pracovní ploše, objevíte v kontextovém menu
možnost Tisk. Po jejím zvolení se vytiskne obsah adresáře na tiskárně.

Lepší výkon Windows (Win 95/98)
V souvislosti se zrychlením Windows jsme již uváděli slušné množství tipů a
triků, neboť "tovární" nastavení Windows je opravdu dost zoufalé a stále je co
vylepšovat. Do skupiny "speed-up" tipů, zrychlujících práci s diskem, patří i
nastavení velikosti cache paměti (mezipaměť sloužící k uchování často
používaných dat), kterou nastavíte v Ovládacích panelech v dialogu Systém. Zde
máte na poslední záložce (Výkon Systém souborů) možnosti výběru mezi Stolním
počítačem (Desktop), Přenosným počítačem (Mobile) a Síťovým serverem (Server).
U těchto položek je již přednastavená určitá velikost a struktura paměti cache,
kterou budou Windows používat. Pro systémy s velkým množstvím paměti je vhodné
zvolit možnost Síťový server, ale ne vždy se vám některé z nabídnutých
nastavení musí hodit. Jednoduchou editací registru si můžete přidat libovolně
nazvanou další položku se specifickým nastavením paměti cache, a rozšířit si
tak výběr i na svůj počítač.
Spusťte program Regedit a jděte do klíče
HKEY_LOCAL_MACHINE--Software-Microsoft-CurrentVersion-FS Templates. Zde uvidíte
již předdefinované klíče Desktop, Mobile a Server. Vytvořte zde nový klíč
Custom. Do něj potom vytvořte položky NameCache a PathCache, podobně jako je to
u již hotových klíčů. Položka "výchozí", jež se sama objeví ve vašem novém
klíči, určuje název nastavení, který se objeví v seznamu voleb dialogu Systém.
Nyní již zbývá pouze nastavit hodnoty obou položek. Na Internetu se jako
ideální (kompromisní) hodnoty pro 64 MB RAM prezentují tyto: pro NameCache je
to binární číslo 00 08 00 00 a pro PathCache je to 30 00 00 00. Hodnoty
definované u klíčů Desktop a Server můžete brát jako hraniční. Zavřete Regedit
a restartujte počítač. Potom jděte do Ovládacích panelů a v dialogu Systém na
poslední záložce Výkon (Systém souborů) vyberte vámi definovanou volbu a znovu
restartujte.

Ještě rychlejší disk (Win 95/98)
Další ze "speed up" tipů se opět týká zrychlení diskových operací, ovšem za
cenu mírné ztráty bezpečnosti dat. Čtěte pozorně. Microsoft totiž od verze 3.11
začal používat takzvané "Synchronní propojování vyrovnávacích
pamětí" (Synchronous Buffer Commits), které vytváří propojení mezi aplikacemi a
částmi paměti, jež je těmito aplikacemi použita. Aplikace potom snáze rozezná,
která data jsou v operační paměti, která v paměti cache (buffer) atd. Neustálé
obnovování propojování (uf, to jsou slova) stojí váš pevný disk malinko práce
navíc, ale při náhlém pádu systému (například v důsledku výpadku proudu)
zajistí pokud možno bezpečný pád spuštěných aplikací.
Windows 95 a vyšší umožňují tuto funkci vyřadit z činnosti a tak asi o 10 %
zvýšit výkon disku, který se ale projeví pouze u "diskově" náročných aplikací
(u Wordu rozdíl pravděpodobně nepoznáte). Pokud tuto funkci chcete vyřadit,
jděte do Ovládacích panelů a poklepejte na ikonu Systém. Pokračujte na záložku
Výkon a stiskněte tlačítko Systém souborů. Zde pokračujte na záložku Poradce
při potížích a zatrhněte položku Nepoužívat synchronní propojování
vyrovnávacích pamětí. Berte ovšem v úvahu zvýšené riziko ztráty dat. Nebezpečí
by nemělo hrozit v případě, že je váš počítač jištěn například UPS (nekonečný
zdroj napájení).

Schránka v MS Office 2000 (Office 2000)
Pokud patříte mezi šťastné majitele a uživatele MS Office 2000, jistě jste si
je pořizovali díky novým vylepšením, nebo prostě jen proto, že toužíte vlastnit
vždy poslední (= nejlepší) verzi toho či onoho softwarového produktu. MS Office
kromě jiných novinek s sebou přináší i vícenásobnou schránku. Pokud kteroukoliv
část dokumentu zkopírujete do schránky, objeví se maličké okno s příslušnými
prázdnými nebo vyplněnými "chlívečky" s vašimi útržky dokumentů. Časem se toto
okénko stává velmi otravným a neustále překáží na pracovní ploše Wordu nebo
Excelu. Naštěstí jde takzvaný "Office Clipboard" úplně vyřadit z provozu, a
pokud jej nepotřebujete, můžete se vrátit zpět ke starým způsobům používání
schránky ve Windows.
Vyřazení schránky z provozu spočívá v drobné editaci registru (jak jinak),
neboť z menu se mi jej nepodařilo "slušným" způsobem vymýtit. Spusťte program
Regedit a jděte do klíče
HKEY_CURRENT_USER--Software-Microsoft-Office-9.0-Common-General a vytvořte zde
novou položku AcbControl tak, že poklepáte pravým tlačítkem v pravé části
regeditu (se zobrazeným obsahem klíče General) a zvolíte Vytvořit-Nová hodnota
DWORD. Nově vytvořená hodnota AcbControl bude nastavena implicitně na 0
(schránka zapnuta). Poklepejte na ni pravým tlačítkem a volbou Změnit změňte
hodnotu položky na 1 (schránka vypnuta). Opětovnou změnou hodnoty položky
AcbControl můžete libovolně vypínat a zapínat vícenásobnou schránku v MS Office
2000.

Zkroťte svůj Internet Explorer (IE 4, 5)
Uživatelé Internet Exploreru spojte se a zkroťte své miláčky. Začít můžete
například u kešování WWW stránek. Možná jste přišli na to, že vám jaksi pořád
ubývá to místo na disku a že nevíte proč. Na vině může být například Odpadkový
koš, který se často nekontrolovaně plní a plní, příčinou ale bývá i Internet
Explorer, hlavně pokud patříte mezi náruživé síťové surfaře.
Jedním z řešení je prosté promazání nashromážděných WWW stránek. Jděte do
Ovládacích panelů a zvolte ikonu Možnosti sítě Internet. Na záložce Obecné
můžete nastavit dobu, po kterou se mají stránky uchovávat v paměti, a také zde
nechybí zmiňovaná možnost celou historii vymazat. Dalším řešením problému je
změnit místo, kam bude IE historii WWW stránek ukládat. Můžete například zvolit
jiný disk, kde máte k dispozici více místa, a zbytečně tak nemazat stránky,
které jste již prošli. IE bohužel neumožňuje nastavit umístění historie, a
proto si budeme muset pomoci editací systémového registru.
Spusťte Regedit a jděte do klíče
HKEY_LOCAL_MACHINE-Software--Microsoft-Windows-CurrentVersion-Internet
Settings-Cache-Paths. Zde se nacházejí čtyři podklíče (path1-4), ve kterých
jsou definovány cesty uložení historie Internet Exploreru. Implicitní cesta
směřuje do adresáře Windows. Změňte libovolně nastavení položky CachePath u
každé ze čtyř cest, případně zredukujte vše jen na jediný adresář, který se vám
pak bude snadněji mazat. Při následujícím startu Internet Exploreru se již
budou stránky ukládat do určeného adresáře.
Jak jste si asi všimli, dnešní tipy byly opět (možná k vaší lítosti) bez
jakýchkoliv legrácek z per programátorů. Dnes bylo hodně editace v registrech a
některé tipy byly spíše odbornějšího rázu, za měsíc se pokusím zase naopak
složitosti trochu odlehčit.

9 0561/OK


InterTipy
A máme zde další díl internetových odkazů na tipy a triky pro Windows. Jak jsem
se již zmiňoval minule, na Internetu je znát nepatrný posun k novému kombu
aplikací od Microsoftu (Windows 2000 + Office 2000), takže se i my dočkáme více
stránek s tipy pro tyto nové programy. Dnes budeme pokračovat v zaběhnuté praxi
s odkazy ze všech oblastí Windows a aplikací pro ně.

- Bob Cereli’s Win Page
http://www.halcyon.com/cerelli/
Solidně zpracovaná WWW stránka , na rozdíl od svých kolegyň (dá-li se to tak
nazvat) je i slušně udržovaná. Najdete zde odkazy na stránky s tipy a triky pro
Windows 95/98, odkazy na software pro Windows, aplikační informace, popis
instalace či popis nastavení sítě ve Windows. Poslední stránkou jsou odkazy na
další zdroje informací týkající se Windows.
Na stránce s tipy lze pomocí jednoduchého formuláře dokonce doplnit vlastní
trik.

- PPP/Slip tips and tricks
http://www.users.interport.net/~barry/setup.html
Stránka věnovaná speciálně problematice nastavení PPP nebo SLIP připojení ve
Windows 95 a 98. Jednotlivé problematiky jsou zpracovány velmi podrobně i s
obrázky. Pokud jste šťastným majitelem nového modemu a v této oblasti jste
nováčky, navštivte tuto stránku jedinou vaší výbavou by měla být slušná znalost
angličtiny.

- ZD Journals
http://www.zdjournals.com/
Již v minulých dílech jsme na tomto místě zmínili některé části rozsáhlého Webu
ZD Netu. Další z nich je jakýmsi internetovým časopisem, věnujícím se hlavně
Windows a aplikacím pro ně. Najdete zde postřehy a tipy pro práci s Windows a
spoustu jiných zajímavých informací.

- Club IE a Windows
http://www.supernet.net/~edtiley/win95/
Tato stránka funguje jako jakýsi rozdělovník na další velké WWW servery.
Najdete zde odkaz na ClubWin , což je velmi líbivě a profesionálně zpracovaná
stránka s informacemi o Windows 98/95, Windows NT a 2000 a o jiných
windowsovských aplikacích (Outlook Express). Pro plné zobrazení ale budete
potřebovat co možná nejnovější verzi nejmenovaného prohlížeče (IE).
Další odkaz vás nasměruje na stránku ClubIE, kde naleznete něco velmi podobného
tomu v předchozím případě, ale týkajícího se výhradně Internet Exploreru a věcí
kolem něj.

- Cutter’s Win95 Crossroad
http://www.io.com/~kgk/win95.html
Jak již název napovídá, jedná se o stránku, která neobsahuje přímo informace o
Windows, nicméně zahrnuje odkazy na velké množství dalších stránek. Odkazy jsou
tematicky rozděleny, takže se v nich neztratíte. Nechybí ani odkazy na zajímavé
skupiny sítě USENET a další.

- Hutch’s page
http://www.nidlink.com/~hutch/win95.html
Hutchova stránka je podle slov autora určena hlavně Windows začátečníkům.
Grafická náplň je řešena formou známého menu Start z Windows 95. Naleznete zde
tedy odkazy na aplikace pro Windows (Programs), nebo například na oblíbené
stránky (Favorites). Autor se na stránce věnuje všem možným tématům z oblasti
Windows, mě osobně příliš forma menu Start nevyhovovala a nepřispívala k lepší
orientaci v záplavě informací a podstránek.

- Rozcestník 2
http://www.refdesk.com/win95.html
Další stránka rozcestníkového typu, ale mnohem rozsáhlejší než ta předchozí.
Najdete zde opravdu nepřeberné množství oficiálních i neoficiálních odkazů na
stránky o Windows 98/95/NT. Nechybí ani vyhledávací nástroj, doplněný o možnost
zapojit do vyhledávání i další velké servery (Altavista, Infoseek atd.) Proste
pokud chcete najít něco o Windows na Internetu, berte tuto stránku jako takovou
malou Windows-like Altavistu.

- Barryho stránka
http://www.users.interport.net/~barry/
Stránka o Windows 95 zpracovaná pomocí rámečků (frames), proto nezapomeňte
použít prohlížeč s podporou této "technologie". Autor se zaměřil hlavně na
software pro Windows, rozdělovník je řešen opět formou známého Start menu z
Windows 95. Dále zde naleznete vyhledávací formulář Infoseeku. Stránka je sice
tak trochu "out of date", ale něco málo zde přece jen najdete.

- Route 98
http://www.scott.net/~gtaylor/route98/
Originálně nazvaná a velmi dobře zpracovaná stránka s tematikou Windows 98.
Navigační lišta je rozdělena do sekcí týkajících se jak Windows a aplikací pro
ně, tak i takzvané "developer" části a "feedbacku", tedy zpětné komunikace s
autorem. Naleznete zde i informace o vydaných publikacích. Nechybí ani lokální/
globální vyhledávač.

- World of Windows
http://www.conitech.com/windows/
Svět Windows nazval svoje WWW stránky Frank Condron. Opět se jedná o velmi
slušně provedený "site" o Windows s velkým množstvím tematických odkazů na
navigační liště. Dokonce naleznete i odkazy určené pro uživatele handheldu s
Windows CE. Nechybí ani Frankův komentář. Je zde i aktuální sekce s
nejnovějšími zprávami a stránku si můžete nechat posílat i via PUSH kanálovou
technologii. Co dodat více...

- Jeff’s Windows 95 page
http://www.odyssey.net/subscribers/jn01/jn02.html
Tato stránka je trochu staršího data, nicméně ji přesto uvádím, neboť hlavně
začátečníci a uživatelé starších Windows 95 zde naleznou odkazy na shareware a
utility týkající se tohoto OS. Stránka navíc obsahuje velmi rozsáhlý seznam
dalších odkazů na Microsoft i jiné neoficiální stránky. Najdete zde i odkazy na
diskusní skupiny. Bohužel chybí alespoň základní vyhledávání, takže orientace
ve velmi dlouhém seznamu není zrovna ideální.

- Tucows
http://www.tucows.com/window95.html
Kdo by neznal tenhle doslova "kravský" server. Uvedený odkaz ukazuje přímo na
software pro Windows, postranní lišta vás ale přesvědčí o tom, že TUCOWS nejsou
jen windowsovým serverem. Pokud hledáte novou i starší aplikaci pro Windows,
zkuste tento server a skoro jistě zde naleznete alespoň odkaz. TUCOWS patří
mezi nejrozsáhlejší softwarové knihovny Internetu.

Serverem TUCOWS zakončíme dnešní intertipy. Doufám, že vám pár odkazů bylo k
užitku, a příště znovu nalistujete tento sloupek. To bude vaše práce, my se
zase pokusíme najít co možná nejzajímavější stránky s co možná nejaktuálnějšími
tipy a triky. Příště na shledanou.