Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows 95/98

1. 5. 1999

Sdílet

Skutečně nevím, jak dnes začít. Nerad bych opakoval slova z minulých úvodníků.Začínáte totiž číst již sedmý díl naší série tipů a triků pro Windows. Snad bych mohl začít poz...
Skutečně nevím, jak dnes začít. Nerad bych opakoval slova z minulých úvodníků.
Začínáte totiž číst již sedmý díl naší série tipů a triků pro Windows. Snad
bych mohl začít poznatkem, že s dalším rozvojem Windows přibývá stále více
utilit sloužících ke snadnějšímu nastavení toho, co jsme dříve museli pracně
editovat v registrech. Proto se možná i náš seriál obsahově posune směrem od
složitých zásahu do systému k jednoduššímu popisu aplikací, které to udělají za
nás. Tyto změny pocítíte již v tomto dílu, kde se nevyskytuje ani jeden zásah
do systémových registrů. Co se týče obsahu, v úvodu dnešního dílu si doplníme
znalosti modemových AT příkazů, a vše zakončíme dvěma tipy pro MS Office.

Tipy pro Windows

Pro začínající "modemisty" (Win95/98)
Se stále vzrůstající popularitou Internetu stoupá také počet připojených
počítačů, a to i v řadách klasických domácích uživatelů. Po zavedení
prodlouženého tarifu bude Internet snad i cenově dostupnější, což výrazně
přispěje k jeho dalšímu rozvoji v domácnosti. Přímo úměrně k tomu přibývá i
počet "modemistů začátečníků", pro které je také určen následující krátký tip.
Nastavení modemu ve Windows 95/98 nebývá problémem ani pro začínající
uživatele. Pokud Windows modem správně detekují, je vše v nejlepším pořádku a
veškerá nastavení probíhají v přehledných dialozích Windows. Nicméně tyto
dialogy slouží pouze k přeměně vašich požadavků do takzvaných AT příkazů, jimž
jediným váš modem rozumí. Pokud si chcete sami s vaším modemem "popovídat"
pomocí těchto příkazů, máte možnost.
Spusťte program Hyperterminál z menu Start-Programy-Příslušenství-Komunikace. V
menu Soubor Vlastnosti zvolte připojení přímo na port vašeho modemu (COM4, COM3
atd.) Po upřesnění nastavení příslušného portu můžete přistoupit k zadávání AT
příkazů jednoduše tak, že každý vepsaný AT příkaz odešlete stiskem klávesy
ENTER. Pro zjištění základních informací o modemu použijte příkazy ATI1, ATI2 a
ATI3. Pro tovární nastavení modemu slouží příkaz ATZ. Pro nastavení nečekání na
oznamovací tón (typické v České republice) zvolte příkaz ATX3. Příkaz ATDP1111
vyvolá pulsní volbou číslo 1111. Obdobně ATDT1111 vyvolá toto číslo tónovou
volbou. Pro regulaci hlasitosti reproduktoru modemu poslouží příkaz ATLn, kde n
je stupeň hlasitosti od 0 do 3. Příkazem ATM0 vypnete reproduktor úplně (což se
obvykle provede těsně po navázání připojení).
Asociace souborů s programy (Win95/98)
Při psaní tohoto tipu mě okamžitě napadá, že jsem se o něm ještě v předchozích
dílech nezmínil. Každý z vás si jistě všiml, že při poklepání na určité typy
dokumentů (například MS Wordu) Windows automaticky rozeznají, že mají spustit
právě ten MS Word. Vědí to díky nastaveným asociacím typů souborů s aplikacemi.
Pokud si sami chcete nějakému souboru s typickou koncovkou přiřadit určitou
aplikaci, sledujte následující popis. Například chcete zajistit, aby se po
poklepání na soubor s koncovkou 602 spustil T602 a soubor otevřel.
Poklepejte na ikonu Můj Počítač a v roletovém menu Zobrazit zvolte Nastavení
složky. Jděte na záložku Typy souborů a uvidíte seznam již nadefinovaných tipů.
Stiskněte tlačítko Nový Typ a vyplňte kolonky v následujícím dialogu, podobně
jako je tomu na obrázku (měl by být tady někde kolem). Po vyplnění stiskněte v
dolní časti tlačítko pro definici nové akce, a do kolonky Akce vepište OPEN a
do další cestu k aplikaci, která se má spouštět (viz obr.) Vše potvrďte stiskem
tlačítka OK, až se váš nadefinovaný dokument přidá do seznamu. Potom již stačí
poklepat na soubor s danou koncovkou (v našem případě 602), a spustí se
požadovaná aplikace.

Komprimované složky (Plus 98)
Pokud máte na svém počítači nainstalována Windows 98 a k nim ještě doplňkový
Microsoft Plus 98, můžete využít přímé podpory komprimovaných adresářů a
souborů. Adresáře jsou zkomprimovány známým "zipem" a systém s nimi umí
pracovat, stejně jako by byly nezkomprimované.
Složky se soubory zkomprimujete snadno tak, že poklepáte na zvolenou složku
pravým tlačítkem a zvolíte Odeslat-Komprimované složky (Compressed folders).
Zkomprimované složky potom poznáte podle ikony se specifickým malým zipem.
Pokud chcete složku dekomprimovat, poklepejte na ni opět pravým tlačítkem a
zvolte Rozbalit (Extract). Komprimované složky můžete i snadno ochránit před
nepovolanými osobami tak, že je zakódujete pomocí příkazu Encrypt, který se
rovněž nachází v kontextovém menu po stisku pravého tlačítka myši.

Windows Update (Win98)
Zakoupením nové verze Windows s číslem 98 jste získali nejen krabici s CD
diskem a manuálem, ale také slušně propracovanou podporu mateřské firmy.
Windows 98 obsahují modul "Windows Update", po jehož spuštění (ze skupiny
Programy-Nastavení v menu Start) se připojíte na server Microsoftu, kde jsou
prověřeny verze vašich komponent, a poté je vám navrhnuta skupina aplikací,
které byste mohli aktualizovat. Pokud jste na opravdu dobré internetové lince,
zvolíte zajisté aktualizovat vše, co bylo nabídnuto. Po několika minutách až
hodinách, přímo závislých na rychlosti vašeho připojení, máte před sebou zbrusu
nové verze některých Windows aplikací.
Pokud vás zajímají podrobnosti, veškeré informace o aktualizovaných souborech a
aplikacích se ukládají do souboru WULOG.TXT, který naleznete v adresáři vašich
Windows. Každý řádek tohoto souboru obsahuje informace o jedné aktualizaci,
doplněné přesným časovým údajem. Pozor, WULOG.TXT je skrytý, a proto je nutné
mít v Průzkumníkovi povoleno zobrazování skrytých souborů (některý z
předchozích tipů v PC WORLDu).
A ještě malé doplnění ke službě Windows Update. Pokud byste chtěli mít Windows
co nejaktuálnější, třeba z bezpečnostních důvodů, na stránce Windows Update
jděte do Products Update a vyberte aplikaci Windows Critical Update
Notification. Tento program umožní Microsoftu kontrolu verzí kritických
komponent vašich Windows, týkajících se zejména bezpečnostních oprav, v
momentě, kdy jste připojeni k Internetu. Pokud zjistí nějakou možnost
aktualizace, okamžitě vám ji nabídne. Dalo by se diskutovat o bezpečnosti této
služby, kdy je dovoleno cizímu programu nakukovat pod pokličku vašich Windows;
proto v případě, že pracujete na firemním počítači, raději vše nejprve
prokonzultujte se správcem sítě.

Skenery a fotoaparáty (Win98)
Jestliže jste vlastníkem skeneru nebo digitálního fotoaparátu a zároveň se na
vašem disku "rozvalují" Windows 98, pravděpodobně se vám po instalaci
příslušného skeneru nebo kamery objevila v Ovládacích panelech ikonka se
stejným názvem, jako vidíte u tohoto tipu. Pomocí této ikony je pak již velice
snadné přidávat další periferie tohoto druhu. Někdy ovšem nastane situace, kdy
se váš nový skener neshodne s Windows a nelze nainstalovat automaticky (plug
and play). Potom je výše uvedená ikona v Ovládacích panelech k nezaplacení. Jak
ji ale získám, když instaluji skener poprvé?
Dialog Skenery a fotoaparáty naleznete v adresáři Windows v podadresáři Systém
jako soubor STICPL.CPL. Poklepejte na něj myší, a otevře se spásný dialog. Zde
už můžete jednoduše přidávat zařízení pomocí tlačítka Přídat. Vidíte zde i
seznam již nainstalovaných zařízení.

Cliptray (Win98)
Vzpomínáte si ještě ve Windows 3.x a Windows 95 na program Schránka, případně
Síťová schránka? Tyto aplikace už standardně ve Windows 98 nenajdete. Jsou
ovšem součástí Windows Resource Kit Sampleru, o kterém jsme se podrobně
rozepsali v minulém díle tipů a triků.
Nainstalujte si Windows RK Sampler a z menu spusťte program Cliptray. Vpravo
dole na Taskbaru vám přibude vedle hodin další ikonka. Pokud chcete do schránky
uložit nějaký text nebo obrázek, označte ho a zvolte Kopírovat. Pak poklepejte
pravým tlačítkem na Cliptray a zvolte Add. Nazvěte libovolně tento váš útržek,
stiskněte tlačítko Paste, a vybraný text se uloží do schránky.
Takto můžete uložit několik textů s vlastními názvy. Pokud potřebujete text
zpětně vložit do nějakého dokumentu, klikněte opět pravým tlačítkem na ikonu
Cliptray a ze seznamu uložených textů zvolte aktivní. Potom jděte do dokumentu
a zvolte Vložit (paste) pro vložení aktivního textu. Přesto, že to vypadá
složitě, je to velmi jednoduché a užitečné. Cliptray je pro vás schopen
uschovat několik "útržků" textu či obrázků najednou, a vy jen rozhodujete,
který bude připraven pro použití příkazu Vložit.

Poznámkový blok podruhé (Win95/98)
V minulých dílech tipů a triků jsme si již ukázali, že obyčejná aplikace
Poznámkový blok není tak úplně k zahození. Dokonce jsme si naznačili i možnost
vkládání jistých speciálních znaků s ampersandem, značících například aktuální
čas a podobně. Dnes tyto znaky ještě rozšíříme.
Věřte nebo nevěřte, ale v Poznámkovém bloku (Notepad) můžete definovat dokonce
i záhlaví a zápatí dokumentu. Spusťte Poznámkový blok z menu
Start-Programy-Příslušenství a v roletovém menu Soubor zvolte Nastavení
stránky. Zde můžete definovat záhlaví a zápatí stránky vašeho dokumentu, do
kterého můžete vložit následující informace.

Typ Popis
&f vloží prázdné jméno souboru, nebo "(untitled)"
&d vloží datum
&t vloží systémový čas
&p vloží číslo stránky
&& vloží ampersand (&)
&l vyrovná hlavičku doleva
&r vyrovná hlavičku doprava
&c vyrovná hlavičku doprostřed

Zálohování (Win98)
S příchodem Windows 98 doznala změn také systémová zálohovací utilita Backup.
Nově spolupracuje s některými zařízeními připojenými pře IDE rozhraní a změnilo
se i uživatelské rozhraní. Zálohovací utilitu můžete spustit z menu
Start-Programy-Příslušenství-Systémové nástroje. Více se tomuto programu
nebudeme věnovat, neboť je k dispozici česká nápověda, kde naleznete vše
potřebné.
Systém máte tedy poctivě zazálohován a nyní dojde k poškození disku.
Pravděpodobně ani nenastartujete do grafického uživatelského rozhraní Windows
(GUI), a budete tedy nuceni použít program pro DOS. Microsoft standardně
nezahrnul tento program do typické instalace Windows, naleznete ho ale na
instalačním CD v adresáři Tools/
Sysrec (Systém Recovery). Doporučuji si nejprve přečíst soubor RECOVER.TXT, kde
najdete rady a postupy pro obnovení ztracených informací.

Instantní ukončení Windows (Win95/98)
Jste již unaveni počtem kroků, které musíte vykonat při každém vypínání
Windows? Uvítali byste ikonu na ploše, na niž by stačilo jen poklepat? Nelíbil
se vám v minulých dílech zveřejněný tip, který řešil něco velmi podobného?
Pokud jste na tyto otázky odpověděli kladně, je tento tip právě pro vás.
Klikněte pravým tlačítkem na plochu Windows a zvolte Nový objekt-Zástupce. Do
příkazové řádky vepište následující sekvenci bez uvozovek "C:\Windows\RUNDLL32.
EXE user,ExitWindows", a pokračujte. Zvolte libovolný název, např. originální
"Shutdown", a potvrďte. Po poklepání na výslednou ikonu se provede ukončení
Windows.

Tipy pro MS Office

Animovaný text (Word 97)
Tímto menším tipem začneme krátkou sérii dnešních triků pro MS Office. Každý
umí ve Wordu a Excelu nastavovat text. Jistě jste už měnili font či velikost
písma, velmi pravděpodobně poklepáním na ikonu v nástrojové liště. Pokud ale
měníte atributy písma z roletového menu Formát volbou položky Písmo, dostane se
vám možností daleko více. V dialogu nastavení můžete nejen provádět obvyklé
změny fontu, velikosti nebo barvy, ale můžete také nastavit mezery mezi
jednotlivými písmeny a na poslední záložce zvolit druh animace písma, což může
udělat váš dokument velmi efektním. Posuďte sami v nabídnutém výběru druhu
animací (viz obr.)

Asistent dle vašeho přání (MS Office 97)
Od nové verze MS Office je ve všech aplikacích tohoto balíku přítomen takzvaný
Asistent. Implicitně je zvolena kancelářská sponka, která se ustavičně snaží
"pomlouvat" vaši práci a nedá vám ani na chvíli pokoj. Lehkým kliknutím do rohu
Asistenta ho jednoduše umlčíte, a je po všem. Kdo si dá více práce, nastaví si
pomocí několika málo existujících dialogů Asistenta k obrazu svému. Pokud
nemáte Asistenta aktivního, stiskněte ikonu s otazníkem úplně vpravo na
nástrojové liště. Potom poklepejte na Asistenta pravým tlačítkem a v
kontextovém menu zvolte Možnosti. V následujícím dialogu lze upravit některé
vlastnosti, na druhé záložce můžete zvolit i jeho další alternativní vzhled
(když vás začne sponka nudit).

Tipy pro MS Office zakončíme dnešní již sedmý díl tipů a triků pro Windows.
Doufám, že vás nezklamala nepřítomnost "Easter Eggs" neboli výstřelků
programátorských týmů. Pokusím se v tomto směru příště trochu polepšit a
vyhledat pro vás opět nějaké zajímavosti. U dalšího dílu Tipů a triků na
shledanou.

9 0268/OK

InterTipy
Vminulém dílu jsem si tak trochu postěžoval na pomalou internetovou linku. Od
posledního čísla se ale hodně změnilo. Mám to štěstí, že patřím mezi "vyvolené"
uživatele služby Internet 99. Co se týká ostatních problému spojených s touto
službou, doufám, že dopadne vše nejlépe pro nás uživatele. Ale nyní již k
internetovým tipům a trikům. V dnešní části se budeme
věnovat hlavně grafickým programům a programům CAD. Zabrousíme k produktům
firem Adobe, Corel, Autodesk a Bentley. Příjemné brouzdání...

Photoshop Tips Server
http://photoshoptips.i-us.com
Jak název serveru ihned napoví, stránky firmy I-US se věnují výhradně Adobe
Photoshopu. Najdete zde základní informace, rubriku "Tip týdne" i odkazy na
ostatní servery s podobným zaměřením. Vše doplněno fotografiemi (i
instruktážními).

Photoshop Japan
http://www.sm.rim.or.jp/t-oyama/ps/ps.htm
Tato stránka je kompletně v japonštině, takže vám přesně nepovím o jejím
obsahu, nicméně struktura vypadá velmi slibně, a pokud váš prohlížeč zobrazí
(jako v mém případě) japonské znaky, nebudete litovat.

Tips for Mac Users
http://www.macusers.com/
Jak je velmi dobře známo, profesionální práce s grafikou byla a stále ještě je
doménou počítačů jiných platforem než Wintel. Příkladem jsou počítače Macintosh
firmy Apple, které jsou vlastně domovem Adobe Photoshopu. Proto nás neudiví, že
hlavně na stránkách pro "macovské" uživatele najdeme mnoho tipů i pro tento
grafický program. V posledních verzích navíc Photoshop vypadá na obou
platformách víceméně shodně, a proto tipy na této stránce budou užitečné i
uživatelům pracujícím pod Windows.

Free Art Site
http://www.mccannas.com/pshop/menu.htm
Výborně zpracovaný soubor stránek s tipy nejen pro Adobe Photoshop. Naleznete
zde i množství rad pro Corel Draw!, Photopaint a pro Corel Xara. Vše velmi
přehledně graficky zpracováno a doplněno instruktážními fotografiemi. Pozor,
stránka obsahuje části v jazyce Java, a proto by i váš prohlížeč měl tento
jazyk podporovat. Textové prohlížeče typu Lynx jsou v tomto případě
nepoužitelné (bohužel).

Andy Art Page
http://www.andyart.com/photoshop/
Další výborně zpracovaná stránka, věnující se tvorbě umění jako takové.
Doporučuji navštívit nejen část věnovanou Photoshopu. Opět velmi hezky
zpracováno a doplněno instruktážními obrázky. Ke každému tipu je vždy přiložen
obrázek s hotovým výrobkem a k němu dostupný popis tvorby ve formátu PDF
programu Adobe Acrobat Reader, který můžete získat například na jedné z našich
CD příloh.

Photoshop Tip
http://www.ahoymatey.com/
Stránka s několika tipy pro Photoshop, doplněnými instruktážními obrázky z
"applovského prostředí" operačního systému Mac OS. Vzhledem k podobnosti verzí
Photoshopu pro Maca a pro PC jsou použitelné i pro uživatele pracující na
platformě Wintel. Přehledně a líbivě zpracované stránky.

Corel Group
http://www.corelgroup.com/
Stránka se spoustou informací týkajících se všech produktů firmy Corel. Určena
zejména na "výcvik" uživatelů programu Corel Draw! všech verzí, a to v takzvané
"group" týmové spolupráci. Najdete zde i množství dalších odkazů na různá
místa, galerii grafiky a čerstvé zprávy přímo od firmy Corel Corporation.

GraphicsLinx
http://www.graphiclinx.com/tips.htm
Další stránka zaměřená na produkty firmy Corel. Tentokrát o trochu chudší než
předchozí odkaz. Nicméně i zde najdete seznam tipů a triků pro práci s grafikou
v corelovských produktech. Nic víc, nic míň.

MM Design Tips
http://www.mmdesigns.com/tips/htm/tips.htm
Pěkně graficky a efektně zpracovaná stránka s tipy pro Corel Photopaint verze
7. Každý tip je doprovázen i instruktážními snímky ve slušné grafické kvalitě.
Tipy jsou rozděleny dle zaměření do jakýchsi virtuálních adresářů, ze kterých
si je můžete vybrat.

Joe Biddy,s AutoCAD page
http://www.nwga.com/members/jbiddy/
Jak jste si jistě povšimli, přesunuli jsme se od Corelu k Autodesku a uvedeme
si pár stránek s tipy pro nejznámější výtvor Autodesku AutoCAD. Stránka Joea
Biddyho patří svým rozsahem mezi ty nejlepší a určitě vás na hodnou chvíli
zaujme. Obsahuje slušnou dávku tipů pro práci s AutoCADem, a nechybí jí ani
přehledné zpracování.

Shareware for AutoCAD
http://www.cadsyst.com/tips_tutorials.html
Název v tomto případě mluví za vše. Stránka obsahuje velkou sbírku shareware
utilit, fontů, ovladačů pro speciální grafické karty, ovladačů pro tiskárny a
plotery a utilit pro skriptování v autocadovském jazyce LISP. Nechybí ani
žebříček prvních deseti nejstahovanějších utilit. Na stránce najdete i odkazy
na mailing a news servery týkající se AutoCADu. Mimo tuto ohromnou dávku
softwaru samozřejmě nechybí ani tipy a triky, či výběry z manuálů a tutorialy.
Pokud byste ani na této stránce nenašli to, co potřebujete, pokračujte na
některém z odkazů, které tu také naleznete. V dnešním dílu nejlepší stránka.

RCAD Tips
http://www.bizlink-uk.com/rcad/tip_acad. htm
Na této stránce naleznete kromě tipů pro AutoCAD i různé rady pro prácí s
Autodesk 3D studiem. Mimo tyto služby vám stránka nabízí i knihovny textur,
pozadí a ostatní statické i animované grafiky. Stránka je staršího data (rok
1996), což může být výhodné pro majitele starších verzí AutoCADu a 3D Studia.

CAD Expert
http://www.cadxpert.co.za/technical/index.html
Přehledně a tak trochu stroze zpracovaná stránka pro experty v oblasti CADu.
Drtivá většina tipů se týká verze 14, jen ojediněle zde najdete odkaz směřovaný
obecně na AutoCAD. Na stránce je také zajímavý odkaz na "AutoCAD plug-in store"
(www.cadplugins.com), kde naleznete další utilitky a doplňky.

Microstation
http://saturn.bentley.com/forum/tips/mft005.htm
Nechtěl bych opomenout jednoho z konkurentů AutoCADu, Bentley Microstation.
Nicméně ani po úporném hledání jsem nenašel moc stránek, které by stály za to;
snad jsem hledal špatně, snad jich ani moc není. Proto se zmíním jen o domovské
stránce fy Bentley, přesněji o její části zvané Forum, kde najdete i tipy pro
Microstation. Stejně jako u domovské stránky AutoCADu, ani zde nechybí vše
ostatní počínaje samotnými tipy a konče odkazy na diskusní skupiny na
Internetu.