Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows 95/98

1. 4. 1999

Sdílet

Tento, již šestý díl, vznikal v době národní chřipkové epidemie, která shodouokolností postihla i samotného autora. Avšak ani zákeřný virus nezabránil vzniku dalších tipů a triku...
Tento, již šestý díl, vznikal v době národní chřipkové epidemie, která shodou
okolností postihla i samotného autora. Avšak ani zákeřný virus nezabránil
vzniku dalších tipů a triku pro Windows 95 a jejich aplikace. Na závěr vás čeká
a nemine i pár skrytých lstí pro Windows 98 a Adobe Photoshop. Čtenáři s
přístupem na Internet by rozhodně neměly uniknout další Intertipy, tentokrát i
se dvěma odkazy v češtině. Doufám, že i tento díl přispěje k rozšíření vašich
"wokenních" obzorů.

Oblast Windows 95/98

Resource Kits (Win95/98)
Určitě se mnoho nezmýlím, když řeknu, že většina z vás se s tímto názvem
nesetkává poprvé v životě. Resource Kits věrně doprovázejí každou verzi (nejen)
Windows, ať už se jedná o Windows 95, nebo Windows NT. Jde vlastně o další
přidané manuály, tentokrát zaměřené více na systémovou správu, pronikající
někdy až do hloubi systému, a proto určené hlavně správcům sítí a podobně.
Resource Kits jsou běžně k dostání v tištěné podobě s několika doplňujícími
disketami. Možná ale nevíte, že na každém instalačním CD s Windows 95 (u Win98
je to trochu jinak, o tom dále) je kompletní Resource Kit jako soubor s
koncovkou HLP.
Vložte do mechaniky vaše originální CD s Windows 95, a v adresáři admin\reskit
byste měli objevit soubory win95rk.hlp a win95rk.cnt. Tyto soubory stačí
překopírovat do adresáře c: \windows\help a potom vytvořit odkaz na soubor
win95rk.hlp, třeba na ploše vašeho desktopu. Po poklepání se objeví okno s
tématy nápovědy Resource Kitu.
Ve Windows 98 se již jedná o něco jiného, nicméně i zde je to věc velmi
užitečná (viz obrázek). Na vašem instalačním CD s Windows 98 jděte do adresáře
tools\reskit a spusťte soubor setup.exe. Aktivujete tak instalaci souboru mnoha
utilit počínaje známým TweakUI a konče aplikací Microsoft Batch 98 pro tvorbu
automatizovaných instalací. Po nainstalování budete mít v menu Start odkaz na
velmi příjemný prográmek, která všechny tyto utility přehledně integruje.
Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nenalezli potřebné soubory HLP uvedené výše,
můžete je získat i na Internetu, a to přímo na serveru Microsoftu (americkém) v
sekci Download.

Tisk ve Windows (Win95/98)
V našem seriálu tipů a triků jsme se ještě ani jednou nevěnovali samotnému
tisku. Pokusím se to tímto tipem napravit. V dřívějších verzích Windows
(myslíme 3.x) byl tisk velice zdlouhavý a často blokoval aplikaci po celou dobu
tisku tiskárny. S příchodem Windows 95 se vše velmi urychlilo tím, že nová
Windows začala používat takzvaný "spooling", neboli řazení tiskových operací do
fronty. Při tisku předá aplikace dokument do tiskové fronty a vy můžete ihned
pokračovat v práci. Tiskový správce ve Windows se potom postará o vytištění
dokumentu na pozadí.
Nicméně toto řešení je velmi náročné jak na operační, tak i na diskovou paměť.
Pokud snad patříte k lidem, jejichž počítač je osazen minimem operační paměti a
žalostně malým diskem, bude pro vás výhodnější tisknout přímo na tiskárnu.
Jděte do menu Start a zvolte Nastavení a Tiskárny. Označte používanou tiskárnu
a klikněte na ni pravým tlačítkem myši. V kontextovém menu zvolte Vlastnosti a
jděte na záložku Podrobnosti. Zde stiskněte tlačítko Zařazování. V následujícím
dialogu máte několik možností volby. Pokud zvolíte Zahájit tisk po zařazení
poslední stránky, bude se kompletní tiskový dokument ukládat na disk. Tato
volba je nejnáročnější, ale nejrychlejší z hlediska aplikace. Kompromisem je
volba Zahájit tisk po zařazení první stránky, jež není tak náročná na paměť,
ale zase déle blokuje aplikaci, ze které tisknete. Opačným pólem je potom volba
Tisknout přímo na tiskárnu, kde zablokujete aplikaci po celou dobu tisku, ale
ušetříte kompletně místo na disku.

Nesnášíte ticho? (Win95/98)
Nebyl by to ani náš seriál, kdyby se v něm neobjevil alespoň jeden tip spojený
s editací systémových registrů. Pokud patříte mezi milovníky hluku, je tento
tip určen právě pro vás. Jednoduchou editací registru totiž dosáhnete přiřazení
libovolného zvuku ve formátu WAV k libovolné aplikaci na vašem disku. Jistě,
toto jde provést i pomocí některých utilit dodávaných zejména se zvukovými
kartami, ale nač spouštět další program a přicházet tak zbytečně o cennou
operační paměť.
Z menu Start, Spustit spusťte program regedit.exe. Jděte do klíče
HKEY_CURRENT_USER. Zde pokračujte do podklíčů AppEvents\Schemes\Apps. Naleznete
dva adresáře, .Default a Explorer. Poklepejte
na klíč Apps pravým tlačítkem a zvolte Vytvořit a Nový klíč. Jméno tohoto klíče
musí být shodné s programem, kterému chcete přiřadit zvuk (např. pro Kalkulačku
to bude jméno calc (podle calc.exe)). Poklepejte na tento nově vytvořený klíč
pravým tlačítkem, a zvolte Vytvořit a Nový klíč. Jeho jméno bude open. Stejným
způsobem vytvořte ještě klíč close. Nyní máte v klíči calc vytvořeny dva
podklíče open a close. Zavřete Regedit.
Jděte v menu Start do Nastavení a zvolte Ovládací panely. Poklepejte na ikonu
Zvuky. Zde až na konci seznamu naleznete položky pro aplikaci, kterou jste
vytvořili v registrech. Nyní již stačí obvyklým způsobem přiřadit požadované
zvuky. Tento postup lze samozřejmě zopakovat pro libovolné aplikace a
rozezvučet tak svá Windows.

Hledáte ikony a nenacházíte? (Win95/98)
A ještě jeden drobný tip spojený s editací registrů. Osobně se někdy dostanu do
situace, kdy bych rád získal určitou ikonu pro moji aplikaci. První možností je
ikonu sám vytvořit v některém z editorů, druhou je prohledávání souborů DLL a
EXE, neboť v těch se ikony vyskytují. Jelikož ale Windows přiřadí všem souborům
DLL stejnou ikonu, není na první pohled zcela zřejmé, zda tento soubor vůbec
nějaké ikony obsahuje. Jednoduchou změnou v registru přinutíte Průzkumníka, aby
u každé knihovny DLL zobrazil ikonu, kterou tato knihovna skutečně obsahuje
(pokud jich je více, zobrazí první). Malou nevýhodou této změny je fakt, že
pokud soubor DLL neobsahuje žádné ikony (většina), tak u něj Průzkumník zobrazí
ošklivou ikonu používanou pro neznámý typ souboru.
Spusťte regedit.exe a jděte do podklíče HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\DefaultIcon.
V pravé části Regeditu uvidíte v podklíči DefaultIcon zadanou výchozí hodnotu.
Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Změnit. V následujícím dialogu
změňte hodnotu položky na %1. Zavřete Regedit a spusťte Průzkumníka. V adresáři
c:\windows\system uvidíte soubory DLL s jejich specifickými ikonami.
Tento postup editace lze aplikovat například na podklíč cplfile, po jehož změně
uvidíte všechny soubory CPL s jejich ikonami atd.

Microsoft Office 97

Výkon databáze (Access 97)
Patříte-li mezi časté uživatele Accessu a pracujete-li s velkými databázemi,
asi víte, že i počítač s velkým množstvím operační paměti poněkud pokulhává,
pokud má vyhledávat mezi řádově desítkami tisíc položek. Také velikost databází
vytvářeným Accessem není zrovna malá. Hlavní věcí, kterou můžete pro zrychlení
databáze udělat, je (mimo jiné) zmenšit její velikost a vyloučit všechny relace
dříve smazaných položek.
Access pro tuto příležitost obsahuje sadu utilit, kterou naleznete v menu
Nástroje, Správa databáze. Položka Zkomprimovat databázi efektivně zmenší
databázový soubor a položka Opravit databázi zase dokáže smazat všechna
poškozená spojení, a často vás tak zbavit chybových hlášení v průběhu otvírání
a zavírání databází. Pokud chcete zkomprimovat jinou databázi, než právě
otevřenou, zavřete všechny soubory a zvolte znovu položku Komprimovat databázi.
Access vám nabídne jak výběr vstupního, tak i výběr výstupního souboru. Tímto
způsobem můžete jednoduše vytvořit záložní kopie.

Problémy s cAPS lOCK (Word 97)
Na klasické PC klávesnici je klávesa CAPS umístěna přímo nad SHIFT (no a co?).
Klávesu SHIFT používáme velmi často, a často se také přehmatáváme právě na
klávesu CAPS. Potom napsaný text vypadá asi tak, jako nadpis tohoto tipu.
Nicméně tvůrci Wordu tento problém vyřešili, a to dokonce dvojím způsobem. Za
prvé máte možnost v menu Nástroje, Automatické Opravy zaškrtnout volbu pro
opravy nechtěného zapnutí CAPS. Druhou možností nápravy je použití funkce Velká
písmena v menu Formát, kde máte hned několik možností voleb. Nutno už jen
dodat, že na rozdíl od jiných automatických funkcí je tato skutečně funkční a
opravuje jen když to po ní uživatel opravdu chce.

Pište rychleji (Word 97)
Někteří z nás jsou v psaní na počítači opravdoví outsideři, jiní se zase
považují za experty v psaní "všemi deseti". Následující tip se však bude hodit
i těm skutečně nejrychlejším. Představte si, že Word vám umožňuje nadefinovat
pro libovolná slovní spojení zkratky. Například pro název "Personal Computer"
nadefinujete zkratku "pc". Pokud tuto zkratku ve Wordu napíšete, objeví se
automaticky "Personal Computer". Po nadefinování desítky nejužívanějších
zkratek svůj rekordní "počet úderů za minutu" přinejmenším zdvojnásobíte.
Jděte do menu Nástroje a zvolte položku Automatické opravy. Na záložce Opravy
vyplňte do kolonek nad tabulkou definici vaší zkratky. Vlevo skutečnou podobu a
vpravo zkrácenou. Potom stiskněte tlačítko Přidat a potvrďte stiskem OK. Od
této chvíle stačí napsat v dokumentu zkratku, a funkce automatické opravy ji
ihned převede na dlouhý ekvivalent. Tento způsob nahrazování lze úspěšně využít
například při potřebě psaní jmen v cizím jazyce. Ta potom (opatřená spoustou
vlnovek a přehlásek) jednou nadefinujete, a pak už jen lehce používáte pomocí
zkratky bez složitého přepínání národních klávesnic. Malá rada na závěr.
Vyhněte se používání zkratek, které by mohly mít i jiný smysl, mohlo by totiž
dojít ke zmatení.

Easter Eggs

Adobe Photoshop 4/5
Tento tip je jedním z důkazů, že nejen programátoři Microsoftu vkládají do
svých dítek drobnosti pro pobavení uživatele po namáhavé práci s jejich
produktem. Ten ve Photoshopu sice není příliš "multimediální", zato obsahově
určitě exceluje.
Spusťte Photoshop a zvolte v menu Help položku About Photoshop... Mělo by se
objevit okno, ve kterém po chvilce začne ujíždět text s autory (v některých
verzích je potřeba při volbě About.... držet stisklou klávesu ALT). Potom
stiskněte levý!!! ALT a klikněte na velké kočičí oko na obrázku. Stiskněte
klávesu CTRL a pusťte ALT. Měl by se vám těsně pod obrázkem zobrazovat skrytý
text.

Windows98 Team Video (Win98)
A na závěr další "Easter Egg", tentokrát velmi povedený, pocházející od
nenapravitelných programátorů nejmenované firmy. Je dostupný přímo ve Windows
98. Mě pracoval v anglické i české verzi. Kladem tohoto velikonočního vejce je
útok na vaše zeměpisné znalosti. Při provádění triku doporučuji mít při ruce
atlas světa, mnoho z vás ho bude potřebovat.
Otevřete dialog nastavení času, například poklepáním na hodiny vpravo dole na
taskbaru. Zvolte záložku Časové pásmo. Nyní stiskněte klávesu CTRL a držte
(pevně). Klikněte jednou levým tlačítkem myši na přibližné umístění města
Memphis v Egyptě (a zde přichází na řadu atlas, nemýlím-li se). Držte zmačknuté
levé tlačítko, a přetáhněte pomyslný objekt (město Memphis) na přibližné
umístění Memphisu ve státě Tennessee v USA. Stále držte stisknutý CTRL, chyťte
znovu pomyslné město Memphis a přetáhněte ho z Tennessee na přibližné umístění
města Redmond ve státě Washington (sídlo firmy Microsoft). Objeví se vám nové
dialogové okno s mnoha fotografiemi vývojářského týmu, známou hudbou a
nezbytnými titulky...
Další díl seriálu končí, příští měsíc čekejte opět výběr těch nejlepších tipů v
tištěné podobě a odkazy na ten zbytek ve formě dalších Intertipů. Pokud i vy
právě bojujete se zákeřným virem, doufám, že tento článek přispěje alespoň
malou měrou k vašemu uzdravení. Na shledanou příště.

9 0187/OK

InterTipy

Už jste někdy pracovali v "novelovské" síti na počítači s Windows, který měl
pouze 8 MB paměti RAM? Pokud ne, věřte, že tyto Intertipy byly vytvořeny právě
na takové konfiguraci. Zasvěcení možná tuší, o čem mluvím. Nicméně Intertipy
zde jsou a je jich opět slušná várka, takže neváhejte a "serfujte", samozřejmě
na současných high-end PC, kde se s problémy s pamětí určitě nesetkáte.

- WinNT/98 Tips and Tricks
http://www.pm-networking.de/tips.htm
Graficky velmi povedená stránka tipů v německém jazyce. Pro její zhlédnutí
budete potřebovat prohlížeč podporující rámečky. Najdete zde informace z
oblasti Windows 95/98 i z oblasti Windows NT. Stránka obsahuje i fulltextový
vyhledávač, který vám pomůže k nalezení požadovaného tipu. Dále stránka
obsahuje odkazy na diskusní forum, archiv utilit či novinky.

- PC News
http://www.1960pcug.org/pc_news/1999/02/windows_95_98.htm
Stránky na tomto serveru jsou vyvedeny v čisté textové formě. Uvedený odkaz
ukazuje jen na jednu z nich. Pokud chcete vidět i ostatní tipové stránky, stačí
z adresy odmazat text až k lomítku za "pc_news". Odtud můžete listovat po
dalších tipech.

- Windows 3.11 tips
http://www.babeard.simplenet.com/win3.1tips.html
Opravdu vidíte dobře, tento odkaz směřuje na stránku s tipy pro Windows 3.11.
Možná ti mladší z vás ani netuší, co vlastně práce s touto starší verzí Windows
obnášela. Jinými slovy, každý trik nám byl vhod. Někomu možná bude i nyní.

- Networld
http://www.networld.co.nz/
Tato stránka se svým obsahem nedotýká pouze tipů pro Windows. Najdete zde
hlavně informace a novinky z oblasti tvorby HTML stránek. Jelikož se ale vše
odehrává na platformě Windows, naleznete i zde užitečné rady. Stránka obsahuje
vyhledávač odkazů. Po grafické stránce je zpracována velmi profesionálně.

- MicroAge
http://www.microagelnk.com/tips_win95.html
Malá stránečka s několika užitečnými tipy pro Windows. Doporučuji prohlídku
celého WebSitu.

- Mason Tips
http://www.masontechnology.com/win95tips.htm
Profesionální stránka nejmenované firmy. Obsahuje odkazy a rady týkajících se
Windows NT, a samozřejmě obou domácích modifikací (Win95/98). Prohlížení tipů
je díky grafickému zpracovaní celkem přehledné.

- CyberPC Page
http://www.cyberpc.com/wintips.html
Stránka s absolutní převahou textu nad grafikou, tedy vhodná zejména pro
takzvané uživatele-modemisty. I přes minimum grafiky je velice přehledná. Tipy
jsou rozděleny dle témat, na stránce naleznete i odkazy na utility související
s některými tipy a různé jiné záplaty (patche).

- Tipy J. Mallata
http://users.czn.cz/~ferdam/jarda/win95.htm
Další velice dobře zpracovaná česká stránka. Autor opět použil rámečky, takže
budete
potřebovat prohlížeč s jejich podporou. Tipy jsou rozděleny tematicky na
samotné tipy a triky, registry, tisk, komunikaci, perličky (určitě tušíte, o co
se jedná), humorníček a ohlasy čtenářů. Stránka také obsahuje odkazy na ostatní
WWW s podobným zaměřením.

- Novákovy tipy s triky
http://194.213.239.165/kompost/3b/Novak/index.htm
Tak konečně také "zabrousíme" do našich zemí na stránky s tipy v českém jazyce.
Tipy od Vojty Nováka (jak praví titulek WWW stránky) jsou souborem stránek
vycházejícím ze známé knihy tipů. Najdete zde výběr z několika oblastí, jako
jsou Hardware, Ovládání, Systém a Různé. K prohlížení stránek je třeba vlastnit
prohlížeč s podporou rámečků (frames).

- Office Products
http://www.officeproducts.com/
Na chvíli se odloučíme od tipů pro Windows a budeme se trochu věnovat
kancelářským aplikacím. První stránkou, na kterou se zaměříme, je Office
Products. Jedná se o přehlednou, graficky velmi dobře zvládnutou sadu tipů pro
všechny možné kancelářské aplikace od plánovačů až po textové editory. Najdete
tu i odkazy na utility, je zde i funkční diskusní fórum.

- IntoSoft Tips
http://www.intosoftware.co.nz/Tips.html
Další stránka s tipy pro Office aplikace. Tentokrát se jedná o rady výše
uvedené firmy pro své uživatele. Najdete zde odkazy na tipy pro všechny
aplikace MS Office 97, a dokonce i tipy pro Windows 95. Možná vás zaujmou i
linky na manuály a nabídky různých kurzů a tréninkových center.

- Microsoft
http://www.microsoft.com/magazine/guides/tipsguid/default.htm
Samozřejmě že i samotný výrobce jednoho z nejrozšířenějších Office balíků má
svoji stránku tipů a rad. Ve spolupráci se stránkami ZDnetu zde naleznete
profesionálně zpracované stránky s tipy pro všechny microsoftí produkty, tedy
nejen pro Office.

- WordTips
http://www.dcomp.com/wordtips/
Jak již název napovídá, jedná se o stránku týkající se tipů pro MS Word. Ale
přece jen jde o něco trochu jiného. Naleznete zde informace o diskusní skupině,
která se nazývá právě WordTips a zabývá se podrobně všemy verzemi MS Wordu.
Samozřejmostí je archiv se staršími příspěvky a možnost přihlášení se do
konference.

- Payne Office Tips
http://www.payneconsulting.com/tips.htm
Tak by se dala nazvat stránka tipů firmy Payne Consulting, kde pomocí
přehledných a jednoduchých odkazů naleznete tipy pro Word, Excel, PowerPoint,
Outlook a Access. Tipové stránky jsou zpracovány formou seznamů s jednotlivými
tipy, což je trochu neohrabané v momentě, kdy je budete chtít stáhnou přes
modem domů. To je pak zhola nemožné.

- PC Software Tips
http://msg2.ucr.edu/software/PC/tips/
Stránka s tipy pro Windows i ostatní aplikace typu Office. Najdete zde odkazy
na tipy pro Word a Excel, ale i pro Corel WordPerfect a samotná Windows 95.
Nechybí ani tipy pro oba dva konkurenty ve WWW browsingu, tedy pro Internet
Explorer 4 a Netscape Communicator.

- VBA Tips
http://157.118.89.4/~tsuka/index.htm
Na závěr trochu odbornější odkaz s ukázkami skriptů ve Visual Basicu, použitých
v aplikacích MS Office. Naleznete zde několik odkazů, poněkud chybí vysvětlení
jednotlivých kroků, ale pro zasvěcené to nebude na škodu.

Tímto odkazem ukončíme dnešní díl Intertipů. Příště tu budeme opět s novou
várkou zajímavých odkazů.