Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows 95/98

1. 3. 1999

Sdílet

Vítám vás již u pátého pokračování našeho seriálu užitečných tipů a triků proplatformu 32bitových Windows. V dnešním díle budeme opět nepatrně editovat registrační databáze,...
Vítám vás již u pátého pokračování našeho seriálu užitečných tipů a triků pro
platformu 32bitových Windows. V dnešním díle budeme opět nepatrně editovat
registrační databáze, takže si je nezapomeňte před každou změnou pečlivě
zazálohovat. Prozradíme ale i tipy, kde se spouštění příkazu regedit.exe
úspěšně vyhneme. Dnešní díl zakončíme tradičně dalšími "Easter Eggs",
tentokráte v MS Internet Exploreru 4.

WINDOWS A KOMUNIKACE

Traceroute (Trasování)
V minulých tipech jsme si objasnili, jak se připojit přes modem na Internet.
Mnozí z vás jistě používají i připojení pevnou linkou, převážně v rámci svého
zaměstnání. Možná vás někdy udivuje (mě už nikdy) pomalost spojení i na
relativně blízké servery s WWW stránkami, zatímco stránky na druhém konci
zeměkoule prohlížíte rychlostí blesku. To je často způsobeno tím, že váš
požadavek vyslaný z Prahy obletí celý svět, aby se objevil opět v Praze o pár
kilometrů dál. Pokud vás zajímá, jak vaše požadavky cestují a přes které
servery procházejí, a k tomu vlastníte i Windows 98 (nebo OSR 2.1), použijte ke
zjištění cesty jednoduchý program Tracert. Jděte do menu Start a zvolte
Spustit. Napište tracert a sledujte výpis cesty požadavku k
tomuto počítači. Program Tracert je také užitečný v případě, že chcete zjistit,
kde je chyba ve spojení na určitý server.

Automatický "re-dialing"
Patříte-li mezi uživatele připojené na Internet pomocí modemu a komutované
linky, možná uvítáte následující možnost nastavení Windows. Mnozí z vás mi dají
zapravdu, že s telefonními linkami to u nás není nejlepší. Často jsme nuceni
vytáčet číslo několikrát za sebou, než se připojíme, nebo nám naopak "spadne"
linka dříve, než dokončíme to, co jsme chtěli udělat. Potom se musíme znovu
připojit. Toto opětovné vytočení čísla v případě pádu linky se dá plně
automatizovat.
Z menu Start-Programy-Příslušenství-Komunikace-Telefonické připojení sítě
vyberte ikonu vašeho poskytovatele Internetu. V menu Připojení zvolte
Nastavení, a v následném dialogovém okně zatrhněte Opakovat vytáčení a nastavte
časové prodlevy. Potvrďte, a Windows budou samostatně vytáčení opakovat. V
souvislosti s opakovaným vytáčením se hodí nastavit také prodlevu při
nečinnosti linky a maximální prodlevu, za kterou se počítač musí připojit. Toto
provedete "pravým" klinutím na ikonu vašeho poskytovatele a volbou Nastavení z
kontextového menu. Na záložce Obecné stiskněte tlačítko Konfigurovat. Zde
zvolte záložku Připojení a nastavte výše uvedené prodlevy. Opět potvrďte. Tím
máte celý proces připojování pod kontrolou.

Skrytá, ale užitečná utilitka
Na závěr dnešních "síťových" tipů ještě drobný minitip. Jestliže se připojujete
jakýmkoli způsobem do lokální nebo internetové sítě a používáte protokol
TCP/IP, možná tuto malou utilitku uvítáte. Z menu Start-Spustit spusťte program
winipcfg.exe. V následném dialogu naleznete informace o vaší síťové IP adrese,
o síťové kartě a ještě mnoho dalšího. Pokud se připojujete přes modem a
komutovanou linku, naleznete zde vaši dynamicky přidělenou adresu a adresu
protějšího modemu.

WINDOWS A DESKTOP

Zbavte se ikon (podruhé)
V některém z minulých dílů tipů jsme si ukázali, jak se zbavit nejrůznějších
ikon na pracovní ploše (desktopu) Windows. Tyto způsoby byly jednoduché i
složité, nicméně vždy řešily tento "problém" jen pro jednu konkrétní ikonu.
Vhodným nastavením registru ale lehce "odčarujeme" veškeré desktopové ikony,
včetně těch, které jste si sami vytvořili.
Jděte do menu Start-Spustit a spusťte program regedit.exe. Jděte postupně do
hlouby klíčů a podklíčů, až budete v podklíči
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer,
kde vytvořte novou položku DWORD tak, že kliknete pravým tlačítkem do pravé
části regeditu a zvolíte Vytvořit-Nová hodnota DWORD. Jméno položky bude
"NoDesktop" a hodnota bude decimální "1" (vše bez uvozovek). Zavřete
regedit.exe a restartujte Windows. Všechny ikony budou skryté. Pokud budete
chtít ikony zpět, změňte položku "NoDesktop" na hodnotu "0" (vše bez uvozovek),
a ikony se opět zviditelní.
Podklíč Policies lze také upravovat v editoru systémové politiky, který je
přiložen na originálním CD Windows 95 a 98. Naleznete ho v adresáři se
systémovými nástroji a jmenuje se poledit.exe. Připomeňme, že změnami v tomto
podklíči definujete viditelnost/neviditelnost položek v menu nebo ikon v
Ovládacích panelech. Všechny tyto změny lze provádět i ručně, nebo pomocí
dalších utilit, jako je např. TweakUI.

Komprese registrů
V prvním díle tipů jsme se podrobněji zabývali správou systémových registrů.
Zmínili jsme se o určitém způsobu optimalizace a zálohování. Ve Windows 98 již
existuje program, který má veškeré tyto úkony na starosti. Jmenuje se
scanreg.exe a nachází se v adresáři Windows. Scanreg se pouští automaticky při
každém startu a provádí jak zálohu, tak optimalizaci registrů. Tedy přesněji,
provádí pět záložních kopií do adresáře SYSBCKUP a optimalizuje registry v
případě, že prázdné místo v souboru registrů přesáhne 500 KB.
Tyto úkony však můžeme provést i "ručně" z příkazové řádky, a tak přinutit
Scanreg k větší spolupráci a efektivitě. Nejprve se podívejte do souboru
scanreg.ini v adresáři vašich Windows. Zkontrolujte si, zda je zde uveden řádek
Optimize=1, zajišťující automatickou kompresi. Dále zde můžete nastavit
maximální počet prováděných kopií, adresář, do kterého se mají kopie ukládat, a
další. Pokud chcete komprimovat registry z příkazové řádky, zvolte ve Windows
Start-Vypnout-Restartovat do MS-DOS a zde napište "scanreg /opt" bez uvozovek.
Příkazem win nebo exit se vrátíte nazpět do Windows.

Speciální odkazy ve vašem menu
Napadlo vás někdy při prohlížení nainstalovaných fontů, že by bylo praktické
mít na ně kdekoli přímý odkaz? Pokud ano, právě pro vás je určen tento tip.
Nejedná se jen o fonty. Na ploše, nebo třeba v menu, můžete mít přímy odkaz na
Ovládací panely, Odpadkový koš či Tiskárny. Tyto odkazy vytvoříte následujícím
způsobem.
Každý tento speciální odkaz má svůj identifikační klíč v registrech (CLSID).
Pokud chcete vytvořit odkaz, musíte nejprve založit ve Start menu nový adresář
s následujícími názvy podle toho, na co se chcete odkazovat.

Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
Fonts.{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}
History.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}
Subscriptions.{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}
Recycle Bin.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Novou položku ve Start menu vytvoříte tak, že poklepáte pravým tlačítkem na
lištu úloh (taskbar) a zvolíte Vlastnosti. Na záložce Programy v nabídce Start
zvolíte Přidat. V následném dialogu doplníte do kolonky Příkazový řádek
libovolný existující spouštěcí soubor, například control.exe. Pokračujte
stiskem tlačítka Další. V tomto dialogu stiskněte tlačítko Nová složka a
vepište (lépe zkopírujte) přesný název vybrané položky ze seznamu výše (např.
Control Panel.{21E....atd.). Jméno položky před číslem můžete libovolně
zaměnit. Stiskněte Další, a v následujícím dialogu už nic neměňte. Pokračujte
stiskem Dokončit. Prohlédněte si menu Start, a v nabídce Programy byste měli
objevit zvolenou položku. Tu pak můžete v případě potřeby kopírovat na pracovní
plochu, nebo do jiného menu.
Upozorňuji, že v uvedeném případě s Ovládacími panely se dá vše provést pouhým
zkopírováním z menu Start, neboť se tam již tato položka nachází. V ostatních
případech tomu tak vždy není.

MS OFFICE 97

Instalace Office 97
Instalace Office 97 není ani tak problematická, jako spíše zdlouhavá. Sice se
to oproti minulé verzi trochu zlepšilo (Office 95 byl mistr v pomalé instalaci,
překonaný snad už jen Corelem), ale stále to ještě není ono. Proto asi každý
uživatel uvítá alespoň minimální zrychlení. Podobně jako se dá automatizovat
instalace Windows, zautomatizujete i instalaci Office. Prostě jen zadáte
potřebné parametry programu Setup, a ten se vás pak na oplátku na nic neptá a
rychle instaluje. Stručný seznam parametrů je ve vložené tabulce, která by měla
být tady někde kolem. Jedinou podmínkou takové instalace je, že musíte spustit
Setup z příkazové řádky, kterou spustíte z menu Start-Programy.
Vzorový příkaz by zněl třeba takto:

D:\Office\SETUP /K "12345678" /Q1 /N "JMENO" /O "STUDENT"/T C: NEW.STF

Odložte si obrázek
Jestliže v Office vytváříte dokumenty a často do nich vkládáte grafiku a
obrázky, může se stát, že vám nestačí klasická schránka. Potřebujete mít třeba
k dispozici obrázek, ale přitom ještě kopírujete části textu. Potom nemůžete
pro uschování obrázku použít klasické Cut & Paste. Jiný způsob je obrázek si
"připíchnout" (spike). Obrázek připíchnete kombinací kláves Ctrl+F3. Pokud jej
potřebujete vložit zpět do dokumentu, stiskněte Ctrl+Shift+F3. Tím obejdete
nedostatek místa ve schránce.

Jednodušší mail v Outlook Expressu
Pokud chcete v Outlook Expressu připojit více souborů k dopisu jako
"attachment", jste nuceni neustále dokola přidávat vždy jen po jednom
připojeném souboru. Spusťte si k Outlooku ještě Windows Explorer a najděte
potřebné soubory. Pomocí stisknuté klávesy Ctrl nebo pomocí myši je všechny
označte. Potom je prostým přetažením upusťte na okno Outlooku s novým dopisem,
a soubory budou najednou připojeny.

EASTER EGGS

MS Outlook Express
Tento tip funguje jak s českou, tak anglickou verzí Outlooku. Spusťte Outlook
Express a přejděte do adresáře inbox. Stiskněte tlačítko Napsat zprávu. V okně
pro nový dopis v menu Formát zaškrtněte Formátovaný text. Klikněte myší do
prostoru pro psaní dopisu a pak do kolonky s písmem (bude tam asi Arial). Zde
napište athena a stiskněte klávesu ENTER. Zavřete okno s dopisem a na dotaz,
zda se má uložit, odpovězte Ne. Vraťte se zpět do hlavního okna Outlook
Expressu a přejděte do adresáře Outlook Express (je první nad inboxem). Potom
jednou klikněte v prvé časti mezi libovolné dvě ikony do prázdného prostoru,
třeba mezi ikony Přečíst poštu a Přečíst příspěvky. Napište na klávesnici
about, a mělo by se otevřít okno s animací.

MS Internet Explorer 4.01
Toto velikonoční vejce by mělo taktéž pracovat s anglickou i českou verzi IE
4.x. V podstatě se jedná o něco podobného jako v předchozím případě. Spusťte
Internet Explorer. Jděte do menu Nápověda a zvolte O aplikaci Internet
Explorer. Počkejte, až skončí animace. Stiskněte klávesu Ctrl a držte ji.
Chytněte myší modrý symbol "e" a přetáhněte ho na ikonu zeměkoule. Pusťte
klávesu Ctrl a znovu ji stiskněte, a držte. Chytněte opět myší "e" a přejeďte
na nápis Microsoft Internet Explorer... Ten by měl odjet stranou a odhalit
tlačítko Odemknout. Držte Ctrl a vraťte se s "e" zpět na ikonu zeměkoule.
Pusťte Ctrl a klikněte na tlačítko Odemknout. Zobrazí se okno se jmény autorů.

Dnešní tipy a triky tradičně ukončíme kapitolou Easter Eggs. I když se jedná
již o pátý díl v sérii, nemusíte se obávat, tipů a triků je zatím dostatek.
Takže i příště pro vás budeme mít triky z oblasti Windows a Office, a jistě i
další "legrácky" z pera programátorů té které firmy. Pokračovat budeme i v
seriálu InterTipů určeném hlavně uživatelům Internetu, kterých doufám bude i
přes ne zrovna příznivé podmínky v naší zemi neustále přibývat, neboť
informační hodnota Internetu je nevyčerpatelná.9 0091/OK

InterTipy
Dnešní Intertipy bych mohl začít tím, že analogová ústředna, přes kterou jsem
připojen, je v zoufalém stavu, že mi linka padá běžně po jedné minutě připojení
a že poplatky za telefon neúnosně nabourávají můj rozpočet. Ale i přes tyto
"drobnosti" zde i dnes naleznete výčet profesionálních i amatérských stránek o
Windows. A já mohu tento úvod zakončit jen malým přáním: Už aby tady byl
Internet 99 (alespoň).

Tips und Trics zu Windows 95
http://www.on-line.de/paul.altenau/win95.htm
Zajímavá stránka Paula Altenaua v německém jazyce. Obsahuje přehled témat z
oblasti Windows 95, která jsou následně zpracována. Výhodou je, že všechny
informace jsou obsaženy v jediném HTML--dokumentu, a je proto jednoduché je
stáhnout.

David Mathew\s tips & tricks
http://www.ffni.com/~bobodave/wintip/wintipmain.html
Velmi přehledně (pomocí rámečků frames) zpracovaná tipová stránka. Pomoc zde
naleznou jak obyčejní uživatelé, tak i zkušení programátoři v sekci Programming
Win95. Návštěvu rozhodně doporučuji.

WinBoost98
http://www.magellass.com/
Tato stránka není zrovna typickou představitelkou tipů a triků. Naleznete zde
ale něco jiného. Jedná se o program WinBoost 98 určený pro Win98, pomocí něhož
můžete spoustu nastavení provádět z přehledných dialogů. Pravda, některé funkce
nejsou zcela ideální (kešování CD), nicméně WinBoost nabízí i užitečné změny
konfigurace, v určité míře tak zastupuje naše tipy a triky.

Undocument features in Windows
http://huizen.dds.nl/~erikleus/
Tato stránka se ve svém názvu pyšní hlavně nezdokumentovanými možnostmi Windows
95. Z estetického hlediska je velmi prostá, tvořená pouze textem, což ale ocení
uživatel připojený přes telefonní linku s výrazným šelestem (můj případ).

Franklin Netzwerke
http://www.franklin-net.com/
Pokud se vám na disku "rozvalují" Windows NT, je tato stránka určena přesně pro
vás. Najdete zde snad vše, co se týká této problematiky. Popis struktury NT,
návod na editaci registrů, podpůrné programy a utility, či linky na další
užitečné zdroje. Vše přehledně upraveno do rámečků (frames), které by tedy váš
browser měl podporovat.

Hanar\s tips and tricks
http://www.americatoday.com/hanar/start.htm
Stránka, určená spíše pro začátečníky, se postupně věnuje všem oblastem
konfigurace Windows 98/95. Začíná nastavením souboru msdos.sys, pokračuje přes
nastavení zvukových karet a končí u konfigurace sítě a DOSu. Pro přehledné
prohlížení budete potřebovat browser s podporou Javy.

Windows Tips
http://www.winmag.com/win98/win98tips/tip1.htm
To, že tato stránka leží na serveru Winmagazinu, mluví za vše. Jedná se
kompletní přehled tipů a triků pro všechna Windows. Tedy i nových Windows CE,
určených pro přenosné počítače. Stránka také obsahuje odkazy na freeware pro
Windows, diskusní skupiny (Usenet), FAQ (nejčastěji kladené dotazy) a zabývá se
i problematikou roku 2000 (Y2K) v souvislosti s jednotlivými verzemi Windows.

Win95 Networking Tips
http://www.lantechatl.com/tips/win95/network.htm
Stránka věnovaná výhradně síťovým záležitostem ve Windows 95. Naleznete zde
popis připojení k síti Novel Netware 4.x, nastavení DNS (Domain Name System) a
další věci týkající se Windows a sítě.

Tips available now!
http://members.aol.com/ianswerq/tips.html
Tato stránka obsahuje přesně osmnáct tipů a triků a rad, přehledně seřazených
do tabulky dle zaměření. Jednotlivá témata jsou poměrně dobře vysvětlena tak,
aby je pochopil i začátečník. Doporučuji návštěvu homepage tvurce těchto tipů,
odkaz naleznete na této stránce.

Tip World
http://www.webthumper.com/win95/
Kompletní Web, zabývající se Windows 95. Tipy jsou rozčleněny dle data a jejich
popularity. Každý měsíc má takzvané tipy dne, tedy nejúspěšnější tipy. Na
stránce je také odkaz na software pro Windows 95 a na stránku Windows Magazine.

Tips und Tricks zu Windows 95
http://www.prima.de/home/unreal/tips.html
Jak již název napovídá, tato stránka je v němčině. Hodí se zejména lidem, kteří
stále používají textové prohlížeče. Na této stránce nenajdete ani jeden
obrázek, vše je vyvedeno v čistém textu, což se pozitivně odráží na rychlosti.
Obsah odpovídá standardu. Naleznete zde informace spíše pro pokročilé uživatele
z oblasti "síťování" ve Windows 95, ale i tipy z oblasti zlepšování
uživatelského rozhraní.

Windows 95/NT and Office Tricks
http://www.isu.co.za/tipTrick.htm
Jednoduchá stránka tipů na exotické adrese. Naleznete zde velmi stručný (a také
přehledný) seznam tipů a triků pro Windows NT, Windows 95 a Office. Poslední
položkou výběru je tajemné slůvko "Mixed", kde najdete ještě mnoho dalšího.

Villa Soft tips and tricks
http://www.villasoft.de/support.htm
Německá firma Villa Soft poskytuje na své stránce v rámci "supportu" uživatelům
informace, týkající se Windows a softwaru od firmy Villa. Pokud jste tedy
vlastníkem takového softwaru, poskytne vám tato stránka jak tipy vlastní, tak
tipy obecně pro systém Windows. Najdete zde také odkaz na FAQ Windows a Villa
software pro Windows.

Cad-Micro tips and tricks for WinNT
http://www.cad-micro.com/WindowsNT.htm
Velmi technicky zaměřená stránka pro uživatele Windows NT. Doporučuji spíše
pokročilým uživatelům, neboť tvůrce předpokládá relativně hluboké znalosti z
oblasti hardwaru a někdy i systému Windows NT. O to užitečnější pro pokročilé
tato stránka tipů je.

Windows Technical
http://www.morec.com/techtips.htm
Jako u předchozího odkazu, tipy jsou z hlediska znalostí trochu náročnější, v
podstatě se vždy jedná o přímou editaci systémových registrů jak ve Windows 95,
tak v NT. Některé tipy zde uvedené by se daly provést i jiným způsobem, nebo si
pomoci některou ze specializovaných utilit (např. TweakUI).