Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows

1. 5. 2006

Sdílet

Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace První "jarní" vydání tipů a trik...


Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace


První "jarní" vydání tipů a triků provází živá diskuse, týkající se připravovaných Windows Vista. Microsoft je totiž překvapivě odkládá až na začátek roku 2007. Zákulisní informace hovoří o selhání samotného vedení v čele se Steve Balmerem, který prý řady této společnosti možná opustí. Mr. Balmer je proslulý svými tvrdými prohlášeními směrem ke konkurenci, kterou tvoří zejména open source komunita v čele s OS Linux (ve všech jeho formách) a OpenOffice.org od Sunu. Microsoft by tak přišel o svého velmi "zapáleného" šéfa. Tato informace však může být pouze povedeným aprílovým žertem. Nechme se překvapit.
Faktem zůstává, že se Visty jen tak nedočkáme. Směle proto přejděme k další dávce tipů a triků pro Windows ve verzích, které doma již několik let běžně používáme.

Tipy pro Windows

Jak na aktualizace (Windows XP)

Vzhledem k nedávnému výskytu nepopulární záplaty WGA (Windows Genuine Advantage), sloužící k detekci nelegální instalace Windows XP, věnujeme první tip právě správě aktualizací pod tímto operačním systémem. Povíme si v něm, jak získat nad instalací jednotlivých záplat kontrolu a přitom si zachovat přirozenou míru bezpečnosti operačního systému.
Význam automatických aktualizací vzrostl po vydání druhého Service Packu pro Windows XP. Ten s sebou kromě firewallu a některých dalších bezpečnostních vylepšení přináší také nastavení automatické aktualizace tak, že nevyžaduje téměř žádný zásah uživatele. To je na jednu stranu velmi výhodné po začátečníky, kteří si se záplatami nechtějí dělat starosti, na stranu druhou instaluje bez vašeho vědomí cokoliv, co mu je službou Windows Update "podstrčeno".
Základní nastavení automatických aktualizací (ve Windows XP SP2) naleznete v Ovládacích panelech (Start Nastavení Ovládací panely) pod ikonou Automatické aktualizace. V jednoduchém dialogu máte k dispozici několik voleb. Jestliže chcete nechat instalaci na Windows, zvolte položku Automaticky, pokud chcete být k instalaci vyzvání, zvolte položku umístěnou pod ní, jestliže nevlastníte rychlé připojení a chcete mít aktualizace plně pod kontrolou, zvolte položku třetí, tedy Oznamovat, ale aktualizace nestahovat ani neinstalovat. Volbu potvrďte. Nemusíte mít obavy, že vám důležité záplaty uniknou, Windows vás vždy informují o existenci záplat ikonou žlutého štítu s vykřičníkem v pravé dolní části vaší pracovní plochy (vedle ukazatele času). Výše uvedenou volbou vybíráte pouze způsob provedení následujících akcí.
Jestliže jste vybrali formu pouhého oznámení, budete vždy vyzvání jak ke stažení, tak i k následující instalaci. Při té dostanete na výběr opět dvě možnosti. Pokud zvolíte instalaci Automatickou, budou bez možnosti vaší interakce instalovány všechny dostupné a stažené aktualizace. Jestliže vyberete instalaci Vlastní, získáte možnost si aktualizace k instalaci vybrat a ty ostatní ignorovat. Příště už vám nemusí být vůbec nabídnuty. Tímto způsobem snadno některé nevhodné aktualizace zcela přeskočíte.
Instalaci některých záplat přeskakujte pouze v případě, kdy je to nutné a kdy přesně víte, že vám následná záplata působí v systému problémy. Jestliže už takovou záplatu instalujete, je možné ji následně kdykoliv odebrat. Provedete to opět v Ovládacích panelech, tentokrát však zvolte ikonu Přidat nebo ubrat programy. Instalované aktualizace se standardně v seznamu aplikací nezobrazují, musíte tak zaškrtnout položku Zobrazit aktualizace v horní části dialogu. Poté stačí vybrat tu správnou ze seznamu a běžným způsobem odebrat.


Spouštějte podle svého přání (Windows XP)

Většina standardních uživatelů využívá možností grafického uživatelského rozhraní ve Windows a spouští programy buď z menu Start, nebo poklepáním na ikonu na pracovní ploše. Jestliže však potřebujete spouštět aplikace s parametry, jeví se výhodněji použití příkazového řádku nebo dialogu Spustit, který najdete přímo v menu Start. Dialog Spustit je vlastně okleštěným příkazovým řádkem, který obsahuje i vlastní historii spouštěných příkazů. Podle této historie vám již v průběhu psaní nabízí jisté možnosti a poskytuje tak pracovní komfort. Historie dialogu se plní pouze příkazy, které v něm zadáte, jednoduchou editací registru však lze tento seznam libovolně modifikovat a dokonce v něm i měnit pořadí příkazů.
Jděte do menu Start Spustit a spusťte regedit. V něm pokračujte do klíče HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer RunMRU. V pravé části regeditu uvidíte seznam historie příkazů, které jste zatím v okně Spustit použili. Všimněte si, že každý řádek je pojmenován písmenem abecedy a jeho textovou hodnotou je potom samotný příkaz s parametry. Pravým tlačítkem a volbou z kontextového menu (Nový Řetězcová hodnota) lze přidat příkaz další. Modifikovat můžete samozřejmě i ty stávající, a to pouhým poklepáním levým tlačítkem. Pořadí příkazů zpřeházíte změnou písmene u jejich jména. Modifikujte seznam podle vašich potřeb a poté regedit ukončete. Změny vstoupí v platnost okamžitě.

DHCP postaru (Windows 98)

Nebojte se, tento tip se tu neobjevil žádnou časovou smyčkou, nicméně je zajímavý a Windows 98 nejsou i přes své stáří až zase takovou raritou. Je všeobecně známo, že Windows po své instalaci standardně hledají na lokální sítí server DHCP, který jim poté poskytne informace nutné pro konfiguraci připojení (adresa IP, maska atd.). Jestliže tento server na své síti nemáte, stane se start operačního systému velmi zdlouhavou záležitostí. Řešením je DHCP vypnout a nastavit PC fiktivní parametry. Start se tím rapidně zrychlí a máte po starostech.
Představte si však situaci, kdy v práci DHCP používáte, doma však potřebujete právě rychlý start. Řešením je editace registru, která zaručí funkčnost DHCP, pokud jej však nenajde, nebude vytvářet nastavení vlastní a ponechá vlastnosti systému tak, jako by žádné DHCP neexistovalo.
Spusťte regedit a jděte do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Services VxD DHCP. Do tohoto klíče přidejte položku typu DWORD (poklepejte do pravé části regeditu pravým tlačítkem a zadejte Vytvořit Nová hodnota DWORD) a pojmenujte ji IPAutoconfigurationEnabled. Potom změňte její hodnotu na 0 a ukončete regedit.
Po restartu počítače Windows nebudou automaticky přidělovat IP adresu, ale možnost použití DHCP zůstane i nadále plně funkční. V praxi to v našem ukázkovém případě bude vypadat tak, že v práci pohodlně obdržíte adresu od DHCP serveru a doma si svoje síťové nastavení "nerozhodíte".

Dvě a více tiskáren (Windows XP)

Tento tip by mohl být směle součástí rubriky k MS Office, ale nakonec jsme jej přece jen zařadili do Windows. Využít jej totiž můžete i v jiných aplikacích.
Představme si situaci, kdy pracujeme s několika dokumenty, které by se daly rozdělit podle tiskového výstupu do dvou skupin. V takovém případě jsme nuceni neustále měnit nastavení tiskárny, kvalitu tisku, rozlišení a podobně pro každou takovou skupinu zvlášť. Tuto nepříjemnost lze obejít instalací více naprosto shodných tiskáren, které se ale budou lišit jménem. K počítači budete mít připojenu tiskárnu pouze jednu, ale Windows si budou myslet, že jich máte několik s různým nastavením filtrů. Vy si potom jen vyberete variantu pro konkrétní dokument, bez nutnosti neustálých změn parametrů tisku.
Předpokládejme, že máte ve Windows tiskárnu již instalovanou. Potřebujete k ní nyní přidat další, se stejnými ovladači. Jděte tedy do menu Start Nastavení Tiskárny a faxy a v levém menu zvolte položku Přidat tiskárnu. Nechte se vést průvodcem, který za vás tiskárnu nainstaluje s tím, že zvolíte naprosto stejná nastavení, jaká jste použili při instalaci první tiskárny. Nakonec zadejte pouze jiné jméno a vyberte, která tiskárna bude "defaultní", tedy bude ve výběru nabízená jako první.
Po dokončení instalace klepněte na ikonu s novou tiskárnou pravým tlačítkem a zvolte položku Vlastnosti. Zde v přehledném dialogovém okně nastavte příslušné parametry. Totéž udělejte pro jinou skupinu dokumentů s druhou tiskárnou. Tiskárny můžete nazvat podle toho, kterou skupinu dokumentů budou tisknout.
Nakonec spusťte například MS Word a pracujte na požadovaných dokumentech. Podle jejich typu potom v menu Soubor Tisk vyberte správnou tiskárnu a můžete vesele tisknout.

Nedokumentované funkce pro úpravu disku (Windows 98)

Programy FDISK a FORMAT sloužily a stále slouží pro definici diskových oddílů (a jejich formátování) pro Windows řady 9x. Teprve ve Windows 2000 a Windows XP se objevily pokročilejší grafické nástroje, které dovolují provádět totéž, ale mnohem lépe a intuitivněji. Jestliže patříte i v roce 2006 k uživatelům Windows 98 SE nebo podobných, neváhejte číst následující řádky. Parametry obou programů, které uvedeme níže, jsou totiž běžně nedokumentované.
Dokumentace pro tyto dva DOSové příkazy není zrovna valná (však si zkuste napsat na příkazovém řádku fdisk /? a uvidíte sami) a fdisk sice obsahuje přehledné textové menu, ale je možné jej ovládat i pomocí přepínačů z příkazového řádku, což přijde vhod například při používání automatických instalačních dávkových souborů. Proto zde ve dvou tabulkách některé užitečné přepínače pro oba příkazy uvádíme.
Parametry Pri a Log vytvoří oddíly FAT32 pouze na disku větším než 512 MB. Naopak parametry Prio a Logo vytvoří oddíl FAT16 i na disku větším než 512 MB. Parametr velikost udává velikost v MB a parametr disk se zadává jako číslo disku, kde C je nula, D je jedna atd.
Příkaz format má už dokumentaci dokonalejší, ale i zde najdeme některé zajímavé parametry.
Nastavení velikosti clusterů je možné jen u disků formátovaných jako FAT32 se zapnutou podporou velkých disků (viz parametry příkazu fdisk). Obecně platí, že čím menší je cluster (standardně 4 kB u FAT32), tím úsporněji se nakládá s místem na pevném disku, ale tím je systém také pomalejší. Proto není vhodné používat na pomalých systémech malé hodnoty.

Tipy pro MS Office

Jeden dokument ve více oknech (Word 2000)

Již v jednom z dřívějších dílů jsme popisovali způsob, jak si ulehčit práci s více dokumenty v jednom okně programu MS Word pomocí uspořádání těchto dokumentů na pracovní ploše. Dnes se podíváme na něco obdobného, ale bude se jednat pouze o práci s jedním dokumentem.
Jako vhodný příklad, v němž využijete níže popsaný postup, se jeví práce na velmi dlouhém dokumentu. Polovinu vašeho času může zabrat neustálé přejíždění z jednoho konce na druhý, buď pomocí postraní lišty, nebo rychleji pomocí kláves PageUp/Down, Home a End. V tomto případě je výhodnější otevřít dokument jakoby vícekrát, pomocí roletového menu Okno a volby Nové okno.
Ale po pořádku. Spusťte Word a otevřete libovolný dokument. Poté jděte do roletového menu Okno a zvolte položku Nové okno. Tentýž dokument se otevře znovu a překryje ten původně otevřený. Jděte opět do menu Okno a zvolte možnost Rozdělit. Kurzor myši se promění v čáru, kterou vyznačíte předěl mezi dvěma budoucími okny. Po potvrzení uvidíte obě otevřená okna se stejným dokumentem na jedné obrazovce, rozdělená tak, jak jste určili. Nyní můžete v každém okně editovat jinou část dokumentu s tím, že fakticky upravujete pouze jeden dokument. Změna provedená v dolním okně se ihned projeví i v tom horním.
Na závěr zbývá upozornit na poslední možnost roletového menu Okno, a to na položku Uspořádat. Její smysl je zjevný z jejího jména. Získáte lepší rozložení dvou a více oken Wordu na pracovní ploše Windows (nikoliv v rámci Wordu).

Parametry FDISKu 6 0219/OK o

fdisk /mbrPřepíše boot sektor pevného disku.
fdisk /fprmtZapne správu velkých disků (i když jsou menší než 512 MB).
fdisk /statusVypíše současný přehled diskových oddílů.
fdisk /Pri:velikost Disk vytvoří primární oddíl dané velikosti na zadaném disku.
fdisk /Prio:velikost Disk vytvoří primární oddíl FAT16 atd.
fdisk /Ext:velikost Disk vytvoří rozšířený oddíl dané velikosti na zadaném disku.
fdisk /Log:velikost Disk vytvoří logický oddíl dané velikosti na daném disku.
fdisk /Logo:velikost Totéž jako předchozí příkaz, ale vytvoří oddíl FAT16.
Parametry FDISKu
format /qsMaže pouze FAT tabulku, nikoliv obsah disku (takzvaný rychlý formát).
format /sNaformátuje disk a překopíruje na něj systémové soubory, potřebné pro spuštění systému.
format /uSmaže nevratně všechna data na vašem pevném disku, bez další možnosti obnovení.
format /z:XNastaví velikost clusteru, paramter X může nabývat hodnot 2, 4, 8, 16, 32, 64 (což znamená velikosti 1, 2, 4, 8, 16, 32 kB).

Intertipy

Dnešní internetové tipy a triky není možné začít jinak než krátkým zamyšlením nad WGA. Tato tajemná zkratka neoznačuje grafickou kartu (VGA), ale takzvaný Windows Genuine Advantage, což je název pro celosvětovou kampaň Microsoftu, směřující k legalizaci neoprávněně instalovaných Windows XP. Po stažení příslušné aktualizace rozpozná tato záplata nelegální instalaci a poskytne uživateli poměrně nenásilnou formou informaci o tom, jak získat originální verzi Windows XP za příjemnou OEM cenu. Souběžně s vydáním záplaty se vyrojilo hned několik řešení pro její odstranění, u mnoha postižených však vyvolala minimálně zamyšlení nad možností zakoupení originální verze a spousta z nich tak zajisté i učinila. Z tohoto hlediska se tedy jedná o vydařenou akci.
Dnešní internetové odkazy tedy budeme směřovat právě na informace o WGA a také na připravovaná a odložená Windows Vista. Směle do toho.

WGA od MS

www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx?displaylang= cs

První odkaz míří přímo na stránky MS, kde se i uživatel začátečník dozví mnoho užitečných informací o záplatě WGA a dalších věcech s ní souvisejících. Zpracovaní je tradičně na velmi vysoké úrovni, těžko by tomu mohlo být jinak, pocházejí-li stránky přímo z pera výrobce operačního systému. Základní přehled je doplněn aplikací, která ve třech krocích prověří validitu klíče vašich Windows. Nechybí ani často kladené dotazy nebo odkaz na stažení dalších produktů firmy Microsoft.

Jak se WGA zbavit?

www.sezob.cz/navody/w_navody/windows/overeni/overeni_pravosti_win dows.htm

Výše uvedený odkaz směřuje na jednu z mnoha desítek či stovek internetových stránek, které informují o způsobu odstranění záplaty WGA. Mnoho z vás tak nepochybně již učinilo, nicméně v tomto postupu je transparentně předveden způsob práce, platný pro kteroukoliv jinou aktualizaci, aby měl uživatel její instalaci plně pod kontrolou. I proto stojí výše uvedená stránka za prozkoumání. Autor je v této oblasti velmi aktivní, a proto vás nepochybně zaujme i zbytek jeho webu, plný návodů, tipů a triků, informací a aplikací ze světa Windows. Nechybí ani různé kodeky pro přehrávání hudby a videa či chytrý minislovníček pojmů. Vše v poměrně povedeném kabátě a hlavně česky.

Windows Vista Homepage

www.microsoft.com/Windowsvista/

Ano, i takto by se dala nazvat základní "studnice informací" o připravovaných Windows Vista, jak jinak než v téměř graficky dokonalém podání od Microsoftu. Na stylově upravených stránkách najdete veškeré informace rozdělené na dvě základní části: vývojářskou a uživatelskou. Ta první vás odkáže na množství textů a nabídne účast na betatestování celého operačního systému, druhá vás pak provede připravovanými Windows ve formě obrázkových prezentací, screenshotů a laicky vysvětlených nových technologií. Prezentace jsou zpracovány ve stylu plnění úkolů. Např. se dozvíte, jak vypálit kopii svého oblíbeného hudebního CD nebo jak se podíváte na digitální televizi. Přestože je stránka dostupná i v češtině, doporučuji navštívit výše uvedený a komplexní anglický web.

Vista in Wikipedia

en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista

Windows Vista sice ještě neexistují ve finální verzi, jsou však ve světe IT nesmazatelným a očekávaným pojmem, který se logicky stal i součástí nejznámější elektronické encyklopedie Wikipedia. Na výše uvedeném odkazu najdete právě položku Vista, která rozhodně obsahuje více než velké množství informací o tomto připravovaném operačním systému. Najdete zde nejenom vysvětlení samotného pojmu, ale také připravované edice Visty, aplikace, které budou její součástí a dokonce i přehled nových technologií nebo odkazů pro developery. Nechybí ani množství screenshotů z beta verzí a ukázky toho nejzajímavějšího, co nás v operačním systému Vista čeká. Výhodou je automatické hypertextové provázání se zbytkem encyklopedie. Snadno si tak ujasníte význam pojmů použitých v textu. Vše v angličtině.

WinSuperSite Vista

www.winsupersite.com/vista/

Tento web navštěvujeme v našem seriálu poměrně často. Dnes se k němu vrátíme z důvodu přepracované a doplněné sekce o Windows Vista. Veškeré informace nyní dostanete v novém "Vista" kabátu, který sice nepatří k nejpřehlednějším, je však rozhodně pohlednější než ten předchozí, textový. V úvodu vás čeká krátký autorský text, po pravé straně pak naleznete aktivní přehled toho, co je na stránkách nového. Nechybí obrovský seznam pojednání a článků o Vistě, samozřejmostí je stále doplňovaná galerie obrázků, dnes již velmi rozsáhlá. Na stránkách najdete i množství videospotů, zobrazujících práci v novém OS, ale také veškeré reportáže např. z televize apod. Samostatnou položkou jsou Windows Vista FAQ. Stránky čerpají jak z vlastních zdrojů, tak z ostatních serverů s podobnou tematikou. Vše v angličtině.

Windows Vista Beta1 Tips

chris123nt.com/guides/Beta1_5112/

Tato stránka obsahuje výhradně soupis tipů a triků pro Windows Vista Beta1. Zpracování je vcelku povedené, veškeré tipy najdete v čistě textové podobě hned na úvodní stránce. Vzhledem k jejich množství máte k dispozici po levé straně menu s odkazy na jednotlivé pasáže. Tipy jsou určeny spíše začínajícím uživatelům. Najdete zde však i několik zásahů do systémového registru. Na své si tak přijde každý. Kromě samotných tipů neobsahuje stránka nic dalšího. Vše v angličtině.

XP Maximized

www.xpmaximized.com

Posledním odkazem dnešního dílu bude rozsáhlý web, věnovaný hlavně Windows XP, ale také všem novinkách ohledně připravovaných Windows Vista. Stránky neposkytují jen informace z vlastních zdrojů, ale často slouží jako rozcestník na jiné weby s podobným zaměřením. V úvodu získáte přehled o tipech a tricích pro Windows XP, rozdělený do několika kategorií. Jednotlivé tipy jsou poté zpracovány velmi přehledně, vždy s krátkou anotací, k dispozici je navíc vyhledávač ze všech nejpovolanější Google. Další stránky nabídnou přehled původních článků a novinek ze světa Windows XP, grafická témata pro XP nebo sekci věnující se způsobům "boje" proti spamu, spywaru a malwaru. Vše ve velmi povedené a propracované podobě, anglicky.