Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows

1. 2. 2006

Sdílet

Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace Střed Evropy bývá poměrně klid...


Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikaceStřed Evropy bývá poměrně klidným klimatickým pásmem a naše země rozhodně netrpí častými zemětřeseními. Dokonce i činnou sopku u nás budete hledat jen těžko. V encyklopedii vedené na doméně cia.gov však najdete v souvislosti s Českou republikou informaci o častých záplavách, kterou bych podle aktuální situace doplnil o časté záplavy sněhu (zejména v jižních Čechách).
Microsoft se po podzimním zahálení probudil k životu a nadělil nám modifikaci Windows XP, nazvanou Media Center Edition. Ta v nepatrně dražším kabátě přináší mnoho multimediálních funkci vyzkoušených v Plus! a Media! Packu. Těšme se však na druhou betaverzi Windows Vista, která by už měla obsahovat kompletní programovou základnu tohoto nového operačního systému. Uvidíme.
Dnešní díl patří mezi tradiční a nevymyká se normálu. Přeji příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Nastavte prioritu (Win XP/2000)

Před mnoha a mnoha lety existovaly operační systémy, které uměly obsloužit vždy jen jeden jediný program. Například pod legendárním MS-DOS jste spustili oblíbený T602 a psali v něm. V průběhu psaní jste nemohli na PC dělat nic jiného. Windows 3.x už umožnily spustit programů více s tím, že každý běžel ve svém vlastním okně. Revoluce se dostavila až s Windows 95, které by se daly označit za víceúlohový operační systém s jistou formou multitaskingu.
Od těch dob je zcela normální, běží-li ve vašich Windows více programů. Dokonce ihned po startu se jich spouští celé desítky, od těch základních systémových až po antivirový program běžící nepřetržitě v hlavním panelu. Ve starších verzích Windows byla možnost zobrazení běžících úloh poměrně mizerná. Ve Windows 98 jste například mohli vidět seznam programů, nikoliv však jednotlivé procesy, kterých je spuštěno ve skutečnosti mnohem více. Ve Windows XP je situace lepší. Stiskem kláves CTRL+ALT+DELETE se dostanete do okna s několika tlačítky. Klepněte na Task list (někdy také Seznam úloh mimochodem jedna z nepřeložených částí Windows) a zobrazíte další dialog. V něm nás zajímají záložky Aplikace a Procesy. Pod záložkou Aplikace najdete zjednodušený seznam běžících programů. Snadno zde můžete tlačítkem Ukončit úlohu násilně kteroukoliv z nich "zabít". Lze to provést např. v případě, že už nereaguje. K dispozici je i tlačítko Nová úloha, které vám umožní nastartovat libovolný proces (program) z pevného disku. Výhodné je to třeba při občasném pádu aplikace Explorer, kdy zmizí hlavní panel i ostatní ikony. Výše uvedenou kombinací kláves pak tento dialog vyvoláte a Explorer znovu spustíte.
Mnohem zajímavější je však záložka Procesy. Zde uvidíte skutečný stav věci, tedy kompletní seznam spuštěných procesu ve vašich Windows. A věřte, že z jejich množství budete překvapeni. U každého procesu vidíte jeho vlastníka, tedy uživatele, který jej spustil, dále zatížení procesoru tímto procesem v procentech a zabranou operační paměť. Libovolný proces, jehož jste vlastníkem (případně každý, pokud jste zároveň administrátor) lze opět násilně ukončit tlačítkem Ukončit proces. Poklepáním na proces pravým tlačítkem myši pak získáte možnost nastavit v několika krocích jeho prioritu. Lze jej tak v případě potřeby v systému upřednostnit na úkor těch ostatních. Standardně mají jinou prioritu pouze důležité systémové procesy, proto ji zvyšujte pouze po zralé úvaze. Nedoporučuji volit stupeň Reálný čas, který téměř jistě způsobí zamrznutí vašich Windows.

Kompjůtr menežment (Win XP/2000)

Správa operačního systému Windows je věčným tématem mnoha diskusí, seriálů i samostatných příspěvků jak v tištěných médiích, tak i na internetu. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, které rozhodně nemůžeme v rámci tohoto seriálu komplexně postihnout. Následující řádky by tak měly obyčejnému uživateli spíše jen přiblížit možnosti, které přinášejí verze Windows postavené na jádře NT.
Ve Windows řady 9x a Me se pro správu používaly jednotlivé aplikace umístěné zpravidla ve složce Systémové nástroje menu Start. Ve Windows 2000 a XP je tomu jinak. K základním prostředkům pro ovládání systému se sice dostanete klasickým způsobem, kromě toho je ale k dispozici speciální správcovská konzola, která soustředí další užitečné informace a diagnostické nástroje. Konzola je modulární, integruje v sobě jednotlivé části, které lze vyvolat i samostatně. Všechny tyto součásti najdete ve složce WindowsSystem32. Poznáte je podle jednotné koncovky MSC. Např. soubor pro spuštění samotné konzoly se jmenuje compmgmt.msc (od spojení Computer Management). Stačí na něj poklepat levým tlačítkem myši a zobrazíte vše potřebné, integrované pod jednou střechou.
Mezi užitečné moduly zajisté patří Prohlížeč událostí. Operační systém vás zde informuje o všem, co se mu líbí nebo nelíbí při startu jak systémových, tak i aplikačních služeb. V seznamu chybových zpráv snadno narazíte na řešení některého problému nebo třeba zdánlivě nefunkčního programu. Velmi užitečný je též modul pro správu uživatelů a skupin, který vám nabízí podstatně více možností nastavení jednotlivých uživatelů než jeho jednodušší bratr, reprezentovaný ikonou v Ovládacích panelech. V konzole najdete též modul Správa disků, o kterém jsme se již v našem seriálu okrajově zmiňovali. Lze v něm pracovat s diskovými oddíly, mazat je nebo vytvářet. Můžete jim i přiřadit jiná písmena, než dostanou přidělená od systému při instalaci. Vše je velmi přehledné a podobá se graficky například specializovanému Partition Magicu. Za zmínku stojí i přehled spouštěných služeb. Pouhým nahlédnutím zjistíte, kolik se toho při startu vlastně spouští a proč Windows fungují rozumně až s operační pamětí 256 MB a vyšší. Bez potřebných znalostí však do seznamu a nastavení služeb raději nezasahujte.
lTipy pro MS Officel

Záložky (Word 2003)

Následující malý tip je spíše demonstrací možností Wordu, které málokdo při práci využívá. V případě rozsáhlého dokumentu totiž často narazíme na problém s pohybem po jeho různých částech. V případě desetistránkového textu to není problém, nicméně u dokumentu čítajícího stovky stran je pohyb po něm zdlouhavý a nevyhovující. Existuje několik možností, jak si jej usnadnit, my si nastíníme jednu velmi snadnou metodu a ještě jednu komplexnější, ale složitější.
Spusťte MS Word a otevřete zvolený dokument. Přesuňte kurzor do místa, na které budete chtít v budoucnu rychle přistupovat. Poté jděte do roletového menu Vložit a pokračujte volbou položky Záložka. Zobrazíte drobný dialog, sloužící k přidávání a odebírání záložek, případně pro přecházení mezi nimi. Záložky se chovají podobně jako ty klasické ve vaší knize. Nenabízejí toho více ani méně. Zvolte název záložky a stiskněte tlačítko Přidat. Dialog se samočinně skryje. Jestliže chcete na vytvořenou záložku přejít, postupujte stejným způsobem, jako při jejím vytváření. Jděte do roletového menu Vložit a zvolte Záložka. V seznamu vyberte tu správnou a stiskněte tlačítko Přejít na. Záložek můžete mít libovolné množství a vždy vás přenesou přesně na místo, na kterém stál v okamžiku vytváření váš kurzor.
K pohybu po dokumentu lze s úspěchem a většími možnostmi využít i klasicky generovaný obsah. Podmínkou jeho vytvoření je striktní používání stylů dokumentu pro názvy kapitol, oddíly, samotný text a podobně. Výhodou obsahu proti záložkám je jeho větší přehlednost a možnost stromové struktury o několika úrovních. Jestliže jste při psaní pečlivě užívali styly, nebude pro vás vytvoření obsahu dokumentu znamenat nic složitého.
Spusťte MS Word, otevřete dokument se správně použitými styly a jděte do roletového menu Vložit. Zde zvolte položku Odkaz a z dalšího podmenu vyberte Rejstřík a seznamy. V následném dialogu přejděte na záložku Obsah. Zde vidíte dvě okna náhledu se jmény stylů, které se v obsahu ve finále zobrazí. Jestliže chcete zobrazit styly jiné (např. používáte pro názvy kapitol vlastnoručně vytvořený styl), klepněte v pravé dolní části na tlačítko Možnosti. Zde najdete seznam všech stylů ve vašem dokumentu. Ty, jež se zobrazují, mají přidělené číslo úrovně (vrstvy), na které se zobrazují. Stačí tedy přiřadit příslušným stylům správná čísla a potvrdit. V náhledu můžete poté zpětně zkontrolovat, zda jste zvolili styly a úrovně tak, jak jste měli v úmyslu. V pravém dolním rohu dialogu najdete tlačítko Změnit, které umožní definovat typ písma pro každou vrstvu obsahu. Lze použít i některou z připravených šablon, které najdete v levém dolním rohu pod roletkou Formát. Jestliže je vše nastaveno a náhled odpovídá přibližně vašim představám, stiskněte tlačítko OK a obsah bude automaticky vygenerován na místo kurzoru.
Správně vygenerovaný obsah je samozřejmě aktivní a lze jej použít i jako seznam hypertextových odkazů. Stačí podržet klávesu CTRL a poklepat myší na příslušnou položku obsahu.

Buďte opatrní a "heslujte" (Word 2003)

Opatrnost a obezřetnost jsou v dnešní době nutností, zejména při práci s důležitými daty. Udržení rozumné míry bezpečnosti bez zbytečných obstrukcí je noční můrou většiny IT pracovníků. Všichni zápolíme s nejrůznějšími viry a červy nebo s úplně jinými útoky, které mají většinou jediný cíl: zničení nebo poškození naší práce. Nejinak je tomu i u kancelářských dokumentů. Proto Microsoft již delší dobu umožňuje jejich zamykání a ochranu. V nejnovějších verzích Office jsou pak možnosti nastavení velmi pokročilé. V tomto krátkém tipu si ukážeme, jak uzamknout wordovský dokument.
Spusťte MS Word a otevřete dokument, který chcete uzamknout. Nyní jděte do roletového menu Nástroje a zvolte položku Možnosti. Pokračujte na záložku Zabezpečení, kde naleznete vše podstatné. Dříve bylo možné dokument pouze zaheslovat, dnes se již můžete rozhodnout, zda jej pouze znepřístupníte pro zápis, nebo pro zápis i pro čtení. Lze dokonce určit, jaký šifrovací algoritmus bude použit a zda budete šifrovat společně s obsahem dokumentu i jeho ostatní vlastnosti. Jestliže použijete tlačítko Uzamknout dokument, dostanete další rozsáhlé možnosti voleb. Lze omezit dostupnost formátovacích stylů, je možné povolit pouze úpravu komentářů a nikoliv celého textu, dokonce můžete určit i oddíly dokumentu, které upravit lze, a oddíly, které budou ostatním uživatelům zapovězeny. Vše nastavujete přehledně v panelu v pravé části pracovního okna Wordu. V dialogu zabezpečení máte k dispozici i několik položek zajišťujících ochranu osobních dat, na kterou se dnes klade velký důraz. Lze tak například zamezit přečtení nebo distribuci obecných informací o dokumentu, obsahujících jméno tvůrce a jeho iniciály.
Ačkoliv může zabezpečení dokumentu působit nezvykle až úsměvně, věřte, že v případě ztráty hesla není prolomení ochrany nikterak snadné. Ostatně ani by nemělo být. Proto volte raději hesla se stejnou pečlivostí, jako to děláte v ostatních případech. A nezapomínejte je.

Zobrazte vzorce (Excel 2003)

Podobně jako je tomu u MS Wordu, obsahuje i Excel množství drobných vylepšení, kterých si uživatel při běžné práci nevšimne. Níže uvedený trik má dokonce i vlastní klávesovou zkratu, přitom o něm málokdo ví. Téměř každý uživatel využívá početní možnosti Excelu a nepracuje v něm pouze s tabulkami. Není nezvyklé, pokud dokument obsahuje i desítky rovnic a vzorců vložených do buněk. Je naprosto běžné, když se v buňce s vloženým vzorcem objeví přímo výpočet a nikoliv samotný vztah. Definice obsahu buňky je však plně ve vaší moci. A nejen buňky.
Spusťte Excel s vaším oblíbeným dokumentem a jděte do roletového menu Nástroje, kde zvolte položku Možnosti. Pokračujte na záložku Zobrazení. Všimněte si zejména sekce Možnosti okna a volby Vzorce. Tu zaškrtněte a potvrďte dialog. Nyní se v buňkách místo výsledku zobrazí vztahy. Do původního nastavení se vrátíte obdobným způsobem, nebo použijete klávesovou zkratku CTRL+` (klávesa nalevo od jedničky). Kombinace funguje v obou směrech. Ve výše uvedené sekci dialogu Zobrazení lze například úplně vypnout mřížku buněk, nebo schovat záložky jednotlivých listů. Také zde můžete nastavit barvu mřížky a pracovat tak v Excelu s větší ergonomií.


Intertipy

Tento vložený článek zajisté čtete již v novém roce 2006, který bude významný nástupem nových hráčů telekomunikačního trhu, tentokrát již v plné síle. Uvidíme, jak se Telefónica a Vodafone začlení do stávajícího pole konkurentů a zda nám přinesou technologické nebo i cenové novinky. Přítomnost internetu v domácnostech stále roste, zejména díky neustále klesajícím cenám za širokopásmové připojení DSL. Možností, jak zapojit své domácí PC do velkého internetu, je stále více, což zdravě tlačí na jeho cenu a parametry obecně.
Dnešní sadu internetových odkazů zacílíme do serverové oblasti, zejména té okenní.

Windows 2000 Server

www.microsoft.com/technet/prodtechnol/
windows2000serv/default.mspx

Snad to některé notorické kritiky Microsoftu překvapí, ale na jeho vlastních stránkách najdete ohledně serverových operačních systémů slušnou zásobu informací. Naší první návštěvou bude technetovská součást, týkající se Windows 2000 Serveru. Najdete zde kompletní přehled informací pro správce a pracovníky technické podpory. V pravém menu nechybí ani odkaz na přímé tipy a triky. Ty jsou zpracovány pouze textově, nicméně i tak jsou velmi názorné. Bohužel nejsou jakkoliv tříděny, pro orientaci je tak možné použít jedině centrální vyhledávač. Kromě tipů a triků zde najdete samozřejmě základní informace o systému, elektronické příručky, ke stažení jsou k dispozici rozličné utility a veškeré dostupné aktualizace a service packy. Stránka samotná je zpracována velmi profesionálně. Vše v angličtině.

Server Operating Systems
www.microsoft.com/technet/prodtechnol/
serveros.mspx

To, co jste našli pod výše uvedeným odkazem o Windows 2000 Serveru, najdete zde i pro ostatní verze ze serverové řady Windows. Pro každou je k dispozici podrobná informační základna, tipy a triky jsou řešeny různým způsobem. Anglicky.

Mac/Windows Tips
www.macwindows.com/servtips.html

Stránka, která používá místo designu klasický text, obsahuje mnoho tipů a triků týkajících se spolupráce serverových Windows v prostředí Applu a naopak. Najdete zde návody a pomůcky pro provoz obou platforem v jediné heterogenní počítačové síti. Stránka je součástí celého webu, věnovanému dané problematice, proto neváhejte a nasměrujte svou pozornost i do ostatních částí. Za zmínku stojí například tipy o problematice spolupráce Macu a Novell Netware, který je v naší zemi stále velmi populární. Vše anglicky.

SearchSQLserver.com
searchsqlserver.techtarget.com/

Jak již název napovídá, zabývají se tyto stránky SQL serverem z dílny Microsoftu. Najdete zde samozřejmě novinky a informační články z vývoje SQL serveru. Ve spodní části slušně provedené stránky pak naleznete další témata, včetně nezbytných tipů a triků. Ty jsou rozděleny do čtyř základních kategorií: SQL server obecně, procedury pro práci s daty, administrace databáze a další tipy zaměřené zejména na optimalizaci výkonu. Jednotlivé tipy jsou poté zpracovány převážně textovou formou, doplněnou rozsáhlými výpisy SQL kódu. Kromě tipů a triku najdete na stránkách výukové centrum plné přehledných tutoriálů, diskusní fóra k danému tématu, možnost položit dotaz expertům spolupracujícím s tímto webem nebo rozsáhlé možnosti downloadu doplňků a patchů. Vše anglicky, doplněné přehledným vyhledávačem.

Unofficial ISA Server Site
www.isaserver.org

Internet Security and Information Server, dlouholetý počin Microsoftu na poli zabezpečení a proxy, má svůj vlastní oficiální web, který se ale nedá srovnat s výše uvedeným neoficiálním. Pokud jste nuceni pracovat s touto technologií nebo vás zajímá, rozhodně si nenechte ujít následující stránky. V úvodu budete zavaleni množstvím novinek z oblasti vývoje a oprav ISA serveru. Stěžejní částí webu z pohledu našeho seriálu je Articles and Tutorials, obsahující tématicky rozdělené články a návody o ISA serveru. Ty jsou pak ještě dále členěny až k samotným tipům, které obsahují množství obrázků a kousků kódu. Jednotlivé tipy jsou hodnoceny čtenáři, lze si tak udělat obrázek o jejich kvalitativní úrovni. Z dalších služeb jmenujme přehled publikací včetně recenzí, odkazy na diskusní skupiny, nezbytný vyhledávač, odkazy na další stránky s podobným zaměřením, RSS feed a nabídku softwaru ke stažení. Vše v angličtině, výborně zpracováno.

NT Server Tips and Tricks
www.windowsitlibrary.com/Content/315/13/toc.html

Stránka s poněkud obstarožním obsahem, nicméně pro některé uživatele stále aktuálním. Zabývá se totiž NT serverem. Najdete na ní dlouhý seznam tipů a triků pro tento operační systém. Jednotlivci jsou seskupeni do větších témat, nicméně se v nich velmi špatně vyhledává. Předností je naopak dostupnost i v textových verzích prohlížečů. Tipů je opravdu velmi slušné množství, které je rozděleno hned na několik stránek. Jsou zpracovány převážně pomocí bohatě formátovaného textu bez použití grafiky. Stránka je součástí většího webu Windows IT Library, kde najdete další informace, články, software či diskusní fóra s tématikou Windows NT. Vše anglicky.

MSD2D
msd2d.com

Velmi povedený a rozsáhlý web věnovaný komplexně všemu kolem serverových řešení Microsoftu. V úvodu jste zavaleni novinkami včetně nově přidaných a zpracovaných tipů a triků. Celý web je rozdělen na čtyři části: Exchange, Sharepoint, Dotnet, Security. Každá je vlastně samostatným souborem stránek a obsahuje mnoho informací o tématu jako takovém. Najdete zde blogy a diskuse, které můžete sami zakládat nebo do nich přispívat. Nechybí ani soubor textově zpracovaných tipů ke každému tématu. Samozřejmostí je přehled publikací s recenzemi. Navíc pak máte k dispozici odkazy na další stránky s podobným zaměřením. Pro využití většiny obsahu je nutné se registrovat, registrace je zdarma. Web obsahuje propracovaný vyhledávač a sitemap, který vám bude při tomto množství informací dobrým pomocníkem, pokud ovšem ovládáte angličtinu.
Příště opět na shledanou!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).