Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows

1. 5. 2007

Sdílet

Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace Jaro již nastoupilo v plné síle ...


Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikaceJaro již nastoupilo v plné síle a pomalu se chystáme na léto. Stejně tak se i Windows Vista rozšiřují mezi uživatele a "hype" kolem tohoto systému postupně ustává. Pozornost se však obrací k MS Office 2007, který byl v tichosti uveden skoro současně s Windows Vista. Vzhledem k oficiálně dostupné zkušební verzi, již si lze stáhnout z webu Microsoftu, se rozšiřuje mezi uživateli rychleji, než se očekávalo. Revoluční změna v ovládání je navíc přijímána v IT komunitě velmi kladně, stejně jako použitý formát s přídomkem X pro všechny členy tohoto balíku. Ten je totiž ve skutečnosti pouhým ZIP archivem, který po rozbalení obsahuje samotný XML dokument s potřebnými definicemi. Na Microsoft nezvykle otevřená a vstřícná politika. Jen tak dál.
Dnešní tipy a triky budou ve standardní podobě. Něco málo z Windows a zhruba stejná porce z MS Office. Přeji příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Vaše historie na pracovní ploše (Windows XP)

Při prohlížení internetu projdete spousty stránek a přečtete mnoho webového obsahu. Často se pak chcete k těmto stránkám vrátit. K uchování zajímavých odkazů dobře poslouží roletové menu Oblíbené, které najdete přímo v Internet Exploreru. Vyžaduje však od uživatele určitou interakci, která není zaručena. Tedy nevíte předem, zda vás konkrétní stránky budou zajímat ještě v budoucnu, a z toho důvodu je do oblíbených ani neuložíte.
Internet Explorer však obsahuje ještě vlastní historii, která ve standardním nastavení uchovává všechny stránky, jež jste navštívili, po dobu dvaceti dnů. Počet dnu lze změnit a provedete to opět volbou v roletovém menu Internet Exploreru. Tentokrát však vyberte položku Možnosti Internetu z menu Nástroje. Na záložce Obecné poté najdete sekci Historie, ve které lze počet dnů explicitně definovat.
Historie se ukládá do vlastní složky vašeho pevného disku, není to tedy nic abstraktního. S touto složkou můžete nakládat podle libosti. Jestliže chcete mít historii prošlých stránek stále k dispozici, vytvořte si na pracovní ploše odkaz, který bude na inkriminovanou složku směřovat. Poklepejte na ikonu Tento počítač a na vašem místním disku pokračujte do složky Documents and Settings. Zde vyberte své přihlašovací jméno (tedy složku, která patří právě vám) a v ní pokračujte do složky Local Settings. Zde najdete i Historii (History). Chytněte ji pravým tlačítkem myši a přetáhněte na pracovní plochu. Z kontextového menu zvolte položku Vytvořit zde zástupce. Nyní máte na ploše ikonu Historie, po jejímž otevření se dostanete až na jednotlivé internetové stránky. S historií umí pracovat pouze Průzkumník Windows, pokud si ji budete prohlížet třeba v oblíbeném Total Commanderu, dostanete pouze seznam nic neříkajících složek.

Blue Screen Of Death (Windows XP)

BSOD neboli Blue Screen Of Death. Známá modrá obrazovka smrti provází uživatele Windows již od počátku jejich vzniku. Objeví se vždy, když ji nečekáte a nenávratně zničí vaši neuloženou práci. Standardně obsahuje informace o pádu aplikace a výpis operační paměti, případně i registrů procesoru. Tyto informace jsou jistě velmi zajímavé pro tvůrce programů a zejména operačního systému, pramálo však poslouží obyčejnému uživateli.
I z tohoto důvodu Microsoft nastavil Windows XP tak, abyste BSOD viděli co možná nejméně, nebo spíše vůbec. Standardně se totiž Windows XP při svém pádu nekontrolovaně restartují. Pokud i u vás často dochází k nedefinovanému restartu, můžete si jednoduchou úpravou jednoho z konfiguračních dialogů opět zapnout modrou obrazovku smrti a skutečně vidět příčiny pádů.
Jděte do menu Start Nastavení a vyberte Ovládací panely. V nich najděte ikonu Systém a v následujícím dialogu jděte na záložku Upřesnit. Zde stiskněte v dolní části tlačítko Nastavení, které se nachází v sekci Spuštění a zotavení systému. Na této kartě pak najdete tři důležité volby, jež se opět nacházejí společně v sekci Selhání systému. Možnost Zapsat události do systémového protokolu ponechte aktivovanou, Odeslat výstrahu správy je možné deaktivovat (poté se zbavíte dotěrných dialogů, které po vás žádají odeslání informací na web Microsoftu). Odškrtnutí volby Automaticky restartovat vás zbaví nekontrolovaných restartů a místo nich začne zobrazovat BSOD.

Buďte opravdový správce (Windows 2000/XP)

Správa operačního systému Windows je věčným tématem mnoha diskusí, seriálů i samostatných příspěvků jak v tištěných médiích, tak na internetu. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, které rozhodně nemůžeme komplexně postihnout v rámci tohoto seriálu. Následující řádky by tak měly obyčejnému uživateli spíše jen přiblížit možnosti, které přinášejí verze Windows postavené na jádře NT.
Ve Windows řady 9x a Me se pro správu používaly jednotlivé aplikace umístěné zpravidla ve složce Systémové nástroje menu Start. Ve Windows 2000 a XP je tomu jinak. K základním prostředkům pro ovládání systému se sice dostanete klasickým způsobem, kromě toho je ale k dispozici speciální správcovská konzola, která soustředí další užitečné informace a diagnostické nástroje. Konzola je modulární, tedy integruje jednotlivé části, které lze vyvolat i samostatně. Všechny tyto součásti najdete ve složce WindowsSystem32. Poznáte je podle jednotné koncovky MSC. Např. soubor pro spuštění samotné konzoly se jmenuje compmgmt.msc (jako Computer Management). Stačí na něj poklepat levým tlačítkem myši a zobrazíte vše potřebné, integrované pod jednou střechou.
Mezi užitečné moduly zajisté patří Prohlížeč událostí. Operační systém vás zde informuje o všem, co se mu líbí nebo nelíbí v průběhu startu jak systémových, tak i aplikačních služeb. V seznamu chybových zpráv tak snadno narazíte na řešení některého problému nebo třeba zdánlivě nefunkčního programu. Velmi užitečný je též modul pro správu uživatelů a skupin, který vám dává podstatně více možností nastavení jednotlivých uživatelů, než jeho jednodušší bratr reprezentovaný ikonou v Ovládacích panelech. V konzole najdete též modul Správa disků, o kterém jsme se již v našem seriálu okrajově zmiňovali. Lze v něm pracovat s diskovými oddíly, mazat je nebo vytvářet. Můžete jim i přiřadit jiná písmena, než dostanou přidělená od systému při instalaci. Vše je velmi přehledné a graficky podobné například specializovanému Partition Magicu. Za zmínku stojí i přehled spouštěných služeb. Pouhým nahlédnutím zjistíte, kolik se toho při startu vlastně spouští a proč Windows běží rozumně až s operační pamětí 256 MB a vyšší. Bez potřebných znalostí však do seznamu a nastavení služeb raději nezasahujte.

Tipy pro MS Office

Zabezpečte své dokumenty (Office 2007)

Bezpečnost, bezpečnost a zase bezpečnost. Slovo, které je dnes ve světě ICT skloňováno ve všech možných pádech. Všichni tvůrci softwaru dnes tvrdí, že bezpečnost jejich produktů je na prvním místě. Nejinak je tomu i u Microsoftu a Windows Vista, potažmo MS Office.
Všechny aplikace Office 2007 (a obdobně i Office 2003, na který jsou níže uvedené postupy také aplikovatelné) rovněž obsahují několik možností zabezpečení vlastního dokumentu. V následujícím tipu si ukážeme, jak dokumenty MS Office ochránit před nezvanými hosty.
Začneme textovým editorem MS Word. Ten obsahuje možnost přidat k dokumentu ochranu proti čtení i proti zápisu. Každá může být aktivována jiným heslem. Postup aktivace je následující. Otevřete Word a vytvořte požadovaný dokument k zaheslování. Poté poklepejte na ikonu Office v levém horním rohu a zvolte položku Uložit jako... V následujícím dialogu stiskněte v dolní levé části tlačítko Upřesnit a ze seznamu zvolte položku Obecné možnosti. Zde můžete zvolit heslo pro čtení a heslo pro zápis. Zadáním hesla a stiskem tlačítka Uzamknout dokument zároveň ochranu automaticky aktivujete. Další možností tohoto dialogu je zabezpečení maker. Stiskem příslušného tlačítka otevřete takzvané Centrum zabezpečení. Zde můžete snadno nastavit, jakým způsobem bude Word pracovat s otevíranými makry a dalšími komponenty MS Office. Toto zabezpečení se však nijak netýká vašeho dokumentu, jde už o zabezpečení vašeho softwaru proti vadným dokumentům, pocházejícím z vnějšího prostředí.
MS Excel jde v oblasti zabezpečení dokumentu ještě dále. Obsahuje navlas stejnou možnost, jakou jsme popsali již výše pro MS Word. Totožným způsobem tak zabezpečíte Excel proti násilnému otevření, resp. přepsání dokumentu cizím uživatelem bez znalosti hesla. Navíc však umožňuje i dílčí ochranu vnitřku dokumentu pomocí tlačítek na záložce Revize. Jděte tedy na tuto záložku a zvolte tlačítko Zamknout list. Uvidíte maličký dialog, ve kterém lze přesně definovat, co může uživatel s vaším excelovským listem provést bez znalosti hesla. V základu tak lze pouze vybrat/označit buňky. Nutností je samozřejmě zvolit příslušné heslo pro odemčení. Komplikovanější je nastavení funkce pod tlačítkem Zamknout sešit. Zde už máte na výběr několik možností. V sešitu můžete zamknout strukturu a okna, tedy rozložení jednotlivých listů. Další možností je použití funkce IRM, jež vám umožní definovat ochranu součástí dokumentu, je však nutné ji doinstalovat.
Obdobná je situace i u PowerPointu, jako posledního zástupce základní sady MS Office. Opět obsahuje základní možnost uložení dokumentu s ochranou heslem proti čtení nebo zápisu, případně proti obojímu. Obsahuje též integrovanou technologii IRM, podobně jako u Excelu je však nutné její stažení z internetové stránky Microsoftu. Postupujte stejně, naznačeno v textu výše.
Změnu hesla nebo jeho zrušení provedete opět v dialogu Uložit jako, kde stisknete tlačítko Upřesnit, vyberete volbu Obecné možnosti a zadaná hesla reprezentovaná tečkami buď smažete, nebo přepíšete na jiná. Při změně pak budete navíc dotázáni na potvrzení všech změněných hesel.

Změna písma v šabloně (Word 2003)

Tento tip je velmi jednoduchý, ale poměrně užitečný. MS Word, stejně jako jeho kolegové z kancelářského balíku, pracuje se šablonami. V praxi to znamená, že při volbě nového dokumentu lze použít již hotové šablony pro dopis, žádost nebo něco zcela jiného. Výběrem šablon vás provede průvodce. I v případě, že pustíte Word s prázdným dokumentem, se jedná o standardní šablonu, která však neobsahuje kromě nastavení žádné hotové obsahové části. Součástí této prázdné šablony je však definice řezu a velikosti písma, nastavení odstavců, řádkování, odsazení a dalších veličin. Standardně je tak zvolen Times New Roman, který se automaticky nastaví po každém otevření nového dokumentu. Jestliže pracujete s jiným řezem písma a vaše první změny se týkají právě přehození "timesů" na něco jiného, můžete si standardní šablonu upravit podle svého a ušetřit si tak opětovné nastavování téhož.
Spusťte Word s prázdným dokumentem (šablona Normal). Proveďte všechny požadované změny, tedy změňte řez písma, řádkování, typ odstavců, vytvořte si vlastní styly atd. Můžete provést i změny v obsahu, jedná-li se např. o text, který se vyskytuje v každém dokumentu, jež vytváříte. Potom jděte do roletového menu Soubor a zvolte položku Uložit jako. V dialogu vyberte v jeho spodní části jako typ souboru Šablona dokumentu. Word vám nabídne v seznamu souborů šablonu Normal. Tuto šablonu nelze přepsat, neboť je právě otevřená jako váš vlastní dokument, nazvěte tedy modifikovanou šablonu např. Normal1 a vše uložte. Ukončete MS Word.
Poté otevřete libovolný souborový manažer (např. oblíbený Total Commander) a jděte do složky Documents and Settings loginname Data Aplikací Microsoft Šablony. Zde smažte soubor Normal.dot a přejmenujte Normal1.dot (vámi uložený) na původní Normal.dot. Spusťte Word a otevřete jako čistý dokument právě vámi upravenou šablonu.

Easter Eggs

OpenOffice.org (2.0)

Na závěr se nevyhneme ani velikonočním vajíčkům (snad je to těmi nedávnými Velikonocemi), které se naopak nevyhýbají ani nové verzi populárního alternativního kancelářského (a kdo ví ještě jakého) balíku OpenOffice.org.
Trik zrealizujete takto: spusťte Calc a do libovolné buňky vepište tento vzorec =GAME("StarWars"). Dál už se kochejte známou hrou z dob velkých automatů v malých maringotkách. Německy. Pamětníci jistě pamatují. Druhou variantu provedete naprosto shodným způsobem, jako v předchozím případě. Novým vzorcem je však řetězec =Game(A1:C3;"TicTacToe"), jehož vložením do libovolné buňky Calcu dosáhnete spuštění hry se stejným názvem. Pamětníci opět jistě pamatují, hlavně z nudných školních hodin.

Intertipy

Rok 2007 je rokem nových verzí stěžejních produktů softwarového gigantu Microsoft. Kromě Windows Vista nás tato firma obohatila i o novou a velmi revoluční verzi MS Office 2007. Současně však zachovala příjemnou licenční politiku a studentskou edici kancelářského balíku, kterou nainstalujete až na tři počítače za cca 3 500 českých korun s DPH.
S nástupem nových verzí se na internetu vždy objeví pár stránek s tipy a triky pro tyto nováčky. Dnešní díl proto bude patřit MS Office obecně, v úvodu však odkážeme i na stránky s Office 2007.

Microsoft Office 2007 Tips and Tricks

www.microsoft.com/office/greattips/2007tips/default.mspx

Prvním a základním výchozím portálem s tipy pro MS Office 2007 je jistě samotný web Microsoftu. Výše uvedený odkaz směřuje přímo do části s tipy a triky pro tento nový kancelářský balík. Na stránce najdete tipy a triky ve formě internetových videi, pro jejichž shlédnutí se bohužel musíte registrovat. Registrace je však velmi snadná a rychlá. V úvodu jsou vám předloženy nejpovedenější "webcasts", avšak v příslušné knihovně jich je mnohem více. Tím ale obsah portálu samozřejmě nekončí, v pravém menu lze pokračovat na součást Office Live, kde Microsoft prezentuje svůj projekt internetového kancelářského balíku. Podobný projekt připravuje například i známý Google. Jestliže se zaregistrujete, získáte zatím zdarma přístup k internetových kancelářským aplikacím. Pravděpodobně si tak na vlastní oči vyzkoušíte budoucnost IT, která víceméně konverguje k multifunkčním terminálům připojeným přes internet právě k takovýmto aplikacím, stejně jako je již mnoho let vídáme ve vědeckofantastické literatuře. Vše zatím pouze anglicky.

Help and How-to Office

office.microsoft.com/en-us/help/FX100485361033.aspx?pid=CL1006051 71033

Kromě výše uvedených multimediálních tipů však nabízí Microsoft uživatelům Office i velmi komplexní portál s klasickou textovou podporou. Na výše uvedeném odkazu vás čeká ohromné množství přehledně uspořádaných informací. V úvodu si lze zapnout RSS feed, který vám bude do vašeho RSS klienta posílat nejnovější příspěvky do databáze tipů a triků. Pod RSS se nachází Help and HowTO browser, který vás snadno dovede až k tipům a trikům pro konkrétní aplikaci v Office 2007 nebo i starších verzích. Nechybí ani odkaz na serverové součásti Office typu sharepoint. Po výběru aplikace získáte dlouhý seznam jednotlivých tematických oddílů, ve kterých již čekají samotné tipy. Ty jsou zpracovány vynikajícím způsobem i za použití ilustrační grafiky. Spolu s pronikáním do databázového stromu se dynamicky mění i levé navigační menu. Snadno si tak uchováte svoji aktuální pozici. Na stránkách však najdete kromě databáze tipů a triků i sekci Download s mnoha doplňky pro MS Office nebo sekci Templates s různými předpřipravenými šablonami včetně některých českých. Výhodou je i existence knihovny klipartů, která rozšiřuje ty vestavěné přímo v Office. Nezbytný vyhledávač a ostatní funkce provázející portál Microsoftu jsou samozřejmostí. Vše převážně anglicky.

Worldstart MS Office Tips

www.worldstart.com/tips/mso.php

Další velmi povedený portál s tipy a triky pro MS Office. Na výše uvedeném odkazu najdete velmi přehledně zpracované kategorie tipů podle aplikací v kancelářském balíku. Pod nimi se již skrývají samotné tipy, mnohdy velmi obsáhlé a doplněné ilustrační grafikou. Tipy lze hodnotit, poslat e-mailem nebo připravit pro tisk do papírové podoby. Lze si také objednat newsletter, informující o nejnovějších přírůstkách v databázi. Horizontální menu pak nabídne odkaz Computing tips, jenž vám přinese na obrazovky dalších mnoho kategorií ze všech možných oblastí IT. Namátkou jmenujme Using the Internet, Systém tune-up, file and disk management a mnoho dalších. Pod těmito kategoriemi se opět skrývá dělení do sekcí a poté samozřejmě stejně dobře zpracované tipy a triky. Úvodní stránka nabídne i souhrn naposledy přidaných příspěvků, i vy sami pak můžete databázi tipů rozšířit. Nechybí nezbytný vyhledávač, odkazy na diskusní skupiny a další funkce. Vše anglicky.

Office 2007 Tech Recipes

blogs.tech-recipes.com/shamanstears/2007/01/11/office-2007-recipe -roundup/

Technické recepty jsou rozsáhlým portálem tipů, triků a tutoriálů pro všemožný PC software. Výše uvedený odkaz však směřuje na tipy pro MS Office 2007. Jedná se vlastně jen o souvislý seznam jednotlivých příspěvků, který je však vizuálně rozdělen do několika oddílů odpovídajících jednotlivým aplikacím v balíku Office. Tipy jsou pak zpracované převážně heslovitou textovou formou, lze je hodnotit, zaslat e-mailem nebo vytisknout. Portál receptů nabízí kromě poněkud zastaralé formy newsletteru i dnes rozšířený RSS feed, kudy k vám budou proudit novinky na stránkách. Nic více, ale také nic méně, anglicky.

Outlook Tips Archive

www.outlook-tips.net

Stránka, která se nevěnuje celému balíku Office, ale jak již název napovídá, najdete zde tipy a triky výhradně pro MS Outlook. Je jich ale tolik, že se vám z toho zatočí hlava. Tipy jsou samozřejmě pro všechny verze Outlooku, nechybí ani první vlašťovky pro verzi 2007. Tipy jsou číslovány a lze je prohledávat. Druhou možností je jejich řazení podle abecedy. Vzhledem k množství jsou ale oba způsoby dosti nepřehledné, hledání se tak nevyhnete. Jednotlivé příspěvky jsou zpracovány velmi precizně a často doplněny i obrázky. Kromě samotných tipů najdete na stránkách i FAQ (často kladené dotazy), sekci HowTo, která se od tipů liší zpracováním příspěvků ve stylu krok za krokem. Zajímavá je i sekce pro začátečníky, kde jsou zobrazeny jen vybrané tipy, týkající se základní instalace a konfigurace programu. Vše přehledně, anglicky.

Office Tips

www.fontstuff.com

Stránka poměrně známého autora knih o MS Office, které najdete v podrobném přehledu i na tomto webu. Střízlivě zpracovaný web v úvodu nabídne spíše komerční přehled autorových aktivit, v horizontálním menu však najdete i požadované tipy a triky. Ty jsou rozděleny podle jednoduchého klíče, daného počtem aplikací v balíku. Ke každé je k dispozici několik dále netříděných tutoriálů. Ty obsahuji pro každého čtenáře vícero dílčích nápadů na zlepšení práce s vašimi aplikacemi Office. Sekce s tipy doplňují i informace o VBA, nechybí ani download se skripty a jinými zajímavými doplňky pro Office. Zbytek webu tvoří opět převážné komerční aktivity autora, které jsou pro náš vložený článek víceméně nepodstatné. Anglicky.
Tímto tipem se dnes rozloučíme, příště se těším opět na shledanou.