Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows

1. 4. 2007

Sdílet

Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace A je to tu. Dlouho jsme o tom hovo


Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikaceA je to tu. Dlouho jsme o tom hovořili, dlouho jsme na ně čekali. Pravděpodobně se to vyplatilo. Windows Vista jsou totiž v českém odborném tisku veskrze hodnocena velmi kladně jako lehce revoluční, stabilní a hlavně hezčí operační systém. Jak řekl jeden z kolegu, není nad to, znovu objevovat všechny ty konfigurační dialogy a možnosti nastavení, kterými jsme ve Windows XP byli tak znuděni. Navíc si je uživatel může nainstalovat i bez standardní znalosti klíče a po 30 dnů zkoušet a využívat. Poté je však nutné přistoupit k aktivaci, která je se zadáním klíče samozřejmě spojená.
Dnešní tipy a triky však zůstanou prozatím v tradičním pojetí, které bude občas protkáno právě tipem pro nový operační systém. Čím dál tím méně to však zřejmě bude občasné. Přeji příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Zobrazte si skutečnost (IE 6, IE 7)

Úvodní tip dnešního dílu bude patřit Internet Exploreru a jedné z jeho uživatelsky příjemných funkcí. Internet Explorer je stále nejrozšířenější prohlížeč, ačkoliv mu již šlapou na paty produkty konkurentů. Přesto je však jakýmsi etalonem pro pohyb na internetových stránkách. Nese s sebou i všudypřítomnou snahu Microsoftu o zpřístupnění osobního počítače i tomu nejméně obratnému uživateli, z tohoto důvodu program často úmyslně zastírá chyby v kódu HTML (proto jej tvůrci webu tak nenávidí), případně i chyby samotných serverů, které nahrazuje vlastní stránkou obsahující pouze obecné sdělení o nedostupnosti. Tuto stránku (obligátní sdělení "Stránka nelze zobrazit") zcela jistě viděl každý z nás a pokud nevládl dostatečnými znalostmi, těžko s její pomocí problém vyřešil. Samotné webové servery přitom zasílají do vašeho prohlížeče často mnohem sofistikovanější a podrobnější vysvětlení než to, které obdržíte od IE. Je tedy vhodnější se této zjednodušující chybové stránky nadobro zbavit a nastavit váš prohlížeč "standardně".
Celý úkon je poměrně snadný a lze jej provést pomocí konfiguračního dialogu samotného Internet Exploreru. Spusťte IE a jděte do roletového menu Nástroje (Tools v IE7), zde vyberte položku Možnosti Internetu (Internet Options) a pokračujte na záložku Upřesnit (Advanced). V seznamu nastavení potom vyberte a odškrtněte Zobrazovat podrobné chybové hlášení... (Show friendly error messages). Volby potvrďte stiskem tlačítka OK a restartujte prohlížeč. Při každém neúspěchu, který nebude záviset na funkci vašeho internetového připojení, obdržíte skutečnou chybovou zprávu cílového http serveru.

Prověřte proměnné systému (Windows XP)

Proměnné systému. Věc obvyklá a známá ze stařičkého DOSu, z Windows 3.11 a částečně i z Windows 9x. Dnešní uživatelé však už zřejmě budou přemýšlet, k čemu jsou vlastně systémové proměnné dobré. Ačkoliv dnes již není nutné je speciálně definovat, neznamená to, že je Windows XP aktivně nepoužívají. V setu proměnných jsou například nastaveny cesty k systémovým souborům, což v praxi znamená, že uživatel nemusí tyto cesty zadávat. Snadno pak na příkazovém řádku napíšete například příkaz calc a pomocí klávesy Enter spustíte kalkulačku, neboť operační systém (díky proměnné PATH) ví, kde ji nalezne (zpravidla ve složce c:windows). V systémových proměnných najdete rovněž vaše uživatelské jméno, cestu k vašim dokumentům, typ použitého procesoru, název domény, pokud jste k ní přihlášení, a mnoho dalších informací. Všechny jsou pak systémem aktivně využívány pro jeho běh, a proto jejich modifikací můžete ovlivnit i podstatná systémová nastavení. Nakládejte tak s nimi vždy s maximální obezřetností.
Systémové proměnné se dříve definovaly v souboru autoexec.bat na systémové diskové jednotce. Poté je bylo možné vepsat do souboru system.ini, který je přítomný naopak ve složce Windows (a je tam dodnes). Jestliže chcete dnes vnutit operačnímu systému nějakou proměnnou (např. cestu k vlastnímu programu), lze to udělat v přehledném konfiguračním dialogu.
Jděte do menu Start Nastavení a zvolte Ovládací panely. V nich poklepejte na ikonu Systém a v následném konfiguračním dialogu přejděte až na záložku Upřesnit. V dolní části této záložky se nachází tlačítko Proměnné prostředí, kde najdete vše podstatné. Proměnné prostředí se dělí na systémové a na uživatelské. Systémové jsou platné pro všechny uživatele bez rozdílu, uživatelské pak jen pro právě přihlášeného konkrétního uživatele. Je to podobné jako s ikonami na ploše, které jsou zčásti centrální a zčásti pouze a jen na vaší ploše. Tlačítkem Nová potom přidáte vlastní proměnnou (důležité je však vědět, jak ji nazvat), tlačítkem Upravit analogicky změníte proměnnou již použitou. Změny jsou platné okamžitě po potvrzení.
Kontrolu proměnných a jejich nastavení snadno provedete i v příkazovém řádku Windows XP. Jděte do menu Start Spustit a zadejte příkaz cmd, kterým nastartujete právě Příkazový řádek (analogicky jej lze spustit i z menu Start Programy Příslušenství). V něm napište příkaz:
set |more
set je příkaz pro zobrazení systémových proměnných a more zase přepínač, který umožní seznam rozdělit na jednotlivé stránky mezerníkem a "neujede" vám tak do horoucích pekel. Výše uvedeným způsobem zobrazíte seznam všech proměnných a můžete tak provést vizuální kontrolu vašich změn v nastavení. Příkaz set má více možností a lze s ním i nastavení měnit, případně přidat další proměnnou systému. Syntaxe:
set PATH=c:mujprogram
třeba přidá další cestu proměnné path, budete moci spouštět aplikace ze zadané složky pouze vepsáním jejich názvu. Windows pak prohledají položky v proměnné path a najdou vše potřebné samy. Podobně provedete i změnu existující proměnné prostě tak, že ji nastavíte příkazem set novou hodnotu. Změny jsou platné okamžitě.

Neprohlížejte komprimované soubory

I přes velmi rychlý hardware, který máme v současnosti pro běh Windows XP k dispozici, určitě nepohrdnete trikem, jenž se pokouší účinně zvýšit rychlost procesů operačního systému. Konkrétně pak integrovaného vyhledávače. Vyhledávač najdete v menu Start pod položkou Hledat. Možnosti jeho nastavení jsou poměrně rozsáhlé. Vyhledávač v případě zadaného textu prohledává i komprimované soubory. Jestliže máte na svém pevném disku těchto komprimovaných souborů mnoho nebo je jejich velikost v řádu desítek megabajtů, pak se vyhledávání kriticky zpomalí i v případě, že tyto soubory vůbec není třeba prohledávat.
Pomocí příkazu definujícího parametry jistých knihoven můžete vyhledávači říci, aby komprimované soubory prostě vynechal. Vyhledávání se tím velmi urychlí. Jděte do menu Start Spustit a zadejte tento příkaz:
regsvr32 c:windowssystem32zipfldr.dll /u
Tímto způsobem prohledávání archivu deaktivujete za předpokladu, že vaše Windows XP okupují složku windows na disku C. Pozor, dvojité lomítko není překlep. Příkazem:
regsvr32 c:windowssystem32zipfldr.dll
zase vše vrátíte do původního stavu.
Zde se přímo nabízí možnost vepsat tento příkaz i s parametry do souboru s příponou .bat a poté jej výše popsaným postupem spouštět při startu Windows XP. Můžete tak prohledávání archivu vyřadit natrvalo, samozřejmě v případě, kdy jste si jisti, že jej nepotřebujete.

Startujme svižněji (Windows XP)

Tipů a triků pro zrychlení startu Windows XP bylo již publikováno nepřeberné množství. Přesto lze nalézt na internetu další a další uživatelské objevy, které se více či méně úspěšně zrychlením běhu operačního systému zabývají. Jedním z nich je i následující trik, jehož podstatou je modifikace funkce Prefetch, která má ve Windows na starosti urychlení startu aplikací.
Windows XP provádějí při ukončování, startu a v průběhu vaší práce mnoho optimalizačních procesů, sloužících k jejich rychlejšímu běhu. Bohužel není možné tyto procesy nastavit přímo na váš hardware nebo přizpůsobit přesně typu vaší práce. Musí totiž pracovat obecně, což může být někdy spíše na škodu než k užitku. Proč se o tom zmiňuji? Níže popsané změny totiž některé z těchto optimalizačních procesů pozměňují a není zrovna jisté, zda právě u vás dojde k výraznému zlepšení.
Jednou z mnoha procedur, které Windows XP provádějí, je ukládání často spouštěných binárních souborů do složky windowsprefetch. Zde jsou uloženy soubory s příponou pf, které se při startu načítají do mezipaměti a následně urychlují spouštění nainstalovaných aplikací. Pro urychlení startu Windows XP by stačilo tuto složku trochu "promazat" a ponechat zde pouze aplikace, které používáte. To ale vyžaduje jisté znalosti o tom, co která aplikace ke svému spuštění potřebuje. Po přehnaném mazání by pak došlo ke zrychlení startu Windows, ale následně ke zpomalení práce. Proto se soustředíme pouze na soubor, který ovlivňuje start Windows. Je jím vše ve složce prefetch, vyhovující následující masce: NTOSBOOT-*.pf. Pomocí níže popsaného postupu zajistíme smazaní souborů s touto maskou při každém ukončení Windows XP.
Jděte do menu Start Všechny programy Příslušenství Poznámkový blok. Do něj vepište tento skript:
del c:windowsprefetchntosboot-*.* /q
Uložte jej například pod jménem ntosboot.bat na disk C:. Zbývá říci Windows, kdy mají tento skript aktivovat a smazat příslušné soubory. Jděte do menu Start Spustit a do příkazového řádku vepište gpedit.msc. Zobrazí se konfigurační utilita pro nastavení zásad skupin uživatelů (systémové politiky). V ní poklepejte v levé části v sekci Konfigurace počítače na složku Nastavení systému Windows. Pokračujte do složky Skripty (spouštěcí nebo ukončovací).
Na tomto místě uvidíte po pravé straně položky Po spuštění a Ukončení. Zde můžete velmi snadno přidávat a odebírat vaše vlastní skripty nebo programy, které se mají provést při startu nebo pádu Windows. Tato možnost vybízí k mnoha aplikacím, od zajištění bezpečnosti při odchodu od počítače až po spuštění vlastního programu pro pobavení kolegy. My pro náš případ poklepeme na položku Ukončení.
V konfiguračním dialogu stiskneme tlačítko Přidat a vyhledáme na disku C: soubor ntosboot.bat. Poté vše potvrdíme a zavřeme konfigurační nástroj. Zvýšení rychlosti závisí na použitých aplikacích, pokud se zlepšení nedostaví, zkuste obdobně mazat více souborů ze složky prefetch, zejména u aplikací, které běžně nepoužíváte.

Tipy pro MS Office

Vkládejte podle svého (Word 2007)

Dnešní tip v sekci MS Office bude patřit novému Wordu 2007, analogicky jej však lze použít i ve starších verzích, odlišnosti jsou jen ve způsobu použití, neboť Office 2007 s sebou přinesl revoluční změnu v ovládání celého balíku, a nutno dodat, že změnu k lepšímu.
Při vytváření dokumentu, který nechce být pouze prostým textem, se nevyhnete vkládání různých objektů, počínaje obrázky a konče hypertextovými odkazy. Vkládat lze data ze souboru, z klipartu, ale také z internetu. Např. z webových stránek, na kterých jste našli zajímavé informace a chcete je se zachováním autorských práv zobrazit i ve svém wordovém dokumentu. Data je v takovém případě vhodné vkládat přes systémovou schránku. Tedy označit pole na konkrétní webové stránce a kombinací Ctrl+C a následně Ctrl+V ho vložit přímo do dokumentu. Tento způsob je sice funkční, ale znamená současně nemožnost ovlivnit vlastní přenos. Data z webu se tak přenesou do dokumentu ve formátu, v jakém byla zobrazena na internetu. A ten zpravidla vůbec neodpovídá okamžitému stavu vašeho dokumentu.
Proto je mnohdy vhodnější přenést data jako prostý neupravený text a teprve v dokumentu jim určit všechny formátovací parametry. Provedete to prostou volbou Vložit jinak z roletového menu Úpravy v případě staré verze MS Wordu a volbou roletky vyvolané stiskem tlačítka Vložit ve Wordu 2007. Zobrazíte dialog s nabídkou formátu vkládaných dat, zde vyberete neformátovaný text a provedete vlastní vložení. Poté již zpracujete vložený text obvyklým způsobem.
Tímto tipem, dnes jediným pro MS Office, zakončíme třiadevadesátý díl našeho seriálu. Vzhledem k rozsahu nezbylo místo na obvyklá velikonoční vajíčka, neboli Easter Eggs. Příště se tento nedostatek pokusím napravit.Intertipy
indows Vista jsou mezi námi. Všechny verze je možné získat i v naší mateřštině, nové počítače se instalují s novým operačním systémem Microsoftu. Odborné časopisy jsou plné článků o Vistě a televizní reklama na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Proto ani dnešní internetové odkazy nemohou být o ničem jiném. S nástupem nového OS se objevilo spousta nových stránek, včetně té hlavní u jeho výrobce. Podívejme se tedy na ně.

Using Windows Vista

www.microsoft.com/windows/using/windowsvista/default.mspx

Nelze začít jinak, než u výrobce Visty. Nabízí v podstatě dva náhledy na celou problematiku. Výše uvedený odkaz směřuje na ten první, určený pro standardního uživatele. Najdete zde v novém Vista vzhledu přehled vlastností systému, ale hlavně praktické návody a rady, jak jej používat. Nechybí ani rubrika tipů a triků, která zatím není příliš zaplněna, ale časem se tato situace jistě zlepší. Tipy a triky jsou zatím ke stažení ve formě archivu. Stejně podstatná je však návštěva blogů, které se staly postupem času nedílnou součástí každého webu od Microsoftu. Blogy jsou tematicky členěny a najdete v nich opravdu vše potřebné, od popisu funkcí, přes fotogalerie z desktopu až po rady pro instalaci. Potěší i přítomnost newsletteru, kde vám Microsoft bude posílat nejnovější tipy a triky a také novinky z ostatních sekcí a o Windows Vista obecně. A kde jinde by měli vědět více. Poslední položkou menu je elektronická nápověda doplněná diskusními skupinami. Nápověda je provedena opravdu výborně ve stylu jakýchsi ovládacích panelů, kde každá ikona reprezentuje určitou oblast vašeho zájmu (Hardware, Programs, Printing atd.). Stránky o používání Windows Vista zatím sice nejsou lokalizované, ale nabízí hutné informace ze všech oblastí.

Windows Vista TechCenter

http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/default.aspx


Druhý pohled na problematiku nabízí portál Vista TechCenter. Jedná se o modernizovanou část Microsoft Technetu věnovanou právě novému OS. Určena je pro odborníky a správce systémů, a je to znát na první pohled. Např. tím, že je zpracována v klasickém (chápejte předvistovském) designu. Mezi hlavní odkazy lze zařadit informace o produktu, které jsou však mnohem obsáhlejší než v předchozím případě. Řešení kompatibility aplikací, která je při přechodu na nový systém naprosto klíčová, je obsahem další části portálu. Totéž platí i o kompatibilitě hardwarové. Na rozdíl od uživatelů kladou správci systému velký důraz na bezpečnost (to je prostě jejich byznys), a proto ocení i poslední důležitý odkaz věnovaný právě bezpečnosti a ochraně dat. Tyto hlavní sekce se dále dělí na mnoho dalších témat, která jsou zpracována klasickým "library" systémem, na nějž jsou již uživatelé Technetu zvyklí. Nechybí mnoho odkazů na utility, jež se s Vistou standardně nedodávají, ale jejichž přítomnost a použití je mnohdy nutností. Vše je zastřešeno kvalitním vyhledávačem. Anglicky.

Hidden Vista tips

http://articles.techrepublic.com.com/5100-10877_11-6157166.html

Skryté tipy pro Windows Vista jsou součástí magazínu TechRepublic, výborně zpracovaných stránek pro IT odborníky ze všech možných oblastí. Výše uvedený odkaz pak směřuje pouze na jeden zveřejněný příspěvek, který je však plný zajímavých tipů právě pro Windows Vista. Ty jsou doplněny ilustračními obrázky a najdete v nich i hypertextové odkazy na zajímavé utility z dalších stránek, rozvíjející danou problematiku. Na stránkách dále objevíte diskusní fóra, sekci donwload se spoustou aplikací a utilit pro Windows, uživatelské blogy, softwarové recenze a novinky z oblasti a nezbytný vyhledávač, který vám snadno dopomůže k dalšímu pokračování výše uvedeného příspěvku, jež není na tomto portálu zdaleka poslední. Vše samozřejmě v anglickém jazyce.

Vista Info, Tweaking, Tips and Tricks

www.petri.co.il/vista_tips.htm

Petri IT Knowledgebase se neobjevuje v našem seriálu poprvé. Dříve jsme ji však zmiňovali v souvislosti s jinými tématy, dnes poprvé jako portál obsahující informace o nových Windows Vista. Výše uvedený odkaz směřuje na součást znalostní databáze věnované výhradně tomuto OS. Fakticky se jedná o souhrn tipů a triků ve formě neřazených hypertextových linků. Pod každým najdete velmi podrobné návody, doplněné mnoha obrázky. Mezi další využitelné služby portálu patří již tradičně diskusní skupiny, včetně těch o Windows Vista, a další tematické části věnované síťování, Active Directory, bezpečnosti atd. Vyhledávač je samozřejmostí. Anglicky.

Customizing Windows Vista

www.neowin.net/forum/index.php?showforum=162

Při hledání informací, tipů a triků pro Windows Vista se nelze spoléhat jen na klasiku ve formě portálu nebo soukromých stránek. Dobrou studnicí informací bývají diskusní skupiny. Některé jsou tematicky velmi obsáhlé a na jednu takovou směřuje i výše uvedený odkaz. Jedná se o klasický systém témat, plný příspěvků od registrovaných uživatelů, všechny jsou však zároveň pro čtení dostupné ostatním. Témata mají své moderátory, kteří ručí za jejich přehlednost a brání rozvláčnosti. Fórum je zaměřeno na přizpůsobení vzhledu a funkčnosti OS k obrazu vašemu, proto se témata věnují například zdrojům s wallpapery nebo modifikaci vizuálních stylů. Velkou silou je pak přítomnost knihovny "gadgets", které se ve formě malých aplikací vkládají do Vista Sidebaru, nového panelu po pravé straně (standardně je deaktivovaný). Nechybí ani klasicky upravené tipy a triky. Fórum lze navíc poměrně sofistikovaně prohledávat. Znalost jazyka je nutností.

Top 5 Cool tips

http://redmondmag.com/features/article.asp?editorialsid=691

Redmond Magazine je opět velmi rozsáhlý a výborně zpracovaný portál, jehož součástí je i příspěvek, na který směřujeme výše uvedený odkaz. Obsahuje pět velmi podrobně zpracovaných tipů, doplněných mnoha obrázky. Stejně jako v případě serveru TechRepublic se rozhodně vyplatí využít služby místního vyhledávače a získat tak mnoho pokračování tohoto seriálu. Server nabídne mnoho dalších služeb, včetně diskusních skupin, download centra, nabídky novinek ve formě newsletteru, RSS feedu, množství knižních a softwarových recenzí a mnoha dalšího. Vše v angličtině.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).