Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows

1. 1. 2007

Sdílet

Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace Drsná zima si zatím dává na čas,...


Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace


Drsná zima si zatím dává na čas, a proto není jisté, zda se právě vy uchýlíte s oblíbeným časopisem do pohodlného křesla a pustíte se po měsíční přestávce do čtení tipů a triků pro Windows. Pokud tomu tak přesto je, věnujme několik minut ticha odcházejícímu leaderovi na poli domácích operačních systému, Windows XP, a tleskejme nastupujícímu králi Windows Vista, i když prozatím pouze v anglické mutaci.
První informace se již objevily a opravdu se je na co dívat. Doufejme však, že nám nová verze nepřinese pouze nový vzhled a vyšší komfort ovládání. S jejím nástupem jsou však spojeny první problémy. Na internetu se již objevily falešné servery pro aktivaci hromadných licencí Vista, možná se tedy krátce po uvedení dočkáme změn v aktivačním softwaru.
Dnešní díl opět výrazně nevybočí z tradičního pojetí našeho seriálu a najdete v něm zástupce všech tří sekcí. Přeji příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Buďte velcí (Windows XP)

Windows XP s konečnou platností přestávají být poslední v řadě a brzy se stanou předposledními. Přesto se dnes jedná o nejrozšířenější verzi operačního systému Microsoftu. V posledním roce došlo také k obrovskému nástupu LCD panelů, plně nahrazujících standardní CRT monitory, které obhájily svou pozici snad jen v grafických studiích. Tyto dvě zdánlivě nesouvisející okolnosti generují drobný problém, na který narážejí někteří uživatelé a který se pokusíme v tomto tipu vyřešit.
Velké LCD panely dnes cenově výrazně konkurují těm menším a přinášejí s sebou na desktop nebývale jemné rozlišení. Jaké je však překvapení méně zdatných uživatelů v okamžiku, kdy se na toto jemné rozlišení podívají a po zkušenostech s velkými monitory vidí titěrné písmo a ikony. Automaticky pak mění rozlišení směrem dolů, kde jsou však opětovně šokováni rozmazaným desktopem. Každý LCD panel má totiž pouze jeden nativní rastr, který odpovídá skutečnému počtu bodů, všechny ostatní se pak jeví neostře. Windows XP však obsahují zřídkakdy používané funkce, které vám z této šlamastiky pomohou při zachování vysokého nativního rozlišení vašeho LCD. Nastavte směle nativní rozlišení vašeho panelu a na chvíli ignorujte titěrné ikony. Poklepejte pravým tlačítkem na pracovní plochu a z kontextového menu zvolte položku Vlastnosti. V následním dialogu přejděte na záložku Vzhled. Povšimněte si roletky Velikost písma a vyberte z ní písmo větší než stávající. K dispozici máte tři předvolené varianty, možná vám bude vyhovovat právě jedna z nich. Pokud tomu tak není, nechte roletku být a poklepejte na tlačítko Upřesnit v pravé dolní části záložky. V tomto okně získáte možnost podrobně definovat velikost všech objektů ve Windows XP. Poklepejte na zvolený text nebo část okna v horní části dialogu a v dolní potom vyberte potřebné hodnoty. Druhým způsobem je využití roletky Položka, kde vyberte zvolený objekt a opět změníte jeho velikost nebo barvu. Takto můžete zvětšit jak ikony na ploše, tak i jejich popisky, písmo v menu Start a mnoho dalších položek při zachování vysokého rozlišení vašeho LCD.

Systémová disketa (Windows XP)

Badatelsky založení uživatelé starších verzí Windows jistě vědí, co je to systémová disketa. V dřevních dobách (tedy před několika lety) jsme ji často používali pro opětovné a nutné reinstalace Windows 95 nebo 98. Systémová disketa obsahuje soubory nutné pro start operačního systému. Starší verze Windows načítaly tyto soubory před vlastním startem (systém MS-DOS) a až poté se fakticky zobrazilo grafické uživatelské rozhraní. Od nástupu Windows 2000 a potažmo Windows XP žádný MS-DOS neexistuje a systém už disketu nevyužije. Přesto ji však lze i v těchto verzích OS vyrobit a použít ji například pro opravu nebo instalaci starších Windows 98. Jak to provést si ukážeme v následujícím odstavci. Na rozdíl od starších verzí je příprava systémové diskety ve Windows XP poměrně intuitivní záležitostí. Jděte do menu Start a zvolte položku Tento počítač (totéž lze vybrat přímo na pracovní ploše). Vložte do mechaniky disketu, nemusí být prázdná, počítejte však s tím, že všechna data na ní budou smazána. Poklepejte pravým tlačítkem na jednotku diskety (disketa 3,5 palce) a z kontextového menu vyberte položku Naformátovat. V následujícím dialogu je opět několik možností týkajících se formátu diskety, podstatná je však sekce Možnosti formátování, kde musíte zvolit Vytvořit spouštěcí disketu MS-DOS. Po zkopírování příslušných souborů je využitelná třeba pro reinstalaci starších Windows 98.

Odesílejte skupinově (OE 5, 6)

Elektronická pošta byla od začátku hlavním hnacím motorem internetu. A je jím dodnes, i když se její primární určení posunulo od prostých textových zpráv k prostředku pro kompletní výměnu informací, a to nejen textových. I proto je používání e-mailu základním prostředkem komunikace pro internetové profesionály i začátečníky. Následující tip předvede, jak si práci s e-mailem trochu ulehčit. Je určen začínajícím uživatelům, pokročilejší níže popisovanou funkci jistě znají dokonale.
Větší firmy, které provozují řádově desítky PC navzájem propojených do sítě, často využívají takzvaného groupwarového řešení pro výměnu zpráv a dokumentů (dat obecně). Příkladem může být například Exchange server nebo produkt Lotus Notes. Jestliže posíláte poštu v těchto systémech, neřešíte obvykle problémy s adresami nebo distribučními seznamy (tedy skupinou adres, na kterou posíláte určité specifické zprávy). Ty jsou totiž v systému již vytvořené a každý uživatel je používá automaticky. Jinak je tomu doma, kdy součástí firemní sítě nejste a navíc nemáte z finančních důvodů ani potřebný software. Přesto lze vytvářet jak seznamy adres, tak i distribuční seznamy, tedy skupiny uživatelů. Vše v Outlook Expressu, který dostanete přibalený přímo ve Windows.
Z menu Start Programy spusťte Outlook Express a jděte do roletového menu Nástroje. Zde spustíte poklepáním na Adresář samostatnou aplikaci schraňující ve Windows vaše kontakty. Ty mohou být sdílené nebo lokální. V roletovém menu Nástroje (u aplikace Adresář) zvolte položku Účty. V následujícím dialogu lze přidat adresu internetového LDAP serveru s kontakty (např. firemními). Ty se potom objeví v seznamu jako sdílené. Pomocí tlačítka Nový lze samozřejmě přidat kontakty vlastní. S kontakty lze však provádět i další užitečné věci. Jednotlivé uživatele můžete třídit do vlastních složek, které vytvoříte v menu Soubor. Pokud chcete rozesílat shodné e-maily několika osobám, např. rodinnou fotografii, můžete v menu Soubor vytvořit skupiny, do nichž myší jednoduše vložíte jednotlivé kontakty a vytvoříte tak opravdové distribuční seznamy. Výhodou je, že jeden kontakt lze bez problémů umístit do více skupin. Při psaní zprávy pak vyberete z adresáře celou skupinu (uvozenou znakem +) a zprávu pak odešlete všem členům najednou.
Celý Adresář, včetně vašeho členění a skupin, je uložen v jednom souboru s příponou WAB (Windows Address Book). Jeho umístění zjistíte po poklepání na položku O programu Adresář v roletovém menu Nápověda. Tento soubor lze libovolně sdílet a kopírovat, dokáží s ním pracovat i jiné instance programu Outlook Express na jiných počítačích.

Tipy pro MS Office

Trasuji, trasuje, trasujeme (Excel 2003)

Excel je velmi silným výpočetním nástrojem, i když jej k tomuto účelu používá jen menší část uživatelů. Přesto v něm lze spočítat i komplikované úlohy. Díky rostoucímu počtu funkcí a rozsahu hodnot, s nimiž Excel dokáže pracovat, se rozvíjí i funkce spojené s kontrolou výpočtu a jeho trasováním. V Excelu 2003 je už systém kontroly poměrně propracovaný a my si v následujícím tipu nastíníme, jak jej používat.
Představte si příklad excelovského dokumentu s velkou tabulkou a spoustou výpočtů, které zpravidla generují další výpočty atd., až k finálnímu číslu, umístěnému tradičně kdesi v pravé dolní části našeho dokumentu. Předpokládejme, že toto číslo je správné. Nyní změňme podle potřeby původní vstupní hodnoty (tradičně někde v horní levé části dokumentu), případně obohaťme náš dokument nějakými novými. Při špatné konstrukci výpočtu se snadno stane, že místo výsledku obdržíme chybovou hlášku nebo nesmyslné číslo (druhého případu si ani nevšimnete, ale váš šéf již ano). Při komplikovaném sledu hodnot ve výpočtu se taková chyba hledá velmi obtížně. Je proto snadnější využít nástroje skryté v roletovém menu Excelu.
Konkrétně se jedná o roletku Nástroje, ve které najdete položku Závislosti vzorců. Název napovídá mnohé. Existuje hned několik možností, jak závislosti v dokumentu zobrazit. Označte konkrétní buňku (obsahující např. chybný výsledek), ke které se má trasování vztahovat, a poté zvolte ve výše uvedeném menu možnost Předchůdci pro zobrazení všech předchozích závislostí vedoucích k označené buňce. V opačném případě zvolte Následníci pro zobrazení všech následujících výpočtů. Pokud jste z vašich výpočtů obdrželi místo čísla jen chybovou hlášku, zkuste použít funkci Najít chybu, která vám automaticky zjistí, ve které z předcházejících buněk došlo k nesmyslnému výpočtu. Jestliže funkci trasování použijete častěji, vyplatí se zvolit možnost Panel nástrojů, kdy jsou vám pak všechny předchozí funkce k dispozici v malém plovoucím panelu.

Obrázky trochu jinak (MS Word)

MS Word patří mezi nejpoužívanější textové editory na světě. Má sice silné konkurenty, přesto vytváří standard vzhledu a způsobu práce pro mnoho dalších podobných programů. V poslední verzi dokáže jakžtakž pracovat i s formátem XML, jehož použití povede v budoucnu ke zlepšení výměny dat mezi různými aplikacemi a napříč jejich formáty. Přes fakt, že je Word notoricky známým editorem, jej většina uživatelů používá velmi povrchně. Následující tip proto bude pro některé z vás notoricky známým faktem, pro jiné pak zajímavým návodem na zlepšení vzhledu dokumentu.
Řeč bude o práci s vloženou grafikou, která může být původní ze souboru na vašem pevném disku, nebo předhotovená z knihovny klipartů, kterou obdržíte jako součást Wordu. Spusťte MS Word a jděte do roletového menu Vložit. Toto menu je jakýmsi centrálním bodem pro vkládání čehokoliv do Wordu. Zvolte položku Obrázek a vyberte, zda vložíte grafiku vlastní, nebo tu již hotovou z knihovny klipartů.

Vložte požadovaný soubor.

Obrázek se po vložení jeví jako obecný objekt, nemá tedy definovanou polohu v dokumentu, což dokazují černé čtverečky, jimiž je obehnán. Prvním krokem by mělo být právě určení jeho polohy. Klepněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Formát obrázku. V následném dialogu máte možnost změnit většinu jeho parametrů. Podstatná je záložka Pozice. Na ní definujete vlastní umístění grafiky a pokud jej vyberete, změní se černé čtverečky na bílá kolečka. Je to důkaz, že nyní lze s obrázkem v textu pohybovat. Zvolte pozici Za textem a jděte na záložku Obrázek. Zde se zaměřte na sekci Ovládání obrazu a zkuste si pohrát s nastavením jasu a kontrastu. Docílíte tak snadno vytvoření vodotisku (ve spojení s polohou Za textem). Pokud se podíváte na záložku Velikost, budete moci přesně definovat rozměr obrázku přímo ve zvolených jednotkách nebo v procentech z původní velikosti. Tento způsob je přitom mnohem užitečnější než roztahovaní obrázku myší. Vždy totiž víte, jak je obrázek veliký, případně jak jste jej zvětšili nebo zmenšili a můžete totéž aplikovat i na ostatní grafiku v dokumentu.
Možnosti manipulace s grafikou jsou ve Wordu skutečně rozmanité, využijte je naplno.

Easter Eggs

Pinball (Windows XP)

Ano, v dnešním dílu nevynecháme ani velikonoční vajíčka. Zde máte jedno z nich. Určitě znáte poměrně povedenou hru 3D Pinball, která je dostupná přímo ve Windows XP. Tato hra je překvapivě zábavná, přesto však poměrně nelehká. Autoři ale pojedli při jejím vytváření vtipnou kaši a přidali do ní tradiční kódy pro snadné dohrání a dosažení maximálního skóre. Jestli jste již vyčerpali všechny možnosti, můžete se k těmto nečestným praktikám směle uchýlit.
Jděte do menu Start Programy Příslušenství Hry a spusťte 3D Pinball. Zvolte podle libosti ovládání, přejděte do režimu plné obrazovky a spusťte hru. Před samotným vystřelením kuličky napište na klávesnici text hidden test. Poté budete moci pohyb kuličky ovládat myší a snadno ji dostanete tam, kam potřebujete. Po stisku klávesy h dosáhnete maximálního skóre. A to se vyplatí.6 0558/OK o

Po uplynulém měsíci se opět potkáváme u dalších internetových odkazů, které dnes věnujeme hledání velikonočních vajec, neboli Easter Eggs.
Než se pustíme do samotných odkazů, věnujme trochu času tradičnímu úvodnímu zamyšlení. To dnešní by se mohlo opět točit kolem zlepšující se internetové situace na českém trhu. Vůdčí český operátor totiž zvýšil limity na tradičních ADSL rychlostech a brzy se tak můžete dočkat obdobného kroku i u takzvaně předprodávajících operátorů. Tento vcelku logický krok jistě potěší náruživé internetové uživatele, kteří se nespokojí s pouhým prohlížením webových stránek. Další měsíce pak s námi zůstane proklínané i chválené ministerstvo informatiky, jehož zánik se po neúspěchu v parlamentu odsouvá na neurčito. Těžko hodnotit, zda je to pro český internet krok prospěšný, nebo naopak ubíjející. Buďme optimisté.

The Easter Eggs Archive

www.eeggs.com

Jeden z největších existujících archivů Easter Eggs na světovém internetu vás určitě neoslní grafickým zpracováním ani designem, obsahuje však mnoho tisíc legrácek a fint autorů nejrůznějších multimediálních děl, od televizních seriálů, přes tituly DVD až po námi hledané počítače. Nechybí ani triky schované v knihách nebo hudbě. Samotné počítače jsou rozděleny do několika dalších kategorií, jako jsou např. Aplikace, Hry, Hardware, Operační systémy nebo položka Jiné, kam autoři umístili příspěvky jinam nezařaditelné. Tipy a triky v kategoriích se dále tematicky dělí, k jednomu tématu tak můžete nalézt více triků. Jsou zpracovány převážně textově a obsahují kromě hodnocení i diskusi, ve které často uživatelé doladí detaily triku, případně doplní možnosti jeho provedení. Portál obsahuje nezbytný vyhledávač a umožňuje i vkládání nových příspěvků. Nechybí ani odkazy na diskusní fóra, žebříčky oblíbenosti tipů a další drobné služby. Vše anglicky.

Vaječné nebe

www.eggheaven2000.com

Nebe všech tipů a legrácek najdete právě na výše uvedeném odkazu, který reprezentuje další obrovský portál triků ze všech možných oblastí multimedií. Stránka je sice poněkud staršího data, nicméně obsahuje stovky příspěvků a popravdě řečeno, dříve provozované aplikace obsahovaly mnohem více skrytých zákoutí než ty současné. Designově příliš nevyvedená, ale přehledná stránka vás v úvodu přivítá přehledem kategorií, do kterých jsou triky rozděleny. Za všechny např. Aplikace, Grafika, Hudba, DVD, Programování a mnoho dalších. Jednotlivé triky jsou zpracovány opět převážně textovou formou a opět obsahují hodnocení, které napoví, nakolik se jedná o výmysl autora. Stránka obsahuje ihned v úvodu nezbytný vyhledávač. Tipy je možno vkládat pomocí přehledného formuláře a nejlépe hodnocené příspěvky lze zobrazit přednostně. Stránka obsahuje i Easter Eggs FAQ, který odpovídá na několik otázek ohledně tohoto tématu. Vše v angličtině.

Software Tips and Tricks

www.softwaretipsandtricks.com/eastereggs/

V dalším odkazu opět navštívíme velký portál, který se věnuje nejen velikonočním vajíčkům. Design a ergonomie jsou na slušné úrovni, autoři pouze poněkud neodhadli množství modré barvy. Důležitá je však přítomnost triků, které najdete v hojném množství i zde. V úvodu vás autoři seznámí s pojmem Easter Egg, poté již nabídnou samotné triky, rozdělené do několika kategorií. Za všechny jmenujme operační systémy nebo aplikace pro DTP. V těchto kategoriích najdete další rozdělení do sekcí, převážně podle typu aplikace. Triky jsou opět zpracovány hlavně textově, tentokrát však chybí veškeré přidané funkce ve formě hodnocení nebo něčeho podobného. Za povšimnutí jistě stojí vertikální menu v levé části stránek, na kterém najdete odkazy na tipy a triky pro operační systémy, včetně Windows Vista. Pod každým odkazem se v podstatě skrývá nový portál se spoustou informací, neváhejte proto a odkazy navštivte. Stránky obsahují nezbytný vyhledávač a mnoho diskusních skupin, jejichž aktuální příspěvky jsou obsahem pravého vertikálního sloupce. V levé dolní části pak najdete slovníček počítačových a internetových pojmů, přehled souborových koncovek nebo knihovny užitečných programů pro Windows. Vše v angličtině.

DVD Easter Eggs

www.dvdeastereggs.com

Jak již název napovídá, zabývá se tato stránka pouze triky pro DVD. Její provedení je oproti předchozím odkazům na vysoké grafické i ergonomické úrovni. V úvodu jste zavaleni novinkami ze světa DVD filmů, jedná se výhradně o postřehy autora, nehledejte zde tedy renomované články profesionálních novinářů. Hlavním orientačním bodem je pak horizontální menu, zakončené nezbytným polem pro vyhledávání. Jelikož se zde bavíme o filmových DVD, zvolili autoři naprosto logické rozdělení triků podle názvu díla, ve kterém se vyskytují. Pod odkazem Easter Eggs tak najdete abecedu, která vám po zvolení příslušného znaku zobrazí seznam titulů s vlastními triky. Ty jsou zpracovány pouze textově, obsahují kromě jiného i kompletní informace o vlastním filmu. Triky je možné i hodnotit a od toho se pak odvíjí jejich umístění v žebříčku oblíbenosti. Kromě samotných tipů najdete na webu diskusní filmová fóra, často kladené dotazy ze světa DVD nebo třeba zajímavé kopie článků světových zpravodajských serverů o některých filmových titulech. Vše anglicky.

Movie Web

www.movieweb.com/dvd/eggs/

Movie Web je portálem o filmu a DVD. Tomu odpovídá jak jeho vzhled, tak i obsah. Výše uvedený odkaz však směřuje do míst, které vyhovují zaměření dnešního vloženého dílu. Najdete zde totiž desítky triků obsažených na discích DVD. Ty jsou opět logicky členěny podle prvního písmene v názvu díla, které je obsahuje. Stačí zvolit příslušný znak a dostane se vám velmi přehledné matrice s jednotlivými DVD tituly včetně zobrazení bookletu. Samotné triky jsou čistě textového charakteru a nelze je nijak hodnotit. Sami je však můžete přidávat jak k existujícímu, tak k novému titulu. Zobrazené triky lze také okamžitě odeslat na zvolenou e-mailovou adresu. Zbytek portálu stojí jistě rovněž za návštěvu pokud ovládáte angličtinu.