Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows

1. 1. 2008

Sdílet

Každý měsíc pro vás v našem časopisu připravujeme celou řadu tipů a triků pro práci na počítači. Ani v tomto ...


Každý měsíc pro vás v našem časopisu připravujeme celou řadu tipů a triků pro práci na počítači. Ani v tomto čísle tomu nebude jinak. Následující stránky jsou totiž věnovány právě jim. Poradíme vám například, jak pracovat s okny nebo uživatelskými profily ve Windows, ukážeme utility pro práci s multimédii a nezapomeneme ani na pár šikovných tipů pro Excel. Nakonec vám jako pověstnou třešničku na dortu přineseme i několik tipů na několik řádků. Pokud shledáte námi připravené triky užitečnými, budeme potěšeni. Přejeme mnoho úspěchů při jejich testování!

Tipy pro Windows

Windows 98/ME, 2000, XP

Lepší manipulace s okny aplikací

Čím více máte na pracovní ploše otevřeno oken aplikací, tím problematičtější je orientace mezi nimi. O přehlednosti pracovní plochy ani nemluvě. Místo na pracovní ploše však nemusí být až takový problém – co takhle vyzkoušet jejich překlápění podobně jako ve Vistě, která používá funkci Flip3D?
Tímto způsobem umí s okny aplikací pracovat původně japonská utilita Madotate, která je nyní k dispozici i v angličtině a jež dokáže na maximum překlopit jednotlivá okna okolo virtuální osy Z, což je osa, která je kolmá na rovinu danou vaším monitorem a směřuje tedy jakoby od vás za monitor. Maximální překlopení pak dosahuje až do rovin daných osami Z a X, popřípadě Z a X. Okna se zobrazují průhledně, takže působí docela nenápadně, nicméně i přes jejich průhlednost se dá zjistit jejich obsah. Utilita se instaluje rozbalením archivu a importem souboru INSTALL.REG do registru Windows. Import provedete jednoduše tak, že na soubor INSTALL.REG poklepete levým tlačítkem myši. Poté spusťte soubor MADOTATE.EXE. Od této chvíle uvidíte v každém okně, které otevřete, vedle klasického tlačítka pro minimalizaci také nové tlačítko pro překlopení. Stiskem tohoto tlačítka pak provedete vlastní překlopení okna. Se stisknutým levým tlačítkem myši můžete toto okno libovolně přesouvat. Pomocí pravého tlačítka myši pak měníte úhel naklopení a popřípadě i osu, přes níž se překlopení provádí.
Kromě toho se v pravé části hlavního panelu objeví nová ikonka. Klepnete-li na ni pravým tlačítkem myši, objeví se kontextové menu. Po výběru položky Settings pak můžete provádět další nastavení. Například na záložce Hot Key můžete definovat klávesovou zkratku, která překlopení oken vyvolá.
Pro běžné používání však vystačíte se standardním nastavením. Budete-li chtít v budoucnu utilitu odinstalovat, pak nejprve program ukončete. To uděláte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na ikonku programu a z kontextového menu vyberete položku Exit. Poté pomocí Editoru registru smažte klíč Hkey_Current_UserSoftwareSHINOHARATaka-yuki a následně odstraňte složku, v níž byla utilita nainstalována.

Název: Madotate 2.02.02
Licence: freeware
Download: http://davc73.free.fr/madotate a
Název a velikost souboru: Madotate_2.02.02.zip (389 KB)

Windows 2000, XP

Vytvoření šablony se standardním uživatelským profilem

Správci víceuživatelských systémů jsou často nuceni vytvářet nové uživatelské účty a přitom neustále znovu konfigurovat nejrůznější nastavení. Spoustu práce by si přitom ušetřili, pokud by pro vytváření nového uživatelského účtu vytvořili šablonu, která by kupříkladu obsahovala již nainstalovanou tiskárnu, připojené síťové disky, nastavenou pracovní plochu a třeba i textový soubor, který by uživateli podal základní informace pro práci v jeho prostředí.
Nové účty se ve Windows vytváří na základě standardního profilu s názvem Default User. Znamená to tedy, že pokud chceme pro nové uživatele vytvořit profil podle našich představ, musíme upravit právě tento profil. Naneštěstí se standardní profil nedá nijak přímo vyvolat – kromě případu, kdy vytváříme nového uživatele. My vám však na následujících řádcích poradíme trik, kterým všechna potřebná nastavení přenesete na jiného uživatele.
1. Přihlaste se jako správce systému a vytvořte nový dočasný uživatelský profil.
2. Nyní se odhlaste a přihlaste se pod tímto dočasným profilem. Poté proveďte všechna nastavení, která mají platit pro všechny v budoucnu vytvářené uživatele – například nainstalujte tiskárnu, nastavte vizuální efekty, proveďte připojení síťových disků atd.
3. Poté se odhlaste a přihlaste se opět pod účtem správce systému. Nyní musíte všechna nastavení provedená v předchozím kroku v dočasném profilu přenést do profilu Default User. Všechny již existující profily naleznete ve složce Documents and Settings. Pokud v této složce nikde nevidíte složku Default User, je to nejspíše tím, že nemáte povoleno zobrazování skrytých souborů a složek. To povolíte v Průzkumníku Windows, když v menu Nástroje/Možnosti složky povolíte na záložce Zobrazení položku Zobrazovat skryté soubory a složky.
Nyní si výchozí profil Default User zálohujte. Stačí, když celou složku se stejným jménem zkopírujete do složky, kterou máte vyhrazenu pro zálohy souborů.
4. Nyní přijde to nejdůležitější: přepíšete totiž data ve standardním profilu daty ve vámi vytvořeném dočasném profilu. Klepněte proto ve Windows XP na Ovládací panely a zde poklepejte na ikonku Systém. V dialogovém okně Vlastnosti systému se přesuňte na záložku Upřesnit a poté v poli Profily uživatelů stiskněte tlačítko Nastavení (ve Windows 2000 se jedná o záložku Uživatelské profily, která se nachází v dialogovém okně Vlastnosti systému vyvolaném poklepáním na ikonku Systém v Ovládacích panelech). Nyní vyberte položku odpovídající dočasnému profilu, v němž jste provedli příslušná nastavení, a poté stiskněte tlačítko Kopírovat. Do políčka v sekci Zkopírovat profil do pak zadejte tuto cestu: <písmenko označující pevný disk se systémem>:Documents and SettingsDefault User. Pravděpodobně budete ještě muset v sekci Povoleno používat uživatelem klepnout na tlačítko Změnit a poté nastavit oprávnění na uživatele Everyone (každý uživatel). To v případě, že zde žádný uživatel nebude uveden.
Od této chvíle bude obsahovat vámi provedená nastavení každý uživatelský účet, který vytvoříte. Pokud si budete na sto procent jisti, že již nikdy nebudete provádět žádné další úpravy profilu, můžete vámi vytvořený dočasný profil odstranit.

Windows 2000, XP, Vista

Virtuální slučování obsahu složek

Váš archiv s hudbou, obrázky a videem se utěšeně rozrůstá a vy zjišťujete, že na pevném disku dochází místo. Nezbývá, než další soubory archivu umístit na nový pevný disk. V tomto tipu vám prozradíme, jak takový archiv, který se nachází na dvou discích, zobrazit v Průzkumníku Windows najednou.
Pomocí virtuálních odkazů, tzv. Junctions, můžete archiv na obsazeném disku rozšířit o další nové složky, a to aniž byste pro ně potřebovali další místo. Základním předpokladem je skutečnost, že jsou oba diskové oddíly naformátovány v souborovém systému NTFS. O tom se můžete přesvědčit velmi snadno, když v okně Tento počítač klepnete pravým tlačítkem myši na ikonu disku a z kontextového menu vyberete příkaz Vlastnosti. Na záložce Obecné pak naleznete informaci o použitém systému souborů. Pokud snad máte diskové oddíly naformátovány v souborovém systému FAT(32), pak je můžete bez problémů převést na systém souborů NTFS. V tipech na několik řádků na konci článku vám prozradíme, jak tuto konverzi provést.
Pohodlně pomocí utility: Virtuální odkazy lze pohodlně vy-
tvářet a odstraňovat i pomocí utility NTFS Link, kterou najdete
i . Jedná se o program šířený pod licencí GNU GPL. Po jeho instalaci a restartu počítače zobrazte každou složku archivu ve zvláštním okně Průzkumníka. Nyní označte všechny složky v jednom okně Průzkumníka a přetáhněte je se stisknutým pravým tlačítkem myši do druhého okna. Objeví se kontextové menu, z něhož vyberte položku Create Junction Here. Nově vytvořené virtuální složky se pak chovají stejně jako složky původní, takže to vypadá, jakoby celý archiv ležel na jednom diskovém oddílu.
Stejným způsobem můžete vytvořit i odkazy k jednotlivým souborům, tzv. pevné odkazy. Jedná se vlastně o ukazatele na fyzická data v systému souborů. Tyto odkazy však fungují pouze v rámci jednoho diskového oddílu.
Pokud máte nainstalovanou utilitu NTFS Link, pak můžete v Průzkumníku všechny virtuální odkazy a pevné odkazy mazat jako obyčejné soubory. Rozdíl je ale v tom, že se to ani souborů, ani složek v jejich původním umístění nijak nedotkne. Jinou možností, jak smazat virtuální odkaz, je klepnutí pravým tlačítkem myši na tento odkaz a výběr položky NTFS Link/Unlink from <cesta ke složce>. Teprve poté můžete odstranit i složku v původním umístění.
Upozornění: Virtuální odkazy byste rozhodně neměli odstraňovat, pokud jste již z počítače odinstalovali program NTFS Link. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že o svá data přijdete.

Název: NTFS Link 2.1
Licence: GNU GPL
Download: http://www.elsdoerfer.info/=ntfslink a
Název a velikost souboru: NTFS_Link-v2.1.exe (600 KB)

Projectx

Stříhejte programy nahrané z televizního vysílání

Počítač s televizní kartou nebo externím zařízením pro příjem digitálního vysílání DVB-T je vynikající zejména pro relativně kvalitní nahrávání televizních pořadů. Na pevném disku však tyto záznamy zabírají poměrně velké množství místa. Pomocí programu Projectx z těchto pořadů odstraníte reklamu a připravíte takto vzniklé video na konverzi do jiných formátů (viz následující tip).
Záznamy z digitálních přijímačů (jako je satelit, kabel nebo anténa) jsou většinou kódovány ve formátu MPEG-2-TS (Transport Stream). Vlastní soubory obsahují obrazový materiál, který je komprimován ve formátu MPEG-2, a také několik zvukových stop (formát MPEG 1), a navíc také stránky videotextu. Pro převod do dal-
ších formátů (DivX nebo DVD) však musí být soubory ve formátu MPEG-2-PS (Program Stream). Tento převod provedete pomocí programu Projectx. Tento program vám nabízíme i . Program navíc opravuje i chyby, které se vyskytly při přenosu sig-
nálu, a také vám pomůže odstranit reklamu.
Samotný program Projectx disponuje množstvím dalších funkcí, a proto jeho rozhraní bohužel není zrovna přehledné. Pro střih a převod záznamu však potřebujete jen několik málo funkcí, takže si vystačíte s několika málo klepnutími myší. Program je standardně ke stažení v podobě zdrojového kódu a na vás je, abyste jej zkompilovali, a to podle návodu v souboru README.TXT. My jsme vám tuto práci usnadnili a máme pro vás kromě nezkompilované verze i verzi zkompilovanou. Program pro svůj běh vyžaduje nainstalované rozhraní Java SDK Environment: nejnovější verzi 1.6.0_03 vám rovněž nabízíme , popřípadě si ji můžete stáhnout na adrese www.java.com. Samotný program spustíte poklepáním na soubor ProjectX-v0.90.04.00.b21-20070830.jar. Video pak v tomto programu upravíte následovně:
1. Na spodním okraji okna aplikace zadejte pomocí tlačítka a do políčka Recent output directories název složky (popřípadě složek), do níž se mají umístit výsledné soubory po konverzi.
2. Klepněte do menu File na položku Add a otevřete soubor se záznamem.
3. V souboru se záznamem se v náhledovém okně pohybujete pomocí posuvníku. Pokud budete například chtít ze záznamu odstranit reklamu a vše, co tam nepatří, pak se ve spodní části okna přesuňte na záložku Cut Controls. Nyní nastavte posuvník přesně na to místo, kde začíná v záznamu film, a poté v poli Cut Points klepněte na tlačítko se zeleným znaménkem plus. Do záznamu se umístí značka pro provedení střihu. Pokud vám dělá potíže přesné umístění značky v záznamu, můžete použít i klávesy šipek v kombinaci s klávesami <Ctrl> nebo <Shift>. Špatně umístěnou značku pak odstraníte klepnutím na tlačítko s červeným znaménkem minus.
4. Nyní se přesuňte v záznamu na místo, kde začíná první reklama, a opět stiskněte tlačítko se zeleným znaménkem plus. Stejným způsobem umístěte další značku pro střih na konec reklamy. Tento postup pak zopakujte pro všechny bloky s reklamou, které se v záznamu nachází. Tak v celém záznamu označíte bloky, které se mají vystřihnout (jsou označeny červeně). Zeleně označená je v záznamu oblast, která odpovídá filmu.
5. V dalším kroku klepněte vlevo v okně aplikace na tlačítko Prepare, které najdete v oblasti process. V dialogovém okně, které se nyní objeví, zkontrolujte, že je v sekci Action umístěno zatržítko před položkou demo, a poté klepněte na první tlačítko v panelu zleva (se symbolem zelené šipky).
Jakmile program skončí svoji práci, naleznete ve složce, kterou jste definovali pro výstup, soubor videa (má příponu M2V), a také jeden nebo více souborů se zvukovou stopou. Ty mají v závislosti na formátu příponu MP2 nebo AC3. V následujícím tipu vám pak prozradíme, jak z těchto souborů vytvořit video pro vypálení na disk DVD nebo pro formát DivX.

Název: Projectx 0.90.4.00
Licence: GNU GPL
Download: http://project-x.sourceforge.net a
Název a velikost souboru: ProjectX_Source_eng_0.90.4.00.zip (806 KB) (nezkompilovaná verze), ProjectX-v0.90.04.00.b21-20070830.zip (2,24 MB) (zkompilovaná verze)
Název: Java SDK Environment 1.6.0_03
Licence: freeware
Download: http://www.java.com/en a
Název a velikost souboru: jre-6u3-windows-i586-p-s.exe (13,9 MB)

MediaConverter

Konverze souborů videa a zvuku

Pro archivaci nahraných televizních pořadů se doporučují CD, DVD, popřípadě externí pevné disky. Pokud se přitom má ušetřit co nejvíce místa, je nutné nahrané záznamy co nejvíce komprimovat. Pro tyto účely je velmi vhodný kupříkladu kodek MPEG 4 (DivX, Xvid).
Utilita pcwMediaConverter, kterou vám nabízíme i , převádí většinu těch nejběžnějších zvukových souborů a souborů videa do formátů jiných. Víceméně poskytuje grafické rozhraní pro několik utilit šířených pod licencí GNU GPL, které pracují na příkazovém řádku. Součástí utility jsou kupříkladu nástroje Ffmpeg (http://ffmpeg.mplayerhq.hu), Mencoder (www.mplayerhq.hu) či tcmplex (http://panteltje.com). Chcete-li tedy například převést soubory vytvořené v programu Projectx (viz předchozí tip), pak postupujte následovně:
1. Rozbalte utilitu pcwMediaKonverter do libovolné složky, například do složky Dokumenty, a poté spusťte poklepáním soubor pcwMediaKonverter.EXE.
2. Přesuňte se na záložku Optionen a do políčka Ausgabe-Ordner zadejte cestu ke složce, do níž budete chtít konvertované soubory ukládat.
3. Nyní se přesuňte na záložku Mux. Do políčka Video-Datei zadejte cestu k souboru typu M2V. Do políčka Audio-Datei 1 pak zadejte cestu k souboru MP2. Konečně do políčka Audio-Datei 2 pak můžete zadat soubor obsahující další zvukovou stopu – samozřejmě pokud ji máte k dispozici.
4. V poli Modus vyberte položku mpeg2 a pak stiskněte tlačítko Start Mux.
5. Do složky pro výstupní soubory se uloží soubor s příponou MPG, jehož název bude stejný jako název původního souboru. Nyní se přesuňte na záložku Konverter, klepněte na tlačítko Hinzufügen (Přidat) a vyberte zmíněný soubor s příponou MPG. Další možností, jak umístit do tohoto seznamu soubor MPG, je metoda drag&drop, kdy soubor jednoduše přesunete se stisknutým tlačítkem myši do seznamu souborů (pole Dateien).
6. Na záložce Optionen pak nastavte parametry pro nový soubor videa. Chcete-li vytvořit soubor kompatibilní s DivX, pak vyberte položku AVI a v poli Codec vyberte položku divx5. V dalším poli Bitrate pak zadejte například 900k. Slovo například jsme použili proto, že s touto položkou je potřeba chvíli experimentovat. Vyšší hodnota bitrate sice vylepšuje kvalitu výsledného videa, ale zároveň zvětšuje i velikost souboru. V poli Audio-Optionen vyberte pro možnost Codec položku mp3 a jako bitrate použijte kupříkladu hodnotu 128.
7. Napoprvé použijte pouze malou část záznamu. Do políčka Weitere Optionen für die Komandozeile zadejte parametr –t 200, čímž nastavíte, že se má zpracovat pouze prvních 200 sekund záznamu. Nakonec klepněte na tlačítko Start.
Na záložce Log pak uvidíte, jak konverze probíhá. Nakonec vytvořený soubor AVI otestujte otevřením ve Windows Media Playeru. Pokud jste s kvalitou výsledného snímku spokojeni, pak odstraňte dříve zadaný parametr –t 200 a spusťte konverzi znovu.
Synchronizace: Pokud není při přehrávání synchronizován obraz se zvukem, pak je nutné zjistit hodnotu zpoždění. Na záložce Konverter označte v poli Dateien (Soubory) soubor MPG a klepněte na tlačítko Play. Pomocí kláves <+> a <–> nastavíte při každém stisku posun zvuku vůči obrazu vždy o 100 milisekund dopředu nebo dozadu. Klávesy <Page Down> a <Page Up> pak slouží o posun o 1 milisekundu. Zjištěnou hodnotu pak zadejte na záložce Mux do příslušného políčka u položek Audio-Datei 1, popřípadě Audio-Datei 2 (ovšem pouze kladné hodnoty). Pokud tedy bude u položky Video-Datei hodnota 0 a u položky Audio-Datei hodnota 100, pak bude zvuková stopa předcházet tu obrazovou o 100 milisekund. Hodnota 200 u položky Video-Datei a hodnota 100 u položky Audio-Datei pak způsobí předcházení zvukové stopy oproti obrazové o hodnotu –100 milisekund.

Název: pcwMediaKonverter 0.2.1
Licence: freeware
Download:
Název a velikost souboru: pcwMediaKonverter_Update_1.zip (440 KB)
Excel 97–2003

Zobrazení buněk pomocí funkce Fotoaparát

Pokud potřebujete zpřehlednit obsah celého listu v Excelu, nebo když chcete rychle porovnat určité hodnoty, pak potřebujete umístit přehled všech tabulek na jedno místo. Často však mají jednotlivé části listu různá rozvržení s různými šířkami sloupců. I proto není přímé kopírování původních buněk do těch cílových zrovna nejšťastnějším řešením, protože se při něm nepřenáší formátování buněk. V tomto tipu vám prozradíme způsob, kterým se tento problém dá obejít.
Jednou z možností, jak elegantně zobrazit obsah části listu včetně formátování na jiném místě listu, spočívá ve skryté funkci Excelu s názvem Fotoaparát. Název této funkce by mohl napovídat, že by vkládala na jiné místo na listu pevný obraz oblastí buněk, ale není tomu tak. Naopak – vytvoří obrázek vybrané oblasti, a jeho vzhled následně v závislosti na obsahu původních buněk a formátování dynamicky upravuje.
Pro vlastní použití funkce Fotoaparát je nutno nejprve tuto funkci umístit do panelu nástrojů. Klepněte do menu Zobrazit/Panely nástrojů/Vlastní. Na záložce Příkazy vyberte v poli Kategorie položku Nástroje a v poli Příkazy pak položku Fotoaparát. Tuto položku pak přetáhněte se stisknutým levým tlačítkem myši do libovolného panelu nástrojů. Obrázek vybrané oblasti vytvoříte tak, že nejprve oblast buněk označíte a poté na panelu nástrojů klepnete na ikonku fotoaparátu. Nakonec levým tlačítkem myši klepnete na místo, kam chcete obrázek vložit.
Tato funkce má jedno omezení – nedokáže najednou vložit více nesouvislých oblastí, takže vícenásobné označování oblastí pomocí klávesy <Ctrl> nefunguje.
Budete-li chtít využívat tuto funkci pouze nárazově, pak si můžete práci spojenou s vkládáním nové ikonky do panelu nástrojů ušetřit a místo toho vkládat obrázek oblasti přímo. Označte v tomto případě oblast buněk, z níž chcete obrázek vytvořit, a zkopírujte ji do schránky. Poté se přesuňte do té části listu, kam budete chtít obrázek oblasti vložit. Podobně jako při použití ikonky fotoaparátu se tato oblast může bez problémů nacházet i na jiném listu. Stiskněte klávesu <Shift> a podržte ji stisknutou. Když nyní klepnete do menu Úpravy, uvidíte v menu položku Vložit propojení na obrázek.
Propojené obrázky lze libovolně upravovat. Můžete například měnit jejich velikost nebo je libovolně přesunovat, a to nezávisle na velikosti buněk listu. Všechny změny provedené v původních buňkách se okamžitě projeví i v obrázcích. V některých případech, například při aktualizaci podmíněného formátování, je nutné pomocí klávesy <F9> vyvolat přepočítání.

Excel XP, 2003

Praktické využití okna kukátka

Alternativou k funkci Fotoaparát, o níž jsme se zmínili v předchozím tipu, je funkce Kukátko, kterou najdete v Excelu ve verzi XP a vyšších. Najdete ji v menu Nástroje/Závislosti vzorců/Zobrazit okno kukátka. Objeví se okno, pomocí něhož rovněž můžete porovnávat hodnoty z jiných listů s hodnotami v aktuálně vybrané oblasti tabulky.
V dialogovém okně kukátka najdete tlačítko Přidat kukátko, pomocí něhož můžete sledovat a zobrazovat prakticky libovolný počet buněk. I v tomto okně se okamžitě projeví jakákoliv změna ve sledovaných buňkách. Buňky, které chcete sledovat, je nejlepší vybrat pomocí myši.
Výhodou kukátka je skutečnost, že se jeho okno dá rychle zobrazit a zase skrýt, a to přes menu Nástroje/Závislosti vzorců/Zobrazit (skrýt) okno kukátka. Zobrazí se tím (nebo popřípadě skryjí) všechny sledované buňky současně.
Kukátko však má na druhou stranu i celou řadu nevýhod:
1. Oblasti, které obsahují více buněk, se sice dají do kukátka velmi snadno přidat, Excel je však zobrazí jako relativně nepřehlednou soustavu jednotlivých buněk.
2. V kukátku se zobrazuje obsah buněk prakticky bez jakéhokoliv formátování.
3. Na rozdíl od funkce Fotoaparát dokáže kukátko zobrazovat pouze oblasti buněk v aktuálně otevřeném sešitu. Funkce Foto-
aparát naproti tomu dokáže zobrazovat i buňky z ostatních sešitů.
Pro přehledné porovnání dat v různých oblastech sešitu v Excelu tedy jednoznačně doporučujeme použít funkci Fotoaparát.

Excel 97–2003

Tisk oblastí buněk na listu

Chtěli byste vytisknout několik oblastí na listu sešitu v Excelu. Pokud však označíte jednotlivé buňky a poté v dialogovém okně pro tisk vyberete položku Výběr, vytiskne Excel jednotlivé oblasti buněk vždy na zvláštní papír. My vám v tomto tipu prozradíme, jak vytisknout několik různých oblastí na jeden papír.
Tento problém je docela rozšířený – firma Microsoft kupříkladu na svých internetových stránkách (http://office.microsoft.com) doporučuje skrýt všechny řádky a sloupce, které se nemají tisknout. Příslušný text najdete v sekci Domovská stránka/Produkty/Excel/Nápověda a postupy k aplikaci Excel 2003/Tisk klepnutím na odkaz Odstraňování problémů s tiskem. Zde v sekci Stránkování je nesprávné klepněte na odkaz Aplikace Excel netiskne více oblastí tisku na jedné stránce. Potřebujete-li několik různých oblastí tisknout častěji, je výše zmíněná rada nanic, protože popisovaný postup je příliš složitý. Stejně tak tento postup nemůžete použít, pokud potřebujete tisknout několik různých oblastí, u nichž se řádky nebo sloupce překrývají.
Máme ale pro vás lepší nápad. Vycházíme přitom z tipu s názvem Zobrazení buněk pomocí funkce Fotoaparát. V něm popsanou možnost zobrazení pomocí funkce Fotoaparát využijeme i při tisku.
Vytvořte si na zvláštním listu pomocí propojených obrázků přehled všech oblastí, které se mají tisknout. Tento list s propojenými obrázky pak vytiskněte. Ještě než však spustíte vlastní tisk, ještě jedno upozornění: nezapomeňte umístit zatržítko před položku Tisk objektu. Tato položka se nachází na záložce Vlastnosti dialogového okna Formát obrázku, které vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem do obrázku a výběrem stejnojmenné položky z kontextového menu. Tak si i pro příště zajistíte, že budete moci tento list s propojenými obrázky vytisknout bez dodatečných úprav a navíc s aktuálními daty a formátováním.

Windows 98/ME, 2000, XP, Vista

Zapomnětlivá schránka?

Čas od času se stane, že do schránkyumístíte nějaká data, a když je chcete později vložit, zjistíte, že už tam najednou nejsou. Uživatelé se často ptají, zda mohou po vložení dat nebo obrázku do schránky zavřít aplikaci, z níž data do schránky umístili. Pokusme se popsat, jak to vlastně s takovou schránkou vůbec funguje.
Data, která umístíte do schránky, v ní zůstávají tak dlouho, dokud neprovedete jednu z následujících operací:
1. Znovu stisknete klávesovou zkratku <Ctrl><C>, klepnete do menu Úpravy/Kopírovat nebo použijete klávesu <PrintScreen>, popřípadě klávesovou zkratku <Alt><PrintScreen> (pro pořízení otisku obrazovky nebo aktivního okna aplikace). Každá ze zmíněných operací přepíše data vložená do schránky daty novými.
2. Obsah schránky se odstraní po odhlášení uživatele nebo restartu počítače.
Existuje ale několik výjimek: například pokud v Excelu umístíte do schránky nějaká data, pak k jejich odstranění dojde v okamžiku, když v Excelu provedete formátování buněk nebo pokud zdrojový soubor uložíte (!). Všechny další ztráty obsahu schránky souvisí s problémy při formátování v aplikaci, do níž data ze schránky vkládáme. Samotná schránka podporuje více než 30 různých formátů dat a konkrétní obsah se může nacházet v pěti až deseti různých formátech. Pokud však aplikace, do níž budete obsah schránky vkládat, nepodporuje ani jeden z nich, pak se data ze schránky vložit nepodaří. Aplikace, které dokáží importovat velké množství formátů, mají obvykle integrovánu funkci Vložit jinak. Tato funkce umožňuje vybrat formát, v jakém se data mají do aplikace vložit.

Tipy na několik řádků

2000, XP, Vista

Zjištění MAC adresy síťových zařízení

Pokud potřebujete při konfigurování počítačové sítě zjistit fyzickou MAC adresu (MAC – Media Access Control) síťové karty, směrovače nebo jiného síťového zařízení, pak můžete použít příkaz arp (Address Resolution Protocol). Otevřete příkazový řádek a v něm zadejte následující příkazy:
ping <IP adresa síťového zařízení>
arp -a <IP adresa síťového zařízení>
Namísto parametru <IP adresa síťového zařízení> pak zadejte IP adresu hardwaru, jehož MAC adresu potřebujete zjistit. Výsledkem je již požadovaná fyzická MAC adresa. Bohužel tímto způsobem nezjistíte MAC adresu síťové karty vašeho počítače. Můžete však s úspěchem použít příkaz ipconfig /all, kde tuto informaci naleznete pod položkou Fyzická adresa.

Vista, Server 2003

Drobná utilita pro práci se schránkou
Ve Vistě je možné výsledek utilit pracujících na příkazovém řádku vložit přímo do schránky. Využijete přitom drobnou utilitku, která je v tomto systému novinkou. Představuje ji soubor CLIP.EXE a má například následující syntaxi:
dir /s | clip
Výsledek příkazu dir se tak automaticky umístí do schránky a lze jej tedy klávesovou zkratkou <Ctrl><V> vložit a následně upravovat v libovolném textovém editoru. S Windows XP bohužel není soubor CLIP.EXE kompatibilní, překvapivě ale funguje ve Windows Serveru 2003.

2000, XP, Vista,

Převod souborového systému FAT na NTFS

Pokud pracujete výlučně s operačními systémy Windows 2000 nebo XP, pak doporučujeme na všech diskových oddílech používat systém souborů NTFS. Starší souborový systém FAT(32) se dá totiž na NTFS převést bez jakékoliv ztráty dat. Vše, co k této operaci potřebujete, je součástí Windows 2000, XP nebo Vista. Klepněte do nabídky Start/Spustit a do řádku Otevřít zadejte příkaz cmd. Otevře se okno příkazového řádku. V něm zadejte následující příkaz:
convert <disková jednotka>: /fs:ntfs
Namísto výrazu <disková jednotka> zadejte písmenko diskového oddílu, který chcete převést na systém souborů NTFS.

Open Office 2.0.2

Místo poslední úpravy v dokumentu

Pokud v programu Open Office otevřete textový dokument, pak se kurzor automaticky nastaví na místo, které jste v dokumentu upravovali naposledy před jeho uzavřením. Tato funkce je součástí aplikace již od verze 2.0.2. Pokud ve vaší instalaci tato funkce nefunguje, pak je nutné v menu Nástroje/Volby/Údaje o uživateli zadat vaše jméno a příjmení. Open Office totiž při otevírání dokumentu kontroluje, zda jsou autor dokumentu a aktuální uživatel ta samá osoba. Bude-li aktuálně přihlášený uživatel zároveň autorem dokumentu, pak se kurzor v dokumentu přesune na naposledy upravované místo v dokumentu. V případě, že se bude jednat pouze o uživatele, který dokument prohlíží, se kurzor umístí na začátek dokumentu. V každém případě se můžete na naposledy upravované místo v dokumentu přesunout prostřednictvím klávesové zkratky <Shift><F5>. Pokud provádíte aktualizaci programu z jeho starších verzí, pak může být pro tuto funkci nastavena úplně jiná klávesová zkratka. V tomto případě se přesuňte do menu Nástroje/Přizpůsobit a v dialogovém okně, které se objeví, vyberte záložku Klávesnice. V poli Zkratky vyberte položku Shift+F5, v poli Kategorie položku Zobrazit a konečně v poli Funkce položku Obnovit editovací pohled. Nakonec stiskněte nejprve tlačítko Změnit a konečně tlačítko OK.

Word 97–2007

Kružnice a čtverce

Jednodušší obrázky můžete vytvářet pomocí panelu nástrojů Kreslení přímo v dokumentu otevřeném ve Wordu. Je ale prakticky nemožné pomocí myši vytvořit přesný čtverec nebo kružnici. Vyzkoušejte ale tento tip: vyberte v panelu nástrojů Kreslení (v MS Office 2007 použijte příkaz Vložení/Tvary) prvek, který budete chtít kreslit, kupříkladu elipsu. Stiskněte klávesu <Shift>, držte ji stisknutou a myší přitom kreslete. Klávesa <Shift> vám usnadní kreslení i u jiných objektů: například při kreslení oblouku nakreslíte přesný čtvrtkruh a čáru zase nakreslíte přesně svisle nebo vodorovně.

Malování

Automatické nastavení velikosti obrázku

Představte si, že patříte mezi uživatele, kteří často snímají obsah obrazovky a ukládají ho pomocí programu Malování tak, že obrázek do tohoto programu vkládají prostřednictvím schránky. Pokud jsou obrázky menší, než je právě nastavená velikost plátna, pak velikost obrázku jednoduše velikosti plátna neodpovídá. Stačí ale jeden drobný trik, kterým program Malování přinutíte k tomu, aby se velikost plátna vždy automaticky přizpůsobila velikosti obrázku. Klepněte v menu Obrázek na položku Atributy a v poli Jednotky vyberte položku Pixely. Do políček Šířka a Výška zadejte hodnotu 1. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK.