Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows

1. 7. 2005

Sdílet

Měsíc uplynul jako voda a psaní úvodníku ve vedrech, které zavalily našírepubliku, nepatří mezi nejjednodušší úkoly. Přesto se jako obvykle pokusím okomentovat světovou IT scénu. ...
Měsíc uplynul jako voda a psaní úvodníku ve vedrech, které zavalily naší
republiku, nepatří mezi nejjednodušší úkoly. Přesto se jako obvykle pokusím
okomentovat světovou IT scénu.
Před nadcházející letní okurkovou sezónou nepolevují boje mezi Windows a
Linuxem. Stále více se objevují další "nezávislé" testy, podporující buď ten
nebo onen operační systém. Faktem však zůstává, že linuxový trh roste, stejně
jako ten s Windows, vše na úkor dalších operačních systémů. Českými deníky v
poslední době opět proběhly drobné zprávy o praktikách BSA. Kritizována byla
zejména kalkulace ztrát softwarových společností zaviněných pirátstvím. ČR se
stále pohybuje mírně nad celosvětovým průměrem (v procentech používání
nelegálního softwaru), od pirátských východních velmocí jsme se však již
odpoutali. Na internetu se objevil zajímavý návod na přeměnu Windows XP Home ve
Windows XP Professional. Je veřejným tajemstvím, že některé funkce XP Pro lze
provozovat i v XP Home. S některým tipem na toto téma se možná potkáte v
příštím dílu našeho seriálu.
Soubor dnešních tipů rovnoměrně zasáhne do všech kategorií: Windows, Office i
Easter Eggs. Přeji příjemné čtení a experimentování.

Tipy pro Windows

Používáte programy pro DOS?
(Windows XP) Tato otázka možná zní v rubrice tipů pro Windows trochu nesmyslně,
nicméně v menších firmách je stále dost např. účetního softwaru, který pod
DOSem pracuje, přestože firemní politika směřuje k Windows XP (např. díky
jednodušší správě).
S programy pro DOS to však v nových verzích Windows není vůbec růžové. Tento
tip by měl souhrnně ukázat možnosti nastavení tak, aby vaše dosové aplikace
běžely v co nejpřirozenějším prostředí. Základem konfigurace prostředí pro
aplikaci je vytvoření jejího zástupce na ploše Windows. To provedete buď
standardní cestou, tedy poklepáním pravým tlačítkem na plochu a volbou Nový
Zástupce, kde následně vyhledáte spouštěcí EXE nebo COM soubor příslušné
aplikace. Druhou možností je nalezení tohoto spouštěcího souboru v Průzkumníku
a přetažení pravým tlačítkem na pracovní plochu. Na vzniklého zástupce
poklepejte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte položku
Vlastnosti.
Spustíte tak poměrně bohatý dialog s nastavením. Na záložce Písmo můžete
definovat řez a velikost písma, které bude v dosové aplikaci použito v případě,
že ji spustíte pouze v okně. Velmi podstatná může být záložka Pamět, na níž lze
definovat typ a velikost paměti použité pro běh aplikace. Dlouhodobí uživatelé
DOSu jistě nezapomněli na pojmy jako EMS, XMS nebo konvenční paměť. Na záložce
Obrazovka lze pevně definovat způsob zobrazení běžící aplikace (v okně nebo na
celou obrazovku). Záložka Různé pak slouží například k eliminaci šetříce
obrazovky, který často přivodí pád starších aplikací. Můžete zde také nastavit
klávesové zkratky, jež chcete v emulaci DOSu ponechat (nebo naopak).
Samostatný odstavec pak zaslouží záložka Kompatibilita. Pokud máte s během
programu stále problémy a předchozí možnosti nastavení jej nevyřešily, můžete
aplikaci spustit v některém z módů kompatibility, který lze zvolit právě zde.
Tento způsob emulace (např. Windows 98) lze úspěšně použít s instalačními
programy, které se odmítají pod novou verzí Windows spustit, protože ji prostě
neznají. Vytvořte pro ně zástupce na ploše, zvolte emulaci starší verze a máte
vyhráno.

Příkazový řádek
(Windows XP/2000) U DOSu ještě chvíli zůstaneme, tentokrát v podobě krátkého
tipu pro příkazový řádek. Podstatou příkazového řádku je samozřejmě zadávání
příkazů. V novějších Windows je toto zadávání podstatně komfortnější, než tomu
bylo dříve. Příkazy se například ukládají v historii a pouhým stiskem klávesy
(nahoru) je lze opět vyvolat. V našem seriálu jsme již také zmiňovali možnost,
jak vytvořit dávkový soubor a spustit několik příkazů po sobě. Toto lze však
provést i jednodušším způsobem.
Spusťte příkazový řádek (např. z menu Start Spustit, kde zadáte příkaz cmd).
Chcete-li spustit posloupnost příkazů i bez dávkového souboru, vložte mezi ně
prostě znak & (ampersand), například takto:
dir & mem
Tento soubor příkazů na jednom řádku vypíše obsah aktuálního adresáře a pod něj
přidá do výstupu přehled použité operační paměti. K příkazům lze samozřejmě
připojit i parametry.
dir c:\windows & mem >test.txt
Tato varianta zobrazí obsah adresáře Windows a celý výstup i s informací o
paměti uloží do textového souboru. Příkazů lze řetězit i více.

WWW cache pod kontrolou
(IE 6.x) V tomto tipu si ukážeme místo, z něhož lze poměrně obstojně ovládat a
prohlížet obsah internetové vyrovnávací paměti, tedy paměti, kam se ukládají
webové stránky, které jste při surfování navštívili. Možná budete překvapeni,
jakým způsobem Windows po instalaci tuto paměť konfigurují, zejména pak její
nadměrnou velikost.
Spusťte Internet Explorer a jděte do roletového menu Nástroje, kde zvolte
položku Možnosti Internetu. Řešení najdete hned na úvodní záložce Obecné, kde
musíte poklepat na tlačítko Nastavení v sekci Dočasné soubory Internetu.
Následující dialog je sice jednoduchý, ale naleznete v něm vše potřebné.
Nejprve je nutné definovat podmínky, podle nichž se budou stránky ve
vyrovnávací paměti archivovat. Následně můžete určit posuvníkem vymezený
prostor. Standardně to může být i několik, podle mého názoru zbytečných
gigabajtů. Jestliže například disponujete na jiné diskové jednotce místem,
zatímco na "céčku" ho mnoho nemáte, můžete Internet Exploreru sdělit, kam má
dočasné soubory umístit. Operaci provedete snadno výběrem nové složky poté, co
stisknete tlačítko Přesunout složku... Velmi šikovná je možnost prohlížení
samotného obsahu vyrovnávací paměti. Najdete zde totiž pochopitelně všechny
obrázky a HTML soubory, někdy také definiční soubory kaskádových stylů nebo
java applety, které jste při surfování spustili. Obsah zobrazíte stiskem
tlačítka Zobrazit soubory. Poslední možností je zobrazení objektů, které váš
prohlížeč využívá. Konkrétně se jedná o moduly pro zobrazení flashe nebo javy.
Všechny změny potvrdíte stiskem tlačítka OK a restartem aplikace.

Jak na oblíbené?
(IE 5.x a vyšší) Oblíbeným položkám se v našem seriálu nevěnujeme poprvé. Jsou
vlastně souborem internetových odkazů, které si vy jako uživatel nepamatujete a
chcete je uložit pro pozdější použití. Položky jsou poměrně přehledně dostupné
v roletovém menu Oblíbené přímo v Internet Exploreru, nicméně to není jediný
způsob, jak je zobrazit. Navíc je takto máte k dispozici pouze v jednom jediném
prohlížeči a v případě, že používáte i jiný, udržujete vlastně databázi odkazů
zbytečně dvakrát.
Naštěstí nabízí IE pohodlnou cestu vedoucí k odstranění výše naznačeného
problému. Oblíbené položky lze totiž exportovat do jednoho souboru, který je
vlastně obyčejnou WWW stránkou s příponou HTM. Tuto stránku pak můžete nastavit
jako domovskou jak v samotném IE, tak v libovolném jiném prohlížeči.
Jestliže chcete své oblíbené položky exportovat, spusťte IE a přejděte do
roletového menu Soubor. Zde vyberte položku Import a Export, která aktivuje
(jak jinak) přehledného průvodce importem nebo exportem oblíbených položek a
cookies. Zvolte tedy export oblíbených položek a pokračujte. Poté vyberte ty
složky stromu, které chcete exportovat - mohou to být samozřejmě všechny.
Vyberte umístění výsledného HTM souboru a potvrďte. Poté zkuste výsledný soubor
načíst do vašeho prohlížeče a uvidíte jednoduchou textovou stránku se stromovou
strukturou vašich odkazů. Pro někoho může být tato stránka přehlednější než
hledání v roletovém menu.

Tipy pro MS Office

Vlastní seznamy
(Excel 2000 a vyšší) Již v jednom z předchozích dílů jsme naznačili možnosti
Excelu při práci s automaticky generovanými seznamy. Pokud například
sestavujete tabulku, jež obsahuje v některém ze sloupců pravidelnou posloupnost
čísel nebo třeba měsíců v roce, dokáže vám Excel velmi efektivně pomoci. Dnes
si ukážeme, jak tento způsob práce dotáhnout téměř k dokonalosti.
Otevřete MS Excel a zkuste vytvořit jeden z automatických seznamů. Posloupnost
čísel vytvoříte např. tak, že vepíšete do buněk pod sebe čísla jdoucí za sebou
(např. 1, 2 nebo 1, 3), označíte první buňku a levým tlačítkem myši kliknete na
pravý dolní roh označené buňky, reprezentovaný černým čtvercem. Kurzor myši se
nad tímto rohem promění na křížek. Poté stačí táhnout určeným směrem (patrně
dolů) a vidíte vytváření seznamu o libovolné délce. Podobně lze vytvořit seznam
měsíců v roce, dnů v týdnu a několik dalších.
Pokud vám předdefinované seznamy nestačí, můžete si v přehledném dialogu
nastavit další. Jděte v Excelu do roletového menu Nástroje a zvolte položku
Možnosti. Zde pokračujte na záložku Vlastní seznamy. V levé polovině dialogu
vidíte hotové seznamy, které jste dosud mohli využívat. Nenajdete zde pouze ty
číselné, kterých je ovšem nekonečně mnoho kombinací - Excel je přece tabulkovým
kalkulátorem. Pro vytvoření nového seznamu stačí označit položku Nový seznam a
stisknout tlačítko Přidat v pravé polovině dialogu. Poté už jen vepište do
pravého okna požadovanou posloupnost. Pokud jste už něco podobného vytvořili v
některé z tabulek, můžete posloupnost vložit načtením buněk přímo z tabulky.
Stačí poklepat na červenou šipku u formuláře pro import v dolní části dialogu a
označit na listu potřebnou oblast dat.

Zabezpečte dokument
(Word 2003) Bezpečnost. Slovo, které je takzvaně na pořadu dne. Bezpečnost a z
ní plynoucí omezení se dnes týkají každého uživatele. Všichni zápolíme s
nejrůznějšími viry a červy nebo s úplně jinými útoky, které mají většinou
jediný cíl: zničení nebo poškození naší práce. Nejinak je tomu i u
kancelářských dokumentů. Proto Microsoft již delší dobu umožňuje jejich
zamykání a ochranu. V nejnovějších verzích Office jsou pak možnosti nastavení
velmi pokročilé. V tomto krátkém tipu si ukážeme, jak uzamknout wordový
dokument.
Spusťte MS Word a otevřete dokument, který chcete uzamknout. Nyní jděte do
roletového menu Nástroje a zvolte položku Možnosti. Pokračujte na záložku
Zabezpečení, kde naleznete vše podstatné. Dříve bylo možné dokument pouze
zaheslovat, dnes již můžete rozhodnout, zda jej znepřístupníte pouze pro zápis,
nebo pro zápis i pro čtení. Lze dokonce zvolit, jaký šifrovací algoritmus bude
použit a zda budete šifrovat společně s obsahem dokumentu i jeho ostatní
vlastnosti. Jestliže zvolíte tlačítko Uzamknout dokument, objeví se další
rozsáhlé možnosti voleb. Lze omezit dostupnost formátovacích stylů, je možné
povolit pouze úpravu komentářů a nikoliv celého textu, dokonce můžete určit i
oddíly dokumentu, které upravit lze a oddíly, které budou ostatním uživatelům
nepřístupné. Vše nastavujete přehledně v panelu v pravé části pracovního okna
Wordu. V dialogu pro zabezpečení máte k dispozici i několik položek
zajišťujících ochranu osobních dat, na kterou je dnes kladen velký důraz. Lze
tak například zamezit přečtení nebo distribuci obecných informací o dokumentu,
obsahujících jméno tvůrce a jeho iniciály.
Při nastavení práv však buďte obezřetní, zvlášť při ztrátě hesla.

Easter Eggs

Skryté citáty
(Windows XP) Součástí dnešního dílu bude i jedno velikonoční vajíčko, na které
jsme v našem seriálu ještě nenarazili. Vlastně se nejedná o trik jako takový,
ukážeme si spíše cestu k informacím, které sice jsou dostupné i jinak, ale ne
tak snadno a ne tak pohromadě.
Ve Windows XP se totiž nacházejí místa jako dělaná pro zveřejnění nějakého
úderného citátu. Proto je součástí instalace soubor, ve kterém jsou tyto citáty
uloženy. Následujícím postupem se k tomuto souboru dostaneme. Cesta je snadná,
otevřete svého oblíbeného správce souborů a jděte až do složky Windows -
System32 - Drives - Etc. Zde leží několik zapomenutých textových souborů bez
přípon (až na lmhosts), které jsou součásti takzvaného Simple TCP/IP. Jeden z
těchto souborů se nazývá příznačně Quotes a obsahuje slíbené skryté citáty
předních světových velikánů. Jelikož však není součástí standardní instalace,
možná jej na tomto místě nenajdete. Pro jeho zobrazení je nutné doinstalovat
balíček Simple TCP/IP. Jděte do menu Start a zvolte Ovládací panely. Zde
poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy a v následujícím dialogu
zvolte tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému po levé straně. V seznamu
balíčků vyhledejte Síťové služby, označte je a stiskněte tlačítko Podrobnosti.
Zaškrtněte volbu Jednoduché služby TCP/IP a vše potvrďte. Budete nuceni vložit
instalační CD. Po krátké instalaci opět nahlédněte do výše zmíněné složky s
textovými soubory. Quotes by měly být na místě.
Tímto tipem se dnes rozloučíme, příště se těším opět na shledanou.

Intertipy

Stejně jako v úvodu k hlavnímu článku, ani tentokrát nesmím opomenout panující
vedro. Přesto je ve světě internetu jako obvykle novinek podstatně více.
Ačkoliv se budu opakovat, musím opět zmínit "klesající" trend připojení ADSL.
Ne že by operátoři snížili jeho cenu, vymysleli ale ještě menší tarify, které
nyní pořídíte za cca 400 Kč měsíčně. Ty jsou už velmi vážnou konkurencí
komutovaného vytáčeného připojení s rychlostí 56 kbps, jemuž podle mého názoru
definitivně odzvonilo. Vstup nadnárodních hráčů na český trh operátorů navíc
přímo optimisticky vybízí k myšlenkám na neustálé zlepšování celé situace a
výrazně tak přibližují vidinu internetu v každé domácnosti. V médiích se
objevila kampaň na datové služby jednoho z mobilních operátorů, která se
troufale vysmívá připojení přes pevnou linku. Možná i toto je trend, který bude
v budoucích letech ještě sílit.
Dnešní sada internetových odkazů se pokusí zabrousit do světa serverů. Snad se
jí to podaří.

MacWindows
http://www.macwindows.com/servtips.html
Začneme stránkou mírně obstarožní, ale stále plnou informací. Jak již název
napovídá, autoři se věnují tipům z oblasti integrace Maců a Windows NT serverů
do jedné funkční sítě. Zpracování je čistě textové, dalo by se říci "vše v
jednom". Tipů je ale mnoho a styl uspořádání umožňuje snadné prohlížení
off-line i v textových prohlížečích. Více informací pak najdete na domovské
stránce této domény. Anglicky.

JSI FAQ
http://ww.jsifaq.com
Výborná stránka s ohromným množstvím tipů pro všechny serverové verze
operačního systému Windows, počínaje NT a konče serverem 2003. Tipy jsou
rozděleny pouze podle pořadí, k dispozici je takzvaný index, kde najdete odkazy
seskupené na jednotlivé "stovky" tipů. Naštěstí nechybí fulltextový vyhledávač,
jinak byste se v tom zmatku těžko orientovali. Jednotlivé tipy jsou zpracovány
téměř výhradně textově bez použití grafiky, text je ovšem vydatně formátován. A
to je vlastně vše, víc toho na stránkách nenajdete. Vše anglicky.

SearchWin2000
http://searchwin2000.techtarget.com/tips/0,289484,sid1,00.html
Profesionálně provedená stránka věnovaná hlavně Windows 2000, včetně jejich
serverové části. Výše uvedený odkaz směřuje přímo na oddíl věnovaný tipům a
trikům. Ty jsou tematicky rozděleny do jakýchsi diskusí, ovšem nikoliv v pravém
slova smyslu. Pod každým tématem najdete několik stran odkazů, směřujících na
konkrétní problémy. Tipy jsou zpracovány převážně textově. Stránka obsahuje
nepostradatelný vyhledávač a nabízí spoustu dalších služeb, včetně zasílaných
novinek nebo přihlášení do diskusních skupin. K dispozici jsou recenze knih i
jakési zprávičky. Vše v angličtině.

SQL server performance
http://www.sql-server-performance.com
Po všech stránkách velmi povedený web věnovaný ladění výkonu SQL serveru. V
úvodu před sebou máte seznam novinek na webu a také několik důvodů, proč se
podílet na tvorbě právě tohoto webu. Pilířem jsou samotné články, tematicky
rozdělené do čtyř skupin. V každé skupině vás čeká další dávka už konkrétně
nasměrovaných odkazů. Naštěstí existuje vyhledávač. Součástí stránek je i
poměrně rozsáhlá nabídka publikací, cenné jsou také často kladené dotazy a
odpovědi na ně - najdete jich zde přes stovku. Spousty dalších materiálů jsou
dostupné ve formátu PDF. Mezi další služby patří možnost účasti v diskusních
fórech provozovaných tímto serverem a bohatá nabídka utilit. V angličtině.

Tek Tips
http://www.tek-tips.com
Opět velmi povedená stránka s velkým množstvím tipů a triků pro systémové
správce a programátory. Podobně jako u jednoho z předchozích odkazů jsou tipy
zpracovány formou jakési pseudodiskuse, kdy je položen dotaz, který je následně
zodpovězen v diskusi. Dotazy jsou tematicky rozděleny, součástí každého tématu
jsou řádově stovky dotazů. Vyhledávač nechybí a pracuje spolehlivě. Zajímavostí
je fakt, že se stránky zdaleka nevěnují pouze softwaru. Najdete zde stejné
množství tipů pro hardware (v sekci Hardware, Data and Voice). V nabídce je i
přihláška do diskusní skupiny a možnost bezplatné registrace vedoucí k zasílání
informačního bulletinu.

Petri Tips and Tricks
http://www.petri.co.il/tips_and_tricks.htm
Velmi přehledná a přitom jednoduchá stránka od soukromé osoby, věnovaná
převážně administrátorským tipům a trikům pro Windows. Výše uvedený odkaz
směřuje přímo na zhruba desítku témat (Active Directory, Disk Management, DNS,
Exchange a další), pod kterými najdete podstatně delší seznam konkrétních
příspěvků. Jednotlivé tipy jsou zpracovány pouze textově, ovšem podrobně.
Stránka obsahuje externí vyhledávač ve formě okénka pro Google. K dispozici
jsou i často kladené dotazy a diskusní fóra. Kromě tipů a triků zde najdete
rady a návody ve formě článků, jejichž TOP TEN je v levé dolní části hlavního
menu. Vše v angličtině.

Kelly´s Korner
http://www.kellys-korner-xp.com/xp.htm
Obsahově velmi zajímavá, vzhledem mírně odpudivá stránka věnovaná výhradně
Windows XP. V úvodu vás autor uvítá krátkým sdělením a poté pokračujete v levém
menu. Pod každým odkazem najdete dlouhý seznam příspěvků, z nichž ne všechny
jsou součástí tohoto webu. Spousta odkazů směřuje mimo jiné i na stránky
Microsoftu. To ale určitě není na škodu. Pokud se v tom všem nevyznáte, nabídne
vám menu souhrn příspěvků od A do Z, s možností jejich stažení v jediném PDF
souboru (výborně!). Rozhodně nevynechejte kategorii Tweaks, která obsahuje
hromadu nestandardních tipů. Obdobou tradičních FAQ jsou otázky a odpovědi v
sekci TOP10. Na stránkách dále objevíte odkazy na diskusní fóra a stránky o
Windows XP (opět Google Search) a také seznam dostupných freewarových utilit, z
nichž některé vám pomohou s realizací zde popsaných tipů. Nic více, nic méně.
Anglicky.
Tímto odkazem se dnes rozloučíme, příště opět na shledanou.