Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky pro Windows

1. 6. 2005

Sdílet

Vítám vás u dalšího dílu užitečných tipů a triků pro operační systém Windows.Naproti příjemnému pocitu ze začínajícího jara stojí v současné době nepříjemnosti se stále r...
Vítám vás u dalšího dílu užitečných tipů a triků pro operační systém Windows.
Naproti příjemnému pocitu ze začínajícího jara stojí v současné době
nepříjemnosti se stále rostoucím počtem každodenního spamu a také viry, čím dal
častěji napadající všechny novější verze Windows (tj. 2000 a XP). Boj se
spamem, jakkoliv je neúčinný, neznamená při dodržení elementárních zásad na
rozdíl od virů a červů žádné zásadní nebezpečí. Druhá skupina však působí
problémy téměř denně.
Microsoft sice přistupuje k bezpečnosti svého OS stále zodpovědněji (už bylo na
čase), přesto to pořád není ono. ServicePack 2 prozatím na obranu před viry
nestačí. Doufejme, že při vývoji nového Longhornu bude na zabezpečení systému
pamatováno podstatně více.
Dnešní díl tipů a triků opět přináší tradiční všehochuť věnovanou samotnému OS
a nejrozšířenějšímu kancelářskému balíku. Přeji příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Třídíte odpad?
(Windows XP) Ne, nebojte se, nezačali jsme v našem časopise s propagací
"zeleného bodu" a oblíbených barevných kulatých "popelnic". Řeč totiž nebude o
odpadu organickém, ale datovém. I ten totiž můžeme třídit. Jak na to, si
ukážeme v následujícím tipu.
Odpadkový koš je součástí Windows již dlouhá léta a jeho funkce se od počátku
příliš nezměnily. Jedná se vlastně o diskovou oblast (složku), která je datovým
meziskladem smazaných souborů. Pokud totiž cokoliv ve Windows smažete, přesunou
se data pouze do tohoto skladu a tam leží až do doby, než je nahradí data
novější. Doba dostupnosti těchto dat přímo souvisí s velikostí meziskladu,
kterou můžete libovolně nastavovat. Existuje pouze jediná výjimka, a tou jsou
soubory umístěné na síti. V dnešní době není neobvyklé, že ve Windows jsou
připojené diskové jednotky, které nejsou fyzicky přítomné ve vašem počítači,
ale pracujete s nimi přes místní síť. Soubory smazané na těchto jednotkách se
do koše nepřesouvají a je třeba s tímto faktem počítat.
Velikost meziskladu zabírá po instalaci standardně kolem 10 procent systémového
diskového oddílu (zpravidla jednotky C). To může být při dnešních kapacitách
disků až zbytečně mnoho, třeba i několik stovek megabajtů, proto stojí za pokus
nastavit odpadkový koš přesně podle vašich představ.
Poklepejte na ikonu Odpadkového koše na vaší pracovní ploše pravým tlačítkem
myši a z kontextového menu zvolte položku Vlastnosti. Získáte tak konfigurační
dialog (za předpokladu, že jste zároveň i uživatelé s možností měnit nastavení
systému Windows) se dvěma záložkami. První, obsahující Globální nastavení,
slouží k základní konfiguraci koše. Máte zde možnost na přehledném "teploměru"
stanovit velikost meziskladu na dané diskové jednotce v procentech, implicitně
však nastavujete velikost současně na všech existujících jednotkách. S aktivací
příslušné volby však můžete konfigurovat jednotky i nezávisle, tj. na systémové
jednotce zvolíte koš menší, na datové pak větší tak, aby data setrvala v
meziskladu co nejdéle pro případ pozdějšího obnovení. Jednou z voleb lze
dokonce koš zcela deaktivovat, což nedoporučuji. Další záložky dialogu
reprezentují vlastní diskové jednotky (oddíly), právě kvůli jejich nezávislému
nastavení.

Zprávy o chybách - ano či ne?
(Windows XP) S každou novou verzí Windows přichází stále vyšší komfort ovládání
a péče o uživatele jako takového. V uživatelském rozhraní Windows je tomu
podřízeno téměř vše. Počínaje všudypřítomnou nápovědou a konče různými
pomocníky a kouzelníky. S příchodem XP verzí se tato "péče" stala někdy až
nepříjemnou. Například v případě odesílaných chybových hlášení.
Sídlo společnosti Microsoft je v USA. Proto i některé prvky ve Windows jsou
šité na míru americkému uživateli, pro něhož je například on-line připojení
domácího počítače naprosto běžnou záležitostí. Tak je tomu i v případě
odesílání chybových zpráv přes internet přímo Microsoftu tak, aby na ně
mohl efektivně reagovat. Stane se tak vždy, když ukončíte libovolnou aplikaci
nestandardním způsobem, případně ukončíte nestandardně samotný operační systém.
Co je ale dostupné pro Američana, může být velmi otravné pro českého uživatele,
který ještě často domácím připojením nedisponuje. Potom jsou pro něj okna
chybových zpráv spíše noční můrou než skutečnou podporou ze strany výrobce.
Naštěstí existuje ve Windows XP místo, kde lze tyto zprávy vyřadit z provozu.
Dokonce velmi komfortně. Jděte do menu Start a zvolte Ovládací panely. Zde
pokračujte poklepáním na ikonu Systém a v následném dialogu zvolte záložku
Upřesnit. Zde klepněte na tlačítko Zasílání zpráv o chybách v dolní části
dialogu. Objeví se malé
okno s bohatými možnostmi nastavení. Jednak lze zprávy zcela zakázat, nebo
můžete zvolit jejich zobrazení jen v případě pádu operačního systému, nikoliv
aplikací. Pomocí tlačítka Zvolit programy lze dokonce vybrat i jednotlivé
aplikace, u nichž bude odeslání chybové zprávy možné. Nic více, nic méně.

Více informací
(Outlook Express) Přes své nezpochybnitelné slabiny patří dnes Outlook Express
stále k velmi rozšířeným "lehkým" klientům pro obsluhu elektronické pošty a
diskusních skupin. Důvodem je jistě i jeho dlouholetá přítomnost ve standardní
instalaci Windows. Přesto jeho standardní nastavení není ideální a následující
malý tip jej pomůže trochu vylepšit.
V posledních verzích má Outlook Express jistou samozřejmou schopnost, a to
práci s více poštovními účty v rámci jednoho profilu. Dokáže tedy přijmout
poštu z několika míst a umístit ji do společné složky. Pokud potom na zprávy
odpovídáte, odesílá je zpravidla prostřednictvím účtu zvoleného jako standardní
s tím, že jako zpáteční adresu uvede tu, na níž byl e-mail doručen (tj.
pamatuje si účet, ze kterého byl doručen). Jelikož jsou zprávy umístěny do
společné složky, nepoznáte při standardním nastavení, ze kterého účtu vlastně
dorazily. To lze ale snadno napravit.
Spusťte Outlook Express a přejděte například do složky Doručená pošta. Při
standardním nastavení máte v pravé horní části k dispozici seznam doručených
zpráv, k nimž jsou k dispozici základní informace reprezentované sloupci s
názvy těchto informací (Datum, Předmět apod.). Poklepejte nyní pravým tlačítkem
myši přímo na popisy těchto sloupců a z kontextového menu zvolte možnost
Sloupce. Ke stejnému dialogu se dopracujete i stejnojmennou volbou z roletového
menu Zobrazení. V následujícím okénku lze poté vybrat jednotlivé informační
sloupce včetně jména účtu, z něhož byla zpráva doručena. Výběr závisí jen na
vás. Po volbě zobrazovaných sloupců budete muset pravděpodobně upravit jejich
šířku. To provedete levým tlačítkem myši a tažením za rozhraní mezi
jednotlivými sloupci.

Konzola pro správce
(Windows 2000/XP) Správa operačního systému Windows je věčným tématem mnoha
diskusí, seriálů i samostatných příspěvků jak v tištěných médiích, tak na
internetu. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, které rozhodně nemůžeme v rámci
tohoto seriálu komplexně postihnout. Následující řádky by tak měly obyčejnému
uživateli spíše jen přiblížit možnosti, které s sebou přinášejí verze Windows
postavené na jádře NT.
Ve Windows řady 9x a Me se ke správě používaly jednotlivé aplikace umístěné
zpravidla ve složce Systémové nástroje menu Start. Ve Windows 2000 a XP je tomu
jinak. K základním prostředkům pro ovládání systému se sice dostanete klasickým
způsobem, kromě toho je ale k dispozici speciální správcovská konzola, která
shromažďuje další užitečné informace a diagnostické nástroje. Konzola je
modulární, tj. integruje v sobě jednotlivé části, které lze vyvolat i
samostatně. Všechny tyto součásti najdete ve složce Windows\System32. Poznáte
je podle jednotné koncovky msc. Například soubor pro spuštění samotné konzoly
se jmenuje compmgmt.msc (od spojení Computer Management). Stačí na něj poklepat
levým tlačítkem myši a zobrazíte vše potřebné pod jednou střechou.
Mezi užitečné moduly patří Prohlížeč událostí. Operační systém vás zde
informuje o všem, co se mu líbí nebo nelíbí při startu jak systémových, tak
aplikačních služeb. V seznamu chybových zpráv tak snadno narazíte na řešení
některého problému nebo třeba zdánlivě nefunkčního programu. Velmi užitečný je
též modul pro správu uživatelů a skupin, který vám nabízí podstatně více
možností pro nastavení jednotlivých uživatelů než jeho jednodušší bratr
reprezentovaný ikonou v Ovládacích panelech. V konzole najdete též modul Správa
disků, o kterém jsme se již v našem seriálu okrajově zmiňovali. Lze v něm
pracovat s diskovými oddíly, mazat je nebo naopak vytvářet. Můžete jim i
přiřadit jiná písmena, než jaká jim byla přidělena od systému při instalaci.
Vše je velmi přehledné a graficky podobné například specializovanému Partition
Magicu. Za zmínku stojí i přehled spouštěných služeb. Pouhým nahlédnutím
zjistíte, kolik se toho při startu vlastně spouští a proč Windows běží rozumně
až s operační pamětí 256 MB a vyšší. Bez potřebných znalostí však do seznamu a
nastavení služeb raději nezasahujte.

Tipy pro MS Office

Konec stránky
(Word/Excel 2000/XP) Textový editor Word je (na rozdíl od svého velmi schopného
sourozence Excelu) často pokládán i za program pro publikování (myšleno pro
finální zalomení) textu a jeho přípravu pro tisk. U jednodušších dokumentů je
to zajisté pravda a Word lze pro tyto účely použít, zkuste ale pracovat s
textem podstatně rozsáhlejším (cca desítky MB), doplněným spoustou grafiky a
vložených rovnic. V těchto případech je určitě lepší použít nějaký
specializovaný software (InDesign). Cena takového produktu je ovšem na poněkud
jiné úrovni, než si může obyčejný uživatel dovolit, a proto si nakonec musí
vystačit právě s textovým editorem.
Při tvorbě dokumentu, jehož parametry jsem nastínil výše, se poté uchylujeme ke
slovníku, který zde není vhodné prezentovat. Konzistentní rozvržení grafiky a
textu na stránce dokumentu se může posléze stát naší noční můrou. Existuje však
několik triků, které nám v tomto "boji" pomohou.
Kromě několika notoricky známých pravidel (dodržování stylů, správné nastavení
odstavců, nezbytné zobrazení formátovacích značek) je zde též jeden trik, který
se tolik nepoužívá, ale ke stabilitě textu určitě velmi přispívá. Jde o možnost
vložit do určitého místa dokumentu značku Konec stránky a tím zajistit, že na
konkrétní stránce už za tímto místem nikdy nic nebude.
Spusťte Word a jděte do roletového menu Vložit. Zde zvolte položku Konec. V
dialogu potom vyberte Konec stránky a potvrďte. Veškerý text za vloženou
značkou se poté přesune na další stránku a nikdy se nebude chtít vracet zpět.
Tím lze jednotlivé stránky dokumentu poměrně pevně spoutat a zabránit tak
pohybu textu a dalších prvků. V Excelu lze konec stránky vložit také, i když
zde to pravděpodobně využijete podstatně méně často. Rozdíl je pouze ve způsobu
vkládání. Zatímco ve Wordu vložíte Konec stránky na stránku předchozí (na níž
už nechcete mít do konce nic), v Excelu se vkládá konec stránky na počátek
stránky nové (tedy fakticky až za požadovanou mezeru). Jděte do roletového menu
Vložit a zvolte přímo položku Konec stránky. Snadné a jednoduché, přitom velmi
účinné.

Víte, jak Word formátuje?
(Word 2000) Stejně jako v předchozím tipu budeme i nyní narážet na formátovací
možnosti Wordu. Respektive na jejich neprůhlednost. S rostoucím počtem
inteligentních metod korektury textu ve Wordu samotném roste i nepřehlednost
formátování. Často pak uživatel tápe, co vlastně program v té které části
dokumentu změnil a proč. Marně se potom snaží vše upravit k obrazu svému a
nechápe, proč Word tvrdohlavě trvá na svém. Naštěstí si lze poměrně snadno
pomoci, samozřejmě s využitím integrovaných funkcí našeho textového editoru
Prvním způsobem je přímo aktivace funkce zobrazení formátovacích značek. Ikona
této funkce není standardně na liště přítomna, musíte ji tam nejprve přidat.
Přesný název ikony je Zobrazit vše a nachází se v panelu nástrojů Standardní.
Na tomto panelu najdete například i ikony pro otevření a uložení dokumentu.
Pokud zde ikonu funkce Zobrazit vše nenajdete, poklepejte myší na malou šipku
na pravém okraji panelu Standardní a zvolte Přidat či odebrat tlačítka. V
seznamu funkcí pak vyberte příslušnou ikonu (poznáte ji podle popisku vpravo) a
přidejte ji do panelu. Po jejím stisku dojde ke zobrazení formátovacích značek,
které vám strukturu dokumentu zcela zásadně osvětlí.
Styl formátování však lze zjistit i u jednotlivých částí textu. Jděte do
roletového menu Nápověda a zvolte položku Co je to? Druhou cestou je stisk
klávesové kombinace SHIFT+F1. Kurzor se v obou případech změní na otazník. Nyní
ukažte na konkrétní součást dokumentu a obdržíte podrobné informace o stylu
formátování. Pro návrat zpět do "psacího" režimu stiskněte opět kombinaci
SHIFT+F1.
Tímto tipem se dnes rozloučíme a za měsíc opět na shledanou.

Intertipy

Zima 2005 se definitivně přehoupla do příjemných jarních teplot, které jakoby
předznamenaly i probuzení celého českého telekomunikačního trhu. Až překvapivě
rychle došlo k jeho konečné privatizaci a nyní máme na výběr hned tři velké
nadnárodní operátory.
Jako mávnutím kouzelného proutku se probudil také hlavní český regulátor
(překvapivě ihned po privatizaci ČTc), který konečně vyslyšel námitky AO a
nařídil Telecomu vyjmout volné minuty ze svých hlavních tarifů. Nové programy
Českého Telecomu již byly zveřejněny, dávám tak každému k posouzení míru
razance tohoto kroku ze strany ČTU.
Dnešní internetové tipy nebudou zdaleka o Windows. Jejich hlavním tématem je
totiž Mac OS X a jeho předchůdci. Jistá skupina čtenářů PC WORLDu vždy patřila
mezi "macisty", proto doufám, že je následující směs odkazů potěší.

OSX Guide
http://www.osxguide.com
Stránka, jejíž název říká téměř vše. Nenajdete zde přímo tipy a triky pro MacOS
X, autoři zvolili pro prezentaci vědomostí poněkud obsáhlejší články věnované
daným konkrétním problémům. Kromě těchto příspěvků, které máte možnost po
registraci i sami přidávat, zde najdete spoustu dalších informací. Zajímavé
jsou jistě odkazy na další stránky s podobným zaměřením, dokonce tematicky
rozdělené. Nechybí ani nabídka diskusních skupin nebo přehled literatury, ať už
komerční či dostupné zcela zdarma. Samozřejmostí je přehledné profesionální
zpracování včetně nezbytného vyhledávače. V dolní části stránky pak najdete
ještě několik velmi povedených odkazů, například na free software pro OS X a
další. Vše anglicky.

Mac Games and More
http://www.macgamesandmore.com
Na druhé pozici přinášíme něco pro macovské pařany. Výše uvedený odkaz vás
přenese na stránky věnující se výlučně hraní her na systémech od Applu. Design
stránky vás rozhodně neuchvátí, ale je přehledný. Po levé straně najdete rychlé
odkazy na nově přidané hry, ale také na software jiného zaměření. Toto menu je
doplněno odkazy směřujícími na vyhledávač Google, který vám nabídne další směs
internetových stránek s příslušným obsahem. Stránka má také horní menu, které
vás přenese na další služby, poskytované týmem autorů této stránky. Patří mezi
ně nabídka her dostupných zcela zdarma, nabídka obrázků, iconsetů pro váš
desktop nebo třeba seznam zdarma dostupných neherních aplikací. Informací je
zde opravu slušné množstí, a proto mrzí absence vyhledávače. Anglicky.

MacOS X Software and Tips
http://www.bombich.com/mactips/
Čistý "macovský" design této stránky nenechá nikoho na pochybách o jejím
obsahu. Koneckonců se jedná o čistokrevnou stránku se samými tipy a triky pro
MacOS X. Jednotlivé tipy jsou tematicky rozdělené do několika oddílů, každý
oddíl obsahuje několik tipů. Samotný text je přehledný a bohatě formátovaný.
Řešení je vysvětleno velmi podrobně i u sebemenšího problému. Kromě sekce tipů
a triků vám nahoře umístěné hlavní menu nabídne odkazy na diskusní fóra a také
informace přímo ze stránek autora, který je softwarovým vývojářem. Vzhledem k
rozsahu, přehlednosti a jednoduchosti zpracování celého webu snadno oželíte i
chybějící vyhledávač. Anglicky.

MacOS X Tips
http://osxtips.shift.it/2004/index.php
Další stránka s tipy a triky pro MacOS X, tentokrát pro změnu v italštině.
Pokud vládnete tímto jazykem, rozhodně si ji nenechte ujít. Obsahuje totiž
velmi slušné množství dobře zpracovaných tipů, které jsou rozděleny do
standardních kategorií jako je systém, konzola, aplikace nebo ostatní. V každé
kategorii je pak několik desítek až stovek příspěvků, ke každému máte možnost
vyjádřit svůj názor v diskusi. Příspěvky lze i vkládat, podmínkou je
registrace. Mezi dalšími dostupnými službami najdete odkazy na další stránky s
podobným zaměřením nebo třeba do kategorií členěné tutoriály. Potěšit vás může
i přítomnost ankety. Vyhledávač bohužel chybí, zde je to ovšem na rozdíl od
předcházejícího odkazu nedostatek. Italsky.

Mac Fix It!
http://www.macfixit.com
Opět velmi výstižný název stránky. Nenajdete zde totiž jen tipy a triky, ale
také návody na řešení problémů s MacOS X a jeho předchůdci. V úvodu narazíte na
seznam nejnovějších příspěvku. Trochu nezvykle pod tímto seznamem můžete
pokračovat na některý z tematicky laděných odkazů na další podobné příspěvky.
Problémy se obvykle velmi efektivně daří řešit v diskusích (nyní nemyslíme
diskusní skupiny). V pravém sloupci jich máte k dispozici hned několik. Velmi
zajímavou náhradou obyčejného vyhledávače je dialog Jump to..., který vám
umožní definovat operační systém a okruh problému a po potvrzení zobrazí
příslušné přispěvky. Je to rychlé a snadné. Mezi další služby na těchto
stránkách patří možnost zasílání novinkového e-mailu nebo malá anketa. K
dispozici je mnoho dalších odkazů na podobně laděné stránky o Mac OS.

OS X Jaguar Tutorials
http://www.macattorney.com/tutorial.html
Čistá, velmi jednoduchá a vesměs pouze textová stránka o OS X Jaguar. Jak jste
sami poznali, není to právě aktuální macovský operační systém, nicméně jej
možná někdo používá, případně testuje. Navíc mohou být autorovy postřehy
užitečné i ve vyšších, tj. současných verzích Mac OS. Podstatou stránky je
dlouhý seznam odkazů na jednotlivé tipy. Tento seznam odkazuje v rámci jedné
stránky, vše je tedy jeden textový soubor, který velmi snadno získáte pro
případný tisk nebo off-line prohlížení. Tipy nejsou nijak děleny, ale není jich
tolik, aby to působilo zmatek. Stránka je kromě angličtiny dostupná i ve
francouzštině a holandštině.

OS X Tips
http://kung-foo.tv/xtips.php
Posledním dnešním odkazem bude opět jednoduchá stránka věnovaná tipům pro
revoluční OS X od Applu. Jelikož tento systém vychází ze základů Unixu, nabádá
sám autor k opatrnosti, neboť z konzoly je možné s administrátorským přístupem
celý systém smazat (například). Stránka je opět zpracována velmi jednoduše, ve
stejném stylu jako u předchozího odkazu. V úvodu najdete dlouhý seznam
příspěvků, který odkazuje do téhož dokumentu. Přehledně, jednoduše, bez dalších
příkras a přidaných služeb. Tentokrát pouze v angličtině.
Tímto tipem se dnes rozloučíme, příště už zase u operačního systému Windows na
shledanou.