Hlavní navigace

Užitečné tipy a triky 95/98 pro Windows

1. 12. 1999

Sdílet

Tyto již čtrnácté tipy a triky pro Windows píši ne zrovna v předvánočním čase,ale k vám čtenářům se skoro v tuto dobu dostanou. Co bude charakteristické pro letošní Vánoce? Asi t...
Tyto již čtrnácté tipy a triky pro Windows píši ne zrovna v předvánočním čase,
ale k vám čtenářům se skoro v tuto dobu dostanou. Co bude charakteristické pro
letošní Vánoce? Asi totéž, co pro ty předchozí. Fyzicky a zejména psychicky
náročné poslední týdny v roce převáží o vánočních svátcích u většiny z nás
pohoda a radost (alespoň v to pevně doufám!). A co silvestr? Jak jistě všichni
víte, samotné 21. století se začne počítat až za rok, tedy 1. 1. 2001, nicméně
přelomovým (alespoň pro počítače určitě) je rok 2000. Někteří z nás doufají v
nejhorší zkázu a balí si svoje batohy, aby strávili příchod nového roku v
odlehlých končinách naší vlasti. Ti otrlejší setrvají ve svých domovech a budou
"potupně" přihlížet pádu civilizace (a vlastního domácího počítačového
systému). Já ale doufám, že k ničemu takovému nedojde (snad jen k
příležitostným výpadkům plynu, ale to už se pokouším o vtip) a my se sejdeme u
našeho časopisu i v lednu roku 2000. Tím končím svůj pokus o úvahu a přejděme k
podstatným věcem tohoto článku.

Tipy pro Windows

Nepohodlné plánování úloh (Win 98/95)
Možná jste si po instalaci Windows 98, nebo starších Windows 95 všimli malé
ikony na liště vedle hodin, která poměrně zdržuje start vašeho systému a přitom
nejeví žádné známky užitečnosti. V tomto tipu se dozvíte o několika možnostech,
jak Plánování úloh (Task Scheduler) rozumně využít, či vyřadit z provozu.
Plánování úloh má velmi snadnou funkci. Provede v předem určenou dobu předem
nastavený povel. Potud je vše jasné. Tvůrci Windows ovšem některé úlohy již
přednastavili a obyčejný uživatel může být nepříjemně překvapen z nenadálé
kontroly disku počítače, nebo z nečekaně spuštěného defragmentátoru. Pokud
netrváte na neustálém provádění těchto úloh (například z důvodu existence
firemního technika, který má tyto věci v kompetenci), zbavte se jejich
provádění.
Poklepejte na ikonu Plánování a uvidíte seznam přednastavených úkolů. Chcete-li
vyřadit jen některé, poklepejte na ně pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti. V
následném dialogovém okně zrušte zaškrtnutí políčka Povoleno, umístěného na
dolním okraji vlevo. Tím znehybníte příslušnou úlohu. Pokud chcete vyřadit z
provozu celý plánovač, poklepejte pravým tlačítkem přímo na ikonu vedle hodin a
zvolte Pozastavit službu Plánovač úloh.
Poslední možností je odstranit kompletně Plánovač úloh, tedy i z "taskbaru".
Poklepejte na ikonu Plánovače a zvolte roletové menu Upřesnit. Zde zvolte
položku Ukončit používání služby Plánovač úloh, čímž jej definitivně
odstraníte. Zůstane dostupný pouze z menu Start pro případ, že byste se opět
rozhodli využít jeho služeb.

Trochu systémové politiky (Win 98/95)
Systémové politiky proti všemožně nebezpečným uživatelům není nikdy dost. Tento
malý tip ukazuje, že ani editor systémové politiky Poledit nedělá nic jiného,
než že mění položky v systémovém registru vašich Windows.
Touto jednoduchou editací registru zneviditelníte roletové menu Soubor ve všech
oknech Windows. Tím trošičku zamezíte uživatelům ve vytváření nových adresářů a
souborů (alespoň těm méně znalým).
Spusťte regedit a jděte do podklíče HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft
Windows CurrentVersion Policies Explorer. Zde vytvořte novou binární položku
NoFileMenu tak, že poklepáte do pravé části regeditu zobrazující obsah adresáře
Explorer a zvolíte Vytvořit Nová binární hodnota. Poklepejte na vytvořenou
položku a změňte její hodnotu na 01 00 00 00. Zavřete regedit. Roletové menu
nebude k dispozici v žádném z oken Průzkumníka.

Zrychlete svůj modem (Win 98/95)
Již v předchozích dílech jsme se v jednom tipu podrobněji věnovali nastavení
modemu pod Windows 98/95 tak, aby připojení bylo co nejoptimálnější. Přesto
jsme ale neuvedli ještě všechny možnosti. V některých případech (hraní her po
Internetu) lze dosáhnout změnou jistých nastavení rychlejšího přenosu.
Upozorňuji však, že níže uvedené změny nemusí vždy vést ke zlepšení spojení, a
je potřeba to nejprve vyzkoušet.
První možností je vypnutí sotwarové komprese, kterou modemy používají.
Poklepejte na ikonu vašeho počítače a zvolte Telefonické připojení do sítě.
Vyberte připojení, které chcete změnit, poklepejte na něj pravým tlačítkem a v
kontextovém menu vyberte položku Vlastnosti. Jděte na záložku Typy serverů a
zde vypněte (odznačte) možnost Povolit softwarovou kompresi (u Win 95 je
potřeba tuto možnost hledat pod tlačítkem Upřesnit).
Další možností je zvýšit buffer sériového portu, na němž je připojen váš modem.
To provedete zápisem do souboru system.ini. Otevřete soubor system.ini (nachází
se v adresáři Windows) v některém z editorů, například v Poznámkovém bloku.
Nalezněte sekci [386Enh] a do ní připište řádek COMxBUFFER=1024 , kde x je
číslo sériového portu vašeho modemu. Tím nastavíte základní velikost bufferu
(vyrovnávací paměti).
Poslední dnes uvedenou možností je vypnout korekci chyb prováděnou modemem. Tím
se sníží režie potřebná pro komunikaci (a zvětší se propustnost dat), nicméně
modem nebude schopen opravovat chyby. Vypnutí korekce chyb docílíte přidání AT
příkazu AT%C0 (to je nula) do kolonky Zvláštní nastavení u dialogového okna
modemu. Jděte jako v předchozím případě do dialogu Vlastnosti (připojení) a na
záložce Obecné zvolte u modemu Konfigurovat. Zde jděte na záložku Připojení a
stiskněte Upřesnit.

Jak na tisk obsahu adresáře (Win 98/95)
Možná jste se mockrát dostali do situace, kdy jste chtěli poslat obsah adresáře
kolegovi a tím mu velmi jednoduchým způsobem sdělit, jaké soubory máte vlastně
na vašem pevném disku. Pomocí úpravy kontextového menu, které se objevuje po
stisku pravého tlačítka, můžete tisknou obsahy adresářů přímo v Průzkumníkovi.
Otevřete libovolné okno Průzkumníka ve Windows (například poklepejte na ikonu
vašeho počítače) a v roletovém menu Zobrazit zvolte položku Možnosti složky.
Přejděte na záložku Typy souborů a v seznamu nalezněte typ, jehož jméno je
Složka (pozor, hned pod ním se nalézá typ s velmi podobným názvem Složka
souborů). Označte jej tak, aby byl vysvícený, a zvolte tlačítko Upravit. V
dialogu Upravit stiskněte tlačítko Nový pro přidání nového příkazu do seznamu v
dolní části dialogu. Následující dialog vyplňte tak, že do horní kolonky
vepíšete název akce &Print Dir a do dolní příkaz, který se má provést (syntax
tohoto příkazu záleží jen na vašem uvážení a znalostech příkazové řádky)
C:/WINDOWS/COMMAND.COM /C DIR %1 /S /A /O:N > PRN. Pokud používáte síťovou
tiskárnu, je nutné mít povoleno používání tiskárny v dosovských aplikacích.
Případně můžete změnit zařízení PRN na cokoliv jiného, třeba na jméno souboru.
Vše potvrďte stiskem tlačítka OK. Poklepejte na libovolnou Složku (adresář), a
v kontextovém menu vám bude nabídnuta nová volba Print Dir.

Definujte typickou instalaci (Win 98)
Tento trik je určen spíše začátečníkům, ale tím vůbec nechci snižovat jeho
informační hodnotu. Ostatně posuďte sami.
Pokud jste si sami instalovali Windows na váš počítač, byli jste při instalaci
dotázáni na mnoho věcí a mimo jiné i na typ instalace. Zda se má nainstalovat
vše, nebo jen něco, či takzvaná "typická" sada nástrojů a utilit předvolená
tvůrci programu (instalačního). Po nainstalování systému s posledně jmenovanou
volbou jste možná zjistili, že zkušenější kolega má ve Windows oproti vám něco
navíc. Jak to ale doinstalovat, případně se zbavit součástí, které
nepotřebujete? Jednou z možností je požádat o radu toho zkušenějšího kolegu,
druhou je provést úpravy podle následujícího popisu.
Jděte do menu Start a v podmenu Nastavení zvolte Ovládací panely. Tam
poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. Jděte na záložku Instalace
Windows a vyčkejte, než instalátor prohledá vámi nainstalované součásti
systému. Po ukončení prohledávání se za pomocí šipek a tlačítka Podrobnosti
můžete volně pohybovat v menu a libovolně přidávat či ubírat jednotlivé
součásti Windows. V pravé části vždy uvidíte jejich stručný popis. Až vše
nastavíte dle vašeho přání, potvrďte nastavení tlačítkem OK. Budete požádáni o
vložení instalačního CD (pokud jste někde zvolili nenainstalovanou součást) a
instalátor vámi zvolené aplikace doinstaluje.

FTP "surfing" v Průzkumníku (Win 98)
Pro ty z vás, kdo ještě nikdy neslyšeli slovo FTP (file transfer protocol),
jedná se protokol sloužící k přenášení souborů po síti. Proto se i počítačům v
Internetu, které umožňují přístup ke svým sofwarovým databázím pomocí FTP
protokolu, říká FTP servery. Pro přístup k FTP serverům se většinou ve Windows
používá specializovaných programů k tomu určených, které mají spoustu
nadstandardních funkcí, jako je například schopnost znovu navázat přerušené
stahování (download) požadovaného souboru. Pokud je ale vaše spojení do
Internetu tak dobré, že na těchto utilitách netrváte, můžete na totéž použít i
obyčejného Průzkumníka přímo z vašich Windows.
Spusťte Průzkumníka a do takzvaného Addressbaru zadejte adresu požadovaného FTP
serveru. Například ftp://ftp.microsoft.com (sekvence ftp:// značí podobně jako
u WWW stránek typ protokolu, kterým se k serveru chcete připojit). Potvrďte
stiskem Enter, a pokud jste připojeni do Internetu, objeví se v okně
Průzkumníka nabízený obsah daného serveru stejně jako kdybyste byli na svém
lokálním disku. Nyní můžete kopírovat soubory z a na server (pokud to práva pro
zápis dovolují) tak, jako byste je kopírovali z disku na disk, nebo na disketu.
Pokud byste se nechtěli na FTP server připojit jako anonymní uživatelé (tak je
to obvyklé), můžete použít volbu Log as (Naloguj se jako...) z roletového menu
Soubor, nebo logovací jméno vepsat přímo do adresy serveru takto:
ftp://jmeno@ftp.microsoft.com. S Průzkumníkem toho sice mnoho nedokážete, ale
pro základní přístup je plně postačující.

Tipy pro MS Office

Živý posun (MS Word 97/2000)
Tento tip je (mimo jeho samotný účel) velmi jednoduchou ukázkou změny parametru
programu pomocí editace registru. Jistě tušíte, že moderní software má veškerá
nastavení soustředěna do určitého klíče v registru, kde je změnou logické
hodnoty zapínáme a vypínáme. Následujícím tipem zapnete ve vašem MS Wordu
takzvaný live scrolling. Pokud nyní posouváte dokument pomocí boční lišty,
obnoví se jeho poloha až po ukončení posuvu. S live scrollingem budete
dokumentem posouvat interaktivně.
Spusťte program Regedit a jděte do podklíče HKEY_CURRENT_USER Software
Microsoft Office 8.0 (případně 9.0 pro Office 2000) Word Options. Zde vytvořte
novou položku LiveScrolling tak, že poklepáte pravým tlačítkem do prvé části
regeditu zobrazující obsah složky Options a zvolíte Vytvořit Nová textová
hodnota. Potom poklepejte znovu na hotovou položku LiveScrolling a změňte její
hodnotu na 1. Zavřete regedit a restartujte Word. Nyní se vám bude posouvat
obsah dokumentu současně s potahováním postranní lišty, což výrazně přispěje k
přehlednosti rozsáhlejších dokumentů. Bohužel podobný způsob nefunguje pro
Excel, kde by byl při delších tabulkách také užitečný. Možná některý ze čtenářů
přijde na způsob, jak vyřešit i tuto drobnost.

Easter Egg
(MS Office 95/97)
Je to neuvěřitelné, ale i když už jsme v tomto seriálu zmínili snad všechny
triky ukryté ve verzích MS Office, na jeden "splash screen" jsme přece jen
zapomněli. Představte si, že i samotná lišta MS Office 95 nebo 97 obsahuje malý
easter egg.
Klikněte na malý čtyřbarevní čtvereček v horní části lišty Office a zvolte O
aplikaci (jak ohraný způsob hledání triku). Stiskněte klávesy Ctrl+Shift a
poklepejte na logo MS Office. Objeví se klasické autorské "Credits". Zkuste
ještě poklepat přímo do tohoto okna a dočkáte se dalších legrácek.
Tímto malým zapomenutým velikonočním vajíčkem a s přáním veselých Vánoc a
bohatého ježíška ukončím tyto čtrnácté tipy a triky pro Windows. Doufám, že v
dnešním dílu našli něco zajímavého jak začátečníci, tak i ti pokročilejší a
pokud se tak stalo, splnil (dnešní díl) svůj účel a poslání. Příště na
shledanou.9 0706/OK o

InterTipy
Dnešní Intertipy jsou trošku výjimečné. Ovšem ne tak pro vás čtenáře, jako pro
autora. Jsou totiž napsány v jiném operačním systému, než o kterém referují.
Nechci tu dělat reklamu, ale někteří z vás možná již tuší :-). V tuto dobu se
také naše zraky začínají obracet k velkému a mocnému Českému Telecomu v
očekávání nových tarifů Internet 2000. Dostupné útržky informací zatím mluví o
podobné, nebo dokonce shodné taxe, jako byla u Internetu 99. Doufejme, že
nejsou daleko od pravdy. Do konce roku už není mnoho času, nerad bych se dočkal
stejného zpoždění, jaké provázelo i tarif Internet99 (pozn. zmíněnému tarifu
skončí platnost 31. 12. 1999)

Bob\s Internet Guide
http://www2.hunterlink.net.au/~ddrge/
Graficky decentní, ale přehledná WWW stránka s mnoha tipy a triky pro Windows
95. A nejen s tipy pro Windows jak již název napovídá, naleznete zde i další
odkazy související s Internetem jako takovým. Na prvním místě je trochu
nezvykle odkaz na freeware a shareware hry pro Windows, následuje genealogie
Internetu, velké množství odkazů na další stránky a také kvíz pro návštěvníky.
Na této stránce se určitě nudit nebudete.

Frank Condron\s World of Windows
http://www.conitech.com/windows/
Graficky i obsahově profesionálně zpracovaná stránka o všem, co se alespoň
okrajově dotýká Windows. Naleznete zde odkazy na tipy pro všechna dosavadní
Windows, včetně nejnovějších Windows 2000. Nechybí velké množství programů a
ovladačů, doprovázené v tomto případě naprosto nezbytným vyhledávačem. Dále
naleznete komentáře přímo od autora WWW, recenze na vyšlé knihy (samozřejmě
pouze v anglickém jazyce), odkazy na diskusní skupiny atd. atd. Mohl bych
pokračovat ještě dlouho, ale nejlépe asi uděláte, když se na tuto stránku sami
vypravíte.

Win98 Funny postcards
http://www.ohmygoodness.com/Cards/Win98.htm
V rámci uvolnění neviditelného napětí při vytváření těchto tipů si dovolím
uvést i jednu adresu nepříliš související s naším tématem, tedy s tipy a triky.
Jedná se o stránku specializující se na pohlednice s tématem Windows 98. Po
výběru příslušné pohlednice a vyplnění krátkého dotazníku máte možnost tuto
pohlednici poslat klasickou elektronickou poštou vašim nepřátelům. Nic víc, nic
míň.

Windows Galore
http://www.windowsgalore.com/
Další velmi profesionálně provedená stránka o Windows. Tentokrát se autoři
věnují pouze domácím verzím Windows, tedy jen Windows 98/95 a Windows 2000,
která by se měla objevit na našem trhu koncem tohoto roku. Na stránce naleznete
mimo odkazů na tipy a triky také odkazy na zajímavý software pro Windows, dále
stránky zpracované ve stylu FAQ, odkazy na diskusní fóra. Zajímavostí je i
sekce troubleshooting, věnující se (jak jinak) otázkám a odpovědím v různých
problémových oblastech Windows.

MCSE Help Page
http://www.kcnet.com/~neidingr/
Tato stránka, jakkoliv se vám může zdát komerční, přináší spoustu informací z
oblasti Windows 98 i Windows NT. Jejím autorem je profesionál s certifikáty
přímo od Microsoftu, a mimo výše zmíněných zajímavostí z oblasti Windows zde
naleznete také popisy těchto certifikátů. Rozhodně stojí za zhlédnutí.

Slip Stick
http://www.slipstick.com/index.htm
Tato stránka je svým obsahem určena zejména správcům NT sítí, kteří využívají
služeb MS Exchange serveru a s ním spjatých "groupwarových" pomocníku, jako je
MS Outlook. Na výše uvedené adrese naleznete informace týkající se zejména
těchto dvou produktů. Dále zde nechybí odkazy na utility a prográmky, které při
práci s Exchange využijete. Jelikož se i v tomto případě jedná o stránku
komerční, nechybí ani bookstore, který ale může poskytnout i cenné informace.

Windows 95 tips
http://www.wj.net/braesick/tips/customiz.html
Graficky chudá, informačně bohatá stránka věnovaná Windows 95. Jednotlivé tipy
jsou tematicky rozděleny do sekcí DOS, Registry, Networking, Hot Keys a
Customizing Desktop. Jelikož jsou stránky plně textové, máte šanci je prohlížet
i v nepříliš rozšířených, ale velmi šikovných textovým browserech.

Reg Edit
http://www.regedit.com/
Vynikající stránka, jak po stránce grafické, tak obsahové. Její název již
napovídá, čeho se bude týkat. Jedná se o rozsáhlé pojednání o systémových
registrech ve Windows. Naleznete zde jak zajímavý software, tak samozřejmě
množství tipů a triků. Pokud jste z předchozích dílů tohoto seriálu
vypozorovali jistou autorovu "slabost" pro editaci registrů, vězte, že tato
stránka ho (alespoň zpočátku) naprosto nadchla. Pokud zanecháte autorům stránky
vaší adresu, máte možnost dostávat jakýsi bulletin s novinkami z této oblasti.
Podporovaná jsou jak Windows 95/98, tak i Windows NT. Zajímáte-li se o úpravu
registrů, neměla by vám tato stránka uniknout.

98lite
http://www.98lite.net/
Je těžké napsat něco o této stránce. Pro pochopení smyslu je nutné ji navštívit
a přečíst si tam uveřejněné texty. Jedná se o jakýsi pokus o očištění (rozuměj
zrychlení) Windows 98 pomocí odstranění Internet Exploreru a jiných
"neodstranitelných částí", jež systém prokazatelně zpomalují. Ke stažení zde
dokonce naleznete utilitu 98lite, která by vám toto všechno měla umožnit. Jak
jsem řekl na začátku, nejrozumnější bude tuto stránku přímo navštívit.
Mimochodem, stažená utilita je jakýmsi speciálním instalátorem Windows 98, jenž
vás výše uvedených částí zbaví již při instalaci. Nakolik je ale úspěšný, jsem
si zatím nedovolil vyzkoušet.

32-bit.com
http://www.32bit.com/
Velmi dobře zpracovaná stránka věnující se problematice 32bitových operačních
systému, tedy i problematice Windows. Ve své podstatě se jedná o softwarovou
knihovnu, kde naleznete všemožný software pro Windows ve všech verzích. K
dispozici je nezbytný vyhledávač a pro rozveselení i on-line Bingo. Na stránku
můžete přidat i vlastní programy a tím přispět k jejich rozšíření do světa.
Nechybí ani odkazy na softwarová diskusní fóra a podobně.
Tímto tipem končíme čtrnácté Intertipy, které čtete již v době předvánoční.
Pokud se nepletu, tak další díl se k vám dostane možná až těsně po vánočních
svátcích, takže nic nezkazím, pokud vám popřeji již nyní lepší a pohodové
surfování.