Hlavní navigace

Už rozumím anglicky

1. 2. 2005

Sdílet

Nedávno jsme se ve "Stříbrných kotoučích" seznámili s multimediálním výukovýmprogramem od Terasoftu. Nesl název Začínáme s angličtinou M- oje první slova a byl zaměřen na nejmenš...
Nedávno jsme se ve "Stříbrných kotoučích" seznámili s multimediálním výukovým
programem od Terasoftu. Nesl název Začínáme s angličtinou M- oje první slova a
byl zaměřen na nejmenší žáčky. Dnes se vám představí produkt ze stejné řady,
který je jeho následovníkem a jmenuje se Už rozumím anglicky. Biflování
slovíček je sice činnost bohulibá a prospěšná, ale pokud pak naučené výrazy
neuplatníte v praxi, dlouho vám v hlavě neuvíznou. Jedním ze způsobů, jak je do
šedé kůry mozkové dostat, je poslech mluveného slova spojený s vizuálními
podněty, a právě o tom tento program je. Nutno podotknout, že pro úplné
začátečníky není a předpokládá již jakousi alespoň minimální znalost tohoto
rozšířeného jazyka.
Po spuštění programu je možné si vybrat ze dvou režimů: porozumění mluvenému
slovu a porozumění psanému textu. Pod oběma variantami se skrývají stejné
úlohy, pouze jejich zadávání se liší. V prvním případě budou děti dostávat
úkoly pouze ústní formou a text otázky uvidí na monitoru jen když udělají
několikrát chybu. V případě druhém jsou pak otázky zadávány písemně, ale v
nastavení programu je možné zapnout i zvukový doprovod. Úlohy jsou sice
různorodé, ale jelikož se stále jedná o klikání myší, mohly by se děti po čase
začít nudit. Pro představu se jedná o následující úkoly: najdi modrou pastelku,
ukaž postavičku, která sedí, klikni na zvířátko, o kterém je básnička. Celkem
je připraveno osmnáct oblastí, které jsou vždy věnovány určitému tématu.
Namátkou jde např. o školní předměty, hračky, rodinu, potraviny nebo sport.
Poslední tři volná místa jsou obsazena dvěma pohádkami (jedna je rozdělena na
dvě části). Jedná se o Červenou Karkulku a Honzu a kouzelné fazole. Jelikož jde
o produkt zaměřený na malé děti, které ještě nemusí umět číst, jsou všechna
cvičení zadávána ústně, a to v angličtině, ale samozřejmě i v češtině. Českou
verzi namluvil, jak je to u Terasoftu již dobrým zvykem, pan Jiří Lábus.
Ovládání je řešeno výhradně pomocí myši, takže klávesnici nebezpečí nehrozí.
Jako správný rodič budete mít možnost nahlédnout do studijních výsledků svého
potomka v tabulce, kde je přehledně znázorněno, jaká cvičení již přelouskal a s
jakou úspěšností. Jedná se o povedený produkt, který ovšem zaujme jen velmi
malé děti. Pro ty starší jsou na trhu jistě lepší a záživnější výukové programy.

Začínáme s angličtinou - Už rozumím anglicky
Producent: Terasoft
Žánr: výuka angličtiny
Jazyk: český a anglický
OS: Windows 9x/ME/2000/XP
Cena: 199 Kč
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s., Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice,
http://www.terasoft.cz