Hlavní navigace

Uspořádejte si archiv - Srovnávací test aplikací pro katalogizaci dat(CD)

1. 1. 2005

Sdílet

Každý, kdo si vede archiv svých dat (audio, video, zálohy, dokumenty...), seurčitě dříve nebo později ocitne v situaci, kdy v něm bude potřebovat něco najít. Pokud celý archiv tvoří ...
Každý, kdo si vede archiv svých dat (audio, video, zálohy, dokumenty...), se
určitě dříve nebo později ocitne v situaci, kdy v něm bude potřebovat něco
najít. Pokud celý archiv tvoří několik málo souborů, asi to nebude problém.
Jestliže je však potřeba najít konkrétní dokument, který může být na některém z
dvaceti CD, může se jednat o nelehký úkol.
Abyste se podobným komplikacím vyhnuli, přinášíme test aplikací, které usnadní
evidenci dat na různých médiích (CD, DVD, ZIP, atd.) a zejména pak jejich
vyhledávání podle zadávaných kritérií. Vybrali jsme několik nejznámějších a
nejpoužívanějších programů a podrobili je krátkému testu.
Součástí článku je také srovnávací tabulka, obsahující kromě základních údajů
(autor, cena atd.) a celkového hodnocení také informaci o podpoře médií, z
nichž je program schopen automaticky načítat data. Dalším podstatným hodnotícím
kritériem byla schopnost programů automaticky získávat dodatečné informace ze
zpracovávaných souborů (ID3 tagy u MP3 skladeb, EXIF data u digitálních
fotografií, načtení označení skladeb na audio CD z CDDB databáze apod.). U
testovaných programů jsme rovněž hodnotili možnosti tisku a exportu informací z
katalogu médií.

Advanced Disk Catalog 1.51

Autor: ElcomSoft Co. Ltd.
Program je k dispozici jako shareware s omezením na maximálně pět disků v jedné
databázi (katalogu). Standardní instalace obsahuje i český jazykový soubor.
Jednoduché hlavní okno je běžným způsobem rozděleno na dvě části (vlevo
adresářová struktura, vpravo obsah aktuální složky). Jednotlivé přidané svazky
se rovněž zobrazují ve stromu jako složky. K ovládání lze použít panel
nástrojů, který obsahuje téměř všechny příkazy dostupné přes nabídky.
Ještě před vlastním přidáváním médií do katalogu je vhodné přejít k nastavení
možností programu, protože ve výchozí konfiguraci je vypnuta velká část
použitelných funkcí. Jedná se například o automatické načítání informací ze
zvukových souborů (MP3 apod.) nebo prohledávání archivů, včetně
samorozbalovacích.
Do katalogu lze začlenit pouze celá média (CD, DVD, logický nebo síťový disk,
disketu) bez možnosti vybrat konkrétní adresář nebo soubor. Každému přidanému
svazku zadá uživatel jméno, kategorii a komentář. Kromě jména jsou tyto
vlastnosti aplikovatelné i na všechny soubory a složky na daném médiu.
Pro práci s plným katalogem jsou k dispozici různé funkce. Vyhledávat soubory a
složky lze podle několika kritérií, například text ve jménu nebo v komentáři,
kategorie, datum nebo velikost. Výsledek hledání je možné uložit do textového
souboru. Zvláštní varianta hledání najde všechny duplicitní soubory v katalogu.
K výstupu nashromážděných informací nabízí Advanced Disk Catalog jak export,
tak sestavy. Bohužel výstup obou nástrojů je poměrně triviální, bez podstatných
možností nastavení. Exportovat sice lze do několika formátů databáze (CSV, XML,
DBF), jediným výstupem sestav je však pouze textový soubor, který má navíc dost
nešťastně zvolenou strukturu.
Výsledný dojem z ADC je rozporuplný. Množství nabízených funkcí není špatné,
jejich provedení však mohlo být výrazně lepší. Částečná nepromyšlenost a
nedotaženost tak řadí tuto aplikaci v našem testu do lepšího průměru.

Catalog Max 1.64

Autor: LionMax Software
Hodnocení tohoto sharewarového nástroje bude velice rychlé. Až na pár drobností
totiž nedisponuje žádnou z testovaných funkcí.
Hlavní okno je opět rozděleno na levou (stromovou) a pravou (obsahovou) část.
Do katalogu lze přidat jakýkoliv disk nebo složku. Takto zpracované médium může
být zařazeno do jedné z několika kategorií a může mu být přiřazen komentář.
Dopsat poznámky k jednotlivým složkám nebo souborům však možné není. Aplikace
dokáže pracovat s archivy, ovšem pouze ve formátu ZIP.
Vyhledávání v katalogu je omezeno pouze na hledání textu ve jménech složek a
souborů. Jediným poměrně kvalitně zpracovaným (možná právě proto v testovací
verzi zakázaným) nástrojem je tisk sestav. K dispozici jsou čtyři
předdefinované typy reportů, každý z nich může být vytvořen v některém z
formátů HTML, CSV nebo TXT. Modifikovat vzhled reportů však není možné.
Po otestování aplikace Catalog Max nezbývá než konstatovat, že jde o velmi
jednoduchou utilitu, která plní jen ty nejzákladnější funkce a rozhodně nestojí
za případnou investici do plné verze.

CDTree 3.1.3 Standard/Professional

Autor: VB Knovledge Solutions
Na rozdíl od předchozích programů představuje CDTree velmi kvalitní a
propracovanou aplikaci. Distribuována je ve dvou variantách. Verze CD-Tree
Standard je volně dostupná, má však omezenu většinu sofistikovanějších funkcí.
Plně funkční verze CDTree Professional je shareware.
Kromě běžného rozdělení pracovní plochy podle vzoru Exploreru může uživatel
pracovat také v jiném režimu. V něm kromě jednotlivých zpracovaných médií vidí
také jejich obsah a u zvoleného souboru i popis.
Přidávat lze do katalogu data z jakéhokoliv disku nebo složky. Každé médium,
složka nebo soubor může mít přidělenu doplňující informaci. Verze Professional
je schopna pro soubory některých formátů (MP3, audio CD) načítat tyto informace
automaticky. Rovněž podpora zpracovávání archivů ZIP je aktivní pouze v placené
verzi.
Program nabízí funkci ReScan, aktualizující data již dříve přidaná do katalogu.
Při jejím testování se však choval poněkud zvláštně a aktualizovaná data
zobrazoval pouze někdy, zřejmě v závislosti na zvoleném rozložení pracovní
plochy.
Vyhledávání v katalogu je pouze textové, kromě standardních zástupných symbolů
je možné specifikovat parametry též pomocí spojek AND a OR.
Jako první aplikace v našem testu disponuje CDTree přímým tiskem sestav. V
omezené verzi je k dispozici tisk adresářové struktury s možností definovat,
zda tisknout i jména souborů, případně další vlastnosti položek katalogu. Plná
verze umožňuje kromě toho také tisk obalů na CD nebo DVD a export databáze do
několika formátů (včetně HTML a XLS).
CDTree je rozhodně zajímavý nástroj, který méně náročnému uživateli velice
dobře poslouží i ve své volně dostupné podobě. Je škoda, že většina
pokročilejších funkcí je dostupná pouze v placené verzi.

Disclib 1.0.4.36

Autor: Lyrasoftware
Autoři freewarového projektu Disclib se omezili pouze na implementaci těch
nejzákladnějších funkcí. Součástí instalace je i česká jazyková verze, který by
však zasloužila doplnit, neboť mnoho textů zůstává i po jejím aktivování v
angličtině.
Orientace a pohyb v pracovním prostředí uspořádaném do standardního
dvoupanelového rozložení jsou jednoduché a přehledné. V pravém okně se u
zpracovaných složek a souborů nacházejí všechny dostupné informace, včetně
komentářů. Aplikace však nedokáže, s výjimkou souborů MP3, automaticky
zjišťovat doplňkové informace. Co však program zvládá, je zpracování souborů
uložených v archivech RAR nebo ZIP.
Souborům, stejně jako složkám nebo celým svazkům lze přidělovat uživatelem
zadané kategorie. Definování kategorií i některých dalších volitelných
parametrů je řešeno poněkud zvláštně. V dialogovém okně pro správu kategorií je
pouze textové pole a chvíli trvá, než uživatel pochopí, že Disclib pracuje s
každým řádkem v tomto poli jako s jednou kategorií.
Podobně nestandardně je vyřešeno i nastavování vlastností jednotlivých objektů
v katalogu. Ať již uživatel označil jako aktivní disk, složku nebo soubor,
zobrazí se pro úpravu vlastností vždy stejné dialogové okno, se záložkami pro
jednotlivé typy objektů. To vede někdy k situacím, kdy uživatel může zadat
informace, které pak nelze na danou položku v katalogu aplikovat.
Poměrně kvalitně je řešeno vyhledávání v katalogu. Jednotlivá kritéria lze
vhodně kombinovat, parametry hledání i výsledek lze uložit. Disclib nedisponuje
nástrojem pro tisk sestav, umožňuje pouze export katalogu do textového souboru
s nastavením typů informací, které se mají ukládat.
Disclib je jednoduchý prográmek, který si neklade za cíl stát se mezi
katalogizačním softwarem hvězdou. Postačí začínajícímu uživateli k jednoduché
správě katalogu médií a umožní mu rychlé a snadné vyhledávání.

Disc Explorer Professional v3.60.01

Autor: Tomáš Jelínek
Ač by se to možná podle názvu na první pohled nezdálo, jedná se o českou
aplikaci českého autora. A je to aplikace více než podařená. Pokud jste měli
někdy nějakou představu o tom, co by měl katalogizační program umět, Disk
Explorer Professional to určitě zvládne. A umí toho ještě mnohem víc.
Už na první pohled se program liší od předchozích aplikací v testu množstvím
nabízených funkcí, rozsahem menu i organizací pracovní plochy. Ta totiž
obsahuje mimo dvou obligátních oken se stromovou strukturou a obsahem aktuálně
vybrané složky ještě další dvě okna. V jednom se zobrazují komentáře (zadané
uživatelem nebo generované automaticky) k vybraným souborům a ve druhém náhledy
souborů v závislosti na jejich formátu.
Ukládání náhledů grafických a video souborů, stejně jako automatické načítání
komentářů k souborům mnoha jiných formátů se řídí použitými filtry. Standardně
se načítají informace například ze spustitelných souborů, audio souborů (MP3,
WMA, MOD, S3M...) nebo video souborů. Pokud to uživatel při načítání média
požaduje, mohou se filtry aplikovat i na soubory uvnitř archivů. Program rovněž
dokáže zjistit informace o audio CD v databázi CDDB. Filtry jsou modulární a na
webových stránkách programu je k dispozici i nástroj pro vytváření vlastních
specializovaných filtrů.
Velice podrobně je možné konfigurovat přidávání nových jednotek do databáze
katalogu. Například je k dispozici editor tzv. profilů, neboli skupin
souborových filtrů. Jimi lze řídit načítání a zpracování složek a souborů při
importu. Zajímavá je také možnost načítat data z FTP serveru. Tato schopnost
spolu s volbou pro zahrnutí obsahu souborů do databáze posouvá DEP za hranice
katalogizačního SW. Podobně kvalitně jako import dat je propracováno i
vyhledávání v katalogu. Vyhledávat lze podle textu (jak v názvech, tak v
komentářích), podle data nebo času, podle atributů atd. Parametry hledání,
stejně jako jeho výsledek, mohou být uloženy do textového souboru nebo jako
nová kategorie v katalogu.
Jedinou drobnou kaňku na jinak skvělé aplikaci představuje absence funkce
přímého tisku sestav z katalogu. Místo něj nabízí program speciální export do
několika formátů. Zejména export do HTML je udělán velice dobře a při exportu
celé databáze jsou přes internetový prohlížeč dostupná všechna podstatná data,
včetně komentářů a náhledů.
Pokud patříte mezi náročné uživatele, kteří od katalogizačního softwaru
vyžadují maximální možnou funkčnost, přehlednost, efektivitu při vyhledávání a
konfigurovatelnost, je pro vás Disk Explorer Professional tou správnou volbou.
Na druhou stranu by se začínající uživatel mohl v nepřeberném množství funkcí
poněkud hůře orientovat.

InsideCAT Lite Edition 2.50

Autor: Víctor García Tascón
Podle popisu na domovské stránce vypadá InsideCAT jako velmi kvalitní aplikace
s množstvím funkcí a schopností. V praxi však uživatel zjistí, že některé
avizované funkce pojal španělský autor poněkud zjednodušeným způsobem.
Program například slibuje podporu automatického načítání popisů z
multimediálních souborů a obrázků. Ne že by tomu tak vůbec nebylo, ale třeba
pro fotografie ve formátu JPEG načte pouze několik základních informací
(rozměry a barevnou hloubku) a údaje EXIF ignoruje. O něco lepší je situace při
zpracovávání hudby ve formátu MP3. K formátům, z nichž aplikace extrahuje více
či méně využitelné informace, patří DOC, DOT, WAV, AVI a ještě několik dalších.
Všechny údaje, uložené u souboru nebo složky v katalogu, se při procházení
zobrazují v pravém okně standardního dvoupanelového uspořádání. Ke všem
položkám je možné přidat vlastní komentář, marně jsme však pátrali po funkci
začlenění různých složek nebo souborů do uživatelsky definovatelných kategorií.
Při načítání dat do katalogu program podle zvolené jednotky automaticky
detekuje typ média. Podle něj má pak svazek přiřazenu ve stromu katalogu ikonu,
což mírně usnadňuje orientaci. Během testování program tvrdošíjně odmítal
načíst audio CD, s jinými médii (síťové disky, jednotlivé složky, CD, DVD...)
jsme problémy nezaznamenali.
Vyhledávací nástroj v základním provedení umožňuje pouze zadání textu a jeho
hledání ve jménech a popisech katalogových položek. Po zapnutí rozšířených
voleb se zobrazí celá škála parametrů. V tomto režimu lze vyhledávat podle
všech vlastností a atributů, které aplikace u katalogizovaných položek eviduje.
Export výsledků hledání, stejně jako jakýkoli jiný výstup z katalogu, je možný
pouze do textového souboru.
Celkový dojem z aplikace InsideCAT není špatný. Škoda jen, že autor zvolil
neobvyklou cestu právě u funkcí, u nichž by uživatel čekal a uvítal standardní
chování a využitelnost.

Visual CD 1.9

Autor: Budy Setiawan Kusumah
Netradičním pojetím katalogů nás překvapila aplikace Visual CD. A nebylo to
překvapení příliš příjemné. Program totiž pracuje tak, že do jednoho katalogu
(souboru na disku) uloží vždy pouze data z jednoho zpracovaného média (CD, DVD,
složky apod.). Pro každou zpracovanou jednotku má uživatel tedy vytvořen jeden
katalog. Není možné současně prohlížet více katalogů.
To s sebou ovšem přináší další komplikace. Například rozčlenění médií do
kategorií je v podstatě možné pouze vytvořením struktury na disku a uložením
vytvořeného katalogu do příslušné složky. Podobně komplikované je to také s
vyhledáváním ve zpracovaných datech. Nejdříve je totiž nutné v příslušném
dialogu v aplikaci vybrat z disku soubory katalogů, v nichž se má vyhledávat.
Parametrem pro hledání může být text, velikost souboru nebo datum jeho
modifikace.
Visual CD dokáže načítat data ze všech typů médií, automaticky umí zpracovat
informace z MP3 souborů a archivů, uživatel může zadávat textové komentáře k
souborům i složkám. Nabízí i funkci aktualizace katalogu, ta však v testované
verzi nefungovala pro složky umístěné na jiném logickém disku než C.
Zvolená koncepce práce s katalogy se promítla i do tisku a exportu dat. Obě
funkce pracují vždy jen s jedním katalogem, což není ideální. Pomocí speciální
utility lze sice exportovat více katalogů, ale je to zdlouhavé a zbytečně
komplikované. Export je sice zpracován bez možnosti konfigurace, ale nabízí
formáty HTML, RTF, TXT a CSV. Tisku by prospěla před samotným vytištěním
katalogu možnost náhledu.
Součástí aplikace Visual CD je i několik doplňkových utilit, mimo jiné
například generátor náhledů nebo funkce pro rozdělení souborů na několik částí
o zadané maximální velikosti. Využitelnost těchto nástrojů je ovšem poněkud
diskutabilní a rozhodně nemůže vyvážit hlavní nedostatek programu, jímž je
nelogické a neefektivní zpracovávání katalogů do samostatných souborů.

Wherelslt? 3.62

Autor: Robert Galle
Při hodnocení Disk Exploreru Professional jsme uvedli, že program nabízí
všechny funkce, které bychom od aplikace tohoto typu čekali. Nyní, při popisu
WhereIsIt, musíme konstatovat, že má funkcí několikanásobně více. Program
skutečně dokáže naprosto vše a ještě navíc mnoho činností, které by uživatele
ani nepadlo vyžadovat. Česká jazyková lokalizace není součástí instalace
programu, ale je třeba ji samostatně stáhnout z domovské stránky WhereIsIt.
Načítat se mohou data z libovolných médií, včetně síťových disků. Při načítání
lze data zpracovávat některým z mnoha desítek plug-inů, které provádějí
například generování náhledů a zjišťování různých informací z grafických
souborů v několika formátech (včetně např. AutoCad DWG nebo Corel Draw CDR),
automatické načítání informací z CDDB databáze pro audio CD, extrahování
dostupných popisů ze souborů MP3, získávání detailních informací z dokumentů MS
Office, PDF, WordPerfect atd. Tyto data dokáže zjišťovat i ze souborů v
archivech všech běžně používaných formátů.
Zpracované disky, složky i soubory lze doplnit uživatelským komentářem a
přiřadit do jedné nebo i několika různých kategorií. K procházení katalogem se
používají běžná dvoupanelově rozložená okna. K vyhledávání slouží propracovaná
funkce, umožňující zadat mnoho různých kritérií a jejich kombinací s využitím
logických spojek.
Stejně jako všechno ostatní, naprosto precizně vytvořen je také modul pro tisk
a export. Kromě přímého tisku může uživatel exportovat data z katalogu do
některého z nabízených formátů (HTML, RTF, XLS, CSV, atd.). Jako jediná
aplikace v našem testu nabízí WhereIsIt plnou konfigurovatelnost vzhledu a
obsahu tiskové sestavy.
Otestovat a popsat tuto aplikaci v celé šíři jejích funkcí a schopností by
vydalo na slušnou knihu. Dovolíme si pochybovat o tom, že by někdo vůbec
dokázal všech nabízených možností využít. A to je také jediná výtka, kterou k
programu WhereIsIt máme. Aplikace nabízí tak podrobné možnosti konfigurace, že
by se mnohými z nich zabýval snad jen počítačový fanatik. Pro běžného
pokročilého uživatele by bylo příjemné, kdyby si mohl program přepnout do
jednoduššího prostředí, v němž by se dalo rozumně pracovat. V podobě, jak je
program vytvořen, by totiž pro samé konfigurování a přizpůsobování mohl
uživatel zapomenout, co vlastně chtěl udělat.

Hodnocení
Na závěr testu malé hodnocení. Potěšilo a překvapilo nás, že všechny testované
aplikace mají nápovědu. Standardem sice i nadále zůstává angličtina, ale to se
asi hned tak nezmění. Přesto by i uživatel se základními znalostmi angličtiny
neměl mít s používáním uvedených programů žádný problém. Většina z nich pracuje
velice podobně, vzhled vytvořených katalogů, způsob jejich procházení a
editace, stejně jako postup vyhledávání již mají svoje standardy, kterých se
autoři aplikací drží.
Zdá se, že u katalogizačního softwaru platí více než u některých jiných typů
programů, že freewarové produkty se nemohou poměřovat s těmi placenými. Na
druhou stranu je potřeba určit, co uživatel od takového programu očekává. Pokud
nepotřebuje zpracovávat stovky cédéček s nepřeberným množstvím různých dat a
jejich formátů, ale chce si jen udělat pořádek ve svém domácím archivu, určitě
si dokáže vybrat odpovídající aplikaci i mezi těmi zdarma dostupnými.
Doufejme, že vývoj na poli freewarových produktů se nezastaví a že je jejich
autoři zdokonalí zejména v oblasti automatického načítání dodatečných informací
ze zpracovávaných dat. Vylepšit by se rozhodně mohly i výstupy, zejména přímý
tisk vytvořených katalogů.