Hlavní navigace

UPS na scéně Co, jak, kde, čím a PROČ?

1. 5. 1998

Sdílet

Slíbili jsme vám, že se budeme čas od času věnovat i hardwaru, který s prací na počítači nesouvisí tak přímo,...


Slíbili jsme vám, že se budeme čas od času věnovat i hardwaru, který s prací na počítači nesouvisí tak přímo, jako běžné hardwarové nebo softwarové vybavení. Příkladem budiž tento náš test malých zdrojů spolehlivého nepřerušitelného napájení.
UPS jsou zařízení, které k práci na svém počítači bezpodmínečně nepotřebujete, ale je to jako s havarijní pojistkou - to jak vám chybí zjistíte, až když o něco cenného příjdete. V tomto případě tou cenností mohou být vaše data a (věřte nebo ne) dokonce i draze nakoupený hardware

KAPITOLA I. - ÚVOD
O UPSkách se hodně píše a ještě více mluví - obvykle v souvislosti s tím, jak moc je to potřeba a jak se bez toho neobejdete. První co chci předem říci je, že se bez UPS obejdete, a to jak doma, tak i v malé firmě (ve větších firmách bych absenci UPS minimálně v počítačové centrále opravdu nedoporučoval). Každý totiž mluví o tom, že je to nutnost, ale ve skutečnosti není, jak jste se nejspíše sami zjistili. Ke krátkodobým výpadkům proudu totiž nedochází tak často, aby to mohlo chod domácnosti (ale ani většiny menších firem) významně narušit a velké výpadky nutí i velké internetové providery uzavírat své sítě - zde vám chybějící proud totiž nahradí jen motorgenerátor.

Zde je důvod: stabilizace napětí
Zde si možná položíte otázku, proč tedy o UPS píšeme, když je vlastně nutně nepotřebujete? Důvod je prostý - UPS vám nemá zaručit pouze provoz vašeho počítače na baterky (rozumějte bez připojení síťe), ale předevšim stabilizovat dodávané napětí, což je v praxi důležité. UPS tedy slouží k tomu, aby váš počítač dostával pokud možno stabilní napětí, bez špiček, kmitů, poklesů a krátkodobých výpadků, kterými jej sytí běžná elektrická síť.
O tom, jak je to v praxi důležité jsem se přesvědčil sám. Od doby, kdy mám na svém pracovním počítači napětí jištěno, si nemůžu stěžovat na jeho stabilitu a funkci (i přestože se nejedná o nejznačkovější superpočítač - a nutno podoknout, že jsem si předtím na jeho funkci stěžoval). Když jsem své zkušenosti konzultoval s jinými kolegy (vesměs z branže počítačové), zjistil jsem, že stabilita a správná funkce počítačového systému je na kvalitě sítě opravdu velmi závislá, a ani ”pověstné” Windows 95 prý tolik nepadají neboť: ”...nevznikají nežádoucí napěťové výkyvy, rušení a nebezpečné elektrické špičky, které mohou ve svém důsledku i nepřímo ovlivňovat například plynulost otáčení pevného disku...” (z technického semináře).
Lze dále dokázat, že více než polovina selhání počítačových systémů může být způsobena nekvalitním napájením, kde: ”...navíc v mnoha počítačích je po upgradech, ale i při stavbě přetěžován spínaný zdroj...” (z údajů technika nejmenované počítačové firmy).
Řeč se tedy přesunula od ”lidového” pojetí UPS jako systému zajišťujícího provoz v době výpadku, do sféry svého skutečného zaměření: tedy zajistit stabilní napájecí síť i v době krátkodobých výpadků a poklesů / nárůstů napětí. USP jsou rovněž nepostradatelným doplňkem všude tam, kde je zapotřebí v případě poruchy sítě udržet počítač v chodu po řádově minuty až hodiny, například u serverů či stanic kde probíhají rozsáhlé dlouhodobé výpočty, či jiné časově náročné operace. K dalším častým poruchám (zejména ve starší zástavbě) ovlivňujícím provoz vašeho hardwaru patří zejména rušení (signál není čistá 50Hz sínusovka), často se vyskytující krátce i dlouhodobé poklesy a nárůsty napětí (nejsou takřka zaznamenatelné na jiném zařízení a mohou dosahovat rozdílů běžně od 90V do 280V) a velice nebezpečné kmity (rychlé přerušování napětí) atp. Poruchy mohou být způsobovány nejen v přívodech, ale i nesprávnou funkcí některého rozvodového zařízení, transformátoru, ale i domácími spotřebiči (topení, pračka, vrtačka, atd.).
Tento článek bude zaměřen trochu více na lidi, kteří UPS ještě nemají, nebo plánují v nejbližší době její nákup. Těm podle mne přinese nejvíce.

KAPITOLA II. - PRINCIP ČINNOSTI A PARAMETRY
V této kapitole si popíšeme, jak UPSky vlastně fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly a na jaké parametry byste se měli ohlížet při jejich nákupu. Budeme struční, neboť již mnohé bylo řečeno.

Mnohde postačí Off-Line UPS
Nejjednodušší a nejlevnější ze tří základních typů UPS jsou zařízení pracující na principu Off-Line. Síťové napětí je trvale přiváděno do dobíjecí části, která dobíjí vestavěnou baterii. Filtry a oddělovací obvody se starají o přísun spolehlivého napětí do napájeného zařízení. V případě výpadku, nebo dlouhodobého nárůstu či poklesu napětí je převeden signál z baterie na výstup. Přepínací doba je v tomto případě řádově v milisekundách - tedy většina zařízení nic nezaznamená.

Zlatý střed - Line Interactive
Nedávno začala nejen firma APC používat novou technologii označovanou jako Line Interactive. Ta tvoří střed mazi dvěma základními nabídkami, neboť UPSky které ji používají jsou lepší než Off-Line, ale nejsou tak drahé, jako On-Line UPS. Využívá se zde toho, že síťové napětí přivedené na výstup je neustále výkonově podporováno zdrojem z baterií a ten v případě výpadku je pouze uveden na plný výkon a tedy je zde i kratší přepínací doba, kvůli které se u náročných zařízení Off-Line modely nepoužívají.


Nejbezpečněji je za On-Line UPS
Nejdražším, a nejbezpečnějším zařízením je UPS založená na principu On-Line. V tomto případě neexistuje přímé propojení mezi vstupním a výstupním napětím, neboť vstupní slouží jen k dobíjení baterie (a případnému Bypassu) a výstupní napětí je trvale vytvářeno střídačem proudu z baterie. Logicky v tomto případě je zcela nulová přepínací doba a napětí na výstupu není vůbec závislé na napětí na vstupu.

Bypass
Bypass je funkce UPS, která umožňuje její obcházení. To je použitelné zejména tehdy, když je UPS rozbitá, nebo vypnutá - ale i při neodstranitelných poruchách sítě. Tato funkce přivede přímo odfiltrované vstupní napětí do napájeného zařízení.

Přepětí a podpětí
UPSky mají definované podpětí a přepětí, na které ještě nezareagují přechodem do bateriového režimu. U některých UPS je toto rozpětí (které neovlivňuje výstupní napětí) od 180V do 280V.

Výkon, zátěž a doba zálohování
UPS se dimenzují na určitou zátěž - ne že by bylo nutné počítat s přesnou zátěží - ale na spotřebě zařízení záleží doba, po kterou bude UPS schopna v případě výpadku spotřebič udržet v chodu. V neposlední řadě jsou také na přetížení (zvláště pak při startu) závislé pasivní elektronické obvody (filtry, pojistky, atd.).
Výkon UPS představuje reálnou zatížitelnost jednotky vztažen na nejobvyklejší zátěž (spínané zdroje počítačů a komponent). Udává se ve voltampérech (VA) nebo wattech (W). Možná by vás napadlo, proč se jednoduše nedozvíte, po jakou dobu bude váš počítač zálohován - například v jednotce kapacity - ampérhodinách (Ah). Důvod je jednoduchý, vás jako uživatele nemusí zajímat přesná spotřeba (která se navíc průběžně mění), abyste věděli, jak dlouho bude váš počítač na baterie fungovat - ale hlavně vybíjecí charakteristika baterií není zdaleka lineární. Výrobci tedy dimenzují UPS na určitou zátěž do které je UPS schopna dodávat proud po stanovenou dobu (typicky 5- 10 minut). Logicky lze potom doplnit, že pokud je vaše zátež nižší, tak se doba zálohování prodlouží. Zálohovací dobu má u sebe UPS vždy uvedenou.


KAPITOLA III. - NÁŠ TEST
Náš test byl v první řadě zaměřen na uživatele UPS, nebudeme vás tedy zatěžovat přesnými přechodovými charakteristikami a dalšími parametry, které jsou navíc rozdílné u různých kusů stejného modelu, ale spíše uvedeme vlastnosti a hodnoty, které jsou pro vás, jakožto uživatele důležité. Některé zde uváděné hodnoty se nepatrně mohou lišit kus od kusu, více budou závislé na stáří UPS. Slouží k orientaci o přínosu zvýšeného výkonu UPS pro konkrétní požadavky.

Jak jsme testovali
Reálný výkon (nebo spíše kapacitu) UPS jsme testovali pomocí zkušebního výkonného počítače. Měřící etalony jsme použít nemohli, neboť využívají odporové zátěže a ta neodpovídá typickému zatížení střídavé sítě spínanými zdroji používaných v počítačích. Na počítači byl spuštěn v režimu DOS program, který ve třívteřinových cyklech přesně simuloval běžné využití počítače při klasické práci spolu s grafickým prostředím a přístupem k pevnému disku. Tím bylo zajištěno, že nestálá složka zátěže bude pro všechny UPSky stejná. Program automaticky spustil měření času od uvedení do režimu zálohy a byl zastaven v době, kdy UPS po vybití dodávku proudu přerušila. Jako zdroj napětí pro testovanou UPS byla použita jiná On-Line UPS, která se postarala o konstantní dodávku dobíjecího proudu a zároveň propojením se sériovým portem počítače sloužila k měření času.
Kromě testu výdrže jsme UPS podrobovali sérií dalších testů které měli za úkol prokázat její spolehlivost při podpětí a přepětí (použit byl regulovatelný transformátor), krátkodobých a dlouhodobých výpadcích a rychlých změnách vstupního napětí atp.


Hodnoty při testech
Jako testovací počítač byla zvolena upravená výkonná stanice s procerorem Pentium II / 300 MHz, pevným diskem na SCSI a 17” monitorem. Celkový průměrný odběr proudu během jednoho testovacího cyklu (3s) 1,1740A se špičkami nepřesahujícími +10 a -5 procent při napětí 226,9V a 49,9996 Hz. Celková spotřeba zařízení tedy byla 266,38VA, což při koeficientu spínaných zdrojů činí cca 160W.
Spotřeba zařízení..................266VA

To by tedy znamenalo, že bychom pro typickou zálohu zařízení potřebovali 300VA UPS, kdy by byl celkový zálohovaný čas o málo delší, než ten, se kterým počítal výrobce.
Naměřené výsledky jsou uvedeny v tabulce.

KAPITOLA IV. - UPS V TESTU
Firmy které se na našem trhu zabývají realizací projektů na bázi nepřerušitelných zdrojů napájení (UPS) jsme požádali o zapůjčení UPS které by nejlépe charakterizovali trh se zaměřením na domácí použití a na druhé straně pro použití v menších firmách s výkonem do 700VA, což je typický výkon pro menší střední servery.
S výsledkem jsme byli spokojeni. UPS jsou dnes na velmi dobré technické úrovni a patrná je i snaha o co možná nejsnazší obsluhu.
Ke každé krátké recenti jsme připojili základní tabulku s údaji, ve které se dozvíte následující:
Výkon: udává jmenovitý výkon UPS ve voltampérech
Technologie: říká, jakou technologii používá UPS
Doba zálohy: udává dobu, po kterou je zálohováno zařízení při plné spotřebě.
Počet přípojek: udává počet přípojek na vnější zařízení na zadní části UPS
PC interface: uvádí, zda je možné připojit UPS k počítači
Varování: - známkami jako ve škole hodnotí úroveň, jakou UPS upozorňuje uživatele na změnu stavu - hodnoceno je nejen akustické, ale i vizuální provedení
Hodnocení: tak jako ve škole - naše hodnocení vztažené ke kategorii, do které je zařazen v recenzi
Když u UPS hovoříme o varovném signálu (nebo alarmu), máme zde na mysli


APC SmartUPS 450
Výkon: 450VA
Technologie: line-interactive
Doba zálohy: 10min
Počet přípojek: 4
PC interface: ano
Varování: výborně
Americkou firmu APC není zajisté potřeba představovat - vždyť se jedná o jednoho z nejvýznamnějších výrobců UPS na celém světě a i na našem trhu má významné zastoupení.
Tento typ UPS je určen pro menší servery, čemuž odpovídá nejen její prodloužená doba zálohy, ale i náročnější provedení typu line-intaractive. Profesionalitu naznačuje i čelní panel, který obsahuje diodový ukazatel vytížení a nabití baterií - navíc jedině u této UPS z námi testovaných byl ukazatel přesný. Dále je zde i ukazatel stavu sítě, přepětí a podpětí, přítomnosti sítě atd. - tedy plnohodnotné využívání UPS je nasnadě. Tlačítka umožňují UPS zapnout, vypnout, test a přerušení alarmu. Samozřejmostí je obslužný software. Ojedinělá je však v této kategorii hardwaru technologie Plug-and-Play, která usnadní konfiguraci. Pomocí vestavěného regulátoru napětí dokáží jednotky pružně reagovat na podpětí či naopak přepětí a tím bez využítí baterií poskytnout kvalitní výstupní signál.
Při provozu na baterie uživatele upozorňují nejen LED na čelní straně přístroje, ale i akustický signál, který je v první fázi vypnutelný. Dostatečně dlouho před ukončením poté UPS spustí nepřerušovaný akustický tón, a to dostatečně dlouho před ukončením, aby bylo možné počítač vypnout. Dá se tak snadno pracovat s UPS i v nouzovém režimu.

Hodnocení: Výborně
Cena (bez DPH): Kč
K testu poskytla firma: APCAPC BackUPS 650
Výkon: 650VA
Technologie: off-line
Doba zálohy: 5min
Počet přípojek: 3+1 jen s filtrem
PC interface: ano
Varování: dobře
Druhý model patří spíše do kategorie domácí, nebo na méně náročné stanice či komponenty, kde nevadí jeho provedení typu off-line. Velmi dobrou vlastností je, že v zadní části obsahuje navíc jednu přípojku, která není zálohována baterií, ale jen odrušena filtrem, kam můžete připojit méně důležité zařízení, nebo zařízení s velkým odběrem (tiskárna, skener,...). Domácímu použití dostačují jednoduché ovládací prvky, které se sestávají z vypínače (mohl by být lépe chráněn před neúmyslným vypnutím), zelené kontrolky zapnutí (svítí zeleně i v době výpadku nebo poruchy) a združeného vypínače na test UPS a vypnutí alarmu.
Po přerušení síťového napětí se stupňuje akustický signál na tuto skutečnost varující . Před samotným vypnutím je signál nepřerušovaný a je spuštěn dlouho před přerušením dodávky proudu. V té době však již kleslo výstupní napětí až na 208V, což nám v jednom případě způsobilo reset počítače. UPS vydržela na bterie v provozu kratší dobu, než jsme očekávali, avšak jedná se zde řádově o minutové rozdíly.

Hodnocení: Dobře
Cena (bez DPH): Kč
K testu poskytla firma: APC


Fiskars PowerWorks
Výkon: 600VA
Technologie: on-line
Doba zálohy: 16min
Počet přípojek: 3
PC interface: ano
Varování: Výborně
Ze sféry profesionálnějších zdrojů kvalitního nepřerušeného napětí je on-line UPSka Fiskars PowerWorks, prodávaná též jako Exide PowerWare (jedná se o kooperaci obou firem, jejichž výrobky jsme také mnohokráte na našich stránkách testovali). Dlouhá doba zálohy zaměřená na náročnou výpočetní techniku se promítla i do našeho měření, neboť zde UPSka předvedla nejdelší dobu zálohy, i když se jednalo ”jen” o 600VA model (vyrábějí se až 6000VA modely s možností prodloužení doby zálohy). PowerWorks je vestavěn do krabice, která umožňuje snadne sestavení UPSek (a případných externích bateriových modulů) do věže. Na čelním panelu naleznete všechny kontrolky, které byste očekávali - od stavu signálu a funčnosti UPS až po (nepřesný) ukazatel vybití baterie v případě provozu bez vstupního napájení.
Po přechodu na bateriový provoz je uživatel upozorněn nejen vizuálně, ale i přerušeným akustickým alarmem, který není ani v první fázi odpojitelný. Těsně před přerušením dodávky proudu se pípání zrychluje.
Tato UPS se vyznačovala velmi kvalitním a stálým výstupním signálem za všech podmínek vstupního napětí.

Hodnocení: Výborně
Cena (bez DPH): Kč
K testu poskytla firma: Exide

Liebert UPStation
Výkon: 700VA
Technologie: on-line
Počet přípojek: 4
PC interface: ano
Varování: výborně
Další velmi schopnou on-line UPSkou je UPStation firmy Liebert. Ta obsahuje prakticky vše co uživatel bude od UPS pro středně náročné aplikace očekávat.
V našem testu dosáhla UPS druhého nejlepšího času spojením 700VA výkonu a dostatečné doby zálohy. UPS je vytvořena jinak, než je tomu obvyklé a to není myšleno v neprospěch zařízení, ale právě naopak. Pokud totiž UPS vypnete, nepřeruší dodávku proudu do zařízení, jako ostatní UPS, ale přepne se do bypass režimu, kdy na koncový signál přivádí filtrem ošetřené vstupní napětí. Navíc je možné UPS zapnout i v době absence vstupního napětí, což je velká výhoda zejména tam, kde je nutné provádět časově kritické operace, tedy například máte nastavený počítač, aby se zapnul v případě zazvonění telrefonu, v určitý čas, atd. Možné je tedy také nakumulovanou energii využívat plánovaně, například při celodenním výpadku sítě pro občasnou kontrolu pošty, atd.
Na čelním panelu naleznete LED informující o zapnutí UPS, bypass režimu, přítomnosti vstupního signálu (a to i když je vypnuta - nejde ji vypnout úplně) a provozu na baterie. Dále je zde řada diod sloužící jako ukazatel dobití, respektive vybíjení baterií, přetížení a poruše.
Po přechodu na provoz z baterií je uživatel informován LED diodou a přerušovaným akustickým signálem, který je možné v první fázi odpojit. Těsně před ukončením začne důraznějí pískat.

Hodnocení: Výborně
Cena (bez DPH): Kč
K testu poskytla firma: Elteco UPS

OneUPS Plus
Výkon: 650VA
Technologie: off-line
Doba zálohy: 5min
Počet přípojek: 4
PC interface: ano
Varování: dobře
Pro jednoho uživatele je určena tato UPS firmy Exide. Vyrábí se ve výkonovém rozpětí 300 - 650VA a zálohu kolem pěti minut. My jsme otestovali nejvýkonnější model a byli jsme s ním spokojeni. OneUPS je spolehlivá off-line UPS s jednoduchým ovládáním, které (kromě zapnutí a vypnutí) se omezuje jen na sdružené tlačítko test a odpojení akustického alarmu. Stav UPS opět neovlivní ani barvu jediné LED diody informující o zapnutí.
Pokud je UPS přinucena k provozu jen z baterií, upozorní uživatele tichý přerušovaný akustický signál. Pokud jej vypnete, tak před nuceným ukončením přívodu již další varování nedostanete.
UPS má po celou dobu provozu z baterií konstantní výstupní napětí, avšak ani přesto není její doba, po kterou držela ”při životě” náš testovací počítač nijak malá a plně odpovídala výkonovým dimenzím. UPS v této výkonové sféře bude ideální jako doplněk výkonného SOHO počítače s přídavnými komponenty nebo dvou klasicky (Pentium a 15” monitor) dimenzovaných pracovních stanic.

Hodnocení: Velmi dobře
Cena (bez DPH): Kč
K testu poskytla firma: Exide

Tripplite Internet 300
Výkon: 300VA
Technologie: off-line
Doba zálohy: 5min
Počet přípojek: 2
PC interface: ne
Varování: dostatečně
Nejslabší úpéesky zastupoval model Internet 300 firmy Tripplite. Jedná se o designem nehezkou off-line UPS určenou primárně pro domácí počítače a entry-level zálohování. Vzhledem k tomu, ale že náš testovací počítač dokázalo toto malé (20 x 10 x 14cm) zařízení živit po dobu přes osm minut ukazuje, že i výkonnějším počíatčům může nabídnout své laciné služby. UPS působí neprofesionálním dojmem, neboť se velmi zahřívá (dar za malé rozměry) a zcela postrádá akustický signál varující na problémy se sítí - což však rozhodně neznamená, že by to byl špatný výrobek. Na čelní straně jsou dvě LED diody, jedna informuje o přítomnosti vstupního napětí a druhá o provozu na baterie - tedy alespoň vizuální informace vás upozorní, že není něco v pořádku. Kromě dvou LEDek je zde také přepínač ON/OFF, který pro ”bezpečnost” můžete v obou polohách zajistit červeným kolíčkem (!). Vskutku nápadité řešení.
Samotné ukončení zálohy již není nijak signalizováno a počítač je odpojen. Zaznamenali jsme opakované návraty nízkého napětí (92 - 103V) krátce po ukončení zálohy, což však obvykle zaznamená jen samostatně připojený monitor. Nižší je také hodnota napětí, kterou ještě UPS akceptuje - 178V sice běžným počítačům vadit nemusí, avšak v některých situacích by mohlo vést například k restartu atp.
Svoje označení ”Internet” získala UPS proto, že obsahuje filtr na odrušení telefonní přípojky vašeho modemu.
Tripplite Internet 300 je jednoduchá UPS za zajímavou cenu, která dobře poslouží v běžných domácnostech. Ve firmě může sloužit například pro zálohu tiskového serveru.
Hodnocení: Dostatečně
Cena (bez DPH): Kč
K testu poskytla firma: H&J Computers

Tripplite SmartPro
Výkon: 700VA
Technologie: line-interactive
Doba zálohy: 5min
Počet přípojek: 3
PC interface: ano
Varování: Výborně
Ne, že bych měl něco proti firmě Tripplite, ale design dle mého názoru vskutku nebude to, co tuto UPS prodá - naštěstí lze ale říci, že ji mohou dobře prodat její vlastnosti spadající do kategorie nižšího středu. SmartPro dokáže uhlídat výstupní napětí i při vstupním signálu od 168 do 268V a tak minimálně využívat baterie v případě dlouhodobých poklesů nebo nárůstů sítě. To je vhodné zejména ve starší zástavbě a v menších obcích, kde může být napětí dlouhodobě závislé na počtu připojených zařízení nejen v rámci jedné domácnosti. Tedy tam kde by některé jiné UPS již mohli zahlásit chybu a přepnout na nouzový režim, SmartPro umožní nerušeně pracovat dále a šetřit proud na vážnější výpadek.
Na čelní straně jsou LED diody podávající různobarevnýmn svitem kompletní informace o stavu nalájecí sítě, baterie a stavu UPS, včetně zatížení a nabitití akumulátorů. Kromě toho jsou zde dva přepínače, kterými je možné UPS zapnout a vypnout a dále zrušit varovný signál a provést kontrolu. Na zadní straně pak nalezneme úplný vypínač UPS s u předchozí UPS popsaným červeným kolíčkem pro zajištění polohy.
SmartUPS je velmi dobrý zdroj nepřerušeného proudu pro výkonné stanice a menší servery.
Po přerušení dodávky proudu je uživatel na tuto skutečnost upozorněn akustickým signálem, těsně před vybitím baterií a přerušením zálohy začně blikat červená LED na čele přístroje a ozve se nevypnutelný akustický signál - vše dostatečně dlouho předem, aby bylo možné provést opožděné ukončení provozu.

Hodnocení: Velmi dobře
Cena (bez DPH): Kč
K testu poskytla firma: H&J Computers

KAPITOLA V. - JAK VYBRAT UPS
Výběr správné UPS je rozhodnutí důležité, ale nikterak přehnaně složité.

Rozhoduje velikost zátěže...
V první řadě je nutné znát zátěž, jakou bude zapotřebí zálohovat. Obvykle se jedná jen o počítač s monitorem, stále častěji se přidává ještě modem, aby bylo možné například dokončit download důležitých dat z Internetu, či odeslat poštu nebo fax. Vhodné je minimalizovat počet zařízení připojených na UPS, aby nebylo nutné investovat do vysokého výkonu a přitom vydržela záloha co nejdéle.
Spotřebu zařízení určíte tak, že vynásobíte napájecí napětí (typicky 216 - 228V) odebíraným proudem, čímž získáte zatížení ve voltampérech (VA). K tomu připočítejte rezervu alespoň 25procent a získáte minimální ideální výkon UPS pro zálohu min. na čas uvedený u konkrétního modelu UPS.
Pokud má vaše zařízení spotřebu udanou ne wattech (W), tak toto číslo pro převod do VA vynásobte 1,66, což je koeficient používaný u spínaných zdrojů.

...a její typ
Dále potřebujete vědět, jaké provedení UPS byste měli preferovat. Off-line UPSky jsou dobré do domácností, nebo k nenáročným počítačům, například do běžné kanceláře. Jsou levné a jejich vlastnosti těmto počítačům obvykle vyhovují.
Pokud máte zvýšené nároky na bezpečnost vašeho domácího počítače, nebo malého serveru, můžete bez obav sáhnout po stále ještě levné line-interactive UPS.
Nejnáročnější systémy, počínaje pracovními stanicemi a konče nejrychlejšími servery musejí být doplněny UPS typu on-line. Nejen že se vyrábějí i v podstatně větších výkonech, ale hlavnmě zajišťují v praxi takřka dokonalé výstupní napětí za všech podmínek vstupního signálu.

- a pak již jen doba zálohy
Nakonec si musíte uvědomit, jakou dobu zálohy budete potřebovat. Pokud se spokojíte s časem potřebným na běžné uzavření všech aplikací, dokončení ”nejnutnějšího” a vypnutí počítače - pak vám postačí čas kolem pěti minut. Budete li si však chtít práci na počítači pojistit na delší dobu během výpadku, budete si muset pořídit UPS silnější, než byste normálně potřebovali. Každý prodejce UPS by měl mít ke konkrétnímu modelu rozšiřovací tabulky, které vám při dané spotřebě vašeho zařízení řeknou, o kolik silnější UPS budete potřebovat na prodloužení zálohy. Například při polovičním zatížení (tedy např. 300VA na 600VA UPS) bývá zálohovací doba i více než čtyřnásobná.

KAPITOLA VI. - ZÁVĚR
Všechny UPS proši testem velmi dobře a až na některé výjimky osciloskopické měřící pracoviště průběžně kontrolující stav výstupního napětí nezaznamenalo žádné abnormality, které by neodpovídali použité technologii UPS. Rovněž i u UPSek se schodovým průběhem výstupního signálu (syntetická sínusovka) byla zaznamenána dostatečná blízkost ideálnímu sinusovému signálu tak, aby neublížila náročnému připojenému zařízení.
Na výjimky jste upozorněni v článku - například model APC Back UPS 650, který na svůj výkon udržel počítač v provozu podstatně kratší dobu, než byste možná čekali. Je to proto, že tento off-line model pro méně náročné počítá s minimální dobou zálohy u plného vytížení (5min), což se promítne i do našeho měřeného času. Trochu více zde však vadil fakt, že výstupní napětí kleslo až na 208V, což nám v jednom z testovaných případů způsobilo reset počítače.
Většinou jsme ale hodnotili kladně. Zvláště pak ”přidané hodnoty” některých UPS. Ve dvou případech byli třeba UPSky vybaveny redukcí na klasické zásuvky, čímž usnadňují připojení počítačů bez rozpojování ale i dalších zařízení, které nemají standardní počítačové konektory nebo mají síťový kabel pevně připojen (i když vyrobit takovou redukci není ani pro běžného kutila žádný problém). Ceně odpovídalo i provedení UPS - dražší modely podávali lepší a detailnější informace o svém stavu a naopak UPS zaměřené do domácností preferovali jednoduchou obsluhu.Pro vaší firmu
UPS se stará o to, aby provoz respektive funkčnost elektronického zařízení nebyla nepříznivě ovlivňována častými poruchami napájecí sítě, která podle výzkumů způsobuje například nadpoloviční většinu neobjasněných chyb počítačových systémů. O tom, že spolehlivé napájecí zařízení může zvýšit i stabilitu počítače jsme se přesvědičli na vlastní kůži a tak vám přinášíme článek, ze kterého se dozvíte nejen něco o UPS, ale i o současném, stále se rozvíjejícím, trhu zdrojů spolehlivého nepřerušeného napětí.
Testované UPS
Výrobce<T>Typ<T>Výkon [VA]<T>Provedení<T>Výstupní napětí záložní provoz - nabito [V]<T>Délka zálohy při testu [min:sec]
APC<T>Smart UPS 450<T>450<T>line-interactive<T>232V<T>31:13
APC<T>Back UPS 650<T>650<T>off-line<T>235V<T>19:47
Fiskars<T>Power Works<T>600<T>on-line<T>230V<T>34:50
Liebert<T>UPStation GXT<T>700<T>on-line<T>233V<T>32:49
Exide<T>OneUPS Plus<T>650<T>off-line<T>228V<T>24:15
TrippLite<T>Internet 300<T>300<T>off-line<T>236V<T>8:04
TrippLite<T>Smart Pro<T>700<T>line-interactive<T>235V<T>26:41
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).