Hlavní navigace

UniFAQ

1. 12. 1999

Sdílet

Od té doby, co jsem nainstaloval operační systém Windows 98, tak se mé aplikacerozhodly používat jako defaultní místo pro ukládání souborů adresář My Documents/Dokumenty. Zvykla jsem ...
Od té doby, co jsem nainstaloval operační systém Windows 98, tak se mé aplikace
rozhodly používat jako defaultní místo pro ukládání souborů adresář My
Documents/Dokumenty. Zvykla jsem si používat jiný adresář, ale je velice
nepohodlné pokaždé měnit místo pro ukládání. Lze to nějak bezpečně a jednoduše
zařídit?
Ukládáte-li soubory do jiného adresáře než My Documents/Dokumenty a nechcete je
tam všechny přesouvat, existuje způsob, jak nastavit jinou "defaultní" složku.
Toto lze provést pomocí utility Tweak UI, která umožňuje nastavit jakýkoliv
existující adresář jako "default".
Pokud nemáte tento program nainstalován, najdete jej na instalačním disku s
Windows 98 (tento nelze použít pro systémy Windows 95/NT). Pomocí Průzkumníka
najděte adresář tools\reskit\powertoy, v němž je uložen soubor tweakui.inf.
Pravým tlačítkem myši na něj klikněte, zvolte možnost "instalovat" a postupujte
podle instrukcí.
Předtím, než zvolíte jakýkoliv adresář, musíte jej vytvořit. Pak v Nabídce
Start zvolte Nastavení a poté Ovládací panely. Zde naleznete ikonu Tweak UI a
dvojitým kliknutím do ní vstoupíte. V zobrazené tabulce aktivujte list
"General" a ve "Special Folders" vyberte složku My Documents/Dokumenty. Poté
kliknete na tlačítko "Change Location" a zvolíte adresář, do kterého chcete
ukládat (musí být předem vytvořený, jinak jej neuvidíte). Nyní je pouze třeba
odklikat všechna "OK". Změny se samozřejmě projeví až po restartu či po
opětovném nalogování.
Programy, které předtím využívaly adresář My Documents/Dokumenty k ukládání
souborů, budou nyní ukládat do vámi zvoleného adresáře. Pokud se však stane, že
některé programy budou při ukládání stále hlásit adresář My
Documents/Dokumenty, nelekejte se. Je to pouze tím, že nedokázaly obnovit
určitou tabulku, ale ukládat budou samozřejmě do vámi zvoleného adresáře.

Doma používám programy Word 97 a Excel 97, ve kterých jsem si přizpůsobil
nastavení panelů. Chtěl bych si toto nastavení přenést do práce. Je možné najít
nějaké soubory, jež obsahují toto nastavení, dát je na diskety a zkopírovat je
do mého pracovního počítače?
I když se personalizace nastavení obou programů provádí obdobným způsobem, jsou
soubory, ve kterých je nastavení uloženo, umístěny do jiných adresářů. Word
ukládá vaše nastavení a makra do souboru nazvaného Normal.dot, jejž většinou
najdete v adresáři Program Files (Programy)/Microsoft Office/
/Templates (Šablony). Tento soubor stačí zkopírovat na disketu (nesmíte mít
zapnutý Word), přenést do práce a přepsat jím váš "pracovní" Normal.dot, který
bude pravděpodobně umístěn na stejném místě.
V Excelu potřebujete vyhledat soubor, jenž se jmenuje excel8.xlb (nebo
jménouživatele8.xlb) a který je umístěn ve složce C:\Windows. Pokud si nejste
jistí, že jste vybrali správný soubor, stačí spustit Excel, změnit nastavení
panelů a podívat se na datup a čas daného souboru. Pokud se datum a čas shodují
s časem na počítači, jste doma. Tento soubor zkopírujte na disketu a přeneste
jej do práce.
Zde může nastat problém, takže nejprve vyhledejte umístění obdobného souboru na
pracovním počítači a ujistěte se, jak je soubor nazván (viz výše). Pokud se
název souboru na disketě shoduje s názvem souboru v práci, můžete jej
překopírovat. Pokud je však soubor, který je umístěn na vašem pracovním
počítači, pojmenován druhým způsobem (buď excel8.xlb, nebo
jménouživatele8.xlb), musíte nejprve ještě na disketě přejmenovat váš domácí
soubor tak, aby byl název shodný s tím, který máte v práci. Teprve pak můžete
soubor nahradit.

Pokaždé, když mi spadne počítač a já jej restartuji, automaticky se začne
provádět ScanDisk. Mohu tuto funkci nějak vypnout?
Prohlédnutí disku po havárii systému není zas tak špatný nápad. Pokud Windows
neukončila správně svojí činnost, je pravděpodobné, že se na disku utvořily
ztracené clustery (případě jiné problémy), které ScanDisk po restartu vyhledá a
opraví. Pokud vám však toto nucené prohlížení opravdu vadí, můžeme vám poradit,
jak jej vypnout.
Stejně jako v předchozím případě k tomu však potřebujete nainstalovat program
Tweak UI. Pokud používáte Windows 98, najdete jej na instalačním disku (cesta
je popsána v předchozím dotazu), pokud však používáte Windows 95 nebo Windows
NT, tak jej musíte stáhnout z internetové stránky www.microsoft.com/windows/
downloads/contents/wutoys/nttweakui/def ault.asp.
Po instalaci Tweak UI postupujte stejně jako v předchozím případě (Nabídka
Start/Nastavení/Ovládací panely/Tweak UI). Zde vyberte list "Boot" (posuňte se
k němu pomocí šipky doprava) a v něm naleznete okénko Autorun Scandisk. Zde
zvolíte možnost "Never".9 0630/BAM o