Hlavní navigace

Ulead Photo Express - Grafický nástroj pro úpravu obrázků a digitálních fotografií(CD)

1. 1. 2004

Sdílet

Obvykle se v Rychlokurzu věnujeme programům, jež mají na cenovce velkousympatickou nulu. Dnes se od tohoto zvyku odchýlíme i neodchýlíme zároveň. Jak je to možné? Představíme si progra...
Obvykle se v Rychlokurzu věnujeme programům, jež mají na cenovce velkou
sympatickou nulu. Dnes se od tohoto zvyku odchýlíme i neodchýlíme zároveň. Jak
je to možné? Představíme si program, který vás v obchodě přijde na 12,95 USD,
což je na naše poměry okolo 450 Kč. Avšak (a teď přijde ta lepší část)na našem
cd ho máte pěkně zdarma. My si jej představíme v základní verzi, se základními
nástroji pro úpravy obrázků. Pokud se vám program zalíbí, můžete k němu
přidávat další a další nástroje.
Digitální fotografie se stává pomalu běžnou součástí našeho života, a i ve
vašem případě určitě nastane okamžik, kdy své výtvory budete chtít poopravit,
vylepšit nebo na nich napravit nějakou nedokonalost. Třeba také budete chtít
obrázek doplnit popiskem či prostě jakkoli jinak upravit a přesně to vám umožní
Ulead Photo Express, s nímž se dnes naučíme pracovat.
Jak název napovídá, fotografie s ním upravíte snadno a rychle jedním slovem
expresně. Neobávejte se žádného složitého grafického editoru typu Adobe
Photoshopu, Paint Shopu Pro nebo GIMPu. Nač taky brát kanón na komára?

Instalace

Instalace skládá z pouhých několika kroků. Krok číslo jedna: spusťte instalační
exe-soubor. Krok číslo dva: klikáním na tlačítka [Next>] a [Yes] se dostanete
až na konec a necháte doběhnout vlastní instalaci. Krok číslo tři: tlačítkem
[Finish] ji zakončíte a program je připraven k použití.

Používání

Vše důležité se bude odehrávat v hlavním okně. Největší tlačítko v levém horním
rohu nám ukazuje nápis [BROWSE], což znamená prohlížet vybírat. V tomto modu
máme v levé čísti okna adresářovou strukturu našeho disku, a v pravé části pak
náhled obrázků či videí z aktuálně zvoleného adresáře. Najděte si nějaké svoje
fotografie, na některé z nich klikněte pravým tlačítkem. (Lze jich označit i
více, a to přidržením CTRL + klik levým tlačítkem.) Objevivší se menu vám dá na
výběr, co můžete v tomto režimu s obrázky dělat:
Set As Background pokud máte vybraný jen jeden obrázek, můžete si ho nastavit
jako pozadí pracovní plochy Windows.
Edit vybrané obrázky se načtou do náhledového pruhu (ve spodní části okna
vypadá jako filmový pás), kde jsou umístěny obrázky aktivní. To vám umožní
jednoduše (dvojklikem) mezi nimi přepínat. Zároveň se přepnete do modu pro
úpravy obrázků, který si popíšeme dále.
Rotate Image obrázek lze velmi jednoduše otočit o 90 stupňů doleva (Rotate Left
90) nebo doprava (Rotate Right 90). Otočení vzhůru nohama provedeme volbou
Rotate 180 Degrees.
Convert převedení obrázku do jiného formátu. Touto volbou uděláte z JPG třeba
BMP, nebo můžete změnit barevnou hloubku. Formátů a jejich nastavení je opravdu
nepřeberné množství, a nemáme šanci si je dnes popsat.
File Information vám o obrázku či jiném souboru prozradí spoustu informací,
např. velikost, počet barev, kódování... Ještě podrobnější údaje získáte
kliknutím na tlačítko [Advance].

Mod úprav obrázku

Pokud se přepnete do režimu úprav obrázku (dvojklikem na obrázek nebo vybráním
volby Edit), změní se i rozložení hlavního okna. Levá část bude vyhrazena pro
nastavení editačních nástrojů, a vpravo se objeví vlastní upravovaný obrázek.
Tomu všemu bude shora vévodit tlačítko [PHOTO]. Z náhledového pruhu v dolní
části okna si můžete z aktivních obrázků vybrat právě ten, co vás zajímá, a
konečně se pustit do jeho úprav.
Nebojte se experimentovat. Kouzelná kombinace kláves CTRL+Z dokáže vždy vrátit
právě provedenou úpravu a potažmo všechny úpravy v opačném pořadí. A pamatujte,
že všechny změny se skutečně provedou až tehdy, kdy Photo Expressu řeknete, aby
obrázek zapsal (CTRL+S nebo kliknutím na [Yes] při zavírání obrázku).
Co tedy všechno můžeme s obrázkem provádět? V tuto chvíli pro nás bude
nejdůležitější menu [Edit] (Úpravy). Klikněte na ně, a zobrazí se tři hlavní
oblasti Adjust, Selection a Text. Nejprve ovšem musíme označit tu část obrázku,
se kterou chceme pracovat, protože pokud neoznačíme nic, úpravy se aplikují na
celý obrázek. Zvolíme tedy z menu [Edit], volbu [Selection] (Výběr).
Shape - po zvolení této ikony se v levé části okna objeví další nastavení tvaru
a způsobu výběru. Volbou Selection mode určujete, zda chcete vytvořit nový
výběr [Create new selection], zda se již existující výběr má rozšířit o další
kousek [Add to the selection], nebo z něj naopak něco ubrat [Subtract from the
selection]. V další sekci volíte tvar výběru obdélník, čtverec, elipsu či kruh.
Nakonec stanovte, jak "ostré" mají být okraje. Pokud je chcete mít jako když
střihnete nůžkami, zvolte levé, málo rozostřené kolečko. Chcete-li mít okraje
výběru "do ztracena", zvolte některé z "rozmazanějších" koleček. Tři poslední
volby dole jsou vlastně takové zkratky. Zleva jsou to Vyber celý obrázek,
Nevyber nic (zruš výběr) a Obrať výběr (co bylo vybráno, to nebude, a naopak).
SmartSelect - je mnohem zajímavější způsob výběru. Chcete vybrat např. nějakou
postavu, ale protože jsou její obrysy velmi členité, bylo by těžké, až nemožné,
je myší přesně sledovat. SmartSelect vám s tím pomůže. Klikněte na kraj
postavy, kterou chcete vybrat. Objeví se oranžový míč, signalizující začátek
výběru. Popojeďte kousek ve směru obrysů postavy. Mezi počátkem a aktuální
pozicí myši je naznačený obrys oblasti a v ní se počítač snaží za vás sledovat
konturu. Pokud nebudete s takto vygenerovaným obrysem spokojeni, zkuste změnit
hodnotu pole [Tolerance] posuvníkem v levé části okna. Budete-li spokojeni,
klikněte myší a popojeďte v obrázku o další kousek. Až obkroužíte celou
postavu, klikněte na oranžový míč na začátku, a výběr tím dokončíte. Jestliže
jste cestou udělali chybu, kliknutím na ,Remove last selection point' vymažete
poslední bod výběru. Trace - toto už je běžný způsob výběru. Buď klikejte okolo
objektu a vytvoříte tím výběr ve tvaru mnohoúhelníku s rovnými hranami, nebo
stiskněte tlačítko myši, držte ho, a myší pohybujte. Tím vytvoříte výběr ve
tvaru nějaké křivky. Oba způsoby se dají libovolně kombinovat.
By Color - takto se dají velmi rychle vybrat oblasti, které mají stejnou nebo
velmi podobnou barvu. Máte fotografii červeného míče na zelené trávě, a chcete
vybrat onen míč? Pak je vhodná právě tato volba. Kliknutím na míč počítač
vybere vše v okolí s podobnou barvou. Nastavením posuvníku [Similarity]
(Podobnost) měníte míru tolerance podobnosti barev výběru. Zaškrtnutím [X]
Expand selection řeknete programu, že nemá hledat podobné barvy pouze v okolí
kliknutí, ale v celém obrázku. Když budete mít na oné zelené louce míčů pět,
měly by se označit všechny.
Takže nyní máte část obrázku vybranou. Výběr si však představte nejen jako čáru
okolo části obrázku. Spíše ho berte jako samostatný kousek obrázku, ležící na
původní kresbě, která byla jeho vzorem. Pokud totiž najedete myší na právě
vytvořený výběr, můžete ho uchopit a přetáhnout na jiné místo. Zkuste si to.
Každý další výběr vytvoří další nezávislou malou kresbu, se kterou můžete po
původní kresbě pohybovat. Vytvořte si pro příklad tři takové výběry a přeneste
je k sobě, aby se překrývaly. Vidíte, že podle pořadí, v jakém jste je
vytvořili, je novější výběr položený "nad" starším. Pokud budete chtít nyní
změnit pořadí, kliknutím na výběr ho aktivujte a klikáním na ikony změňte jeho
pořadí. Další možnosti úprav výběru dostanete kliknutím pravým tlačítkem myši.
Volby [Cut] (Vyjmout), [Copy] (Kopírovat) a [Paste] (Vložit) jsou klasické
příkazy pro práci se schránkou Windows. Takto můžete přenést vybrané části
obrázku do jiných obrázků, či dokonce do jiných programů. Příkaz [Merge]
způsobí, že daný výběr "přilepíte" do upravovaného obrázku, a už s ním nadále
nebudete moci pohybovat. Stane se součástí podkladu. [Merge All] toto provede u
všech výběrů. Volba [Duplicate] vytvoří druhý naprosto stejný výběr, pomocí
[Transparency] pak lze upravit průhlednost výběru.
Další, mnohem propracovanější úpravy najdete v menu [Edit] \ [Adjust]. Protože
voleb je spousta, vezmeme popis telegraficky:

SmartEnhance:

Straighten - lze aplikovat pouze na celý podkladový obrázek (tedy ne na výběr).
Pokud jste skenovali předlohu, a nepovedlo se vám ji položit rovně, tato funkce
vám vše srovná.
Crop - opět lze aplikovat pouze na podkladový obrázek. Ořízne z něj nadbytečné
okraje.
Brightness & Contrast - upraví jas a kontrast obrázku (výběru) na jedno
kliknutí.
Focus - zostří, nebo naopak zjemní kontury.
Color Enhancer - zdůrazní barvy.
Rotate & Resize - nástroj pro otáčení a změnu velikosti výběru. Po aktivaci se
v levé části objeví volby pro rotaci o daný úhel. Zároveň se na krajích (na
hranách a v rozích) výběru zobrazí jakési černé úchytové plošky. Uchopením za
kulatou plošku v levém dolním nebo v pravém horním rohu můžete výběr otáčet
pohybem myši. Ostatní plošky po krajích slouží pro změnu velikosti.
Trim - tento nástroj by se spíše hodil do oddílu pro výběry, protože díky němu
můžete vytvořit výběr z předpřipravených tvarů (uvidíte je v levé části okna).
Zvolte tvar, upravte velikost, klikněte na tlačítko [Apply] a výběr je hotov.
Resize - zde můžete změnit velikost obrázku tak, aby se vám při tisku vešel
tam, kam chcete. Buď si můžete vybrat z již předpřipravených rozměrů v sekci
Standard, nebo si lze zadat vlastní v sekci User-defined. Volba [X] Keep
Aspected Ratio zajistí zachování poměru výšky a šířky.
Focus, Lighting, Balance Color - tyto tři nástroje umožňují upravit ostrost
(Focus), světelnost (Lighting) a barevné tónování (Balance Color) aktuálního
výběru nebo celého obrázku. Stačí si pouze vybrat v levé části z náhledů, a
dvojklikem nástroj aktivovat. Jestliže chcete nastavit efekt sami, ikonou
,Advanced mode' zapnete změnu parametrů pomocí posuvníků.
Remove Red Eye - odstranění "červených očí". Snadno se používá prostě jen
kruhovým nástrojem přemalujte červené oči na fotografii. Nebojte se, že byste
"přetáhli", program si to sám ohlídá a odstraní jen onu červenou skvrnu.
Poslední sekcí, kterou ve Photo Expressu najdete, je sekce pro vložení textu do
obrázku. Najdete ji pod volbou [Edit] \ Text.
Nejprve je tedy potřeba nějaký text vložit. K tomu slouží první volba
[Add/Edit]. V levé části zapište vlastní text, nastavte písmo a vyberte si
výplň jednoduchou barvu (single color), barevný přechod (gradient), nebo třeba
nějaký obrázek (texture). Kliknutím na tlačítko [Apply] text vložíte. Lze jím
otáčet uchopením za plošku kruhového tvaru v rozích, nebo ho roztahovat pomocí
plošek v ostatních rozích a hranách. Další úpravy najdete pod ostatními volbami
v menu [Edit] \ Text. Stručně si je popišme:
Reshape - deformace textu. Pomocí vzorků vlevo se dá text různě zprohýbat a
pokroutit.
Shadow - vkládání stínu pod text. Nejprve vytvoříte stín tlačítkem Add Shadow,
a pak měníte jeho barvu (Color), průhlednost (Transparency) a rozmazání okrajů
(Soft edge). Uchopením kruhové plošky na pravé straně textu můžete dokonce
změnit pozici stínu vůči textu.
Transform - Tímto nástrojem provádíte další deformace, pokřivení i otáčení
textu.

Ostatní možnosti

Sami vidíte, že popis všech voleb by vystačil na menší knížku. Už si tedy jen
řekneme, že program vám dovolí poslat obrázky elektronickou poštou [Share] \
[Email], případně je umístit na speciálním webu [Share] \ [Upload to iMira]
nebo [Kodak PhotoNet online]. Také je můžete vytisknout buď klasicky [Print] \
[Normal], nebo dlaždicovitě na stránku [Tiled]. V režimu [Browse] navíc lze
vytisknout takzvané thumbnails, neboli malé náhledy fotek. V neposlední řadě si
také můžete vyrobit obal na CD.
V sekci [Ulead Links] jsou odkazy na webové stránky výrobce, kde získáte nové
skiny (vzhledy) aplikace, nové verze, nápovědu či výuku v anglickém jazyce,
popřípadě plug-iny (tj. zásuvné moduly rozšiřující funkčnost).

Závěr
Program Ulead Photo Express je určen hlavně amatérským fotografům, kteří chtějí
uchovat své výtvory v digitální podobě. Provedení základních grafických úprav
obrázků zprostředkuje snadno a rychle. Pokud vám nebudou stačit, můžete jej
rozšířit o další schopnosti, a vaše fotografie budou jak od profesionála.