Hlavní navigace

Ukažte to na mapě Microsoft Mappoint 2001

1. 10. 2000

Sdílet

Vnášení různých číselných údajů a grafů do mapy je v mnoha případech velmiefektivní metoda názorné prezentace informací. Rovněž vypracování přehledné mapky s vyznačením pře...
Vnášení různých číselných údajů a grafů do mapy je v mnoha případech velmi
efektivní metoda názorné prezentace informací. Rovněž vypracování přehledné
mapky s vyznačením přepravní trasy či přehledem např. prodejních poboček firmy
řekne více, než prostý seznam adres. Přestože v MS Office tato možnost v
omezené míře již existovala, nebylo to úplně to pravé. Nová dimenze by měla
přijít až s touto aplikací.


První dojmy nad mapou

Poté, co jsem škatulku, doplněnou důležitým označením European edition,
otevřel, očekával jsem, coby začátečník, nějakou dokumentaci. Nestalo se, a
proto jsem rovnou přistoupil k instalaci, abych se dozvěděl více. Její průběh
ničím nepřekvapil, přesto je zde namístě upozornit na zásadní fakt. Pokud
nemáte na pevném disku zbytečných cca 500 MB, připravte se, že při práci budete
muset vkládat instalační disk do mechaniky. I v "minimální" instalaci si
MapPoint ukousne alespoň 60 MB a pro zdrojové soubory s mapami a další
informace si musí sahat na CD.

Z pohledu mnohého tuzemského uživatele je zřejmě zásadní skutečnost, že
ovládací rozhraní není lokalizováno do češtiny. Ovládání aplikace je však
poměrně intuitivní a základní sadu potřebných slovíček lze zvládnout. Hned
vzápětí mě samozřejmě zajímalo, jak dobře jsou mapy lokalizovány, a zde je
třeba říci, že autoři dosáhli pouze částečného úspěchu. Při globálním pohledu
na úrovni celé republiky je řada popisků správná a opravdu česká (či slovenská,
např. o maďarštině si to netroufám tvrdit), pokud však nasadíte silnější
zvětšení, budou místy jména připomínat český venkov jen vzdáleně, a to je
škoda, neboť ke kvalitním zdrojům se Microsoft bezesporu mohl dostat. Ruku v
ruce s prvními pohledy na mapu se začne uživatel určitě zajímat o rozlišení a
prakticky využitelné zvětšení, takže si přibližme tyto možnosti. Přestože se
jedná o evropskou distribuci aplikace, v hrubých rysech je vám k dispozici celý
svět, ovšem na skutečně nejzákladnější úrovni v podobě hranic států a několika
velkých sídel. Na území Evropy se samozřejmě dostanete do větších podrobností.
Poměrně přesně jsou zpracována velká sídla (v našem případě např. Praha či
Brno), a to na úrovni důležitých průjezdných komunikací. Netuším proč, ale
"západní" velkoměsta (Paříž, Londýn, Amsterodam) jsou zobrazena mnohem
podrobněji než třeba Praha, Bratislava či Bělehrad. V tomto směru tedy rozhodně
není Evropa pokryta rovnoměrně. Na nižší "regionální" úrovni se podržím České
republiky do mapy jsou zaneseny hranice krajů (ve starším pojetí, tedy 7+1),
dále zde naleznete prakticky veškeré silnice první třídy a řadu malých obcí. Co
asi uživatele zarazí, je jakási "prázdnota" mapy mezi silnicemi a mapovými
značkami pro sídla je k vidění pouze monotónní podklad v pastelové barvě.
Tudíž, při vynášení údajů a tvorbě např. srovnávacích materiálů se určitě
nedostanete níže než na úroveň okresů či několika středních a malých obcí.
Ideálně využitelné jsou podkladové mapy pro srovnání v rozměru vyšších regionů
(krajů) nebo velkých měst. Firma s celostátní sítí poboček tak získává skvělý
výchozí materiál pro své dokumenty, avšak lokální výrobce se zákazníky na
okresní úrovni MapPoint příliš nedocení.


Kazdému jeho mapu

Výše popsané mapy jsou samozřejmě výchozím materiálem pro další práci. Jednou z
hlavních možností, jež MapPoint nabízí, je vyhledávání a vykreslování
silničních tras. Velmi jednoduše zadáte v mapě místo startu, zastávek a cíle, a
program např. sám vygeneruje harmonogram pro nejschůdnější trasu. Můžete si
pohrát s řadou nastavení, jež ovlivňují výpočet trvání trasy, směr jízdy (dle
preferovaných silnic), kalkulaci spotřeby paliva či dobu, po kterou během dne
pojedete. Potřebujete-li změnit parametry trasy v mapě, nic vám nebrání použít
interaktivně myši. Samozřejmostí je tisk cestovní mapy a itineráře, kde si
můžete vybrat několik způsobů provedení. I zde mám však výhradu, neboť není k
dispozici klasická funkce Náhled tisku.

Dalším potenciálem aplikace je vnášení různých údajů do mapy. Pokud chcete
používat tuto možnost, nebudu zastírat, že je žádoucí míti k dispozici Excel.
MapPoint umí import, takže jako zdrojová data můžete využít databázový soubor z
Accessu, Kontakty z Outlooku či univerzální textový soubor. Pro vstup informací
slouží poměrně inteligentní průvodce, takže vše jistě zvládnete nejpozději na
druhý pokus. V jednom z importovacích dialogů také budete případně upozorněni,
že zdrojový soubor obsahuje špatně uspořádaná pole, tudíž je nelze zobrazit.
Touto metodou pokus-omyl brzy zjistíte, jak vlastně řádky a sloupce sestavit.
Posléze opět můžete vstoupit zpět do různých dialogů a upravit řadu parametrů
zobrazení, počínaje barvami značek a konče typem zobrazení (např. logaritmická
závislost, kvantily...).

V neposlední řadě je součástí aplikace paleta s kreslicími nástroji, jak ji
znáte z jiných programů Office, takže domalovat lze řadu dalších prvků.

Pokud shrnu možnosti celé aplikace, nabízí řadu poměrně užitečných funkcí s
velkými možnostmi nastavení dle přání uživatele pomocí mnoha opravdu
využitelných parametrů. Jen mi trochu chybí jasnější profilace a koncepce
celého programu, a tak si nejsem zcela jist, pro koho produkt vlastně je.Microsoft Mappoint 2001

detailní nastavení funkcí
výsledný vzhled
snadné ovládání
absence manuálu
rozlišení mapy-nevyhraněná koncepce

K recenzi poskytla firma: Microsoft, s. r. o,.Novodvorská 1010, Praha 4
Cena: cca 10 000 Kč