Hlavní navigace

Ukažte, co umíte... - WinCAM 2000

Sdílet

Kamera je dnes již tak běžnou záležitostí, jakou byly digitální hodinky vletech osmdesátých. Spousta lidí ji má a zbytek naprosto přesně ví, k čemu je to dobré a proč je dobré ji ...
Kamera je dnes již tak běžnou záležitostí, jakou byly digitální hodinky v
letech osmdesátých. Spousta lidí ji má a zbytek naprosto přesně ví, k čemu je
to dobré a proč je dobré ji nemít. Pořídit si ovšem takovou virtuální kameru
můžete nyní ve formě WinCAM 2000. Nejedná se však o moderní výkřik komunikační
techniky, ale o spolehlivý nástroj pro tvorbu prezentací.


Škola hrou

Křídu s tabulí najdete ve výukových a prezentačních prostorách již poskrovnu,
většinou jim vévodí plátno a projektor spojený s počítačem. Na promítací plochu
jsou tak vrhány krásné připravené obrázky, které však spíše mají zaujmout než
naučit. Řekne-li totiž vyučující během výkladu vidíte toto, pak uděláte tohle,
tohle a můžete i tohle, což je zvlášť výhodné zejména pro někoho a dostanete
tohle, přičemž vítězoslavně ukáže nový slajd, pak lehce nabudete pocitu, že v
celém tématu plavete podobně jako já v předivu téhle věty.


Filmeček

Prostým východiskem z této situace je ukazovat prostě pohyblivý obrázek, kde se
provádí všechny úkony přímo jako na obrazovce při práci s reálnou aplikací.
Vzhledem ke složitosti a někdy i specifickým nárokům na hardware není často
možné mít příslušný program nainstalovaný na "promítacím" počítači. Přichází
zde na pomoc WinCAM, který podobně jako kamera, je schopen nahrát dění na
obrazovce monitoru a následně ho přehrát při prezentaci. Studenti a posluchači
tak získají reálnou představu o skutečných postupech, aniž by s sebou
přednášející musel tahat několik nepohodlně velkých krabic opravdového síťově
řešeného aplikačního programu a související hardware.

Pomocí jednoduchého rozhraní uživatel vybere, jestli bude monitorována celá
pracovní plocha, nebo jenom uživatelem vybrané okno. Potom již stačí jen
stisknout myší tlačítko nahrávání, a od toho okamžiku bude veškeré dění na
ploše zaznamenáváno v pravidelných časových intervalech. Po uložení na disk je
tedy základ práce udělán. Pokud se bude po přehrání filmečku zdát pohyb kurzoru
poněkud chaotický, pak alespoň vidíte, kolik toho nebohá myška za chvilku
nacestuje.

K nahrávání pouhého okna jednoho programu je nutné říct, že probíhá na stále
stejném místě pracovní plochy. Faktickým důsledkem takového přístupu je to, že
pokud pohnete sledovaným oknem mimo původní oblast, WinCAM nahrává stále na
stejných absolutních souřadnicích, a tudíž vybrané okno může ze zorného pole
jednoduše vypadnout. Také dialogová okna, která se objevují v souvislosti s
prací s programem, se většinou nevejdou do nahrávané plochy, nemusí být proto
ve výsledném filmu vidět celá. Takové fragmenty mohou být spíše na škodu. Kromě
výběru konkrétního okna lze vybrat i obdélníkovou oblast ručně. Použití by
mohlo být snad právě pro zahrnutí různých dialogových oken, která se zjevují
během fungování snímané aplikace.

WinCAM dovoluje prakticky jen tyto možnosti. Na jednu stranu by experti možná
uvítali možnost nastavit frame rate nebo rozlišení snímaného obrázku. Na stranu
druhou je ale zřejmé, že než k filmové produkci je tento nástroj určen spíše
pro prezentace, a proto jedno nastavení udělá postačující službu.


Střižna

Trochu jsem v nadpisu této kapitolky nadhodnotil schopnosti editačního
nástroje. V podstatě umožňuje pouze jednotlivé framy (tedy snímky, "políčka"
filmu) mazat, kopírovat a ukládat je jako samostatné soubory. Docela zajímavou
možností je dokreslování do filmu. Pokud považuje autor některou část snímku za
obzvláště pedagogicky hodnotnou, uživatelsky zajímavou nebo prostě roztomilou,
pak ji může zakroužkovat, začtverečkovat nebo na ni ukázat šipkou. Vložené
symboly jsou editovatelné, takže pokud šipku netrefíte napoprvé, není to žádná
tragedie.

Kromě grafických objektů je možné k filmečku přidat mluvený komentář nebo
doprovodnou muziku. To se děje prostřednictvím mikrofonu nebo linkového vstupu
zvukové karty. Lze tak vytvořit komentovanou ukázku, čímž ale vzniká nebezpečí,
že prezentátor bude degradován do role němého klikače u promítačky.


Přehrávač

Nahraný a patřičně vyeditovaný a upravený film je samozřejmě uložen na disk.
Byť je možné ukládat ve formátu AVI, který ovládá většina přehrávačů, lze
využít i proprietárního formátu, ovšem pak je nutno použít vestavěný přehrávač.
Uživatelské rozhraní této komponenty je stejně skromné jako u rekordéru, ovšem
i zde je to spíše kladem. Prostá tlačítka Play a Stop ve většině nasazení musí
bohatě stačit. Pokud si lektor skutečně přeje, aby posluchačům přešel
demonstrovaný postup do krve, může nechat přehrávat ten samý filmeček jako
smyčku.


Závěrem

Produkt je určen pro všechny, kteří potřebují někoho instruovat o používání
programů. Jednoduché uživatelské rozhraní umožní vytvořit odpovídající výukový
nebo prezentační materiál rychle a kvalitně. Takže jestliže často někomu
vysvětlujete postup práce s počítačem, pak byste o WinCAMu 2000 měli začít
uvažovat.


WinCAM 2000jednoduché ovládání
možnosti nastavení
K recenzi poskytla firma: Mirion Systems, http://www.wincam.net