Hlavní navigace

Tvorba webových stránek pro každého

1. 3. 1999

Sdílet

HomeSite 4.0 Nástroje pro tvorbu webových stránek můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První z nich ...


HomeSite 4.0Nástroje pro tvorbu webových stránek můžeme rozdělit do dvou
základních skupin. První z nich se označují jako WYSIWYG editory
(What You See Is What You Get). Práce s nimi se do značné míry
podobá psaní textu v klasickém textovém editoru. Proto jsou
produkty tohoto druhu vhodné zejména pro začínající autory.
Naopak nástroje z druhé skupiny, pracující přímo se
surovým kódem HTML, preferují pokročilí uživatelé, kteří tak
mají plnou kontrolu nad výsledkem svého snažení. A právě do této
druhé skupiny lze zařadit i HomeSite, s nímž bych vás chtěl
blíže seznámit v následujících odstavcích.
Jednou z typických vlastností produktu je jeho snadné ovládání a
přívětivé uživatelské rozhraní, které lze do značné míry
přizpůsobit požadavkům uživatele. Pracovní plocha je rozdělena
na několik částí, maximálně využívajících dostupný prostor. Při
prvním spuštění je horní část aplikačního okna vyhrazena pro
menu a nástrojové lišty. Z nich považuji za nejužitečnější a
také pravděpodobně nejčastěji používaný QuickBar , který na
několika záložkách sdružuje základní příkazy jazyka HTML
(tabulky, rámce, písmo, skripty atd.).
V levé části okna pod nástrojovými lištami se nachází tzv. panel
zdrojů, kde jsou dostupné nástroje pro práci se soubory (Local a
Remote Files), projekty (Projects), výstřižky kódu (Snippets) a
parametry jednotlivých HTML příkazů (Tag Inspector). Dále je zde
k dispozici nápověda (Help), kompletně zpracovaná ve formátu
HTML, a grafické zobrazení odkazů v aktuálním dokumentu (Site
View).
Hlavní část pracovní plochy samozřejmě zabírá vlastní editační
okno. Zde nabízí HomeSite tři způsoby práce s vytvářeným
dokumentem. Základem je editační pohled (Edit view), určený k
psaní či úpravám kódu budoucí stránky. Jak bude váš výtvor
vypadat v prohlížeči, se můžete přesvědčit v režimu prohlížení
(Browse view). Pro okamžitou kontrolu změn provedených v kódu
mohou být tyto dva pohledy zobrazeny nad sebou. Samozřejmě lze
z prostředí HomeSite také otevřít dokument v libovolném externím
prohlížeči. Novinkou čtvrté verze je režim návrhu (Design view),
který dovoluje měnit velmi pohodlně podobu stránky a přitom
ihned vidět výsledek (WYSIWYG). Tento třetí pohled na dokument
je založen na komponentě DHTML Edit od Microsoftu. Musí být tedy
nainstalován Internet Explorer 4.01 nebo novější. Bohužel práce
v tomto režimu přináší i drobné problémy. Asi nejzávažnějším,
z pohledu českého uživatele, je převod znaků s ASCII kódem
vyšším než 127 (a sem patří většina písmen s diakritikou) na
popisné kódy. Tento převod je implicitně prováděn i v režimu
Edit, ale zde je možné toto nepříjemné chování potlačit
příslušným nastavením v konfiguračním dialogu.
Editor používá propracovaný systém barevného zvýrazňování
napsaného kódu, který umí aplikovat více sad barevných kombinací
v závislosti na typu souboru (HTML, CSS, JavaScript, VBScript,
SQL, ASP, PHP3 a Perl). Pro zjednodušení vkládání nebo úprav
příkazů jazyka HTML (tzv. tagů) nabízí HomeSite řadu nástrojů,
mezi něž patří Tag Insight (rozbalovací menu, které se objeví
ihned po napsání jména tagu nebo atributu; obdoba technologie
IntelliSense od Microsoftu), Tag Inspector (nabízí v přehledné
tabulkové formě seznam všech atributů označeného tagu), Tag Tree
(zobrazuje hierarchickou strukturu stránky), Tag Chooser
(seznam, ze kterého lze vkládat potřebné tagy do dokumentu
pouhým kliknutím myši) a Tag Editor (dialogové okno nabízející
editaci všech parametrů příslušného tagu). Často používané části
kódu (např. navigační lišty), lze uložit a kdykoliv opětovně
použít. V síťovém prostředí je dokonce možné tyto výstřižky kódu
(snippets) sdílet mezi více uživateli. Ke snadnějšímu pohybu
mezi jednotlivými částmi rozsáhlejších dokumentů slouží
jednoduchý, ale účinný systém záložek.
Snad každý by rád vytvářel stránky bez pravopisných chyb. U řady
nelokalizovaných aplikací bývají ale problémy s češtinou.
HomeSite tento problém řeší vazbou na Microsoft Office. Tak je
nyní možné provádět kontrolu pravopisu i pro češtinu, včetně
podtrhávání chybných slov červenou vlnovkou a nabídky možných
oprav v kontextovém menu pravého tlačítka myši.
Před publikováním stránek na web serveru je vhodné nějakým
způsobem zkontrolovat správnost syntaxe HTML kódu. Můžete sice
na váš projekt aplikovat některý z on-line nástrojů dostupných
na Internetu, ale mnohem snazší je použít prostředky integrované
přímo v HomeSite. Výsledkem takové kontroly je seznam nalezených
chyb včetně krátkého komentáře. Pouhým kliknutím myší na
příslušné položce se přenesete na odpovídající místo kódu a
můžete provést nápravu. Stejně snadno lze provést kontrolu
odkazů na další dokumenty (stránky, obrázky, zvuky atd.).
Využíváte-li při tvorbě webových stránek kaskádové styly, jistě
oceníte existenci nového samostatného editoru CSS. Díky
přehlednému zobrazení všech parametrů, CSS kódu a výsledného
vzhledu stránky nadefinujete s jeho pomocí velmi rychle
jednotlivé styly, na které potom z jednotlivých dokumentů pouze
směřují odkazy.
Celkově HomeSite hodnotím jako jednu z nejvyzrálejších aplikací
pro tvorbu webových stránek, jež může směle konkurovat i mnohem
dražším produktům renomovaných firem (např. Microsoft FrontPage
nebo Adobe PageMill). Pokud se chcete přesvědčit na vlastní oči,
co tento program dokáže, stáhněte si 30denní trial verzi ze
stránek firmy Allaire Corporation (www.allaire.com).HomeSite 4.0

+Tag Inspector
+editor CSS
+integrace DHTML Edit
+cena
+nápovědaAutor článku