Hlavní navigace

Tvorba maker v Excelu a automatizace úloh s jejich pomocí - 9.díl

20. 4. 2020

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Pomocí makra můžete spojit řadu úkonů do jedné prakticky okamžitě provedené transakce.

Předcházející díl

 

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které vykonávají často se opakující operace, a tím vám šetří nejen spoustu času, ale i psaní na klávesnici. Programu MS Excel například trvá spočítání obsahu jednoho celého listu necelou jednu desetinu sekundy. To, co vás ve skutečnosti zpomaluje, jsou pouze a jedině ručně prováděné operace. A právě makra jsou tím správným prostředkem, který zautomatizuje ručně prováděné operace do jedné automatizované operace, která ve výsledku trvá prakticky jen zlomek času.

Programování maker – pokračování

Macro1: Shromáždění a sloučení dat

Spuštění makra

1. Nyní znovu klepněte na záložku Vývojář a zde stiskněte tlačítko Zastavit záznam, popřípadě použijte klávesovou zkratku Alt + T + M + R.

2. Uložte soubor MasterDB.xlsx a poté uložte i soubor BostonDB.xlsx.

3. Vraťte se zpět do souboru MasterDB.xlsx a stiskem klávesové zkratky Ctrl + M spusťte makro.

Poznámka: Jen připomínáme, že znak plus znamená současný stisk více kláves, tj. například zápis Ctrl + Shift + J znamená, že máte levou rukou stisknout a držet klávesy Ctrl a Shift a následně k nim pravou rukou stisknout klávesu J. Poté máte současně všechny tři klávesy pustit. Znak rozdělovníku naopak znamená, že máte jednotlivé klávesy tisknout postupně, takže například zápis End – Down znamená, že máte nejprve stisknout klávesu End poté ji zase pustit. Poté stisknete klávesu šipky dolů a tu poté zase pustíte. Jedná se o úplně jiné operace, každá provádí něco úplně jiného, takže nezapomeňte pozorně sledovat i tato znaménka.

4. Pokud makro pracuje podle vašeho očekávání, pak stejný postup opakujte pro každý ze zbývajících 11 listů, poté makra spusťte, soubory uložte a všechny listy (kromě listu Master) uzavřete.

Poznámka: Jedinými použitelnými klávesovými zkratkami jsou klávesové zkratky Ctrl + M (tu už jste použili), Ctrl + Shift + M, Ctrl + J a Ctrl + Shift + J. Vzhledem k tomu, že klávesových zkratek je poskrovnu, a navíc tyto klávesové zkratky nedávají žádný smysl, je pro vaše miniaturní makra daleko lepším řešením použití tlačítek na pásu karet. Tato tlačítka si totiž můžete smysluplně pojmenovat – třeba makro Boston budete spouštět tlačítkem Boston, makro Dallas tlačítkem Dallas.

Root Linux

 

Pokračování