Hlavní navigace

Tvorba maker v Excelu a automatizace úloh s jejich pomocí - 13.díl

24. 4. 2020

Sdílet

 Autor: (c) lamio - Fotolia.com
Pomocí makra můžete spojit řadu úkonů do jedné prakticky okamžitě provedené transakce.

Předcházející díl

 

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které vykonávají často se opakující operace, a tím vám šetří nejen spoustu času, ale i psaní na klávesnici. Programu MS Excel například trvá spočítání obsahu jednoho celého listu necelou jednu desetinu sekundy. To, co vás ve skutečnosti zpomaluje, jsou pouze a jedině ručně prováděné operace. A právě makra jsou tím správným prostředkem, který zautomatizuje ručně prováděné operace do jedné automatizované operace, která ve výsledku trvá prakticky jen zlomek času.

Ladění vámi vytvořených maker – pokračování

Na prvním řádku bude uvedeno: Sub „název makra“()

Výraz Sub představuje zkratku slova Subroutine, které programu MS Excel říká, že bude následovat kód makra. Výraz Sub označuje začátek makra a výraz End Sub pak označuje konec makra. Následuje název makra (my jsme jej nazvali xdebug()).

Sub xdebug()

Následující sekce obsahuje kód, který říká:

Vyber oblast C3. Pak do této aktivní oblasti (v tomto případě buňky) vlož vzorec =SUMA(RC[-1]*10%)

Další příkazy jsou podobné:

Vyber oblast D3. Pak do této aktivní oblasti (v tomto případě buňky) vlož vzorec =SUMA(RC[-2]*32%)

Vyber oblast E3. Pak do této aktivní oblasti (v tomto případě buňky) vlož vzorec =SUMA(RC[-3]:RC[-1])

Na dalších řádcích se vyskytuje kód, který říká:

Vyber oblast buněk C3 až E3 a zkopíruj jejich obsah.

Vyber oblast buněk C4 až E12 a vlož do nich zkopírovaný obsah.

Application.CutCopyMode = False [tento příkaz označuje vymazání obsahu schránky]

Kód pak pokračuje následujícími příkazy:

Vyber oblast (v tomto případě buňku) E4.

Stiskni klávesu End a pak se přesuň o řádek níže.

Vyber oblast (v tomto případě buňku) E13. Poté zadej do této aktivní oblasti (v tomto případě buňky) vzorec =SUMA(R[-10]C:R[-1]C).

Následující řádky obsahují příkazy pro zarovnání textu:

Vyber oblast (v tomto případě buňku) E13

With Selection (tuto buňku naformátuj následovně)

.HorizontalAlignment = xlGeneral

.VerticalAlignment = xlCenter

.WrapText = False

.Orientation = 0

.AddIndent = False

.IndentLevel = 0

.ShrinkToFit = False

.ReadingOrder = xlContext

.MergeCells = False

End With

With Selection (format as follows)

.HorizontalAlignment = xlCenter

.VerticalAlignment = xlCenter

.WrapText = False

.Orientation = 0

.AddIndent = False

.IndentLevel = 0

.ShrinkToFit = False

.ReadingOrder = xlContext

.MergeCells = False

End With

End Sub

Ukázka ladění makra.

MIF21

 

Pokračování