Hlavní navigace

Tvorba maker v Excelu a automatizace úloh s jejich pomocí - 11.díl

22. 4. 2020

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Pomocí makra můžete spojit řadu úkonů do jedné prakticky okamžitě provedené transakce.

Předcházející díl

 

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které vykonávají často se opakující operace, a tím vám šetří nejen spoustu času, ale i psaní na klávesnici. Programu MS Excel například trvá spočítání obsahu jednoho celého listu necelou jednu desetinu sekundy. To, co vás ve skutečnosti zpomaluje, jsou pouze a jedině ručně prováděné operace. A právě makra jsou tím správným prostředkem, který zautomatizuje ručně prováděné operace do jedné automatizované operace, která ve výsledku trvá prakticky jen zlomek času.

Programování maker – pokračování

Macro3: Zadávání vzorců

Vzorce pro jednotlivé obchody jsou již zadány. Vkládali jsme je totiž už v rámci přípravných prací (viz výše). Jedná se o vzorce, které se týkají listu Master, kde se spočítají všechny údaje zadané na ostatních listech a výsledné součty se pak umístí do hlavního listu Master. A přesně pro tuto činnost použijeme toto třetí makro, abychom nemuseli výpočty provádět pro každý list zvlášť, tj. abychom nemuseli provádět dvanáctkrát ručně.

Při vytváření a nahrávání makra postupuje stejně jako v případě prvního makra (body 4, 5, a 6). Makro pojmenujte jako Macro3 a pro jeho spuštění použijte klávesovou zkratku Ctrl + J (později si pak můžete pro toto makro vytvořit tlačítko na pásu karet). Toto makro pracuje se všemi listy v souboru MasterDB.xlsx, proto se ujistěte, že je soubor otevřený a aktivní.

1. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Home [přesun kurzoru na buňku A1].

2. Stiskněte klávesy šipka dolů – šipka vpravo – šipka vpravo.

3. Zadejte vzorec =SUMA(Boston:Denver!C2) a stiskněte klávesu Enter. [Tento vzorec zadejte do buňky C2, přičemž záložky se jmény Boston a Denver odpovídají názvům prvního a posledního listu ve vašem sešitu Excelu. V tomto vzorci logicky vynecháváme list Master, protože potřebujeme spočítat všechny hodnoty v buňce C2 od prvního listu Boston až po poslední list Denver a výsledek pak chceme vložit do buňky C2 na listu Master. Poté je třeba stisknout klávesu Enter].

4. Klávesašipka nahoru, klávesová zkratka Ctrl + C [Kurzor je třeba vrátit zpět do buňky C2 a poté se provede zkopírování vzorce].

5. Stiskněte postupně klávesy šipka vpravo – šipka vpravo – Shift + šipka vpravo – šipka vpravo – šipka vpravo – Enter [jde o posunutí kurzoru o dvě buňky vpravo do buňky E2, pak se stiskne a drží klávesa Shift a k ní se třikrát stiskne klávesa šipka vpravo, aby se označily buňky E2 až H2. Nakonec se stiskne klávesa Enter].

6. [Při stále označených buňkách E2 až H2 stiskněte následující klávesovou zkratku] Shift + Ctrl + 4.

7. Stiskněte klávesovou zkratku Alt + T + M + R [Tyto klávesy stiskněte současně, popřípadě klepněte na záložce Vývojář na tlačítko Zastavit záznam].

Vložení vzorců a jejich výpočet na listu Master. Hodnoty pro výpočet se nachází na více listech.

Uložení, kopírování a rozeslání

1. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Home.

2. Uložte soubor MasterDB.xlsx obsahující list Master.

3. Soubor MasterDB.xlsx pak pošlete vedoucím všech prodejen.

webcast_aruba

 

Pokračování