Hlavní navigace

Tvorba maker v Excelu a automatizace úloh s jejich pomocí - 10.díl

21. 4. 2020

Sdílet

Pomocí makra můžete spojit řadu úkonů do jedné prakticky okamžitě provedené transakce.

Předcházející díl

 

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které vykonávají často se opakující operace, a tím vám šetří nejen spoustu času, ale i psaní na klávesnici. Programu MS Excel například trvá spočítání obsahu jednoho celého listu necelou jednu desetinu sekundy. To, co vás ve skutečnosti zpomaluje, jsou pouze a jedině ručně prováděné operace. A právě makra jsou tím správným prostředkem, který zautomatizuje ručně prováděné operace do jedné automatizované operace, která ve výsledku trvá prakticky jen zlomek času.

Programování maker – pokračování

Macro2: Uspořádání a třídění dat

V tomto případě se nejedná o nic složitého, nicméně při tolika listech je provádění takových operací ručně velmi náročné. MS Excel sice disponuje možností, jak všechny vaše listy upravit najednou, nicméně při třídění se jedná o poměrně nespolehlivou operaci.

Toto makro vytvoříte podle stejného návodu, který je uveden v sekci Macro1: Shromáždění a sloučení dat v bodech 4, 5 a 6. Makro tentokrát pojmenujte Macro2 a jako klávesovou zkratku použijte kombinaci kláves Ctrl + Shift + M (později si budete moci vytvořit pro spuštění makra tlačítko na pásu karet). Toto makro pracuje se všemi listy v souboru MasterDB.xlsx, proto se ujistěte, že je soubor otevřený a aktivní.

1. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Home [přesun kurzoru na buňku A1].

2. Stiskněte celkem třikrát klávesu šipka dolů.

3. Stiskněte klávesy Shift – End – šipka dolů – End – šipka vpravo [stiskněte klávesu Shift, stiskněte a pusťte klávesu End, stiskněte a pusťte klávesu šipka dolů, stiskněte a pusťte klávesu End a stiskněte a pusťte klávesu šipka vpravo].

4. Klepněte do nabídky Data > Seřadit. V dialogovém okně Seřadit pak z rozevíracího seznamu v poli Seřadit podle vyberte položku Model Number, následně v poli Řazení vyberte položku Hodnoty buněk, a nakonec v poli Pořadí vyberte položku A až Z. Nastavení pak potvrďte stiskem tlačítka OK.

Makro třídí obsah listu podle kritéria Model Number.

5. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Home.

6. Nyní klepněte ve spodní části okna programu MS Excel na ouško dalšího listu, abyste s ním mohli pracovat (například na list Chicago nacházející se za listem Boston). Následně zopakujte všechny výše uvedené kroky 1 – 6. Poté pokračujte pokyny, které se nachází níže. Nezapomeňte na to, že se všechny tyto kroky nahrávají.

7. Klepněte na ouško listu Master a stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Home.

8. Klepněte na pásu karet na záložku Vývojář a stiskněte tlačítko Zastavit záznam, popřípadě použijte klávesovou zkratku Alt + T + M + R.

9. Soubor obsahující list Master, tj. soubor MasterDB.xlsx uložte.

10. Ještě s kurzorem umístěným v souboru MasterDB.xlsx makro pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + M spusťte.

MIF21

 

Pokračování