Hlavní navigace

Trpělivý učitel

1. 5. 2006

Sdílet

EuroWord originální výuka cizích jazyků Pokud nejste v práci s výukovými programy úplnými začátečníky, ...EuroWord originální výuka cizích jazyků


Pokud nejste v práci s výukovými programy úplnými začátečníky, jistě víte, že většina z nich má podobně jako třeba tištěné učebnice jednu zásadní nevýhodu: uživatel může obvykle pracovat jen s materiálem, který pro něj autoři připravili. V mnoha ohledech originální produkt od ostravské společnosti Eddica (z jejíhož studia pocházejí například série audiokurzů Do ucha a další výukové produkty) tento handicap odstraňuje. Jádro programu je totiž snadno doplnitelné o jednotlivé lekce, které Eddica distribuuje samostatně. V existující nabídce najdete široké spektrum témat: pozdravy, nakupování, zeměpis, sport a hry, rodina, filmy, divadlo, politika, média a mnohá další. K dispozici jsou i jednotlivé okruhy věnující se gramatickým jevům v anglických kurzech, které jsou v současné době již v prodeji, je to kupříkladu časování sloves, slovesa to be a to have, infinitní vazba, nepravidelná slovesa, způsobová slovesa, trpný rod a jiné.
Eddica navíc nabízí zcela unikátní službu namluvení a dodání takových výrazů, které si uživatel individuálně objedná. Zákazníci si již nechali "na míru" připravit například lekce s tematikou dopravy či jachtingu. Kromě lekcí angličtiny, které jsou již v prodeji, připravují autoři i další jazykové mutace, konkrétně němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu a ruštinu.
Ovládací menu je zpracováno přehledně a ovládání všech funkcí je snadné a intuitivní. Software uživatelům nabízí značnou volnost při volbě tempa a směru výuky. Jádrem programu je zkoušení slovíček a frází, přičemž výběr výrazů je možný podle témat nebo náhodným způsobem. Produkt umožňuje vytvářet vlastní soubory slovíček, případně procvičovat problematické výrazy (tedy takové, které studentovi dělaly v předešlých cvičení potíže), rovněž nabízí široké možnosti v oblasti editace slovíček a výrazů v rámci lekcí, včetně zálohování vytvořených uživatelských souborů. Program umožňuje i nahrávání vlastní výslovnosti a její porovnání s originální verzí.
Nejpohodlnější výuka je samozřejmě možná na počítači s použitím grafického rozhraní, s nastavením rychlosti zkoušení a podobných atributů. Program ovšem nabízí i další možnosti např. umožňuje pomocí jednoduchých filtrů a kritérií vybrat lekce a slovíčka pro tisk na tiskárně a pro výuku v "papírové" formě. K dispozici je tisk klasických stránek A4 i malých oboustranných kartiček. Mnohem atraktivnější formu pak představuje export vybraných výrazů do samostatných zvukových souborů, které lze pak použít jako klasické audiokurzy. Z licenčních důvodů bohužel není k dispozici export do formátu MP3, ale jen do souborů WAV (které ovšem průměrný uživatel zvládne do MP3 převést sám). Kromě již existující angličtiny jsou v přípravě i další jazykové mutace, konkrétně německá, francouzská, španělská, ruská a italská.

EuroWord

možnost přidávat další lekce
pohodlné a pochopitelné ovládání
export do zvukového souboru (formát WAV)
nemá přímý export do formátu MP3
K recenzi poskytla firma: Eddica
www.eddica.cz
Cena: 990 Kč (vč. DPH)

Autor článku