Hlavní navigace

To není jen antivirus...

1. 5. 2004

Sdílet

Společnost Trend Micro je již delší dobu proslulá svým antivirem a údržbářemWindows zvaným PC-cillin. Dnes se podíváme podrobněji pod pokličku nejnovější verze, která už zdaleka ...
Společnost Trend Micro je již delší dobu proslulá svým antivirem a údržbářem
Windows zvaným PC-cillin. Dnes se podíváme podrobněji pod pokličku nejnovější
verze, která už zdaleka není "jen" antivirem. Umí toho totiž mnohem více.
Dnešní svět je bezpochyby světem komunikace, převážná většina počítačů je
připojena na internet stále, či alespoň občasně. Připojení do sítě sítí s sebou
nese spoustu rizik, kterým je třeba se umět bránit. S obranou vám může pomoci
právě nový PC-cillin Internet Security (dále jen PCC).
Instalace probíhá přesně podle současných standardů a pravděpodobně vás ničím
nepřekvapí. Jelikož je součástí balíku utilit rezidentní agent, který neustále
dohlíží na vaši síťovou komunikaci, je nutno po ukončení instalace počítač
restartovat a uvést tak agenta do spuštěného stavu. Zde je potřeba zmínit
maličkost, že pro spuštění hlavního prostředí aplikace není nutný spuštěný
agent, na druhou stranu většina nastavení a funkcí programu spolu přímo souvisí
a je závislá na běžícím agentovi, takže bez něj je PCC jen téměř nefunkční
skořápka.
Po spuštění agenta můžete přikročit ke konfiguraci samotného programu. K tomu
slouží integrované prostředí PCC, které se skládá z několika modulů.
Prvním z nich je Status. Modul Status slouží k souhrnnému zobrazení současného
nastavení PCC. Najdete zde přehled o spuštěných modulech, jakousi statistiku
dat prošlých přes internetové rozhraní, stav aktualizace PCC a mnoho dalšího.
Druhým modulem je System. System je v podstatě přejmenované antivirové jádro
PCC. Umožní vám kontrolovat soubory na vašich diskových jednotkách, umožní vám
přesně nastavit parametry antivirového testu a spouštění jednotlivých testů
pečlivě naplánovat. Dovolí vám také nastavit antivirové funkce rezidentního
agenta.
Třetí modul má příznačný název Email. Ano, zde nastavíte parametry kontroly
příchozí a odchozí pošty. Lze nastavit i úrovně, do kterých má antivir vstoupit
v případě několikrát archivovaného přiloženého souboru. Další možností je
nastavení kontroly webmailu, tedy schránek, jež prohlížíte pomocí internetového
prohlížeče. Toto je poměrně ojedinělá funkce, za kterou zaslouží PCC pochvalu.
Samozřejmě jsou kontrolovány jen soubory, které stáhnete spolu s poštou z
příslušného webového rozhraní. Poslední vlastností tohoto modulu je antispam,
jenž poskytuje jednoduchou obranu proti nevyžádané poště formou nastavení
seznamu nežádoucích a žádoucích adres.
Modul Internet dovolí nastavit filtr URL adres, v němž lze definovat, které WWW
stránky budou pro váš počítač nepřístupné, a tudíž vás nebudou obtěžovat.
Můžete zde také nastavit, které informace zadávané do internetových formulářů
jsou důvěrné, a PCC pak bude kontrolovat, zdali tyto informace nejsou zasílány
do internetu bez vašeho vědomí. Tento modul lze ochránit heslem tak, aby nikdo
(děti) nemohl výše uvedená nastavení změnit.
Posledním a významným modulem je Firewall. Není to nic jiného, než filtr
datových paketů, které přicházejí z internetu na váš počítač. PCC obsahuje
předdefinované profily vhodné například na pracovní počítač, nebo na počítač
připojovaný přes modem. Jestliže se vyznáte v síťové TCP/IP vrstvě, máte
možnost nastavit celý firewall po svém. Pomocí editoru můžete jednoduše
přidávat a odebírat jednotlivá pravidla. Součástí toho modulu je i informační
virová databáze.
Celý PCC se dá samozřejmě updatovat jak automaticky ve zvoleném časovém
intervalu, tak manuálně. Ve srovnání s jinými antiviry se aktualizuje poměrně
často (někdy i několikrát denně), ale zato po malých datových kusech.
PCC působí velmi uceleným dojmem, rezidentní agent se chová korektně, a na
rozdíl od jiných produktů výrazně nezpomaluje práci počítače. Z funkcí velmi
oceňuji existenci firewallu, který jde navíc manuálně nastavit takzvaně "od A
do Z". Také funkce kontroly souborů z "webmailů" je příjemným doplňkem celého
softwarového balíku. Překážkou pro některé uživatele může být neexistující
lokalizace, nicméně u tohoto typu produktu to nepovažuji za významný nedostatek.

Trend Micro PC-cillin Internet Security
K recenzi poskytla firma: DNS, a. s., http://www.dns.cz