Hlavní navigace

Dětem hrozí podle T-Mobile na internetu nebezpečí

9. 4. 2009

Sdílet

Již třetím ročníkem letos pokračuje projekt jaXmobilem společnosti T-Mobile. Zatímco tématy v předchozích letech byly mobilní etiketa a recyklace telefonů, v tomto roce se akce zaměřuje na bezpečnost dětí při používání mobilu, ať už jde o nevhodný obsah či obtěžování.

Děti: podle T-Mobile jim na internetu hrozí nebezpečí


Základem projektu se stal nejnovější výzkum InsightOut realizovaný exkluzivně pro T-Mobile agenturou TNS AISA v březnu letošního roku, který přinesl zajímavé informace o chování dětí na internetu i postoji rodičů k tomuto fenoménu.

Zvýšení informovanosti je jedna věc, nabídnutí konkrétních řešení je věc druhá. T-Mobile se rozhodl nabídnout rodičům prostředky, které jim mohou pomoci jejich potomky chránit jak při užívání internetu, tak mobilního telefonu. Zároveň chce operátor podpořit aktivní zapojení mladé generace, a to vypsáním grantů na školní projekty.Děti a mládež 9-17 let = virtuální generace

Nejčastěji se děti připojují k internetu z domova (denně 85 %). Druhým nejčastějším místem je škola, následují návštěvy u kamarádů. Děti tráví na internetu v průměru 1,5 hodiny ve všední den a 2,5 hodiny o víkendu. Spolu s rostoucím věkem dítěte klesá přehled rodičů o tom, co na počítači děti dělají, a zvyšuje se počet rodin, v nichž neexistují pravidla pro užívání internetu.

Internet slouží mladé generaci především pro komunikaci (e-mail - 91 %, instant messaging  - 81 %), vyhledávání informací (87 %) a aktivity zaměřené na hudební obsah (poslech hudby a sledování klipů - 85 %, stahování a ukládání hudby - 75, resp. 71 %). Plných 84 % dětí a mládeže se věnuje on-line hrám. Na opačné straně žebříčku jsou on-line seznamky (21 %) a vlastní webové stránky (28 %).Pravidla pro užívání internetu a mobilu

Většina rodičů věnuje pozornost tomu, na kterých stránkách a kolik času jejich děti tráví; míra pozornosti ovšem slábne s rostoucím věkem dítěte. Plných 39 % rodičů (a 22 % dětí) ovšem tvrdí, že žádná pravidla týkající se používání internetu v jejich rodině neexistují.

Pokud již rodiče kontrolují používání mobilu u dětí, pak je to především to, s kým si telefonují, případně píší zprávy. Obsah multimediálních souborů stojí stranou jejich zájmu. Nejčastěji uplatňovanými pravidly je zákaz navštěvování určitých stránek a hraní nevhodných typů her, dále pak časové omezení a zákaz uvádět osobní data.

Děti sice vědí, že nemají poskytovat své osobní údaje, ovšem respektuje to pouze třetina z nich. Své telefonní číslo děti bez problémů poskytnou svým kamarádům, spolužákům a obecně lidem, které znají. Neznámým lidem, které znají pouze virtuálně, by své číslo dalo pouze 6 % dotázaných.Virtuální komunikace má svá rizika

Děti na internetu komunikují především s lidmi, které osobně znají: s přáteli komunikuje plných 92 % z nich, se spolužáky 78 %, s příslušníky rodiny pak 63 %. Čtvrtina však udržuje styky i s lidmi, které dobře nezná či je dokonce vůbec nepotkala.

Každému pátému dítěti již někdy někdo neznámý nabídl prostřednictvím internetu setkání. Z oslovených šlo na schůzku necelých 20 %. Deset procent už někdy komunikovalo prostřednictvím mobilu s neznámým člověkem, což se většinou snaží před rodiči utajit.

Pětina dětí již byla oslovena někým cizím se žádostí o podobenku, 5 % má dokonce zkušenosti se žádostí o fotografii bez oblečení. Se šikanou prostřednictvím mobilního telefonu se setkalo 10 % respondentů, většinou však deklarují, že se to stalo "někomu jinému".

Rizika spojená s mobilem jsou pro rodiče méně aktuální než ta související s klasickým internetem. S dětmi se o nich baví tři pětiny rodičů, ve škole se s touto problematikou setkaly pouze dvě pětiny žáků a studentů. Rodiče deklarují vysoký zájem o služby blokace ilegálních či nevhodných stránek na mobilu. Pokud by taková služba existovala, svým potomkům by ji pořídilo více než 75 % z nich.T-Mobile a ochrana dětí

T-Mobile se snaží poskytovat rodičům i dětem informace k tématu bezpečnosti - za tímto účelem vytvořil speciální stránky www.prosvetkolemnas.cz/ochranadeti, věnované pouze tomuto tématu. Operátor se zároveň rozhodl zavést aktivní opatření, které pomohou zvýšit bezpečí dětí při používání internetu. Patří k nim především blokování nelegálního obsahu (konkrétně dětské pornografie) na základě databáze britské Internet Watch Foundation a zavedení tzv. dětského zámku, tedy služby, která zamezí přístup dětí k  obsahu, který pro ně není vhodný.

skoleni

Jedná se například o downloads, videa, hry, SMS nebo MMS info apod. Třetí oblastí je pak ochrana dětského spotřebitele, zvláště s přihlédnutím k výši jeho útraty - zde T-Mobile nabízí hned několik služeb, díky nimž může mít dítě i rodič výdaje pod kontrolou. Informace o službách Můj limit, Moje přečerpané jednotky a Moje útrata jsou k dispozici na www.t-mobile.cz v sekci Péče a podpora.


Proti kyberšikaně

Aktuálním problémem dnešních dnů je nárůst případů tzv. kyberšikany. T-Mobile se rozhodl přímo oslovit cílovou skupinu, v níž se tyto jevy objevují nejčastěji - žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Vyhlašuje tedy ve spolupráci s občanským sdružením AISIS soutěž jaXmobilem bezpečně, kdy se studenti budou ucházet o granty na realizaci aktivit proti kyberšikaně.

Úkolem účastníků je vytvořit návrh na téma "jaXmobilem bezpečně". Projekt musí plnit vzdělávací funkci a ukázat mladým lidem v okolí, jak zacházet bezpečně s mobilním telefonem, nebo varovat před riziky, která jsou s jeho používáním spojena. Forma je libovolná, například komiks, fotoseriál, informační plakát, videopříběh nebo třeba divadelní představení, fantazii se meze nekladou.

Odborná komise vybere v každé kategorii tři nejlepší návrhy, kterým bude z Fondu T-Mobile přidělen grant v maximální výši 30 000 Kč na realizaci. (Celkem je tedy pro šest výherců k dispozici 180 000 Kč). Z finančních prostředků si budou moci vítězné týmy pořídit pomůcky k realizaci projektu (například fotoaparát, barvy, kostýmy apod.). Uzávěrka pro zaslání přihlášky do grantového řízení je 18. května 2009. Více informací naleznete na www.jaxmobilem.cz.