Hlavní navigace

Tipy & triky pro Windows

1. 9. 2005

Sdílet

Z deštivých dnů, které by se daly označit slovy klasika o "nešťastném způsobuléta", jsme se přehoupli do tropického vedra a sucha. Naštěstí ne toho informačního a technologického. ...
Z deštivých dnů, které by se daly označit slovy klasika o "nešťastném způsobu
léta", jsme se přehoupli do tropického vedra a sucha. Naštěstí ne toho
informačního a technologického. Navzdory zažitému sloganu o okurkové sezóně
totiž Microsoft uskutečnil další krok k vydání nové a očekávané verze
operačního systému Windows Longhorn tím, že ji přejmenoval na Windows Vista a k
tomu uveřejnil i logo. Celá tato informace by mohla naznačovat cosi o blížícím
se vydání systému v roce 2006.
Ve vloženém článku u tohoto dílu našeho seriálu máte k dispozici množství
odkazů obsahujících ukázky (screenshoty i videa) tohoto operačního systému a
předvádějící jeho nové technologie a vzhled. Podle všech dostupných informací
se máme jako uživatelé určitě nač těšit. A to i přes fakt, že nám na poli
procesorů x86 brzy přibude i MacOS X, který také vypadá velmi dobře.
Dnešní sadu tipů a triků lze označit obsahem i rozmanitostí za standardní.
Přeji příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Zvyšte výkon
(Windows XP) Dlouholetý čtenář našeho seriálů si teď možná pomyslí něco méně
lichotivého o tipech zvyšujících kdesi ve Windows jejich výkon a málokdy
skutečně funkčních. A bude mít částečně pravdu. Přesto si jeden ukážeme, neboť
jsme zatím tento druh triků pod Windows XP opomíjeli.
Výkon vašich Windows závisí na mnoha okolnostech. Na rychlosti pevného disku,
velikosti operační paměti a také na správném nastavení odkládacího souboru. Kde
a jak tento soubor nastavit si ukážeme v následujícím odstavci.
Jděte do menu Start a zvolte Ovládací panely. Pokračujte poklepáním na ikonu
Systém a poté na záložku Upřesnit. Na této záložce zvolte v sekci Výkon
tlačítko Nastavení. Konfigurační dialog obsahuje hned tři záložky. Na první
máte možnost velmi podrobně nastavit jednotlivé drobné animace, které provázejí
běžnou práci ve Windows a které vás třeba otravují. Každá animace však
nepochybně brzdí výkon počítače jako takového. Lze zde využít i tří
předdefinovaných režimů. Druhá záložka umožňuje uživatelům lépe specifikovat
využití jejich PC. Pokud slouží spíše jako server s běžícími službami na
pozadí, lze na tomto místě příslušným směrem optimalizovat využití paměti.
Standardní uživatel nemusí tyto volby měnit a může pokračovat nastavením
Virtuální paměti, což provede poklepáním na tlačítko Změnit v příslušné sekci.
Velikost a nastavení Virtuální paměti ovlivňuje výkon celého počítače. Obvykle
se doporučuje nastavení pevné velikosti, nebo alespoň rozsahu, kde maximální
velikost odpovídá dvojnásobku vaší operační paměti RAM. V dialogu lze zvolit
jednotku, kde bude soubor virtuální paměti (pagefile.sys) umístěn. Lze tak
využít volného diskového prostoru v jiném oddílu, než jsou instalovány Windows.
Velikost můžete ponechat na systému, doporučuji však zvolit vlastní dle výše
uvedeného. Po nastavení vše potvrďte stiskem OK. Konfigurace je ihned platná a
potřebné soubory jsou okamžitě vytvořeny.
Poslední záložka slouží k nastavení DEP, neboli blokace spuštění dat jistými
důležitými systémovými procesy. Celá technologie je velmi dobře popsána v
nápovědě Windows, kterou vyvoláte poklepáním na odkaz umístěný přímo v textu
záložky.

A zase Příkazový řádek
(Windows XP) Tipů pro práci s příkazovým řádkem ve Windows XP jsme uveřejnili
již několik. Přesto ještě zůstalo pár drobností, které stojí za zmínku.
Příkazový řádek je velmi užitečnou součástí Windows. Jednak v něm lze
provozovat celkem úspěšně starší aplikace určené původně pro operační systém
MS-DOS, jednak jej můžete používat pro spouštění programů na textovém základu
nebo pro psaní skriptů.
Příkazový řádek spustíte standardně z menu Start Programy Příslušenství. Druhou
možností je zadat příkaz cmd v dialogu Start Spustit. Pokud do něj napíšete
libovolný příkaz reprezentující aplikaci pro Windows (např. calc), bude tento
spuštěn v samostatném okně. Existuje však mnoho dalších užitečných příkazů.
Jejich seznam získáte příkazem help. Pro snadnější používání obsahuje příkazový
řádek historii provedených úkonů. Prostým stiskem šipky "nahoru" budete tuto
historii procházet. Stiskem šipky "vpravo" zase postupně vypíšete poslední
zadaný příkaz.
Svoji funkci mají i funkční klávesy. F1 duplikuje funkci "pravé šipky", F7
vyvolá pop-up nabídku provedených příkazů, F8 duplikuje funkci "šipky nahoru" a
F9 vám umožní vybrat rychle příkaz ze seznamu prostým zadáním jeho pořadového
čísla (to zjistíte například stiskem zmíněné klávesy F7). Příkazem exit
Příkazový řádek opustíte (a vymažete tak i dosavadní historii).

Chytrá asociace
(Windows 98/XP) Windows již od počátku své existence používají stejný systém
názvosloví. Tedy název souboru a třípísmennou koncovku. Tato koncovka slouží k
rozlišení typu souboru, Windows podle ní poznají, kterou aplikaci mají spustit,
resp. tato koncovka je asociována s určitou aplikací. Co se ale stane v
případě, že je koncovka pro Windows neznámá? Potom vám systém nabídne seznam
všech instalovaných aplikací a vy si můžete vybrat, pomocí které chcete soubor
zobrazit. Bohužel Windows si tuto vaši volbu pamatují, neboť je v dialogu
výběru aplikace standardně zaškrtnuté příslušné políčko. To není v některých
případech šťastná volba. Při příštím spouštění se totiž systém na nic neptá a
spouští program, který jste použili minule, což ale nemusí být ten ideální a
jediný možný.
Jednoduchou editací systémového registru můžete zajistit, aby příslušné políčko
zůstalo neaktivní a aby se vás při neznámé asociaci Windows vždy zeptala, jakým
programem chcete příslušná data prohlédnout nebo editovat.
Jděte do menu Start Spustit a spusťte program regedit. V něm pokračujte do
klíče HKEY_CLASSES_ROOT Unknown shell OpenAs command. Zde poklepejte v pravé
části na hodnotu Výchozí a za celý řetězec přidejte mezeru a %2. Celé to
například ve Windows 98 vypadá takto (umístění rundll32.exe ve Windows XP se
nepatrně liší)
\\C:WINDOWSrundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 %2
Zavřete regedit. Volba je ihned aktivní a při dalším výběru aplikace pro
spuštění neznámého souboru už nebude příslušné políčko v dialogu zaškrtnuto.

Hrátky se Startem
(Windows XP) Vyzdvihované i proklínané menu Start ve Windows, snad
nejpoužívanější "tlačítko", nabízí také různé možnosti nastavení. S přechodem
na Windows XP uživatelům zpravidla nevyhovoval nový vzhled nabídky Start a mezi
první úpravy patřilo přepnutí do "klasiky". Jedním z důvodů byl i odlišný
přístup ke složce dokumentů, která se v nové nabídce jeví pouze jako odkaz a
nezobrazuje se seznam posledně otevíraných souborů. V dalším odstavci tohoto
tipu si ukážeme, jak lze nabídku Start přizpůsobit, včetně určení pozice
zmíněných dokumentů.
Nejprve poklepejte pravým tlačítkem na dolní programovou lištu, které vévodí
právě menu Start. Z kontextového menu potom vyberte položku Vlastnosti.
Přejděte na záložku Nabídka Start a vedle stejnojmenné položky poklepejte na
tlačítko Vlastní. Na první záložce konfiguračního dialogu lze nastavit velikost
ikon zobrazovaných v menu a také počet naposledy spuštěných aplikací, který
tvoří jeho levou část. Můžete také definovat předvolený program pro
elektronickou poštu a prohlížení internetu. Na druhé záložce najdete voleb
podstatně více. Jejich názvy jsou vesměs srozumitelné a není zde prostor na
jejich podrobnější popis. Zmíním se pouze o nastavení dokumentů. V seznamu lze
vybrat i starý způsob jejich zobrazení jako jednotlivých souborů, nikoliv jako
prostý odkaz do složky. Jejich zobrazení lze také úplně vypnout, včetně
vymazání historie.

Tipy pro MS Office

Použijte předlohu
(PowerPoint 2003) Jelikož mezi tipy pro MS Office silně zanedbáváme nástroj pro
tvorbu prezentací PowerPoint, bude dnešní první tip právě o něm. PowerPoint je
v dnešní době masově provozovanou aplikací, neboť multimediální prezentace
"hýbou" světem firemních porad. Styl vytváření prezentace používá spousta lidí
naprosto shodný: vytvoří jeden snímek, který potom neustále duplikuje (v tom
lepším případě). PowerPoint však obsahuje možnost vytvoření takzvaného master
snímku, neboli česky předlohy. Na tu si připravíte vše, co je pro snímky
společné, vytvořit můžete například i vodotisk. Jak na to, uvidíte v
následujícím tipu.
Spusťte PowerPoint a jděte do roletového menu Zobrazit. Zde zvolte položku
Předloha a poté vyberte z menu volbu Snímek. Objeví se předpřipravený master,
který lze obvyklou cestou vkládání objektů upravovat. Jestliže chcete vytvořit
vodotisk, připravte si požadovanou grafiku a poté ji na snímek vložte pomocí
roletového menu Vložit Obrázek Ze souboru (případně Klipart). Upravte její
velikost a umístění na snímku a poklepejte do aktivní oblasti obrázku pravým
tlačítkem. Z kontextového menu vyberte možnost Formát obrázku a pokračujte na
záložku Obrázek. Zde v sekci Nastavení zobrazení vyberte z roletky možnost
Zesvětlit (případně Vodotisk), nebo nastavte kontrast a jas podle libosti
manuálně. Po vytvoření předlohy se vraťte zpět do prezentace stiskem tlačítka
Zavřít předlohu na plovoucí liště nástrojů.
Vše, co na předloze vytvoříte, je potom pro každý snímek vaší prezentace
neměnné a při tvorbě obsahu snímku již nejde s příslušnými objekty předlohy
manipulovat. Což je dobře. Máte tak zaručen jednotný vzhled, který není možné
neúmyslně pozměnit.

Záporné odsazení
(Word 2003) Jde o nepříliš náročný, ale přesto podle mého názoru užitečný malý
tip pro práci s textem ve Wordu. Pokročilejší tvorba textu v tomto editoru
zahrnuje definice stylů včetně rozdílné konfigurace jednotlivých odstavců.
Různé styly například obsahují odstavce s různým odsazením od základního
nastavení rozměru stránky. K definici odsazení poté slouží i sada ikon,
nacházejících se přímo vedle ikony seznamu v liště nástrojů.
Běžně pak definujete velikost odsazení v centimetrech, konkrétně v roletovém
menu Formát pod položkou Odstavec na záložce Odsazení a mezery. Málokdo však
tuší, že hodnoty odsazení mohou být i záporné. Zkuste zadat do příslušné
kolonky zápornou hodnotu a dostanete se s označeným textem mimo hranice
definované stránky (například vlevo). Tímto způsobem můžete velmi efektně
zvýraznit nadpisy kapitol nebo jiné významné součásti dokumentu.

Pracovní prostory
(Excel 2003) V některém z předchozích dílů jsme mluvili o uspořádání pracovní
plochy Excelu v případě, že máte otevřeno najednou více souborů a potřebujete
je porovnat nebo mezi nimi přesouvat nějaká data. Následující tip tyto možnosti
ještě nepatrně rozšiřuje.
Spusťte Excel a v něm otevřete dva nebo více souborů. Nyní nevidíte jednotlivé
soubory, vidíte pouze poslední otevřený. Jděte do roletového menu Okno a zvolte
Uspořádat. Uvidíte hned několik možností, jak vedle sebe uspořádat více souborů
na jedné pracovní ploše. Vyberte ten pro vás optimální a můžete začít pracovat.
To ale není všechno.
Pokud stabilně pracujete s určitými soubory najednou a tato sestava se nemění,
máte možnost si nastavení pracovní plochy uložit, abyste jej nemuseli znovu a
znovu aktivovat. Zvláště jedná-li se o více souborů naráz, může být jejich
opětovné spouštění dosti ubíjející.
Nastavte si tedy rozvržení podle libosti a poté jděte do roletového menu
Soubor. Zde zvolte trochu neznámou položku Uložit prostor... Budete vyzváni ke
specifikaci místa a názvu souboru s informacemi rozvržení vaší plochy v Excelu.
Tento soubor má poněkud nezvyklou příponu XLW (W jako Workspace). Vše uložte.
Příště stačí jen otevřít příslušný XLW soubor a Excel nejen otevře všechny
soubory najednou, jak jste je uložili, ale také je rozvrhne na pracovní ploše
tak, jak jste si to přáli.

Intertipy
Letní měsíce s sebou nakonec přinesly tolik očekávané teplo a Microsoft uvolnil
další podrobnější informace o nové verzi Windows, přejmenované z Longhornu na
Vistu. Proto i dnešní internetové odkazy nasměrujeme "na Vistu" a podíváme se
na tento budoucí operační systém očima betatesterů, kteří jej již aktivně
užívají.

WinSuperSite Vista
http://www.winsupersite.com/vista/
O serveru WinSuperSite jsme se už v našem seriálu zmiňovali. V poslední době
však přibyla nová sekce s názvem Vista, reprezentující budoucí verzi MS
Windows. Odkaz směřuje přímo do prostoru věnovanému plně tomuto operačnímu
systému. Kromě již existujících tipů a triků zde naleznete množství velmi
zajímavých screenshotů, které nejvíce vypovídají o vzhledu a funkcích
připravovaného operačního systému. K dispozici je také seznam článků a
informací vydaných ve světě v poslední době a věnovaných Windows Vista. Nechybí
Windows Vista FAQ, které vám pomohou například s přípravou vašeho PC pro
instalaci. Zvláštní sekci pak zabírají přímé informace z úst představitelů
Microsoftu. Na závěr lze spustit několik video spotů s ukázkami funkcí a práce
v novém Longhornu. Vše ve velmi pěkném "Windows Vista" designu.

StartKabel.nl a Windows Longhorn
http://www.startkabel.nl/k/windows-longhorn/
Abychom tu neměli jen stránky v angličtině na výše uvedeném odkazu najdete
velmi povedenou holandskou stránku s množstvím informací o chystaných Windows
Longhorn. Stránka je velmi přehledně rozdělena do "windows", která obsahují
vždy informace podle daného tématu v titulku. Naleznete zde FAQ, tipy a triky
pro instalaci a práci s Longhornem, aktuality ze světa Longhornu (často
směřující na jiné zpravodajské servery), preview, nechybí ani screenshoty. Na
stránce se lze přihlásit do diskusních skupin s tématem Longhornu, nebo jen
doplnit komunitu související pouze s tímto webem.

Windows Tweaks
http://www.windows-tweaks.info/html/
windows-longhorn.html
I na serveru Windows Tweaks najdeme sekci věnovanou Longhornu. Stránka pochází
z dílny německých tvůrců, jednotlivé odkazy ale často směřují na anglické
příspěvky, většinu informací tak najdete právě v angličtině. Jako na
předchozích stránkách zde naleznete aktuální informace o vývoji systému včetně
odkazů na stažení volně distribuovaných alfa verzí. Dále je zde sekce
pojednávající o bezpečnosti Longhornu, který je jak známo silně provázán s
internetem a MSN. V dolní části stránek najdete odkazy na informace ohledně
implementace nových funkcí Longhornu do stávajících Windows XP, včetně nového
vzhledu pracovní plochy a oken. Stránky obsahují odkazy na stažení utilit a
diskusní fóra s tématikou Longhornu. Neváhejte s návštěvou sekcí věnovaným i
ostatním verzím MS Windows.

ActiveWin Longhorn Infocenter
http://www.activewin.com/longhorn/
Výtečně provedená stránka s množstvím informací o připravovaných Windows Vista.
Celý web ActiveWin se opravdu podrobně věnuje světu Windows jako takových. Výše
uvedený odkaz potom míří na stránku s informacemi o Longhornu. Ty jsou
rozděleny do několika tabulek s odkazy. První obsahuje veškeré informace o
Longhornu jako operačním systému (například vysvětlení novinek v souborovém
systému), ve druhé najdete nezbytné screenshoty hned ve třech galeriích. Ve
třetí potom odkazy na další stránky s podobným zaměřením. Nic více, ale také
nic méně. Anglicky.

Windows Vista Development Center
http://msdn.microsoft.com/windowsvista/default.aspx
Také na stránkách Microsoftu (resp. v jejich developerské části MSDN) najdete
informace o nových Windows Vista. Opět se jedná o velmi kvalitně zpracovaný web
jak po vzhledové, tak po obsahové stránce. Nechybí množství informací o vývoji,
podrobný popis použitých technologií, aktivní odkazy na stažení dostupných alfa
a beta verzí systému, předvedení jednotlivých nových funkcí, screenshoty,
videa, odkazy na diskusní fóra Microsoftu, utility a samozřejmě technická
podpora pro betatestery. V datech lze pohodlně vyhledávat. Anglicky.

Windows Vista Tips and Tweaks
http://www.pro-networks.org/forum/post-368057.html
Výše uvedený odkaz směřuje ve své podstatě na jedno téma diskusního fóra o
Windows Vista (bývalém Longhornu). Najdete v něm velmi slušné množství tipů a
triků, nezřídka spojených s editací systémového registru Longhornu. Tipy jsou
velmi podrobně popsány stylem "krok za krokem", občas doplněny i obrázky. Není
to ale pravidlem. Kromě seznamu tipů, který je absolutně nesetříděný, zde
najdete i další témata týkající se například úpravy vzhledu Windows Vista.
Stačí se v úvodu stránky nasměrovat o stupeň výše. Poklepáním na odkaz (Vista)
v horní liště získáte přehled článků a aktualit o této nové verzi MS Windows.
Vše velmi přehledně zpracované, anglicky.

Software Tips and Tricks
http://www.softwaretipsandtricks.com
Velmi rozsáhlá stránka s tipy a triky pro nejrůznější software včetně Windows
Vista. V úvodu budete zavaleni množstvím informací, aktualit a dlouhých menu po
levé i pravé straně webu. Nechybí odkazy na videa a screenshoty systému Windows
Vista. V levé části najdete diskusní fóra, tipy pro Windows XP, tipy a triky
obecně, rozdělené tematicky podle druhu softwaru (je jich jistě několik set),
velikonoční vajíčka, články o Windows nebo třeba jen odkazy na užitečné
utility. Nechybí ani možnost zasílání newsletteru. Bohužel neexistuje žádný
efektivní vyhledávač, pouze mapa celého webu. Vše anglicky.

Jen pro Guru
http://www.only4gurus.com/v3/index.asp
Posledním odkazem dnešního dílu bude velmi rozsáhlá a informacemi nabitá
stránka pro počítačové odborníky, správce a tweakery. Stránka se věnuje
výhradně světu MS Windows. V úvodu naleznete množství aktualit a informací ze
světa Windows, kterým v zásadě vévodí videa a screenshoty z nových Windows
Vista. Základním navigačním nástrojem je pak levé menu, kde najdete všechny
podstatné sekce celého webu. Nechybí zde všechny možné "windows like"
programovací jazyky a technologie, sekce o Windows serveru, MS Exchange a mnoho
dalších. Pro nás je důležitý odkaz Longhorn, kterým se dostaneme přímo do
oblasti našeho zájmu. Zde najdete opět screenshoty a videa, Windows Vista FAQ a
další články. Vše anglicky.