Hlavní navigace

tipy & triky

1. 9. 2006

Sdílet

Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace Prázdniny jsou za námi a s nimi i r...


Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace


Prázdniny jsou za námi a s nimi i rekordní vedra, podporující tradiční okurkovou sezónu. Blížící se termín vydání Windows Vista však s sebou v českém internetu přináší alespoň drobnou aktivitu kolem možností tohoto nového operačního systému. Objevilo se hned několik článků zabývajících se jak využitelností jednotlivých novinek v poslední beta verzi, tak i samotnou instalací Visty, která probíhá naprosto odlišným způsobem a díky tomu je dobře modifikovatelná. Microsoft připravuje na rok 2007 nový Office a možná i serverovou variantu Visty, stále více se proto zaměřuje na nejkritizovanější oblast Windows, kterou je bezesporu bezpečnost. Dělá to způsobem sobě vlastním: nakupuje technologie malých firem tím, že je pohltí. Snad se máme na co těšit. Ohledně Office prosákly informace o cenové politice, která zdá se reaguje na existenci volně dostupných konkurenčních balíků a nabídne okleštěné varianty Office doslova za hubičku. Nechme však spekulací a přejděme k souboru tipů a triků, na které už jistě netrpělivě čekáte.

Tipy pro Windows

Zbavte se Windows Messengera (Win XP)

Následující tip doporučuji provádět jen uživatelům, kterým je jasné, že je pro ně Windows Messenger skutečně nežádoucí komponentou. Ostatní nechť s ním klidně žijí dál. Windows Messenger je program pro instanční komunikaci, podobně jako ICQ nebo Skype. Pochopitelně není se svými kolegy kompatibilní, a proto je nutné pro jeho využívání vlastnit v internetové komunitě další osobní účet. V USA je Windows Messenger vážným konkurentem výše zmíněných IM, v českých vodách se však příliš neprosadil už jen kvůli přežívajícímu odporu k jeho tvůrci jako takovému.
Windows Messenger je standardní součástí Windows a po jejich instalaci vás chvíli obtěžuje neustálým připomínáním svých možností komunikace. Spoustu uživatelů to velmi otravuje, zbavit se WM však není úplně snadné. Nelze jej totiž běžným způsobem odebrat a mazání systémových souborů metodou pokus/omyl většinou vede k reinstalaci celého systému. Řešení však existuje a budou mu patřit následující řádky.
Všechny komponenty Windows jsou totiž odinstalovatelné pomocí ikony Přidat nebo odebrat programy z Ovládacích panelů. Některé z nich (a patří mezi ně i WM) jsou však v tomto seznamu úmyslně skryté a je nutné je nejprve odtajnit. To provedete editací souboru sysoc.inf, který najdete v systémovém adresáři Windows XP ve složce INF. Otevřete tedy nějakého správce souborů, jděte do výše uvedené složky (standardně c:windowsinf). Vyhledejte soubor sysoc.inf a otevřete jej např. v Poznámkovém bloku. Tento soubor obsahuje hned zpočátku sekci Components, ve které každý řádek odpovídá jedné součásti. Vyhledejte řádek začínající řetězcem msmsgs, označující Windows Messenger. V tomto řádku ke konci umažte volbu hide (skrytý) spolu s oddělující čárkou. Podobnou volbu najdete i u jiných komponent, které jsou tímto způsobem chráněny. Jiné položky naopak tuto volbu postrádají. Soubor uložte a zavřete Poznámkový blok.
Nyní jděte do Ovládacích panelů a zvolte Přidat nebo odebrat programy. Zde stiskněte tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému. V seznamu komponent se objevil i Windows Messenger. Nyní jej můžete regulérně odebrat.

Zbavte se chybových oken (Win XP)

Každý z uživatelů Windows XP to zná a každý se s tím setkal. I tak by se dala charakterizovat všudypřítomná chybová hlášení, která se objeví po každém zaviněném či nezaviněném pádu nějaké aplikace. Nevznikla však proto, aby nás iritovala a zdržovala od práce. S rostoucím důrazem na komfort uživatele, který se s každou novou verzí Windows zvyšuje, chtěl Microsoft prostě jen pomoci v případě nenadálých softwarových problémů. Ve Spojených státech je internet běžnou součástí každého domova, a proto se zavedení těchto on--line hlášení jeví logické. Výše popsaná hlášení lze naštěstí rozumnou cestou vypnout. Způsob deaktivace je předmětem následujících řádků.
Jděte do menu Start a zvolte Ovládací panely. Zde pokračujte poklepáním na ikonu Systém a v následném dialogu zvolte záložku Upřesnit. Poklepejte na tlačítko Zasílání zpráv o chybách, umístěné v dolní části dialogu. Objeví se malé okno s bohatými možnostmi nastavení. Jednak lze zprávy zcela zakázat, případně můžete zvolit jejich zobrazení jen v případě pádu operačního systému, nikoliv aplikací. Pomocí tlačítka Zvolit programy lze dokonce vybrat i jednotlivé aplikace, u kterých bude odeslání chybové zprávy možné. Nic více, nic méně.

Tipy pro MS Office

Ukládejte bezpečněji (Word 2003)

Název tohoto tipu je jistě povzbuzující, ukládání dat ve Wordu nebo Excelu bývá totiž největším problémem zejména začínajících uživatelů. Systémový správce se může v případě, že uživatel ztratí neuložená data, uběhat k smrti. Veškerá vina je poté zpravidla svedena na program, který ve své podstatě nemůže za to, jak jej uživatel pro ukládání dokumentů nastavil. V následujícím odstavci si proto předvedeme, jak ukládání konfigurovat podle svých požadavků a vyhnout se tak problémům se ztracenými daty.
Ve Wordu jsou možnosti nastavení ukládání opravdu bohaté. Určitě stojí za to si je projít, včetně těch standardních. Pokud totiž víte, co vlastně Word v průběhu ukládání dělá, můžete tomu přizpůsobit i vlastní práci a vyhnout se tak nechtěnému neštěstí. Ukládání se v programu nastavuje v jednom jediném dialogu, který vyvoláte z roletového menu Nástroje volbou Možnosti. Zde pokračujte na záložku Ukládání. Všimněte si, že standardně Word ukládá vaši práci každých 10 minut na pozadí. To je jistě nedostačující, zvláště při existenci dalších jistících prvků. Patří mezi ně například možnost vytváření záložní kopie. Takto pracuje i populární vektorový editor CorelDRAW. Pokud zvolíte tuto položku, vytvoří s každým uložením Word i kopii, kterou po případném pádu aplikace nebo systému v případě ztráty originálu dohledáte snáze.
Dalším problémem je práce se síťovými dokumenty. Neplatí pro ně totiž standardní záchranné mechanizmy. Smažete-li například dokument, který jste otevřeli ze síťového úložiště (byť je ve vašem PC připojeno jako disková jednotka), nepřesune se tento do odpadkového koše, jako je tomu u lokálních dat, nýbrž se nenávratně smaže. V našem dialogu Ukládání však existuje položka i pro tento případ. Stačí nastavit vytváření místní kopie souborů ze síťového úložiště nebo na výměnných jednotkách (pro ty platí tatáž rizika). Po pádu aplikace tuto kopii opět dohledáte na pevném disku.
Pozornost si jistě zaslouží i samotný interval pro automatické ukládání. 10 minut může být v mnoha případech odrazem poměrně velkého množství práce, o kterou lze nenávratně přijít. Zkraťte tento interval a budete mít větší jistotu. Nejlepší pojistkou však zůstává ruční ukládání v každé volné chvíli, která se vám při práci naskytne. Nepodceňujte to.

Panely nástrojů (Word 2003)

Aplikace MS Office nabízejí již mnoho let podobný vzhled pracovního prostředí. Zpravidla se jen přeuspořádají funkce, samozřejmě přibudou ty nové a trochu se zapracuje na celkovém vzhledu. Stále je to ale totéž s hlavním oknem, lištami s ikonami a roletovým menu. Uživatel po instalaci většinou standardní nastavení výše uvedených prvků akceptuje, přesto jej však lze libovolně modifikovat, u nové verze Wordu dokonce velmi snadno. Panely nástrojů (jak se lišty s ikonami oficiálně nazývají) se pak stávají skutečným pomocníkem.
Všechny funkce Wordu jsou dostupné z roletového menu. Panely nástrojů slouží k umístění těch nejčastěji používaných tak, aby byly snadno dostupné. Standardní sada vám však nemusí vyhovovat. Jděte do roletového menu Zobrazit a zvolte položku Panely nástrojů. Rozbalíte seznam všech dostupných předdefinovaných panelů pro rozličné funkce Wordu, zobrazené jsou však jen některé. V tomto menu je můžete libovolně zapínat a vypínat. Na konci menu je položka Vlastní, kterou zvolíte právě v případě, že chcete standardní nastavení panelů modifikovat.
Volba Vlastní vám otevře cestu k dialogu se třemi záložkami. Ta první (Panely nástrojů) je opětovným zobrazením předdefinovaných lišt s ikonami, znovu je zde můžete zapínat a vypínat. Druhá (Příkazy) je pro náš tip stěžejní, neboť obsahuje soubor všech funkcí dostupných ve Wordu. Ty jsou rozděleny do několika sekcí (v levé části dialogu), jednotlivé příkazy pak najdete vpravo. Zvolený příkaz, který chcete přesunout na existující lištu, stačí uchopit levým tlačítkem myši a přetáhnout na cílové místo na liště s ikonami. Nastavení se poté uloží do šablony normal.dot a zůstane k dispozici i po opětovném spuštění Wordu. Tím ale možnosti úprav nekončí. Těsně po přetažení dané funkce na lištu ji můžete pravým tlačítkem dále modifikovat. Z kontextového menu lze například změnit obrázek (ikonu), která funkci reprezentuje. Tlačítku lze také přiřadit hypertextový odkaz (v kontextovém menu položka Přiřadit hypertextový odkaz), například na internetový slovník (www.slovnik.cz), ke kterému se poté dostanete jedním kliknutím na tuto ikonu. Modifikaci panelů s nástroji proto vřele doporučuji, optimalizujete tak svoji práci.

Odstavce naruby (Word 2003)

Nepříliš náročný, ale přesto podle mého názoru užitečný malý tip pro práci s textem ve Wordu. Pokročilejší tvorba textu v tomto editoru představuje definice stylů, včetně rozdílné konfigurace jednotlivých odstavců. Různé styly například obsahují odstavce s různým odsazením od základního nastavení rozměru stránky. K definici odsazení poté slouží i sada ikon nacházejících se přímo vedle ikony seznamu v liště nástrojů.
Běžně pak definujete velikost odsazení v centimetrech, konkrétně v roletovém menu Formát pod položkou Odstavec na záložce Odsazení a mezery. Málokdo však tuší, že hodnoty odsazení mohou být i záporné. Zkuste zadat do příslušné kolonky zápornou hodnotu a dostanete se s označeným textem za hranice definované stránky (například vlevo). Tímto způsobem můžete velmi efektně zvýraznit nadpisy kapitol nebo jiné významné součásti dokumentu.

Easter EGGS

Panely nástrojů (Windows XP)

A na závěr ještě jedno velikonoční vajíčko. Vlastně se nejedná o skutečný trik, ukážeme si spíše cestu k informacím, které sice jsou dostupné i jinak, ale ne tak snadno a ne tak pohromadě.
Ve Windows XP se totiž nacházejí místa jako dělaná pro zveřejnění nějakého úderného citátu. Proto je součástí instalace soubor, ve kterém jsou tyto citáty uloženy. Následujícím postupem se k tomuto souboru dostaneme. Cesta je snadná, otevřete správce souborů a jděte až do složky Windows/System32/Drives/Etc. Zde leží několik zapomenutých textových souborů bez přípon (až na lmhosts), které jsou součásti takzvaného Simple TCP/IP. Jeden z těchto souborů se nazývá příznačně Quotes a obsahuje slíbené skryté citáty předních světových velikánů. Jelikož však není součástí standardní instalace, patrně jej na tomto místě nenajdete. Pro jeho zobrazení je nutné instalovat balíček Simple TCP/IP. Jděte do menu Start a zvolte Ovládací panely. Zde poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy a v následujícím dialogu zvolte tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému po levé straně. V seznamu balíčků vyhledejte síťové služby, označte je a stiskněte tlačítko Podrobnosti. Zaškrtněte volbu Jednoduché služby TCP/IP a vše potvrďte. Budete vyzváni k vložení instalačního CD. Po krátké instalaci opět nahlédněte do výše zmíněné složky s textovými soubory. Quotes by měly být na svém místě.
Tímto tipem se dnes rozloučíme, příště se těším opět na shledanou.
o prázdninovém odpočinku se opět setkáváme u vloženého článku plného zajímavých internetových odkazů. Ty dnešní se budou věnovat serverové řadě Windows, nejvíce však Windows Server 2003, jehož nástupce se patrně dočkáme již za několik měsíců. Posezení u internetu už přeje i počasí, které se "plynule" přehouplo z vedra do zimy. Zapněte svůj oblíbený prohlížeč a jdeme na to.

PETRI Tips

www.petri.co.il/tips_and_tricks.htm

Daniel Petri vám na svých stránkách nabídne ohromné množství rad a tipů ze světa Windows Server 2000 a 2003. Výborně a přehledně zpracovaná stránka vás v úvodu zavalí množstvím článků, nabídne ke stažení nové patche a také všechny podstatné serverové utility, které nejsou součástí běžné instalace Windows (a že jich je požehnaně). Nejpovedenější jsou však právě tipy a triky. Ty jsou pro všechny systémy souhrnně na jednom místě rozdělené do zhruba deseti kategorií. Za všechny jmenujme Active Directory nebo třeba DNS. V každé kategorii najdete obsáhlý seznam odkazů na jednotlivé tipy, které jsou zpracovány i pomocí ilustrační grafiky. Některé problémy jsou popsány velmi zevrubně, na konci každého tipu najdete i další tematicky podobné, které usnadní dohledání dalších podrobností k danému problému. Nechybí ani nezbytný vyhledávač. Stránku rozhodně doporučuji k návštěvě začínajícím i pokročilejším správcům některého ze serverů Microsoftu. V angličtině.

Tek-tips forums

www.tek-tips.com/index.cfm

Další web patří do trochu jiného soudku, než ten předchozí. Nejedná se totiž o klasický soubor článků a recenzi, ale o soubor diskusí na různá témata, týkající se nejen systémů Windows Server. Diskusní skupiny jsou pro lepší přehlednost rozděleny do několika kategorií. MIS/IT a Programmers jsou určeny pokročilým správcům systému, v Desktop Systeme zase naleznou odpovědi začínající uživatelé. Pod výše uvedenými odkazy najdete standardně vypadající diskusní skupiny se svými vlákny, otázkami a odpověďmi. Vzhledem k množství příspěvků nechybí vyhledávač, jako návštěvník stránek samozřejmě získáte možnost registrace a tím i schopnosti vkládání dalších příspěvků. Anglicky.

Microsoft Technet

technet2.microsoft.com/windowsserver/en/default.mspx

Možná se vám bude zdát zbytečné uvádět stránky výrobce vlastního systému, nicméně jsou vesměs největší informační základnou a ne každý uživatel je zvyklý hledat informace přímo na technetu. Technet je vědomostní základnou všech produktů Microsoftu a málokterá aplikace na světě má takovou podporu, jakou najdete na výše uvedené URL pro Windows 2003 Server. V úvodu naleznete databázi technické knihovny, jejíž obsah je tříděn podle počátečního písmena. Příslušná hesla jsou popsána velmi podrobně a na konci nabídnou seznam relevantních odkazů z celého technetu. Druhou možností prohledání knihovny je postup podle témat. Chcete-li například informace pro instalace dílčích serverů, zvolíte příslušné téma a pokračujete v hledání. Součástí technetu je i obsáhlý download, který obsahuje administrátorské nástroje, jež pro správu serverů potřebujete, ale na instalačním CD je nenajdete (to je pro MS trochu typické). Technetovský download se obsahově liší od toho standardního na stránkách Microsoftu. Velmi zajímavou součástí jsou virtuální laboratoře. Opět si vyberete úkol a pokud jste registrovaní uživatelé, budete daným problémem provedeni názorně graficky krok za krokem. Z dalších součástí nechybí diskusní skupiny nebo vyhledávací nástroje. Možností je mnoho. Některé informace z výše uvedených jsou lokalizované, je jich však poskrovnu.

JSI FAQ

www.jsifaq.com

Jak již název této stránky napovídá, najdete zde otázky a odpovědi na často kladené dotazy. Stránka se věnuje výhradně serverovým systémům, některé příspěvky však využijete i při práci na desktopových Windows. Tipy a triky přibývají každým dnem a jsou řazeny podle indexu, jehož rozsáhlý přehled máte k dispozici hned na úvodní stránce. Můžete vyhledat triky z určitého dne nebo naposledy přidané příspěvky. Vzhledem ke skutečně obrovskému množství tipů je přítomen fulltextový vyhledávač, který bude na této stránce velmi užitečným pomocníkem. Jednotlivé příspěvky jsou v různé kvalitě, od prostého textu až po text doplněný grafikou. Hledání se rozhodně vyplatí, pokud vládnete dostatečně angličtinou.

Windows Networking Knowledge Base

www.windowsnetworking.com/kbase/

Velmi honosný, ale naprosto odpovídající název pro rozsáhlý web, věnující se výhradně systémům Windows Server ve všech dosavadních verzích. V úvodu máte před sebou interaktivní menu s jednotlivými tématy a jejich poslední aktualizací. Pod tímto seznamem je k dispozici výběr nejnovějších, nejlépe hodnocených a nejnavštěvovanějších tipů. V interaktivním menu se pohybujete jako ve stromu a neustále tak máte přehled, v které části se nacházíte. Je to opravdu velmi povedený způsob hledání bez použití vyhledávače, který je však také přítomen. Ne všechny příspěvky jsou součástí stejného webu, některé odkazy vás nasměrují i mimo výše uvedenou doménu. Kromě této bohaté databáze máte k dispozici přehled článků a recenzí s tematikou Windows Server, živý autorský blog, informace a popis hardwaru, diskusní skupiny nebo odkazy na stránky s podobným zaměřením. Nechybí ani čtečka RSS nebo sekce Software s nabídkou zajímavých utilit a doplňků. Vše v angličtině.

W2k3 FAQ

www.windowsitpro.com/windowsnt20002003faq/

Pro pravidelné čtenáře intertipů není Windows IT Pro server ve vodách internetu žádnou neznámou stránkou. Obsahuje však část věnovanou výhradně serverovým systémům od Microsoftu. Ta je zpracována ve formě otázek a odpovědí (FAQ). Tento způsob provedení nutí přispěvatele k řešení rozsáhlejších témat. Na úvodní stránce objevíte seznam naposledy přidaných příspěvků, v pravé části vás pak překvapí menu podstatně delší, obsahující všechna dostupná témata týkající se Windows serveru. Za všechny jmenujme často diskutované problémy v Active Directory, DNS nebo Exchange. V menu jich je kromě těch nejexponovanějších několik desítek. Jednotlivá témata obsahují vlastní tipy a triky (o AD jich je např. 250), zpracované v podobě formátovaného textu bez grafiky. Z dalších funkcí lze jmenovat vlastní diskusní fóra, možnost zasílání informací e-mailem nebo RSS Feed pro aktuální sledování přibývajících příspěvku. Vše je anglicky.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).