Hlavní navigace

tipy & triky

1. 7. 2006

Sdílet

Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace I přes velmi studený náběh do sna...


Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace


I přes velmi studený náběh do snad horkého léta a počínající každoroční okurkové sezóny se toho na softwarovém poli děje poměrně dost. Windows Vista se živě testují, Microsoft v tichosti vydal novou updatovanou serverovou verzi svého OS (Windows 2003 Server R2) a vypouští betaverzi Office 2007. V souvislosti s Office je pro uživatele připravován nový obchodní model, který by mohl zpřístupnit základní verze tohoto kancelářského balíku domácím uživatelům za zlomek obvyklé ceny. Byla by to ostatně logická reakce na prosazující se konkurenci v podobě OpenOffice.org. Přelom roku 2007 bude každopádně doprovázen příchodem celé řady novinek, mezi něž patří i nový Internet Explorer, jehož betaverze se již také živě testuje.

Tipy pro Windows

Diskové jednotky jako v Linuxu? (Windows XP Pro)

Skalní příznivci Windows, nebojte se, nebude řeč o výhodách a skvělých vlastnostech Linuxu. Ukážeme si jen, jakým způsobem Microsoft přebírá některé vlastnosti jiných operačních systémů, doufejme ku prospěchu všech uživatelů. Jestliže jste vlastníky plnohodnotných Windows XP Pro, můžete využít při nastavení oddílů pevného disku některé nové vlastnosti.
Jednotlivé oddíly reprezentují v produktech Microsoftu vždy písmena abecedy. To je zcela odlišné například oproti Linuxu, kde se diskové oddíly připojují jako složky. Nebudeme polemizovat nad výhodami jednoho nebo druhého řešení, vše má svá pro i proti, nicméně nyní Microsoft za určitých podmínek nabízí ve Windows XP (nebo serverových OS) obě možnosti připojení: jako písmeno i jako složka. Lze je dokonce praktikovat i najednou. Diskový oddíl navíc můžete připojit do více složek simultánně. Jak na to?
Disková správa se ve Windows XP provádí v konzole. Tu naleznete v menu Start Ovládací panely Nástroje pro správu Správa počítače. Zde v levém menu vyberte položku Správa disků. V pravé části konzoly uvidíte grafický přehled diskových jednotek i s jednotlivými oddíly. Oddíly mohou být dvou typů. První je základní a většinou tak bývá označen systémový disk. Druhým typem je oddíl dynamický, který se může rozkládat i přes více fyzických diskových jednotek. Všem oddílům lze přiřadit libovolné písmeno abecedy, dynamické však můžete připojit jako složky. Poklepejte na zvolený oddíl pravým tlačítkem a z kontextového menu zvolte Změnit písmeno jednotky a cestu. V následném dialogu vidíte přehled nastavení, složky i přiřazená písmena. Tlačítkem Změnit můžete přiřadit oddílu libovolné jiné písmeno (pouze jedno) a modifikovat nebo přidat další cesty do složek. Vše potvrďte. Změny se projeví ihned.

Sdílejte ve Windows bez problémů (Windows 98,XP)

To, co bylo před lety výsadou movitějších uživatelů, je dnes naprosto normální: Propojení domácích pracovních stanic do malé sítě a sdílení souborů mezi jednotlivými počítači. Microsoft k tomuto účelu nabízí vlastní síťový protokol, který je mezi uživateli známý jako "sdílení ve Windows". Ve Windows 98 ho bylo nutné instalovat zvlášť vedle protokolu TCP/IP, od Windows XP se nachází ve standardní instalaci a pro přenos už využívá výhradně TCP/IP. Podstatou sdílení ve Windows je výměna informací se jmény jednotlivých počítačů a daty, která tyto počítače sdílejí s ostatními uživateli. Tyto informace zpravidla shromáždí jedna stanice v síti, takzvaný browse master, která je potom v pravidelném intervalu a na požádání distribuuje ostatním stanicím. Uživateli pak stačí prohledat Místa v síti a nalezne veškeré počítače i s jejich sdílenými prostředky. Často však tato služba nefunguje zcela podle představ uživatelů. Počítače se nevidí a objevují se problémy. Řešení některých z nich si představíme v tomto tipu.
Základní podmínkou úspěšného "vidění se" v lokální síti je správné nastavení IP adres všech stanic. Ty musí být v jedné podsíti. Pakety, jimiž "sdílení" ve Windows komunikuje, totiž nedokáží přejít z jedné podsítě do druhé bez speciálního routeru. Doporučuje se také umístit všechny stanice do stejné skupiny. Dodržení této podmínky výrazně napomůže jejich úspěšnému propojení. Umístění do skupiny provedete takto: jděte do menu Start a zvolte Nastavení Ovládací panely. V nich poklepejte na ikonu Systém a pokračujte na záložku Název počítače. Zde stiskněte tlačítko Změnit a kromě jména počítače vepište i jméno skupiny, u všech stanic stejné. Doporučuji vybrat jméno do osmi znaků délky a bez diakritiky. Vše potvrďte a restartujte počítač. Ve Windows 98 se stejné nastavení provádí přímo u konfigurace síťové karty.
Po správném nastavení všech stanic dojde k výměně informací a výběru browse mastera, tím může být pokaždé jiný počítač a stanice o tento status svádějí lítý boj, který znamená i poměrně hustý datový provoz na vaší síti. Pokud je browse master vypnut, převezme za něj (po boji) tuto funkci jiný puštěný počítač. Jděte tedy do menu Start a zvolte Připojit Zobrazit všechna připojení. V následném okně vyberte ve spodní části levého menu možnost Místa v síti (u Windows 98 zvolte přímo na ploše Okolní počítače) a poté možnost Zobrazit počítače ve skupině. Měli byste vidět všechny další stanice ve vaší skupině. Pouhým poklepáním na ně zjistíte jejich sdílené prostředky, které můžete po úspěšné autorizaci ihned používat. Jestliže jste neúspěšní nebo některé stanice nevidíte, nedochází pravděpodobně ke správné výměně informací, nebo síť nezvolila žádného browse mastera. V takovém případě existuje ještě pomocné řešení.
Ve Windows XP jsou to soubory hosts a lmhosts.sam, které najdete ve složce windows/system32/drivers/etc. Jestliže se ve skupině s ostatními počítači nevidíte, vyplňte jména a IP adresy všech stanic do těchto souborů na každém PC. Soubor lmhosts.sam poté ještě přejmenujte na lmhosts (umažte příponu SAM neboli sample). Syntaxe souboru je podrobně popsána přímo v něm a je velmi snadná. Na každý řádek vepište jméno a IP počítače takto:

192.168.1.1synator
192.168.1.2tatinek

Ve Windows 98 najdete tyto soubory přímo ve složce windows. Poté opakujte pokus s vyhledáním stanic tak, jak jsme ho popsali výše. Měli byste být úspěšní.

Obrázky v Internet Exploreru (IE 6.x)

Možnosti konfigurace nejrozšířenějšího webového prohlížeče Internet Explorer jsme probírali na stránkách PC WORLDu již několikrát. Obrázky jsou další bohatě nastavitelnou součástí zobrazovanou na webových stránkách. Málokdo si dnes dokáže představit web bez grafiky. Daleko za námi jsou doby, kdy jsme četli na internetu jen strohé texty. Přesto se i dnes moderní stránky vyznačují převážně textovým řešením zobrazovaných dat. Je to totiž mnohem rychlejší a autorům pak zbývá prostor pro zobrazení jejich co největšího počtu na jedné obrazovce. Zbytečné obrázky jen překážejí. Přestože je zobrazování grafiky standardně zapnuté, lze jej i v poslední verzi deaktivovat a výrazně tak urychlit načítání velkých stránek.
Spusťte IE a jděte do roletového menu Nástroje, kde zvolte položku Možnosti Internetu. Přejděte na záložku Upřesnit a v oddílu Multimedia odškrtněte položku Zobrazovat obrázky. S touto volbou je vhodné zaškrtnout jinou položku Zobrazovat zástupný symbol pro stahování obrázků. Ten zajistí zobrazení prázdného místa na místě skutečného obrázku a tím i správné rozložení textu na stránce. V nových verzích IE se také začal objevovat u každého obrázku jakýsi panel, který vám dovoluje s konkrétním obrázkem manipulovat. Tento panel se objeví zpravidla při přejetí kurzorem nad zvoleným obrázkem. Pokud vás obtěžuje, lze jej vypnout na stejném místě odškrtnutím položky Povolit panel nástrojů Obrázek.

Tipy pro MS Office

Kontrola pravopisu (Word 2003)

Kontrola pravopisu je nedílnou součástí několika posledních verzí MS Wordu. Kromě češtiny máte k dispozici i angličtinu a němčinu, a to včetně inteligentního thesauru. Po standardní instalaci je k dispozici podpora češtiny a angličtiny, jež se zapíná automaticky při psaní textu podle klávesnice, kterou máte v tu chvíli zvolenou. S kontrolou pravopisu v dokumentu se však dá provádět mnohem více úkonů.
K dialogu ovládání této funkce se dostanete dvěma způsoby. Prvním je volba položky Jazyk z roletového menu Nástroje. Druhým pak pouhé poklepání na zobrazený jazyk v dolní stavové liště uprostřed. V obou případech uvidíte dialog, jehož nastavení lze snadno aplikovat na jednotlivé části dokumentu. Některé z nich tak můžete kontrolovat v češtině, některé třeba v angličtině a jiné nechat zcela bez kontroly pravopisu. Provedete to následovně. Označte vždy myší oddíl, na který chcete aplikovat změnu nastavení, poté vyvolejte jedním z výše uvedených způsobu příslušný dialog. V něm vyberte požadovaný jazyk pro kontrolu a potvrďte. Pokud chcete kontrolu úplně zrušit, zaškrtněte volbu Neprovádět kontrolu pravopisu ani gramatiky. Další volbou jde zrušit automatická volba jazyka v závislosti na zvolené klávesnici pro psaní textu.

Schovejte grafiku (Word 2000)

Tento tip by se jistě dal zařadit mezi klasické užitečné a rychlost práce zvyšující rady. Je určen pro uživatele MS Wordu (to jsme byli alespoň jednou v životě skoro všichni), kteří pracují s dokumenty nabitými grafikou a kresbami. Tito uživatelé vědí z vlastní zkušenosti, že takové dokumenty jsou nejen velké, ale pokud mají desítky stran, je jejich zobrazování i pomalé. Zkrátka si s nimi Word moc neví rady a je třeba využít každé příležitosti, jak mu při práci s dokumentem odlehčit a tím ho celkově urychlit.
Spusťte MS Word a jděte do roletového menu Nástroje, kde zvolte položku Možnosti. V následném dialogu přejděte na záložku Zobrazení. V poli Zobrazit najdete nenápadnou položku Symboly obrázků. Pokud tuto položku vyberete a potvrdíte dialog tlačítkem, potom v dokumentu místo obrázků a vložené grafiky uvidíte jen obrysy, které přesně definují, jak bude daný obrázek usazen do textu, nezatěžují ale zbytečně operační paměť a prohlížení takového dokumentu je pak mnohem rychlejší. Kresby vytvořené ve Wordu se v normálním zobrazení skryjí.
Jestliže chcete odstranit kresby i ze zobrazení před tiskem nebo ze zobrazení jako stránka WWW, věnujte ještě pozornost poli Možnosti tisku a rozvržení stránky WWW, které obsahuje položku Kresby. Jestliže tuto položku odznačíte, zmizí kresby i z výše uvedených pohledů.
Jedno upozornění na závěr. Word si tyto změněné parametry pamatuje i pro další otevřené dokumenty, takže je nezapomeňte v případě potřeby uvést do původního stavu.

Easter Eggs

Máte procesor od Intelu? (Windows 98)

I v dnešním dílu zbývá místo na jeden malý trik. Je bohužel proveditelný jen ve Windows běžících na počítači s procesorem (nebo několika procesory) Intel. Netuším, zda šlo o úmysl, ale malou změnou v registrech lze mírně změnit informace o procesoru, které se zobrazují v dialogu Systém v Ovládacích panelech.
Máte-li procesor Intel, jděte do menu Start Nastavení Ovládací panely a v nich poklepejte na ikonu Systém. Hned na první záložce Obecné najdete v dolní části dialogu dvouřádkovou informaci o vašem procesoru. S touto informací lze manipulovat.
Spusťte regedit a jděte do podklíče HKEY_LOCAL_MACHINE/Hardware/Description/Systém/CentralProcessor/0 . Zde v pravé části regeditu dvakrát poklepejte myší na položku VendorIdentifier a změňte její hodnotu z GenuineIntel na Genuine Intel, tedy vložte mezi dvě slova jednu mezeru. Zavřete regedit a podívejte se znovu na dialog Systém z Ovládacích panelů. Identifikace a popis procesoru se poněkud změní.
Snad vás některý z příspěvků zaujal. Příště se těšíme opět na shledanou.
nastávajícím letním obdobím, které je paradoxně provázeno dosti chladným počasím, se na webu Microsoftu objevuje jedna betaverze nového produktu za druhou. V souvislosti s vloženým článkem jistě stojí za zmínku Internet Explorer 7, kterého bychom se měli dočkat velmi záhy. Jeho betaverze má však řadu nedostatků, které vám prozatím pohodlné surfování nepřinesou. Přejděme nyní ale k obsahu článku, jenž vám přinese odkazy na tipy z prostředí nejznámějších grafických aplikací.

Tutoriály pro Photoshop

www.tutorials-ps.com/vink

Jak již název této stránky napovídá, najdete zde zejména návody a tutoriály pro Photoshop ve všech verzích. Zpracování stránky je velmi povedené, jak se sluší a patří na uživatele kvalitního bitmapového editoru, jakým Photoshop bezesporu je. Jednotlivé tutorialy jsou rozděleny do kategorií, mezi nimiž nechybí Animace, Barvy, Efekty, Web grafika a mnoho dalších. Každý tutoriál je nefalšovaným step by step návodem, navíc doplněný množstvím ilustrační grafiky. Po registraci můžete vkládat velmi pohodlně i vlastní příspěvky a účastnit se vnitřní diskuse probíhající přímo na serveru. Kromě toho máte k dispozici fórum, věnované podobně problematice Photoshopu. Stránka je v češtině a obsahuje nezbytný vyhledávač. Rozhodně ji při svém prohlížení nevynechejte.

Max Area

www.maxarea.com

Další vynikající server o program 3D Studio Max, tentokrát výhradně o něm. Výše uvedený odkaz vás nasměruje na velmi pěkně provedené stránky, jež vás v úvodu zahltí novinkami tohoto webu. Pak již vaše oči zabloudí na horizontální menu, obsahující velmi zajímavé odkazy. Články vás zavedou mezi recenze a pojednání o nových verzích softwaru a podobně. Tutoriály jsou z našeho pohledu stěžejní součástí webu a obsahují konkrétní hotová díla s podrobným postupem. Ne všechna jsou však umístěna na těchto stránkách, a tak se vám stane, že zabloudíte i na web do zahraničí, kde bylo příslušné dílko stvořeno. Sekce Knihy nabídne recenze užitečných publikací a jejich poměrně komplexní přehled. V sekci Download najde uživatel mnoho hotových materiálů pro 3DSMax, například MAT knihovny, hotové 3D modely a spoustu dalších užitečností. Galerie je místem k předvedení vlastních výtvorů, které lze opět hodnotit i komentovat. Fórum vás zavede mezi diskutující uživatele. Následují komerční aktivity tvůrců tohoto rozsáhlého webu ve formě jakéhosi e-shopu. Stránky jsou v češtině a rozhodně stojí za návštěvu.

3D Studio

www.3dstudio.cz

Další nepřehlédnutelný pojem na poli počítačové grafiky a 3D animace. Stránky o velmi oblíbeném programu 3D Studio obsahují velké množství informací a návodů, zpracovaných do velmi profesionálního vzhledu. V úvodu jste zavaleni novinkami v oboru a recenzemi publikací nebo nových verzí programu. Důležitou součástí je fórum, do něhož získáte přístup po nezbytné registraci. Následuje galerie s výtvory jednotlivých uživatelů, které lze odpovídajícím způsobem ohodnotit. Ke každému je navíc k dispozici diskuse, jež slouží k posouzení kvality samotného výrobku. Po pravé straně najdete menu s příhodným názvem Tutorials, které obsahuje obrovské množství komentovaných step by step návodů pro různé verze grafického softwaru. Stránka je kompletně v češtině.

Grafika

www.grafika.cz

V seznamu webů zabývajících se grafikou nemůžeme opomenout ten největší a nejznámější z nich. Grafika.cz je spíše portálem, který vás provede všemi obory počítačové grafiky. Od digitálních fotoaparátů až po uměle vytvořené 3D animace. V úvodu najdete dávku novinek z celého oboru. Následně můžete zabrousit do horizontálního webu, kde jsou rychlé odkazy na diskuse, galerii 2D a 3D kreseb a bazar. Více se však nachází v levém menu, které obsahuje několik desítek dalších odkazů, z nichž stojí za pozornost samostatná sekce pro Photoshop, Corel a další grafické programy. Popisovat obsah tohoto webu by vystačilo na samotný článek, doporučuji tedy jeho návštěvu a prozkoumání na vlastní pěst.

Digitální video (a foto)

www.digitalnivideo.cz

Digitální video je internetovým magazínem, který se však nevěnuje zdaleka jen videu. Dokonce si troufám tvrdit, že statická část je větší než ta pohyblivá. Vše napoví už základní menu, jež obsahuje různé odkazy. První z nich vás opět zahltí novinkami z oblasti grafického softwaru a grafiky obecně. Galerie obsahuje standardní přehled povedených děl s možností vyjádření svého názoru. Diskuse vám jistě poskytnou mnoho zajímavých rad. Digitální foto odbočí ze světa grafiky a softwaru k hardwaru, jenž můžete při vytváření grafiky použít. Stěžejní jsou samozřejmě digitální fotoaparáty. Obdobně je tomu v sekci Digitální video, jež dává název celému magazínu. Obsahová žeň však přichází až s malým menu po levé straně stránek. Najdete zde odkazy na testy a recenze, výborně zpracované tutoriály, plug-iny do softwarových balíčků, hotové textury a další užitečné věci. Z doplňkových služeb nechybí nezbytný vyhledávač nebo třeba burza práce. Vše v češtině.

Photoshop

photoshop.webzdarma.cz/index1.html

A hezky zpět k Adobe Photoshopu. Tentokrát navštívíme malou stránku, jejíž autor bude zajisté schopným tvůrcem bitmapové grafiky. Design stránky patři rozhodně mezi ty povedenější. V úvodu jste opětovně zavaleni novinkami na webu, nikoliv těmi světovými. V levém menu se pak proklikáte k několika slušně provedeným návodům, tipům a vlastnímu fóru. Vše v češtině.

Photoshop od borca

photoshop.borec.cz/main.php

Na závěr dnešního dílu zabrousíme opět do soukromých neoficiálních vod mezi menší autory. Na výše uvedené stránce najdete sympatickou stránku, skládající se ze tří hlavních částí. První z nich je poměrně prázdná rubrika Tutoriály, druhou poté již rozsáhlejší a přehledně tematicky rozdělená galerie grafiky. Poslední částí je kniha návštěv, sloužící také jako náhražka diskusního fóra. Stránky toho více neobsahují, nicméně i to málo dokáže zaujmout a kladné odezvy mohou motivovat autora k další práci na dobře započatém webu.