Hlavní navigace

Tipy pro Windows

1. 12. 2007

Sdílet

Užitečné tipy a triky pro Windows nešní, po osmi letech vpravdě jubilejní úvodník, nevybočí ze zažitých ...


Užitečné tipy a triky pro Windows


nešní, po osmi letech vpravdě jubilejní úvodník, nevybočí
ze zažitých schémat a pustí se do krkolomného komentáře aktuálních témat kolem Windows, jako je například jejich licencování a aktivace. Aktivace Windows se poprvé objevila ve verzi XP. Svůj účel do jisté míry plní, čehož důkazem jsou méně odolní uživatelé, které nutnost obcházení aktivace dožene ke koupi legálního produktu. Aktivace je však i obtížným hmyzem, který obtěžuje ty poctivé, platící a nutí je při reinstalaci počítače ke krkolomným telefonátům spojeným s numerickým diktátem Microsoftu. Ať už je aktivace složitá nebo jednoduchá, existují pro obě verze Windows (s aktivací) programy, které aktivaci dokážou prolomit. Potom se ovšem vkrádá myšlenka, zda se časem aktivace nedostane na úroveň strojově zadávaných produkčních čísel.
Dnešní díl tipů a triků opět věnujeme zajímavým změnám vašich Windows a Office. Inside.

Zvolte správnou síť
(Windows Vista)

Jak již bylo řečeno mnohokrát, velký důraz je ve Windows Vista kladen na bezpečnost a snadnost ovládání. Hlavně je v souvislosti s novým operačním systémem neustále omílána otázka bezpečnosti. Ve Windows Vista tak přibyly dialogy a procesy, které se větší bezpečnost snaží zajistit.
Jestliže jste svoji Vistu připojovali k síti, poskytl vám systém vždy s novou konfigurací síťového připojení (např. doma používáte jiná nastavení než v práci) dialog, ve kterém jste měli možnost volby sítě domácí, pracovní a veřejné, podle jejího umístění. Rozdíl mezi těmito volbami je však poměrně značný. Zatímco volba domácí a pracovní sítě otevře váš počítač světu a nabídne jeho sdílené složky v lokální síti, volba veřejného umístění počítač naopak skryje a poskytne mu tak větší bezpečí.
Jestliže používáte svůj počítač s lokální IP adresou zpravidla začínající na 192.168, případně 10.0.0, nemusíte mít vážnější obavy, neboť váš počítač je v neveřejné síti velmi pravděpodobně skryt za routerem, jenž jej dokáže do jisté míry ochránit. Pokud však váš počítač vlastní veřejnou IP adresu, doporučujeme umístění změnit na veřejné.
Jděte do menu Start a zvolte Ovládací panely. V nich vyberte ikonu Centrum sdílení a zabezpečení. V tomto centru vidíte aktuální schéma připojení, pod kterým se nacházejí informace o konkrétní síti, včetně jejího typu (privátní, veřejná). Ve stejném řádku s názvem sítě je i možnost volby Vlastní nastavení. Poklepejte na tuto volbu a zobrazíte tak opětovně dialog s výběrem typu sítě. Zvolte tu podle vašeho gusta a vše potvrďte

Buďte velcí
(Windows XP)

Windows XP s konečnou platností přestala být ta poslední v řadě a stala se předposledními. Přesto se dnes jedná o nejrozšířenější verzi operačního systému Microsoftu. V posledním roce došlo také k obrovskému nástupu LCD panelů, plně nahrazujících standardní CRT monitory, které obhájily svou pozici snad jen v grafických studiích. Tyto dvě zdánlivě nesouvisející okolnosti generují drobný problém, na který narážejí někteří uživatelé a který se pokusíme v tomto tipu vyřešit.
Velké LCD panely dnes svoji cenou výrazně konkurují těm menším a přinášejí s sebou na desktop nebývale jemné rozlišení. Jaké je však překvapení méně zdatných uživatelů v okamžiku, kdy se na toto jemné rozlišení podívají a po zkušenostech s velkými monitory vidí titěrné písmo a ikony. Automaticky pak mění rozlišení směrem dolů, kde jsou však šokováni rozmazaným desktopem. Každý LCD panel má totiž pouze jeden nativní rastr, které odpovídá skutečnému počtu bodů, všechny ostatní se pak jeví neostře. Windows XP v sobě obsahují zřídkakdy používané funkce, které vám z této šlamastiky pomohou při zachování vysokého nativního rozlišení vašeho LCD.
Nastavte směle nativní rozlišení svého panelu a na chvíli ignorujte titěrné ikony. Poklepejte pravým tlačítkem na pracovní plochu a z kontextového menu zvolte položku Vlastnosti. V následném dialogu přejděte na záložku Vzhled. Povšimněte si roletky Velikost písma a vyberte z ní písmo větší než stávající. K dispozici máte tři předvolené varianty, možná vám bude vyhovovat právě jedna z nich. Pokud tomu tak není, nechte roletku být a poklepejte na tlačítko Upřesnit v pravé dolní části záložky. V tomto okně získáte možnost podrobně definovat velikost všech objektů ve Windows XP. Poklepejte na zvolený text nebo část okna v horní části dialogu a v dolní potom vyberte potřebné hodnoty. Druhým způsobem je využití roletky Položka, kde vyberte zvolený objekt a opět změňte jeho velikost nebo barvu. Takto můžete zvětšit jak ikony na ploše, tak i jejich popisky, písmo v menu Start a mnoho dalších položek, vše při zachování vysokého rozlišení vašeho LCD.

Odesílejte skupinově
(Outlook Express 5, 6)

Elektronická pošta byla od začátku hlavním hnacím motorem internetu. A je jím dodnes, i když se její primární určení posunulo od prostých textových zpráv k prostředku pro kompletní výměnu informací, a to zdaleka nejen textových. I proto je používání e-mailu základním prostředkem komunikace pro internetové profesionály i začátečníky. Následující tip předvede, jak si práci s e-mailem trochu ulehčit. Je určen začínajícím uživatelům, pokročilejší níže popisovanou funkci jistě znají dokonale.
Větší firmy, které provozují řádově desítky PC navzájem propojené do sítě, často využívají takzvaného groupwarového řešení pro výměnu zpráv a dokumentů (dat obecně). Příkladem může být například Exchange server nebo produkt Lotus Notes. Jestliže posíláte poštu v těchto systémech, neřešíte obvykle problémy s adresami nebo distribučními seznamy (tedy skupinou adres, na kterou posíláte určité specifické zprávy). Ty jsou totiž v systému již vytvořené a každý uživatel je používá automaticky. Jinak je tomu doma, kdy součástí firemní sítě nejste a navíc nemáte z finančních důvodů ani potřebný software. Přesto lze vytvářet jak seznamy adres, tak i distribuční seznamy, čili skupiny uživatelů. Vše v Outlook Expressu, který dostanete přibalený přímo ve Windows.
Z menu Start – Programy spusťte Outlook Express a jděte do roletového menu Nástroje. Zde spustíte poklepáním na Adresář samostatnou aplikaci, schraňující pod Windows vaše kontakty. Ty mohou být sdílené nebo lokální. V roletovém menu Nástroje (u aplikace Adresář) zvolte položku Účty. V následujícím dialogu lze přidat adresu internetového LDAP serveru s kontakty (např. firemními). Ty se vám potom objeví v seznamu jako sdílené. Pomocí tlačítka Nový lze samozřejmě přidat kontakty vlastní. S kontakty lze však provádět mnoho dalších užitečných věcí. Jednotlivé uživatele můžete třídit do vlastních složek, které vytvoříte v menu Soubor. Pokud chcete rozesílat shodné e-maily několika osobám, např. rodinnou fotografii, můžete v menu Soubor vytvořit skupiny, do nichž myší jednoduše vložíte jednotlivé kontakty a vytvoříte tak opravdové distribuční seznamy. Výhodou je, že jeden kontakt lze bez problémů umístit do více skupin. Při psaní zprávy pak vyberete z adresáře celou skupinu (uvozenou znakem +) a zprávu pak odešlete všem členům najednou.
Celý Adresář, včetně vašeho členění a skupin, je uložen v jednom souboru s příponou WAB (Windows Address Book). Jeho umístění zjistíte poklepáním na položku O programu Adresář v roletovém menu Nápověda. Tento soubor lze libovolně sdílet a kopírovat, dokáží s ním pracovat i jiné instance programu Outlook Express na jiných počítačích.

...a zase Příkazový řádek
(Windows XP)

Tipů pro práci s příkazovým řádkem ve Windows XP jsme uveřejnili již několik. Přesto ještě zůstalo pár drobností, které stojí v našem seriálu za zmínku. Příkazový řádek je velmi užitečnou součástí Windows. Jednak v něm lze provozovat poměrně úspěšně starší aplikace určené původně pro operační systém MS-DOS, jednak jej můžete používat pro spouštění programů na textovém základu nebo pro psaní skriptů.
Příkazový řádek spustíte standardně z menu Start – Programy – Příslušenství. Druhou možností je zadat příkaz cmd v dialogu Start – Spustit. Pokud napíšete na řádek libovolný příkaz reprezentující aplikaci pro Windows (např. calc), bude tento spuštěn v samostatném okně. Existuje však mnoho dalších užitečných příkazů. Jejich seznam získáte příkazem help. Pro snadnější používání obsahuje příkazový řádek historii provedených úkonů. Prostým stiskem šipky „nahoru“ budete tuto historii procházet. Stiskem šipky „vpravo“ zase postupně zobrazíte poslední zadaný příkaz.
Svoji funkci mají i funkční klávesy. F1 duplikuje funkci „pravé šipky“, F7 vyvolá pop-up nabídku provedených příkazů, F8 duplikuje funkci „šipky nahoru“ a F9 vám umožní vybrat rychle příkaz ze seznamu prostým zadáním jeho pořadového čísla (to zjistíte například stiskem zmíněné klávesy F7). Příkazem exit příkazový řádek opustíte (a vymažete tak i dosavadní historii).
Jestliže jste skutečně častým uživatelem příkazového řádku a používáte dokonce více oken najednou, můžete si tato okna libovolně pojmenovat. Existuje pro to příkaz title. Např. sekvence: title ftp.linux.cz nazve okno příslušným FTP serverem, který právě v tomto okně používáte. Jméno se přitom zobrazí i na liště s úlohami, snadno se pak zorientujete mezi více otevřenými okny pouhým pohledem na tuto lištu. Příkaz title lze stejně snadno použít i v úvodu nějakého skriptu nebo souboru BAT a pojmenovat tak příslušná okna ještě před provedením ostatních příkazů.
Poslední pomůckou pro časté uživatele příkazového řádku může být dvojice příkazů pushd a popd, známá z unixových operačních systémů. První z nich si dokáže něco zapamatovat a druhý se poté do paměti podívat. Jak to funguje v praxi? Pushd si dokáže zapamatovat cestu k místu (na pevném disku), kde se zrovna nacházíte, je to trochu obdoba domovského adresáře v Unixu, nicméně to může být kterýkoliv adresář. Jestliže se chcete například rychle vracet do složky c:mojeskripty, jděte do této složky a napište: pushd . kde znak . (tečka) označuje lokální umístění (složky, ve které se právě nacházíte). Poté se z kteréhokoliv místa na disku dostanete právě na toto umístění (do této složky) prostým zadáním příkazu popd.

Krásnější start
(Windows Vista)

Poslední dnešní tip pro Windows bude z trošku lehčího soudku. Windows Vista jako první v celé řadě verzí nezobrazují při startu žádné logo, ale pouze pulsující proužek indikující aktivitu. Paradoxně tak start Windows, obvykle tak zaměřených na vzhled, působí hůře než u starých osmadevadesátek. Existují však nástroje, jimiž lze tuto situaci změnit.
O programu msconfig jsme mluvili již v předchozích dílech našeho seriálu. Ve Windows Vista je opět obsáhlejší a užitečnější. Spustíte jej z menu Start zadáním příkazu msconfig do vyhledávacího pole. Po jeho spuštění pokračujte na záložku Spuštění počítače a zaškrtněte zde položku Spuštění bez grafického rozhraní. Tato položka zajistí, že se při startu zbavíte proužku a zobrazíte místo něj obrázek aury, který jej jinak k dispozici jako pozadí ve Windows Vista. Vypadá to mnohem lépe. Tento obrázek půjde samozřejmě vyměnit a hackeři již pátrají, jak to udělat. Postup si popíšeme v některém z dalších dílů tipů a triků. Potvrďte všechny volby msconfigu a restartujte. Uvidíte sami.

Intertipy

Zima na krku a s ní i další díl internetových tipů a triků. V pořadí (od vzniku seriálu) stý. Znamená to však pouze to, že se spolu setkáváme již téměř 8 let. A přibližně stejnou dobu nás také obtěžují věci jako nevyžádaná pošta, neboli spam. Boj se spamem je zhruba tak účinný, jako boj s letáky ve vaší plechové poštovní schránce. Papír má však výhodu v existující legislativě, uživatel plechové schránky se tak může na rozdíl od toho s virtuální schránkou do jisté míry bránit a letáků se zbavit. Pro nás e-uživatele pak připravila skupina lidí kolem portálu spamy.cz. akci Den proti spamu, který se konala symbolicky 7. 11. 2007 (starší vědí…). V tento den jsme byli ke spamerům „přívětiví“ a poctivě na každý spam odpověděli květnatým poděkováním. Ale pokračujme v našem původním zadání. Nastartujte prohlížeče a hurá na to!

Obrázky trochu jinak
(MS Word)

MS Word dnes patří mezi nejpoužívanější textové editory na světě. Má sice své silné konkurenty, přesto vytváří standard vzhledu a způsobu práce pro mnoho dalších podobných programů. V poslední verzi dokáže jakžtakž pracovat i s formátem XML, jehož použití povede v budoucnu ke zlepšení výměny dat mezi různými aplikacemi a napříč jejich formáty. Přes fakt, že je Word notoricky známým editorem, jej většina uživatelů používá velmi povrchně. Následující tip proto bude pro některé z vás známým faktem, pro jiné pak zajímavým návodem na zlepšení vzhledu dokumentu.
Řeč bude o práci s vloženou grafikou, která může být původní ze souboru na vašem pevném disku, nebo předhotovená z knihovny klipartů, kterou obdržíte jako součást Wordu. Spusťte MS Word a jděte do roletového menu Vložit. Toto menu je jakýmsi centrálním bodem pro vkládání čehokoliv do Wordu. Zvolte položku Obrázek a vyberte, zda vložíte grafiku vlastní, nebo tu již hotovou z knihovny klipartů. Vložte požadovaný soubor.
Obrázek se po vložení jeví jako obecný objekt, tedy nemá definovanou polohu v dokumentu, což dokazují černé čtverečky, jimiž je obehnán. Prvním krokem by mělo být právě určení jeho polohy. Poklepejte na něj pravým tlačítkem a zvolte Formát obrázku. V následném dialogu máte možnost změnit většinu jeho parametrů. Podstatná je záložka Pozice. Na ní definujete vlastní umístění grafiky a pokud jej vyberete, změní se černé čtverečky na bílá kolečka. To je důkaz, že lze nyní s obrázkem v textu pohybovat. Zvolte pozici Za textem a jděte na záložku Obrázek. Zde se zaměřte na sekci Ovládání obrazu a zkuste si pohrát s nastavením jasu a kontrastu. Docílíte tak snadno vytvoření vodotisku (ve spojení s polohou Za textem). Pokud se podíváte na záložku Velikost, budete moci přesně definovat rozměr obrázku přímo ve zvolených jednotkách, nebo v procentech z původní velikosti. Tento způsob je přitom mnohem užitečnější než roztahovaní obrázku myší. Vždy totiž víte, jak je obrázek veliký, případně, jak jste jej zvětšili nebo zmenšili, a můžete totéž aplikovat i na ostatní grafiku v dokumentu.
Možnosti manipulace s grafikou jsou ve Wordu skutečně rozmanité, využijte je naplno. 7 0583/OK??

Blog počítačového nadšence
http://blog.macich.net/1096060580-tipy-a-triky-pro-windows-xp.html

Blog počítačového nadšence je skutečně blog jednoho českého „ajťáka“, jehož tvorba byla zveřejněna v nejmenovaném internetovém magazínu. To však nijak neubírá její zajímavosti a vřele ji doporučuji k prostudování. Tipy a triky jsou ve formě devíti poměrně dosti obsáhlých článků doplněných ilustračními obrázky. Kromě samotných tipů zde však najdete i klasické blogerské výstřelky uživatele Windows, které vás jistě mnohdy pobaví i přinutí k zamyšlení. Kromě výše uvedeného pak stránky nabízejí vyhledávač, RSS feed nebo zobrazení sebe sama v čistém textu. Nic více zde však nehledejte.

POOH.cz
http://www.pooh.cz/1001/

Stránky „medvídka Pú“ jsou sice na internetovém českém písečku už spoustu let, přesto stojí za to do nich občas nahlédnout. V povedeném designu vám jeden z prvních českých blogů přináší hromadu tipů a triků pro všechny verze Windows a navíc hezky česky. Tipy jsou rozděleny do několika základních témat, za všechny jmenujme hardware, příkazový řádek DOS, klávesnice a myš, nebo třeba instalace. Témata pak zahrnují desítky jednotlivých odkazů na tipy, které jsou sice zpracovány převážně textově, zato však s podstatnou dávkou nadhledu a humoru. Kromě tipů pak najdete na webu klasický blog, možnost stahování RSS feedu, nezbytný vyhledávač a třeba i zajímavou dávku snímků ve fotoblogu. Rozhodně navštivte, nebudete litovat.

Začínej
http://zacinej.cz/clanky/

Začínej.cz staví samo sebe do role jakéhosi internetového rádce. Najdete tak zde i témata, která se týkají Windows jen nepřímo. Stránky jsou rozdě¬leny do čtyř záložek. Články obsahují nejvíce tipů a triků zpracovaných ve formě příspěvků. Tipy jsou doplněny obrázky a jsou velmi dobře zpracované. Autor se zabývá např. instalací některých populárních programů ve Windows, nebo třeba prvním kontaktem s vytvářením webových stránek. Návody pak naopak obsahují několik sekcí (např. Příslušenství, Systém souborů, Vytváříme web, HTML, CSS a mnoho dalších), z nichž každá je ještě rozdělena na dílčí témata. Ty pak obsahují opětovně velké množství tipů zpracovaných způsobem „step by step“. Průvodce spíše navazuje na již dříve zveřejněná témata (instalace ICQ) a dále je rozšiřuje. Záložka O nás potom nabídne informace o autorech, RSS feed a poměrně zajímavou historii, kterou i stránky od svého vzniku prošly.

Tipy a triky ve Windows XP
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=6752

Stránka s tipy a triky výhradně pro Windows XP. Jedná se vlastně o diskusní fórum s tímto tematickým zaměřením. Fórum je rozděleno do několika dlouhých příspěvků, z nichž každý představuje jedno téma k řešení. A to je vlastně vše, pokud pomineme samotné stránky PC Help, které jsou vlastně souborem mnoha diskusních fór týkajících se PC, převážně však Windows a programů pro Windows. Témat je nepřeberně a příspěvků také. Rozhodně se proto podívejte na hlavní stránku a získáte zásobu textu na dlouho dobu. Česky.

Systémový registr
http://www.regedit.cz/

Regedit.cz je stránka s tipy a triky pro všechny verze Windows. Primárně je určena pro pokročilejší uživatele, neboť jejím hlavním tématem je logicky systémový registr. Stránky zatím běží v testovacím režimu, ale už dnes nabízejí velké množství informací. V úvodu máte k dispozici poslední články a zajímavosti ze světa Windows a registrů, doplněné mnoha komentáři – web je evidentně hojně navštěvován. Pozornost pak obraťte na menu v levé části, kde najdete soupis hlavních témat (Bezpečnost, Registry, Software, Tipy a triky). Témata jsou zpracována opět ve formě příspěvků s komentáři. Na stránky lze po registraci přispět i vlastní troškou ze mlýna a znalostmi. Nechybí vyhledávač, anketa a stahování užitečných programů pro správu Windows.

Tipy a triky pro Windows XP na Živě
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?t=1718

Stránky Živě.cz asi není třeba našim čtenářům blíže představovat. Tento internetový magazín však obsahuje i rozsálá diskusní fóra, z nichž jedno se věnuje výhradně tipům a trikům pro Windows XP. Výše uvedený odkaz směřuje konkrétně na FAQ (často kladené dotazy) a tímto způsobem jsou příspěvky i zpracovány. Je tedy položena konkrétní často kladená otázka, poté je na ni zveřejněna sofistikovaná odpověď. Uživatelé navíc přispívají do fóra i s odkazy na další stránky, kde najdete zajímavosti ze světa tipů pro Windows XP. Pokud se podíváte na domovskou stránku fóra, uvidíte i další témata týkající se Windows, např. Windows Vista, MS Office a další kancelářské balíky, programy pro internet a mnoho dalšího. Všechny jsou pak plné příspěvků, těch hodnotných i těch zbytečných.

Windows XP tipy a triky
http://www.rafs.cz/clview.php?id=1008246390

Opět stránky, jež jsou podstatně rozsáhlejší než jejich samotná součást s tipy a triky, na kterou směřuje výše uvedený odkaz. Ta je textového charakteru, doplněná navíc několika ilustračními obrázky. Všechny tipy jsou bez ladu a skladu k dispozici na jediné stránce, což sice ulehčuje prohlížení např. na mobilním telefonu, ale nepřispívá k přehlednosti. Samotné stránky jsou pak věnovány zejména hardwaru. Levé menu vám nabídne několik kategorií (Nové ovladače, Paměti, Chladiče, Utility, Testy atd.), z nichž každá obsahuje novinky z daného oboru a celou řadu článků, nebo chcete-li tipů, vztahujících se k hardwaru nebo softwaru. Neméně podstatná je sekce Download, obsahující solidní množství souborů ke stažení, ať už se jedná o nové verze BIOS nebo o utility. Nechybí ani odkazy na stránky s podobným zaměřením v češtině, bazar, diskusní fórum a vlastní vyhledávač.