Hlavní navigace

Tipy pro Windows

1. 9. 2008

Sdílet

Zvyšte stabilitu (Windows Vista) Užitečné tipy a triky pro WindowsWindows Vista se snaží o maximální bezpečno...


Zvyšte stabilitu
(Windows Vista)

Užitečné tipy a triky pro WindowsWindows Vista se snaží o maximální bezpečnost jak před útoky zvenčí, tak před těmi vnitřními. Proto v nich existuje i funkce DEP (zabránění spuštění dat), jež sleduje spouštěné aplikace a dohlíží na jejich komunikaci s prostředím. Může tak zabránit spuštění nežádoucího kódu – a mnohdy se jí to také daří. V některých případech však způsobí také nefunkčnost aplikace, která jinak neprovádí nic nekalého. Po pádu každé aplikace máte možnost zjistit pomocí tlačítka Informace důvody, proč k pádu dochází. Jestliže se zde dočtete něco o DEP, můžete tuto technologii ochrany deaktivovat.
Jděte do menu Start a spusťte Ovládací panely. V nich poklepejte na ikonu Systém (v klasickém zobrazení). V levém menu vyberte úlohu Upřesnit nastavení systému a zde v sekci Výkon poklepejte na tlačítko Nastavení. Přejděte na poslední záložku Zabránění spuštění dat (DEP). Standardně je služba pro některé systémové programy ve Windows vypnuta (omezena). Pokud chcete kontrolu vypnout i u dalších aplikací, musíte nejprve zvolit druhou možnost (tedy zapnutí DEP pro všechny programy kromě…) a pomocí tlačítka Přidat poté najít inkriminovanou aplikaci a vyřadit ji z ochrany DEP. Po nastavení raději celý systém restartujte a zkuste nezbedný program spustit znovu. Jestliže úprava nezabere, stejným způsobem lze DEP pro tento program zase aktivovat tak, že jej vyřadíte ze seznamu výjimek.

Diskové jednotky jako v Linuxu?
(Windows XP Pro)

Skalní příznivci Windows, nebojte se, nebude řeč o výhodách a skvělých vlastnostech Linuxu. Ukážeme si jen, jakým způsobem přejímá Microsoft některé vlastnosti jiných operačních systémů, ku prospěchu všech uživatelů. Jestliže jste vlastníky plnohodnotných Windows XP Pro, můžete využít některé nové vlastnosti při nastavení oddílů pevného disku.
Jednotlivé oddíly reprezentují v produktech Microsoft vždy písmena abecedy. To je zcela odlišné oproti např. Linuxu, kde se diskové oddíly připojují jako složky. Nebudeme polemizovat nad výhodami jednoho či druhého řešení, vše má svá pro i proti, nicméně nyní nám Microsoft za určitých podmínek nabízí ve Windows XP (nebo serverových OS) obě výše uvedené možnosti připojení. Lze je dokonce praktikovat i obě najednou. Diskový oddíl navíc můžete připojit do více složek simultánně. Jak na to?
Disková správa se ve Windows XP provádí v konzole. Tu naleznete v menu Start – Ovládací panely – Nástroje pro správu – Správa počítače. Zde v levém menu vyberte položku Správa disků. V pravé části konzoly uvidíte grafický přehled diskových jednotek, i s jednotlivými oddíly. Oddíly mohou být dvou typů: základní většinou označuje systémový disk, dynamický se může rozkládat i přes více fyzických diskových jednotek. Všem oddílům lze přiřadit libovolné písmeno abecedy, jen ty dynamické však můžete připojit jako složky. Poklepejte na zvolený oddíl pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberte příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu. V následném dialogu vidíte přehled nastavení, složky i přiřazená písmena. Tlačítkem Změnit můžete přiřadit oddílu libovolné jiné písmeno (pouze jedno) a modifikovat nebo přidat další cesty do složek. Vše potvrďte, změny se projeví ihned.

Síťové úložiště snadno a rychle
(Windows XP)

Datové sítě jsou všude kolem nás. Většina čtenářů PC Worldu je pravděpodobně využívá v práci i doma. Datové sítě slouží jednak k distribuci připojení do dalších sítí, např. internetu, ale také k výměně dat s jinými počítači na síti. Je zcela běžné, že jsou data uložena na serveru, případně na vyhrazené pracovní stanici, a jednotliví uživatelé k nim poté přistupují přes službu sdílení přímo z Windows. V následujícím tipu si ukážeme, jak se mezi sdílenými počítači pohybovat a jak vyhledat potřebné zdroje.
Noční můra každého systémového správce a zároveň velmi pohodlný přístup pro uživatele, i tak by se dala charakterizovat síť Microsoft Network. Ve Windows máte hned několik možností, jak ji prohlížet. Základním nástrojem je ikona Centrum sítí a sdílení v Ovládacích panelech Windows Vista (ve Windows XP stačí poklepat na Místa v síti umístěná na vaší pracovní ploše). Pro zobrazení počítačů, zařazených ve stejné skupině jako ten váš, zvolte v levém horním menu možnost Zobrazit počítače a zařízení (ve skupině). Jestliže hledáte PC v jiné skupině, zkuste vybrat z levého dolního menu položku Síť Microsoft Windows a z následného seznamu požadovanou skupinu vyberte. Zde musíme zmínit fakt, že Visty prohledají síť podstatně rychleji a důkladněji než starší XP. Poklepáním na příslušný počítač zobrazíte sdílené tiskárny, případně data (části pevného disku, složky), jež nabízí svému okolí.
Jestliže znáte jméno počítače, případně jeho IP adresu, můžete jeho sdílené prostředky zobrazit jednodušším způsobem. Jděte do menu Start (v XP ještě pokračujte do Spustit) a do kolonky vepište řetězec jmenopc, nebo xxx.xxx.xxx.xxx (jeho IP adresu). Získáte tak ihned seznam sdílených jednotek dané pracovní stanice v síti.
Procházení síťových složek je sice poměrně pohodlné, často však aplikace spouštěné z těchto složek vyžadují běh tak, jako by byly přímo ve vašem PC. Z tohoto důvodu je někdy výhodnější připojit sdílené síťové složky jako pevný disk, tedy přiřadit jim reálné písmeno. Takto připojené složky počítač nijak neodlišuje od diskových jednotek přítomných přímo ve vašem PC. Složku připojíte tak, že na ni poklepete pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberete možnost Připojit jako síťovou jednotku. V následujícím dialogu lze zvolit přiřazené písmeno, definovat příslušné jméno a heslo (pokud je nutné) a zatrhnout připojení složky automaticky po každém startu vašeho počítače. Po potvrzení dialogu bude připojená složka k nerozeznání od jiných diskových oddílů. Tento způsob připojení sdílené složky využijete i v případě, kdy potřebujete pro přístup speciální jméno a heslo. Ve Windows XP vám totiž Průzkumník implicitně nabízí přihlašovací dialog, v němž lze vyplnit pouze heslo. Standardním poklepáním na složku ji potom neotevřete. Pokud ji však připojíte jako síťovou jednotku, definice jména a hesla je jednoduchá.

Tipy pro MS Office

Více „Exchange” účtů
(Outlook)

MS Outlook je i přes výhrady některých uživatelů jedním z nejlepších groupwarových klientů pro operační systém Windows. Společně s poštovním serverem MS Exchange nabízí uživateli v podnikové síti nepřeberné možnosti komunikace, kde je elektronická pošta jen jedním z nich. Přesto má i Outlook své mouchy, mezi něž patří i neschopnost obhospodařit více účtů právě ze schránky MS Exchange. Nejedná se přímo o chybu, ale spíše o technologickou nutnost, danou rozsahem služeb vázaných na každou schránku. Existuje však způsob, jak lze toto omezení snadno obejít.
Předpokládejme na serveru Exchange dva účty, z nichž jeden je váš osobní a druhý je ten, který byste také chtěli ve svém Outlooku provozovat. Ten váš bude účtem A, cizí připojený účtem B. Nejprve je nutné zabezpečení práv přístupu do schránky druhého účtu B. Pro tento účel je nutné nakonfigurovat Outlook tak, aby se k tomuto účtu připojil. Po jeho otevření jděte v Outlooku do roletového menu Nástroje a zvolte příkaz Možnosti. Pokračujte na záložku Delegáti a delegujte pomocí tlačítka Přidat svoji osobu (účet A) s právy šéfredaktora ve všech modulech, ke kterým chcete přistupovat z účtu A. Tím zajistíte účtu A plný přístup k účtu B a můžete přistoupit k druhé fázi konfigurace.
Nastavte nyní váš Outlook pro připojení k vašemu účtu (A) na serveru Exchange. Připojte se a jděte do roletového menu Nástroje. Zde zvolte položku Nastavení účtu, vyberte ze seznamu účet Exchange a stiskněte tlačítko Změnit. V následujícím dialogu poklepejte na tlačítko Další nastavení a pokračujte na záložku Upřesnit. Zde poklepejte na tlačítko Přidat a přidejte schránku B. Ta vám po potvrzení přibude se svým seznamem složek v levé části okna Outlooku. Pokud jste nastavili správně delegování práv v předchozím odstavci, budete moci dané složky prohlížet a pracovat s nimi podle libosti.

Seznamy rychleji
(Word 2007/2003)

Populární textový editor MS Word doznal v nové verzi 2007 revolučních změn v ovládání a vzhledu. Přesto je v útrobách tohoto programu mnoho věcí při starém a o jedné takové si povíme v následujícím tipu, který je tím pádem bez problémů aplikovatelný i na starší verze Wordu. Mnoho uživatelů MS Wordu si často stěžuje na automatické chování tohoto editoru. Word ve snaze pomoci uživateli neustále doplňuje, formátuje a mění váš text, bohužel jen málokdy k vaší spokojenosti. Technologii Intellisense (kdy Word předvídá vaši činnost) neunikla ani funkce vytváření seznamů. Zde jste opravdu tlačeni do způsobu práce podle parametrů Wordu, který vám příliš prostoru pro tvořivost neponechá. Většinu „automatiky“ lze naštěstí eliminovat vlastní konfiguraci programu v dialogu Automatické opravy z roletového menu Nástroje u Wordu 2003, nebo v dialogu Možnosti aplikace Word na záložce Kontrola pravopisu a mluvnice ve Wordu 2007.
Automatické opravy však mohou uživateli přinášet i výhody a výrazně tak urychlit jeho práci s dokumentem. V případě našeho vytváření seznamu např. stačí využít méně známé klávesové zkratky.
Jestliže začnete vytvářet seznam, reaguje Word na každý váš stisk klávesy Enter založením nové odrážky seznamu. Co když však chcete vytvořit v rámci jedné odrážky více samostatných řádků, například v případě, že byste rádi vytvořili v rámci jedné odrážky více odstavců? Poté využijte šikovné klávesové zkratky Shift+Enter, která pouze v rámci jedné položky seznamu přejde na další řádek a až následný Enter odskočí na další položku. Váš dokument poté bude vypadat lépe a přitom se nesnížíte k používání mezerníků a narušování stylů.


Ještě lepší tisk
(Word)

V tomto tipu si ukážeme pokročilejší volbu spojenou s určením rozsahu tisku vašeho dokumentu vytvořeného ve Wordu.
Dokument ve Wordu se zpravidla dělí na logické části, kde základní jednotku tvoří samostatné stránky o uživatelem dané velikosti (např. A4). Jestliže však chcete v dokumentu měnit styly, každou část jinak očíslovat, případně mít část dokumentu ve sloupcích, musíte se už poohlédnout po rozdělení do bloku. Bloky jsou jen další logické části, jejichž hranice však netvoří hranice stránek, ale místa v dokumentu, která nastavíte zcela svobodně.
Tento tip však míří do jiné problematiky. Pokud chcete dokument vytisknout, zcela běžně volíte stránky, které tisknout chcete a které nikoliv. Málokdo však umí vytisknout jen určité bloky textu. Ale i to je možné a poměrně snadné. Jestliže tedy bloky používáte a chcete při tisku definovat i tato omezení (nejen stránky), postupujte následovně.
Jděte do menu Soubor a Tisk, případně stiskněte ribbon v Office 2007 a zvolte tisk. V oddíle nastavení Rozsah stránek poté definujte tiskový prostor např. takto: p1s3-p5s3. Což znamená tisk dokumentu od stránky 1 oddílu 3 do stránky 5 oddílu 3. Stránka je tedy označena písmenem p a oddíl písmenem s. Jelikož je umístění oddílů v dokumentu na rozdíl od stránek zcela libovolné, lze takto snadno nastavit oblasti, které chcete tisknout, aniž byste oddíly jinak využili. Hodně pohody při práci s Wordem a příště opět na shledanou!

Tipárna
http://tipárna.cz/index.php

Prvním dnešním odkazem bude povedený český web, jehož záběr sahá daleko za MS Office. Sdružuje totiž tipy ze všech oblastí informačních technologií. V úvodu jsou představeny nejnovější příspěvky ve všech kategoriích. Dále pokračujte do levého menu, kde můžete postupně prostudovat tipy pro Windows XP, MS Office, Windows 200 a další. Samotné tipy jsou zpracovány formou článků bohatě doplněných ilustrační grafikou. Na stránkách nechybí sekce se softwarem ke stažení a seznam webů s podobným zaměřením. Mezi další poskytované služby portálu lze zařadit nezbytný vyhledávač a možnost registrace spojenou s podílením se na vlastním obsahu stránek. Vše v poměrně povedeném hábitu a hezky česky.

MS Office podpora
http://support.microsoft.com/gp/hublist?in=cs&cid=C_24837

Někdo to možná neslyší rád, ale nejvíce informací o Windows a Office najdete zpravidla na specializovaných webech Microsoftu. A to i ve výjimečných případech, kdy hledáte něco opravdu speciálního. Výhodou je, že se čím dál tím více informací překládá do naší mateřštiny a s přehledností je na tom MS také velmi dobře. Výše uvedený odkaz směřuje na stránky, o nichž jsme se v našem seriálu ještě nezmínili. Jedná se o českou podporu balíku MS Office, není to však pouze podpora technická (chápejte instalační), ale i pomoc s ovládáním všech součástí Office, zpracovaná ve formě tipů. Úvodní stránka je prostým seznamem aplikací sady 2003 a 2007, po jejichž volbě obdržíte další seznamy s jednotlivými návody. Ty se dělí do tematických celků a jsou doplněny instruktážní grafikou, mnohdy i videem. Některé postupy jsou opravdu dlouhé a díky propojení s mateřskou firmou často obsahují odkazy na další software a utility k přímému stažení. Na stránkách samozřejmě nechybí vyhledávač, grafické ztvárnění je tradičně vynikající. Převážně česky.

Word processing pod lupou
http://wordprocessing.about.com/od/microsoftword2007/Microsoft_Word_2007_Tips_Tricks_and_Tutorials.htm

První cizojazyčný odkaz dnešního dílu prezentuje část známého portálu About.com, věnující se výhradně zpracování textu. Není to tedy „jen o MS Wordu“, najdete zde mnoho informací obecných, ale také rady a tipy pro jiné textové editory od konkurence. Úvodní stránka slouží zároveň jako obsah sekce, jež nás zajímá nejvíce – najdete v ní rady a tipy týkající se právě MS Wordu 2007. Jednotlivé tipy jsou zpracovány poměrně stručně stylem „krok za krokem“, autoři bohužel šetřili ilustrační grafikou. Velkou výhodou je existence tutoriálů natočených na video, které jsou k dispozici zcela zdarma. Musíte jen přetrpět komerční vsuvku na začátku. Poté již sledujete film, který přesně ukazuje dané kroky s anglickým komentářem lektora. V levém menu najdete užitečnou sekci s obecnými radami pro zpracování textu. Je zde např. zajímavé pojednání o způsobu organizace dokumentů na pevném disku vašeho počítače. V nabídce nechybí přehled použitého softwaru a odkazy na jeho koupi přes internet. V dolní části menu pak najdete obdobně vybavené sekce i pro software od konkurence, například Corelu nebo Applu. Nechybí nezbytný vyhledávač, vše anglicky.

The Office Letter
http://www.officeletter.com/

Výborně provedená stránka s příznačným názvem je zcela jednoúčelově zaměřená na Office od Microsoftu. Její záběr sahá přes všechny aktuálně používané verze. Hned v úvodu máte k dispozici přehled novinek i archivních příspěvků, které jsou rozděleny podle aplikací balíku. Tipy jsou zpracovány formou issues, jakýchsi malých vydání, jež kromě samotného příspěvku obsahují další drobné informace. Často bohužel chybí ilustrační obrázky a autoři se omezují na stroze formátovaný text. Některé sekce jsou bohužel dostupné až po registraci, která je pravděpodobně spojená se zaplacením určitého poplatku. Vše v angličtině.

Office 2007 Tips
http://www.uwstout.edu/training/office07/tipsntricks/index.html

Není příliš jasné, zda je obsah stránek výše uvedeného a dnes posledního odkazu dílem studentské práce, nebo zda se jedná o nedokončený projekt. Jisté však je, že i přes dílčí nedodělky najdete na tomto portálu slušné množství rad a tipů o MS Office, včetně nejnovější verze 2007. Úvodní stránka je zároveň přímým seznamem daných tipů, které jsou rozděleny do sekcí podle aplikací z balíku. Samotné příspěvky jsou provedeny na jedničku, nechybí strukturovaný text doplněný hromadou obrázků. Srozumitelnost je výborná. Obecně jsou tipy určeny spíše pro začínající uživatele a popisují tak základní procedury, které v aplikacích Office provádíme. Stránka mimo vlastní důležitý obsah nenabízí nic zajímavého, najdete zde jen přehled konkurentů a nezbytný vyhledávač. Anglicky. 8 0461/CZ ?

Intertipy

Po letech dohánění gigantického soupeře v zámoří je konečně penetrace internetu v naší zemi na takové úrovni, která umožňuje jeho plné využití. Nakupovat na internetu jde již mnoho let, v poslední době je však tento způsob prodeje stále běžnější a jisté internetové obchody již patří mezi spolehlivé partnery domácností. Obrat nákupů se počítá v miliardách korun a stále roste. Počítač tak v domácnosti neslouží zdaleka jen k vytváření dokumentů a hraní her, bez internetu si jej takřka žádný uživatel nedovede představit.
Dnešní tipy a triky zaměříme do sféry kancelářských balíků, které již několik měsíců opomíjíme. Nastartujte svůj oblíbený prohlížeč a jdeme na to.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).