Hlavní navigace

Tipy pro Windows

1. 4. 2008

Sdílet

Uplynulý téměř jarní měsíc rozhodně poskytnul mnoho munice pro úvodník, který máte nyní před sebou. Kolem M...


Uplynulý téměř jarní měsíc rozhodně poskytnul mnoho munice pro úvodník, který máte nyní před sebou. Kolem Microsoftu to totiž vře v Evropě i Americe. Evropská komise uštědřila tomuto největšímu softwarovému výrobci astronomickou pokutu téměř 900 milionů eur v podstatě za jeho uzavřenost vůči konkurenčním vývojářům. Nakolik je pokuta oprávněná a nakolik se jedná o způsob zacelení rozpočtu EU, ponechám na vás, našich čtenářích. Na veletrhu v Los Angeles navíc poprvé chyběl Bill Gates osobně. Zjevně se jedná o demonstraci definitivního konce jeho aktivní služby u Microsoftu a popravdě řečeno, jeho nástupce Steve Ballmer charizmatu zakladatele společnosti stále ještě nedosahuje. Snad to nebude mít na společnost výraznější vliv. Dnešní díl tipů a triků opět zaměříme zejména na nová Windows Vista, trochu místa ale přenecháme i MS Office. Přeji příjemné čtení.Staňte se správci
(Windows Vista)

Microsoft již od prvních verzí směřuje svůj operační systém stále více na uživatele. To znamená, že před ním tak trochu skrývá bohaté možnosti správy Windows, aby jej zbytečně velkým rozsahem voleb nemátl a nenutil k dělání chyb. Pokud jste nepříliš rozsáhlými možnostmi nastavení v ovládacích panelech Windows již znuděni, čtěte následující řádky.

Na rozdíl od domácích verzí Windows implementuje Microsoft do svých serverových operačních systému takzvanou MMC (Microsoft Management Console), s jejíž pomocí správce serveru ovládá veškeré služby a hardware daného počítače. MMC je však možné nalézt i v domácích Windows XP, nebo v našem případě ve Windows Vista. A není to nic složitého.
Plánovač úloh
Jděte do menu Start a pravým tlačítkem myši poklepejte na ikonu Počítač. Z kontextového menu potom vyberte položku Spravovat a otevřete MMC. Inovovaná MMC, kterou naleznete právě ve Vistách, obsahuje na jednom místě mnoho ovládacích panelů, jež je možné vyvolat i jiným způsobem. Zde je však máte pěkně pohromadě. V levé části lze vidět přehledný strom obsahující jednotlivé konfigurační dialogy, uprostřed se nachází samotný obsah, vpravo potom najdete panel s názvem Akce, jenž sdružuje velmi přehledně možnosti ke každému panelu. V MMC najdete na prvním místě Plánovač úloh. V menu akce tak můžete vytvořit vlastní úlohu, která se spustí automaticky v zadaný čas. Úlohu lze samozřejmě i opakovat. Možnosti nastavení jsou takřka nekonečné, přičemž nastavením vás doprovodí přehledný průvodce.

Prohlížeč událostí

Dalším panelem je Prohlížeč událostí. Jedná se o jednu z hlavních pomůcek správce při řešení problémů. Windows totiž všechny své aktivity přehledně evidují a v případě jejich kolapsu lze právě v prohlížeči událostí nalézt, která aplikace havarovala a proč. Výhodou prohlížeče je i novinka ve formě notifikace vybrané události na váš e-mail. Jděte ve stromu do složky Protokoly systému Windows a zvolte např. Aplikace. Získáte seznam hlášení týkajících se spuštěných aplikací. Vyberte jedno z hlášení, na které chcete být v budoucnu upozorněni, a klepněte na něj pravým tlačítkem. Z kontextového menu potom vyberte volbu Přidružit k této události úlohu. Spustíte průvodce, kterému stačí zadat váš e-mail, a příště již budete na danou událost upozorněni touto nebo jinou zvolenou cestou (např. zobrazením zprávy na obrazovku).

Správa disků

Z následujících panelů jmenujme Uživatelské účty a skupiny, kde najdete lepší přehled o nastavení uživatelů, než je tomu v ovládacích panelech. V MMC také snadno zobrazíte Přehled sdílených složek nebo obligátního Správce zařízení, ke kterému se běžně přistupuje také z ovládacích panelů. Velmi zajímavý a odjinud nepřístupný je však panel Správce disků v sekci úložiště. V tomto panelu získáte kompletní přehled diskových zařízení včetně jejich rozdělení na oddíly. Vzhled je velmi podobný některému ze specializovaných programů, jako je třeba velmi známý Partition Magic. Ovládání disků se děje stejným způsobem, jako tomu bylo v předchozích případech. Poklepejte na zvolený oddíl pravým tlačítkem a vybírejte z kontextového menu. Velmi zajímavá je např. funkce Změnit písmeno jednotky nebo cestu. V následujícím dialogu lze jednotce (kromě systémové jednotky C) přidělit jiné písmeno, než dostala od systému. Tímto způsobem např. vyřešíte problémy se zobrazením USB flash disků, pokud jejich označení kolidují s existujícími napevno připojenými diskovými oddíly. Zajímavostí je, že diskový oddíl, který má standardně přiděleno písmeno, lze připojit i jako složku. Např c:mujdisk může být ve skutečnosti jiný oddíl jiného disku. Více se dočtete v nápovědě.

V kontextovém menu k oddílu disku najdete neméně zajímavou položku Zmenšit nebo zvětšit svazek. Pomocí této volby lze upravit velikost svazku bez ztráty dat na něm uložených. Windows Vista vám tak nabízejí podobnou funkčnost jako např. výše zmíněny Partition Magic, i když v trochu krkolomném kabátě.
Poslední volbou MMC zůstávají spouštěné služby systému. Jedná se o programy, které běží na pozadí vašich Windows a starají se o mnohé pro vás skryté funkce. V MMC lze nastavit jejich automatické spouštění a vypínání, případně je zcela odstranit. Tyto změny však dělejte vždy s rozvahou.

Neprohlížejte komprimované soubory
(Windows XP)

I přes velmi rychlý hardware, který máme v současnosti pro běh Windows XP k dispozici, určitě nepohrdneme trikem, který se pokouší účinně zvýšit rychlost procesů operačního systému. Konkrétně pak integrovaného vyhledávače.
Vyhledávač najdete v menu Start pod položkou Hledat. Možnosti jeho nastavení jsou poměrně rozsáhlé. Vyhledávač v případě zadaného textu prohledává i komprimované soubory. Jestliže máte na svém pevném disku těchto komprimovaných souborů mnoho nebo je jejich velikost v řádech desítek megabajtů, pak se vyhledávání kriticky zpomalí i v případě, že tyto soubory vůbec není třeba prohledávat.
Pomocí příkazu definujícího parametry jistých knihoven můžete vyhledávači říci, aby komprimované soubory ZIP prostě vynechal. Vyhledávání se tím velmi urychlí.
Jděte do menu Start – Spustit a vepište tento příkaz:
regsvr32 c:windowssystem32zipfldr.dll /u
Tím prohledávání archivu deaktivujete za předpokladu, že vaše Windows XP okupují složku windows na disku C. Pozor, dvojité lomítko není překlep. Příkazem:
regsvr32 c:windowssystem32zipfldr.dll
vrátíte vše do původního stavu.
Zde se přímo nabízí možnost vepsání tohoto příkazu i s parametry do souboru s příponou BAT a poté jej výše popsaným postupem spouštět při startu vašich Windows XP. Tak můžete prohledávání archivu vyřadit trvale, samozřejmě v případě, kdy jste si jisti, že jej nepotřebujete.

Kam zmizel Admin?
(Windows XP)

Možná jste si již povšimli, že po klasické instalaci Windows XP není na přihlašovací obrazovce nabízen uživatel Administrator, což je z bezpečnostních důvodů velmi rozumné. Jedinou možností, jak se v tomto případě přihlásit jako správce, je dvojitý stisk kombinace Ctrl+Alt+Del. Poté se můžete jako Administrator přihlásit. Koho výše uvedený způsob obtěžuje a rád by měl mezi standardní nabídkou uživatelů také pana správce, nechť si přečte následující řádky. Administrátora přidáme jednoduchou (ano, je to tu opět) editací systémového registru.
Jděte opět do menu Start – Spustit a spusťte program regedit. Pokračujte do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE – SOFTWARE – Microsoft – Windows NT – CurrentVersion – Winlogon – SpecialAccounts – Userlist. V tomto klíči by se měla vyskytovat položka Administrator. Pokud zde není, vytvořte ji tak, že klepnete pravým tlačítkem myši do pravé části regeditu (která obsahuje seznam položek v klíči Userlist) a z kontextového menu zvolíte Nový – Hodnota DWORD. Tuto položku nazvěte Administrator a poklepejte na ni ještě jednou levým tlačítkem myši. Nastavte její hodnotu na 1 při zaškrtnuté volbě Desítková. Poté zavřete regedit a odhlaste se ze systému. Při dalším přihlášení už bude Administrátor na svém místě.
Tipy pro MS Office

Více identit z jednoho klienta
(Outlook 2003)

Tipy pro MS Office

Více identit z jednoho klienta
(Outlook 2003)

Přestože Microsoft distribuuje jako součást Windows docela schopný e-mailový klient Outlook Express, stále více lidí používá takzvaný velký Outlook, jelikož obsahuje i další přidané funkce ve formě kalendáře nebo úkolníku. S rozvojem moderních mobilních telefonů a handheldů tato potřeba ještě roste. Uživatel Outlook Expressu však při přechodu na velký Outlook narazí na mnoho drobných rozdílů, které mu později komplikují navyklé postupy práce. O jednom z nich je právě tento tip.
Většina z nás používá své PC jako víceúčelový stroj. E-mailový klient tak obvykle stahuje poštu z více účtů najednou, a to jak pracovních, tak i soukromých. Jak ale tuto poštu efektivně rozlišit?. Lze to zařídit například volbou adresy, z níž je e-mail odesílán. Příjemci je pak jasné, zda jde o pracovní nebo soukromou zprávu. Stačí disponovat více identitami reprezentovanými vaší poštovní adresou. V Outlook Expressu postačí vytvoření více účtů, z nichž některé vlastně poštu nestahují a poslouží jen pro definici jiné identity. Při tvorbě nové zprávy pak pouze zvolíte, z jakého účtu/
/identity se má tato odeslat. Problém nastane s velkým Outlookem, kde vám více definovaných účtů bude k ničemu. V dialogu tvorby nové zprávy navíc zcela chybí kolonka Od, pomocí níž jste v Expressu příslušnou identitu volili. Naštěstí je však k nalezení v jednom z roletových menu, které najdete právě v okně nově vytvářené zprávy. Stiskněte tedy tlačítko Nový pro okno nové pošty
a povšimněte si roletkového menu mezi řadou ikon s názvem Možnosti. V něm najdete přímo kolonku Od, po jejímž zvolení vám tato přibude i do okna s novou poštou. Paradoxní je, že si Outlook tuto volbu pamatuje a příště už nemusíte dělat vůbec nic. Schránku odesílatele ovšem opět nevybíráte standardním způsobem známým z OE, ale přímo z adresáře. Požadované adresy tedy musíte vložit právě tam.

Datum stokrát jinak
(Excel 2003)

Tento tip pro Office je určen spíše pro hravé uživatele, ale často se může hodit i při běžné kancelářské práci. Pohrajeme si totiž s časem a datem, resp. jeho pravidly pro zobrazení v jednotlivých buňkách. Je zcela běžné zapisovat do buněk informace o datu. Pokud je vepíšete, Excel sám pozná typ dat a pokud jej nepozná, můžete ho zvolit sami z kontextového menu. Stačí na příslušnou buňku poklepat pravým tlačítkem myši a zvolit Formát buňky. Standardní vzhled data je pak ve formátu den, měsíc a rok. Nyní si představte situaci, že byste rádi zobrazili místo celého data pouze měsíc, nebo jen den, či naopak jenom rok. Přitom byste ale dále chtěli mít v buňce celé datum a nikoliv jen tu součást, kterou chcete vidět. Pomocí jednoduchého triku to lze snadno zařídit. Mějme hypoteticky v buňce datum 1. 1. 2006. Klepněte na buňku pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberte položku Formát buňky. V ní pokračujte na záložku Číslo, kde definujete datový typ. Ze seznamu vyberte Vlastní a do kolonky Typ v pravé části dialogu zadejte následující znaky pro daná zobrazení. Jejich přehled najdete v tabulce (k danému příkladu 1. 1. 2006).
Po zadání správného typu se v buňce zobrazí jen ta část data, kterou si zobrazit přejete. Při poklepání na buňku v ní však na stavovém řádku uvidíte stále celé zadané datum, o nějž tedy nepřijdete. Podobné hrátky se zobrazením, i když v menší míře, lze provádět i s časem. Zkuste to a uvidíte.

Easter Eggs Pinball
(WinXP)

Ano, v dnešním dílu nevynecháme ani velikonoční vajíčka. Zde máte jedno z nich. Určitě znáte poměrně povedenou hru 3D Pinball, která je dostupná přímo ve Windows XP. Tato hra je překvapivě zábavná, přesto však poměrně obtížná. Autoři však pojedli při jejím vytváření vtipnou kaši a přidali do ní tradiční kódy pro snadné dohrání a dosažení maximálního skóre. Jestli jste již vyčerpali všechny možnosti, můžete se k těmto nečestným praktikám směle uchýlit. Jděte do menu Start – Programy – Příslušenství – Hry a spusťte 3D Pinball.
Vyberte si podle libosti ovládání, přejděte do režimu plné obrazovky a spusťte hru. Před samotným vystřelením kuličky napište na klávesnici text hidden test. Poté budete moci pohyb kuličky ovládat myší
a snadno ji dostanete tam, kam potřebujete. Po stisku klávesy h dosáhnete maximálního skóre. Užijte si ho.

Windows Vista Tips

http://www.windowsvistatips.org/
Zbrusu nová a designem velmi povedená stránka s tipy pro Windows Vista. V klasické modré poloprůsvitné barvě vám v úvodu nabízí žebříčky nejpopulárnějších příspěvků a článků. Níže potom nechybí nezbytné upoutávky na komerční aktivity autorů stránek, aneb bez peněz to dnes prostě jde jen těžko. Pro nás je však zajímavý samotný obsah, jenž prezentuje jednak zajímavosti ve formě článků, a také samotné tipy a triky rozdělené do několika kategorií. Jednotlivé tipy pokrývají svou obtížností uživatele od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Zpracovány jsou převážně textově. Na stránkách jich najdete několik desítek. Kromě novinek a tipů najdete na webu také kompletní přehled a popis všech dostupných verzí Windows Vista. Nechybí ani odkaz na diskusní skupiny se zaměřením na Windows Vista, možnost registrace a potažmo přidávání obsahu, nezbytný vyhledávač a také linky na další stránky s podobným zaměřením. Součástí portálu je i softwarová knihovna nabízející programy zdarma i za peníze. Vše anglicky.

How to Windows Vista

http://www.howtogeek.com/tag/windows-vista/
Stránky pro aktivní uživatele jistě ne úplně neznámé, zabývající se obecně operačními systémy Windows a aplikacemi provozovanými pod těmito systémy. Součástí stránek, které z vás udělají takzvaného pokročilého uživatele počítače (geeka), je i sekce věnovaná našemu dnešnímu tématu, a sice Windows Vista. Stránky obsahují výhradně tipy a triky, které naleznete rozdělené do několika sekcí přímo pod výše uvedeným odkazem. Za všechny jmenujme úpravy desktopu, síť a internet, bezpečnost nebo sekci věnovanou prostředí Aero. Jednotlivé příspěvky jsou brilantně zpracovány, obsahují velké množství ilustračních obrázků a jsou tak nanejvýš vhodné pro začínající uživatele, kteří si chtějí pohrát s nastavením svých Windows. Kromě tipů pak lze využít i další portálové funkce, jako je vyhledávač, možnost registrace do tematických diskusních skupin, nebo standardní blog Windows Vista s autorskými příspěvky a množstvím reakcí. Nevynechejte ani další části portálu věnované MS Office a ostatním systémům Windows. Vše v angličtině.

MS Technet CZ/SK

http://blogs.technet.com/technetczsk/archive/2008/02/14/tip-windows-server-2008-vistalook-search-wifi.aspx
Microsoft obhospodařuje ve svém portfoliu hned několik obrovských portálů. Některé jsou věnované standardní propagaci vlastních produktů, jiné naopak technicky zaměřeným uživatelům, geekům. Druhou část reprezentuje rozsáhlá síť webů Microsoft Technet a my tu nyní máme před sebou česko-slovenskou verzi tohoto portálu, obsahujícího množství informací nejen o Windows Vista. Portál neobsahuje přímo tipy a triky, informace zde naleznete ve formě mnoha blogů, jež jsou vedeny pokročilými správci Windows. Dalším zdrojem informací jsou videonahrávky přednášek v češtině i angličtině. Vše snadno prohledáte buď v existujícím archivu, nebo pomocí pokročilého fulltextového vyhledávače. Stránky obsahují množství odkazů na jiné portály, většinou však v angličtině. Veškeré zdroje jsou dostupné i přes RSS. Převážně v češtině a slovenštině.

Support for Vista

http://www.support4vista.com/
Název stránek přesně vystihuje vše, co na nich můžete nalézt. Obsahují totiž veškeré druhy podpory pro váš domácí operační systém. Od tipů a triků přes blogy, diskusní skupiny, tutoriály a další. V úvodu jste seznámeni s obsahem a účelem stránek, vše podstatné se však nachází v levém vertikálním menu. První položkou jsou odkazy na diskusní skupiny, druhou potom často kladené dotazy pro Windows Vista (FAQ), třetí obsahuje samotné tipy, přehledně zpracované textovou formou. Následují články reflektující dění v oblasti Windows Vista, tutoriály popisující standardizované postupy k řešení konkrétních problémů a bezpečnostní centrum, jehož posláním je soubor informací zabývající se zabezpečením vašeho operačního systému. Vše je doplněno nezbytným vyhledávačem a souborem odkazů na stránky s podobným obsahem. Anglicky.

Enterprise Vista

http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/enterprise/tipsandtricks/default.mspx
Ačkoliv tomu možná někteří škarohlídi neuvěří, stále více informací o Windows Vista najdete právě u jeho tvůrce, kterým je firma Microsoft. Portály, které Microsoft provozuje, jsou v poslední době skutečně jednou z nejlepších zásobáren rad a tipů pro všechny MS softwarové produkty. Kromě dokonalého zpracování a ergonomie najdete pod výše uvedeným odkazem soubor zdrojů pro používání Windows Vista při podnikovém nasazení, jedná se tedy o specifickou sadu návodů použitelných právě ve velkých firmách. Ihned v úvodu dostanete k dispozici TOP10 tipů a triků, pod nimiž se pak nalézají různě tematicky zaměřené videosoubory. Nechybí ani webcasty z přednášek vedených pod záštitou Microsoftu.