Hlavní navigace

Tipy a triky pro Windows

1. 7. 2005

Sdílet

Každý měsíc můžete v našem časopise nalézt celou řadu tipů a triků. Ani v tomtočísle tomu nebude jinak. Následující stránky jsou totiž věnovány právě jim. Pomohou vyladit výk...
Každý měsíc můžete v našem časopise nalézt celou řadu tipů a triků. Ani v tomto
čísle tomu nebude jinak. Následující stránky jsou totiž věnovány právě jim.
Pomohou vyladit výkon vašeho počítače, upozorní na řadu zajímavých funkcí nebo
jen prostě zpříjemní prostředí. A pokud se vám podaří ulehčit si s jejich
pomocí každodenní práci, budeme jen rádi.

Windows XP
1.Vzhled Windows: neotřelá podoba operačního systému

Problém: Po zhruba třech letech, kdy jsou Windows XP na trhu, jste se zřejmě
nasytili standardních vzhledů Windows XP a klasického nastavení. Na internetu
je však možné zdarma získat řadu nových schémat pro pracovní plochu, a to
kupříkladu na internetových adresách themexp.org či www.deviantart.com.
Integrace podobných schémat však není bez problémů.
Řešení: Každý vzhled Windows se ukládá do souboru s příponou .MSSTYLES. Tento
soubor se zpravidla nachází ve stejnojmenné podsložce, kterou naleznete ve
složce Windows\Resources\Themes. V čerstvě nainstalovaném systému je k
dispozici pouze schéma Luna s odpovídajícím souborem LUNA.MSSTYLES. Pokud do
složky Themes nakopírujete nějaký nový styl, pak jej operační systém bohužel
vůbec nerozpozná. Důvodem je signatura, kterou Microsoft všechna svoje schémata
opatřuje. Pokud není zmíněná signatura k dispozici, pak operační systém toto
schéma jednoduše odmítne. Za prověřování signatury odpovídá soubor UXTHEME.DLL,
který se nachází ve složce System32. Kontrolu signatury však můžete obejít
právě úpravou tohoto souboru.
Vzhledem k tomu, že se jedná o systémem chráněný soubor, musíte jej nejprve
odblokovat. Nejpohodlnější způsob odblokování je použití našeho skriptu
pcwUnlockFile.VBS, který naleznete na našem CD jako stejnojmenný soubor o
velikosti 3,95 KB.
Upozornění: Držte se přesně níže uvedeného návodu - chyba při modifikování
systémových souborů by mohla mít pro váš operační systém fatální důsledky.
Zkopírujte soubor skriptu do libovolné složky a pomocí myši na něj upusťte
soubor UXTHEME.
DLL. Řiďte se přesně pokyny skriptu až do chvíle, než se objeví poslední
dialogové okno, které vám oznámí, že můžete začít soubor upravovat. Pak
otevřete soubor UXTHEME.DLL v libovolném hexadecimálním editoru, přesuňte se na
danou offsetovou adresu (viz tabulka Oprava souboru UXTHEME.DLL ve Windows XP)
a nahraďte osm bajtů dlouhý původní řetězec řetězcem opraveným. Pokud by se vám
nepodařilo na adrese uvedené v tabulce daný řetězec nalézt, zkontrolujte ještě
jednou, zda se v souboru skutečně nacházíte na správném místě. V žádném případě
se nepokoušejte nahrazovat jiný řetězec než ten, který uvádíme!
Po restartu počítače budete moci implementovat do Windows XP svoje stažená
schémata, a to přes vlastnosti zobrazení. Klepněte pravým tlačítkem myši na
volné místo na pracovní ploše a z kontextového menu vyberte příkaz Vlastnosti.
V dialogovém okně se přesuňte na záložku Vzhled a z rozbalovacího seznamu Okna
a tlačítka vyberte požadované schéma. Samozřejmým předpokladem je, že jste
požadované schéma již dříve zkopírovali do složky Themes a poté restartovali
počítač.
Pokud by se po provedení opravy souboru UXTHEME.DLL vyskytly problémy, spusťte
Konzolu pro zotavení a změněný soubor nahraďte originálním. To uděláte tak, že
spustíte již zmíněnou Konzolu pro zotavení, zde se pomocí příkazu CD přepnete
do složky System32 a použijete příkazy:
ren uxtheme.dll uxtheme.pat
ren uxtheme.dll_Backup uxtheme.dll
Změny se projeví po restartu systému.

WINDOWS 98/ME/2000/XP
2.Úprava a vytištění seznamu složek

Problém: Chtěli byste co možná nejpohodlněji vytisknout obsah libovolné složky
- například pokud hodláte udělat pořádek ve svém archivu se soubory videa.
Bohužel Windows žádnou takovou funkcí nedisponují.
Řešení: Vše potřebné pro splnění popisovaného úkolu zařídí nová položka v
kontextovém menu. Ze všeho nejdříve budete potřebovat dávkový soubor, který
vytištění seznamu zařídí. Tento dávkový soubor pak v dalším kroku začleníte do
kontextového menu.
1. Vytvořte ve složce, kde jsou nainstalována Windows, soubor se jménem
TISKSLOZ.BAT a otevřete jej v Poznámkovém bloku. Do otevřeného souboru zapište
následující příkazy:
dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\slozky.txt"
start /w notepad /p "%temp%\slozky.txt"
2. Nyní spusťte Editor registru a přesuňte se do klíče
Hkey_Classes_Root\Directory\shell. Zde vytvořte nový podklíč s názvem
Vytisknout seznam složek a v něm další podklíč s názvem Command. Do řetězcové
hodnoty (Standardní) zadejte ve Windows 2000/XP jako její údaj výraz:
cmd.exe /c c:\windows\tisksloz.bat "%L"
Pokud používáte Windows 98/ME:
command.com /c c:\windows\tisksloz.bat "%l"
Cestu ke složce s nainstalovanými Windows upravte podle potřeby. Od této chvíle
naleznete v kontextovém menu každé složky příkaz Vytisknout seznam složek,
který daný seznam vytiskne na tiskárně nastavené jako standardní.
Upozornění: Stejný úkol můžete samozřejmě vykonat i prostřednictvím textového
procesoru, který dokáže pracovat s makry. Tento způsob má tu výhodu, že si
můžete sami definovat, které informace budete chtít vytisknout, lze rovněž
nastavit několik druhů zobrazení.
Jako ukázku určenou pro Word 97-2003 nabízíme na našem CD soubor PCWSEZNAM.BAS.
Pokud budete chtít toto makro importovat do Wordu, otevřete pomocí klávesové
zkratky editor jazyka Visual Basic, zde klepněte do menu File/Import
File, vyhledejte daný soubor a stiskněte tlačítko Otevřít. Makro spustíte přes
menu Nástroje/Makro/Makra. Zobrazí se dialogové okno, kde si vyberete složku,
jejíž obsah (včetně obsahu podsložek) budete chtít vypsat. Makro tento seznam
vloží do nového dokumentu.

Windows 98/ME
3.Autorizované přihlášení do starších systémů Windows

Problém: Windows 98/ME sice při přihlašování do systému vyžadují heslo, ale
pokud se do systému chce dostat někdo nepovolaný, stačí, aby stiskl tlačítko
Storno nebo klávesu . I tento uživatel má pak přístup ke všem složkám a
souborům na počítači.
Řešení: Ověření, zda má uživatel právo přístupu do počítače, je však překvapivě
možné i ve Windows 98/ME, pokud se takový počítač nachází v počítačové síti
například nějaké firmy a pokud je tato síť řízena serverem, na němž běží
kupříkladu Novell Netware, nebo je-li tento počítač součástí sítě s doménou
Windows. Stisk tlačítka Storno nebo použití klávesy při přihlašování vede
k chybovému hlášení, které uživateli oznámí, že uživatele nebylo možné ověřit.
Základním předpokladem pro tento způsob autentizace je skutečnost, že v síti je
nastaven jako primární způsob přihlašování Klient sítě Microsoft nebo podobný
klient pro sítě Netware. Navíc musí být v registru nastavena hodnota typu DWORD
MustBeValidated, která se nachází v klíči Hkey_Local_Machine\Network\Logon, na
údaj hodnoty 1.
Upozornění: Od této chvíle je sice možnost přihlášení se do systému bez
uživatelského jména a hesla vyloučena, na druhou stranu se do počítače může
přihlásit každá osoba, která má ve firemní síti zřízen uživatelský účet.
V síti typu peer-to-peer, popřípadě pokud není počítač připojen do sítě,
existuje několik možností, jak zabránit neautorizovanému přístupu do počítače
- například možnost definování uživatelského hesla na úrovni BIOSu nebo takové
nastavení, aby se po pokusu proniknout do systému bez zadání uživatelského
jména a hesla počítač nedal použít. Konkrétně se dá zařídit, aby se při pokusu
o neautorizovaný průnik do systému počítač vždy okamžitě vypnul. Aby naposledy
zmíněný způsob skutečně fungoval, je nutné podniknout následující kroky:
1. Poklepejte v Ovládacích panelech na ikonu Hesla a na záložce Profily
uživatelů vyberte druhou možnost, která aktivuje pro každého uživatele
individuální nastavení.
2. Poklepejte v Ovládacích panelech na ikonu Uživatelé a vyberte minimálně
jednoho uživatele, pro jehož přístup bude vyžadováno heslo. Přihlašte se pod
jeho jménem a heslem.
3. V síti typu peer-to-peer poklepejte v Ovládacích panelech na ikonu Síť a
jako primární nastavte způsob přihlašování Přihlášení do Windows.
4. V registru Windows nyní naleznete v klíči Hkey_Users vámi vytvořený profil
uživatele a následně výchozí profil pro standardně definovaného uživatele. Nyní
vytvořte v klíči HKey_User\.
Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion nový podklíč s názvem Run a v
pravé části okna Editoru registru vytvořte novou hodnotu s libovolným názvem.
Jako údaj hodnoty zadejte následující výraz:
rundll32.exe user,exitwindows
Můžete zadat ještě o něco razantnější příkaz:
command /c echo F 0:0 LFFFF 0|debug
Tento drobný ladicí skript způsobí zatuhnutí Windows, neboť přepíše tu oblast
operační paměti, která je právě obsazena.
Po nasazení popisovaných opatření bude možné se do systému přihlásit pouze pod
profily definovanými ve Windows. Při pokusu přihlásit se jako standardní
uživatel se počítač buď vypne, nebo zatuhne.
Upozornění: Pokud budete chtít v budoucnu v Ovládacích panelech poklepáním na
ikonu Uživatelé vytvořit nový profil, nesmíte použít tlačítko pro vytvoření
nového uživatele. Tento způsob sice nový účet vytvoří, ale založený na
nastavení "standardního" uživatele, takže jeho přihlášení by opět vedlo k
vypnutí nebo zatuhnutí počítače. Místo toho je nutné vytvořit kopii již
existujícího profilu uživatele.

Windows ME/2000/XP
4.Zvuky z videosouborů jako systémové zvuky ve Windows

Problém: Chybová hlášení ve Windows v nás často vyvolávají pocity zmatku a
pochybností. Pokud máme nastaveno standardní zvukové schéma Windows, je každé
takové hlášení doprovázeno zvukem. Představme si, že bychom chtěli hlášením ve
Windows přiřadit zvuky, které by takové události vystihovaly věrněji. Co takhle
nějaký trefný zvuk z nějakého filmu?
Řešení: Nejprve je nutné vybrat z filmu vhodný zvuk, nahrát jej ze souboru
videa a uložit ve formátu WAV. Všechen potřebný software je obsažen ve
standardním příslušenství Windows. Otevřete Ovládací panely a poklepejte na
ikonu Zvuky a zvuková zařízení (XP), případně Zvuky a multimédia (ME/2000). Ve
Windows XP pak klepněte na záložku Hlasitost a zde stiskněte v poli Hlasitost
zařízení tlačítko Upřesnit. Ve Windows ME/2000 se tato záložka nazývá Zvuk, a
zde klepněte na tlačítko Hlasitost v oblasti Záznam zvuku.
Nyní se přesuňte do menu Možnosti/Vlastnosti a zde aktivujte v poli Nastavit
hlasitost pro položku Záznam. V seznamu v poli Zobrazit tyto ovladače
hlasitosti musíte povolit virtuální audio vstup. Ten se jmenuje v závislosti na
vaší zvukové kartě různě - například Stereo Mix, Wave apod. Umístěte u takové
položky zatržítko a potvrďte nastavení stiskem tlačítka OK. Nakonec vyberte v
dialogovém okně Ovládání hlasitosti jako zdroj virtuální vstup zvuku.
Nyní spusťte přehrávání souboru videa a zastavte ho bezprostředně před
požadovaným místem. Pak klepněte na nabídku Start/Spustit, spusťte aplikaci
Záznam zvuku (SNDREC32.EXE) a zahajte nahrávání pomocí tlačítka nahrávání. Poté
spusťte přehrávání video souboru. Po přehrání zastavte nahrávání a poslechněte
si výsledek. Hlasitost nastavíte prostřednictvím posuvníku pro virtuální vstup.
Pokud s nahrávkou nebudete spokojeni, zkuste to znovu. Nakonec pořízený WAV
soubor uložte do libovolné složky.
Nyní je nutno WAV soubor integrovat do zvukového schématu Windows. Otevřete
proto Ovládací panely a poklepejte na ikonu Zvuky a zvuková zařízení (XP) nebo
Zvuky a multimédia (ME/2000). Na záložce Zvuky vyberte událost, které má být
soubor WAV přiřazen, v našem případě třeba Kritické zastavení. Pomocí tlačítka
Procházet vyberte nahraný soubor. Nakonec celé zvukové schéma uložte pod
libovolným názvem a aktivujte ho. Tímto způsobem můžete přiřadit rozličné zvuky
všem možným událostem ve Windows.

Windows XP
5.Ostřejší písmo pomocí Cleartype Tuneru

Problém: Pracujete často na notebooku nebo máte místo klasického monitoru LCD
panel? Pak možná vnímáte, že zobrazení písem není ostré. Jak písma zaostřit?
Řešení: Microsoft do Windows XP integroval novou funkci Cleartype, jež je
určena zvláště pro uživatele pracující se zobrazovacími zařízeními
používajícími tekuté krystaly (LCD). Tato funkce vylepšuje zobrazení písem na
monitoru. Základním předpokladem však je, že monitor pracuje ve svém nativním
rozlišení - zda tomu tak je, nejlépe zjistíte z příručky k monitoru. Pokud
používáte jiné rozlišení, doporučujeme parametry nastavit podle hodnot z
manuálu. Stačí k tomu klepnout pravým tlačítkem na pracovní plochu a z
kontextového menu vybrat příkaz Vlastnosti. Na záložce Nastavení pak vyberte
kvalitu barev minimálně 16 bitů a nastavte hodnotu rozlišení.
Funkci Cleartype aktivujete ve stejném dialogovém okně, pouze se přesuňte na
záložku Vzhled. Stiskněte tlačítko Efekty, zkontrolujte umístění zatržítka před
položkou Používat metodu vyhlazování hran rastrových písem a z rozevíracího
seznamu vyberte položku ClearType. Výsledek pak můžete dále doladit změnou
vnitřních parametrů funkce Cleartype, a to pomocí zdarma dostupné utility
Cleartype Tuner od Microsoftu. Tuto utilitu najdete na našem CD, popřípadě si
ji můžete stáhnout z internetu z adresy
download.microsoft.com/download/b/7/0/b7019730-0fa3-47a9-a159-98b80c185aad/
setup.exe. Spuštěním souboru SETUP.EXE ji nainstalujete.
Po instalaci naleznete v Ovládacích panelech novou ikonu ClearType Tuning. Po
spuštění utility se objeví dialogové okno, jež vás vyzve k zapnutí této funkce,
pokud již nebyla spuštěna dříve. Nyní klepněte na záložku Advanced a v poli LCD
Screen Striping vyberte typ vašeho monitoru - buď Red-Green-Blue (RGB) nebo
Blue-Green-Red (BGR). Častější je typ RGB, ovšem letmý pohled do manuálu
neuškodí. V posledním kroku nastavte posuvník u položky Cleartype Contrast
Setting tak, aby se vám ukázkový text jevil co nejčitelnější.
Co se děje na pozadí těchto nastavení? Každý TFT monitor má svoje optimální
rozlišení. To je dáno tím, kolik obrazových bodů (pixelů) skutečně má. Každý
pixel se skládá ze tří subpixelů - červeného, zeleného a modrého, které leží v
tomto pořadí těsně vedle sebe. Lidské oko tyto subpixely rozlišit nedokáže.
Člověk sedící před monitorem tedy vnímá tedy pouze tu barvu, která vzniká
mísením barev subpixelů. Například pokud každý subpixel září maximální
intenzitou, jeví se daný pixel lidskému oku jako bílý, neboť červená, zelená a
modrá ve stejné intenzitě dává dohromady právě bílou barvu. Každou jinou barvu
pak lze vyrobit tak, že snížíme intenzitu některé z těchto základních barev,
popřípadě některou základní barvu vynecháme. Funkce Cleartype využívá tento
princip zobrazování LCD monitorů a snižuje intenzitu jednotlivých subpixelů na
hranách zobrazovaných znaků, aniž by bylo nutné celý pixel vyřadit z provozu
(jako například u černého písma na bílém pozadí). Výsledkem je, že pixely na
hranách zobrazovaných znaků sice nejsou ani černé, ani bílé, ani šedé, ale
vzhledem k tomu, že lidské oko vnímá chyby v barevném spektru daleko méně než
odchylky v šedé barvě, působí obraz jako ostřejší a hladší.

Windows XP
6.Tweak UI: přesun do Ovládacích panelů

Problém: Už od Windows 95 je zdarma dostupná utilita Tweak UI prakticky
nepostradatelnou součástí každé verze tohoto operačního systému. Ve verzi pro
Windows XP se však řada drobností změnila. Například po instalaci se utilita
nevyskytuje v Ovládacích panelech, nýbrž přímo v nabídce Start/Programy. Vy
byste chtěli ikonu Tweak UI opět přesunout do Ovládacích panelů.
Řešení: Za Ovládacími panely a jejich ikonami bohužel není žádná skutečná
fyzicky existující složka, do níž byste mohli zástupce k tomuto programu
jednoduše umístit. Místo toho je k dispozici řada nikde nedokumentovaných
položek v registru Windows. A právě ty odpovídají za obsah Ovládacích panelů.
Není však bezpodmínečně nutné spouštět Editor registru. Nabízíme vám totiž
skript PCWTWEAKCP.JS, který naleznete i na našem CD a který přesun Tweak UI do
Ovládacích panelů zajistí. Stačí pouze skript rozbalit do libovolné složky, být
přihlášen jako správce systému a poklepat na něj. Skript vytvoří v registru
šest položek, které zajistí zobrazení Tweak UI v Ovládacích panelech. Ovšem
dříve, než provedenou změnu uvidíte, je nutné se znovu přihlásit do Windows.
Poté můžete nyní přebytečné zástupce v nabídce Start odstranit.
V případě, že budete někdy v budoucnu Tweak UI odinstalovávat a budete chtít
rovněž odstranit odpovídající položky z Ovládacích panelů, pak vám i v tomto
okamžiku pomůže skript pcwTweakcp. Stačí jej znovu spustit. Skript sám
rozpozná, že odkaz na Tweak UI v Ovládacích panelech existuje a automaticky
dříve vytvořené položky v registru odstraní. Odstranění položek se projeví po
odhlášení a novém přihlášení do systému.
Utilitu Tweak UI naleznete na našem CD, popřípadě ji lze rovněž stáhnout z
internetové adresy
www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
(TWEAK-UIPOWERTOYSETUP.EXE, 146 KB).

Windows 98/ME/2000/XP
7.Průzkumník vždy s panelem Složky

Problém: Ne vždy zobrazuje Průzkumník panel Složky. Pokud například otevřete
libovolnou složku přes nabídku Start/Spustit, nebo spustíte-li Průzkumníka přes
nabídku Start/Programy/Příslušenství, je panel Složky zobrazen. Pokud poklepete
na ikonu Tento počítač nebo Dokumenty, pak panel Složky chybí.
Řešení: Pokud chcete mít panel Složky zobrazen vždy, stačí pouze několik
klepnutí myší v Průzkumníku. Klepněte v programu do menu Nástroje/Možnosti
složky a tam se přesuňte na záložku Typy souborů (ve Windows 98 do menu
Zobrazit/Možnosti složky, záložka Typy souborů). V seznamu typů souborů vyberte
objekt Složka (pozor: nezaměňte jej s objektem Složka souborů, který je tam
také!). V případě, že používáte Windows 2000 nebo ME, zřejmě tento typ
nenaleznete na první pokus, neboť u těchto operačních systémů se v seznamu
uvádí výraz NENÍ K DISPOZICI. Teprve až u popisu typu se objeví námi hledaný
výraz Složka. Nyní klepněte na tlačítko Upřesnit (ve Windows 98 Upravit), čímž
vyvoláte dialogové okno Upravit typ souboru. V poli Akce je tučně zvýrazněna
položka open, což znamená, že je nastavena jako výchozí. My však potřebujeme
jako standardní nastavit položku explore, proto na ni klepneme a následně
stiskneme tlačítko Nastavit výchozí. Od této chvíle bude při otevírání složky
vždy zobrazen i panel Složka.

Windows XP
8.Rychlejší přístup na USB disky

Problém: Pokud ve Windows XP vložíte do mechaniky CD disk nebo připojíte USB
disk, pak jen málokdy nechají Windows tuto událost bez povšimnutí. Indexování
obsahu disku u větších USB pevných disků trvá řádově sekundy. Po skončení
indexování se objeví dialogové okno, jež vás vyzývá k výběru akce, kterou
chcete s tímto diskem provádět. Toto dialogové okno rovněž musíte nějakým
způsobem "uklidit". To všechno si však můžete odpustit, pokud deaktivujete
funkci automatického spouštění disku. Vzhledem k tomu, že se nejedná o funkci,
která ovlivňuje celý systém, určitě nám udělá radost, že se dá individuálně
nastavit pro každý typ diskové mechaniky zvlášť.
Řešení: Funkce automatického spouštění je v principu použitelná pro všechny
typy diskových mechanik. V registru, konkrétně v klíči
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Policies\Explorer v
hodnotě NoDriveTypeAutorun je uvedeno, pro které typy mechanik je funkce
automatického spouštění povolena.
Ve většině případů je jako údaj hodnoty uvedena číslice 95, která je poměrně
velkorysá a umožňuje automatické spouštění ramdiskům, CD mechanikám a pevným
diskům. Pokud budete chtít zmíněnou funkci zakázat například pro USB pevné
disky, pak je nutné jako údaj hodnoty zadat binární řetězec 10011101. Pokud se
tento řetězec přepočítá do hexadecimálního formátu, dostaneme výraz 9D, který
zadáme do zmiňované hodnoty NoDriveTypeAutorun. Pro úplnou deaktivaci
automatického spouštění zadejte hexadecimální hodnotu FD.
Pokud budete chtít funkci automatického spouštění nakonfigurovat zcela podle
svého, pak jednoduše postupujte podle tabulky Konfigurace automatického
spouštění podle typu disku. U toho typu disku, kde chcete povolit automatické
spouštění, nastavte číslo 0, u ostatních 1. Pozice Rezervování a Ostatní typy
disků by měly mít vždy číslici 1, u položky Disk bez kořenového adresáře (Root)
by měla být vždy 0. Z těchto položek (v přesném pořadí, jak jdou za sebou v
tabulce) pak sestavíte výslednou binární hodnotu - několik příkladů vidíte opět
v tabulce. Pomocí Kalkulačky ve Windows ve vědeckém zobrazení pak binární
hodnotu snadno převedete do hexadecimálního tvaru. Takto získanou hodnotu pak
zadáte do hodnoty NoDriveTypeAutorun. Provedené změny se projeví po restartu
počítače.

Windows 98/ME/2000/XP
9.Pořadí souborů při použití drag&drop

Problém: Přetahování souborů z okna Průzkumníka na nějakého zástupce programu
nebo přímo do aplikace samotné patří ke každodenní práci na počítači. Výsledek
této akce však není vždy takový, jak bychom si představovali. Pokud několik
označených souborů přetáhneme jako jeden blok pomocí myši do okna jiné
aplikace, jejich pořadí se nezachová. Soubory se totiž neotevřou v tom pořadí,
v jakém je ukazuje Průzkumník Windows, nýbrž se svévolně uspořádají a otevřou.
Řešení: Zvláštní uspořádávání souborů při po-užití technologie drag&drop na
blok souborů má svůj vlastní hlubší smysl. Je dokonce oprávněné se domnívat, že
toto chování je schováno tak hluboko ve zdrojovém kódu Windows, že jeho příčinu
možná neznají ani sami vývojáři Windows.
Způsob řazení souborů má ovšem skutečně svůj systém, který lze reprodukovat u
všech verzí (počínaje Windows 95) stejně. Při použití technologie drag&drop na
několik souborů se bere v úvahu jako první soubor, který při přetahování leží
přímo pod kurzorem myši. Teprve pak následují ostatní soubory. Dalším pravidlem
je fakt, že pak se zpracují soubory, které ležely za souborem, jenž byl při
přetahování pod kurzorem myši, a nakonec soubor, který byl označen jako první a
soubory za ním. Ukažme si to raději na příkladu. Mějme pět označených souborů -
1, 2, 3, 4 a 5, které přesuneme do nějaké aplikace. Při přesouvání byl kurzor
na souboru 4. Při otevírání těchto pěti souborů tedy bude pořadí následující -
4, 5, 1, 2 a 3. Ostatně můžete si toto chování sami vyzkoušet. Nabízíme vám
skript PCWDROPDEMO.JS, který najdete na našem CD. Označte několik souborů v
Průzkumníku Windows a přetáhněte je na ikonu skriptu. Ten vám v dialogovém okně
ukáže přesné pořadí souborů, jak se otevřou v cílové aplikaci.
Pokud tedy potřebujete při otevírání souborů zachovat stejné pořadí jako při
jejich označování, je třeba při přetahování umístit kurzor myši na první soubor.
Průzkumník vykazuje stejné chování i při akcích spojených s kontextovým menu
Odeslat, a to nejen u souborů, nýbrž i u skupiny označených složek. Když však
přetáhnete pouze jednu složku, pak se seřazení jednotlivých souborů ve složce
po dokončení akce nezmění.

Windows 98/ME/2000/XP
10.Všichni zástupci bez povinného textu "Zástupce -"

Problém: Jistota je jistota. Zřejmě toto přísloví měli vývojáři Windows na
mysli, když všem nově vytvořeným zástupcům dali do názvu povinně řetězec
"Zástupce -". Přitom jsou již zástupci jednoznačně odlišitelní od ostatních
typů souborů symbolem šipky u ikonky a příponou LNK. Naneštěstí používá většina
uživatelů příliš mnoho zástupců na to, aby jim dělalo radost je neustále ručně
přejmenovávat.
Řešení: Prostřednictvím funkce vyhledávání ve Windows sice můžete v systému
nalézt celou řadu zástupců, ale bohužel je nelze prostředky Windows pohodlně a
najednou zbavit onoho nevítaného přívěšku "Zástupce -". Proto vám nabízíme k
vyzkoušení skript PCWLNKJAS.HTA, který naleznete na našem CD. Ten dokáže
automaticky vyhledat na všech diskových oddílech všechny zástupce a rovněž u
nich odstraní již zmíněný text.
Návod k použití skriptu je jednoduchý: zkopírujte soubor skriptu do libovolné
složky. Potom jej poklepáním spusťte. Skript nejprve vyhledá všechny zástupce v
systému, což může nějakou dobu trvat. Výsledek prohledávání se zobrazí ve formě
tabulky. Potom stačí u těch zástupců, které chceme přejmenovat, umístit
zatržítko a vše potvrdit stiskem tlačítka OK.
Pokud skript nebude moci soubor zástupce přejmenovat - to je často v důsledku
nedostatečných přístupových práv nebo výskytu několika stejných zástupců ve
stejné složce - vydá o tom hlášení a takový soubor přeskočí.
Pokud nechcete, aby Windows při vytváření zástupců vytvářely v jejich názvu
text "Zástupce -", pak použijte zdarma dostupnou utilitu Tweak UI, o níž již
byla v tomto článku řeč. V ní u položky Explorer odstraňte zatržítko u
parametru Prefix "Shortcut to" on new shortcuts.
Alternativou k výše popisovanému způsobu přes Tweak UI je manuální úprava
registru. Spusťte Editor registru a přesuňte se do klíče
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Explorer. Zde vytvořte pomocí menu Úpravy/Nový novou
binární hodnotu s názvem Link. Poklepejte na ni a jako údaj hodnoty přiřaďte
řetězec 00 00 00 00. Změna se projeví při příštím přihlášení.

WINDOWS 2000/XP
11.Solitaire v novém rouše

Problém: Pokud bychom se zamysleli nad nejpoužívanějšími programy ve starších
verzích Windows, pak by se kromě Průzkumníka na přední místo dostala i hra
Solitaire. Jinak tomu není ani v případě Windows XP. Přesto vzhled této hry
zůstává stále stejný a je už docela okoukaný, což platí především o zářivě
zeleném pozadí, které pamatuje ještě Windows 3.11. Nejvyšší čas na změnu!
Řešení: U Solitairu sice můžeme měnit vzhled rubu karet, ale nelze změnit barvu
pozadí aplikace. Tady pomůže pouze nasazení hexadecimálního editoru, jehož
pomocí opravíme barvu pozadí přímo v programovém souboru. Rozsah prováděných
změn není veliký a zároveň se při úpravě nejedná o žádný z životně důležitých
systémových souborů. Postup modifikace souboru je závislý na verzi Windows.
Windows XP: Ze všeho nejdříve vytvořte záložní kopii souboru SOL.EXE, který se
nachází ve složce C:\Windows|System32. Poté otevřete soubor SOL.EXE v
libovolném hexadecimálním editoru. Nemáte zrovna žádný po ruce? Pak vám
nabízíme freewarový program Xvi32, který naleznete na našem CD, popřípadě na
internetové adrese www.chmaas.handshake.de/delphi/
freeware/xvi32/xvi32.htm (XVI32.ZIP, 493 KB). Tento program se nemusí nijak
instalovat, stačí jej po rozbalení archivu do libovolné složky přímo spustit.
Nyní se přesuňte v editoru na adresu 1010 (hexadecimální tvar). V aplikaci
Xvi32 se nejsnáze přesunete například pomocí menu Address/Goto. Na tomto
offsetu, neboli adrese bajtu, hledejte řetězec 00 80 00. Právě tyto tři bajty
definují barvu pozadí, a to jako hodnotu v modelu RGB.
Jak nyní dosadit barvu podle svého? Zobrazte dialogové okno, v němž se dají
nastavovat a definovat barvy. Například klepněte pravým tlačítkem na pracovní
plochu a z kontextového menu zvolte příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně, které
se objeví, se přesuňte na záložku Vzhled, klepněte na libovolný prvek obrázku v
dialogovém okně, například na pracovní plochu, a stiskněte tlačítko Upřesnit. V
poli Barva 1 rozbalte nabídku barev a stiskněte tlačítko Další. Nyní si můžete
nastavit barvu podle libosti a zároveň zjistíte parametry pro červenou, zelenou
a modrou barvu - ovšem v desítkové soustavě. Tyto hodnoty je třeba přepočítat
do soustavy hexadecimální.
Při převodu nám pomůže program Kalkulačka. Po jeho spuštění v menu Zobrazit
zvolte položku Vědecká, zadejte údaj v desítkové soustavě a následně klepněte
na přepínač Hex. Tuto činnost opakujte pro všechny základní barvy modelu RGB.
Zjištěné hodnoty pak následně dosaďte do programového souboru Solitairu.
Několik příkladů: křiklavě zelenou barvu můžete poněkud zmírnit, pokud místo
řetězce 00 80 00 dosadíte 00 33 00. Bílou barvu pozadí nastavíte řetězcem FF FF
FF. Modrá barva odpovídá kódu 33 5D A7. Po uložení souboru SOL.EXE si ochrana
Windows všimne modifikace souboru, neboť soubor SOL.EXE patří k důležitému
inventáři Windows. Varování o modifikaci souboru se zbavíte klepnutím na
tlačítko Zrušit a v dalším dialogovém okně stiskněte Ano, čímž modifikovaný
soubor SOL.EXE ponecháte v systému.
Windows 2000 SP 4: V tomto operačním systému zkopírujte soubor SOL.EXE ze
složky System32 do dočasné složky a tuto kopii otevřete v hexadecimálním
editoru. Zde přejděte na adresu ABB (opět v hexadecimálním tvaru), kde se
rovněž nachází řetězec 00 80 00. Další kroky jsou stejné jako u verze pro
Windows XP.
Po uložení souboru SOL.EXE zkopírujte modifikovaný soubor do složky
%Windir\System32\Dllcache a teprve pak do složky %Windir%\
System32. V opačném případě bude modifikovaný soubor okamžitě přepsán záložní
kopií, uloženou ve složce Dllcache.

WINDOWS XP
12.Nový vzhled Windows XP

Problém: Již jsme v tomto článku psali o tom, jak vyšperkovat Windows
neotřelými vzhledy staženými z internetu. Podívejme se nyní na to, jak změnit
obrázek, který se objevuje při spouštění Windows, a uvítací obrazovku.
Řešení: Na již zmíněné internetové stránce themexp.org nenaleznete pouze
netradiční vzhledy, nýbrž i celou řadu bootovacích obrazovek (zobrazuje se při
spouštění Windows). Jak je zabudovat do našeho systému?
Obrázek odpovídající bootovací obrazovce se nachází v systémovém souboru
NTOSKRNL.EXE, který leží ve složce Windows\System32. Alternativní bootovací
obrazovky, které naleznete např. na výše uvedené internetové adrese, jsou též
většinou začleněny do souboru NTOSKRNL.EXE. Pokud si chcete takovou bootovací
obrazovku bez rizika vyzkoušet, aniž byste museli nahrazovat systémový soubor
ve vašem počítači, pak stažený NTOSKRNL.EXE rozbalte, přejmenujte například na
NTOSOBR.EXE a zkopírujte do složky Windows\System32. Nyní pro spuštění počítače
s novou bootovací obrazovkou potřebujete upravit ještě jednu položku ve
spouštěcím menu. K tomu účelu je nutné nejprve zobrazit skrytý soubor BOOT.INI.
Spusťte proto Průzkumníka Windows a v menu Nástroje klepněte na položku
Možnosti složky. Zde na kartě Zobrazení zrušte zatržení u položky Skrýt
chráněné soubory operačního systému a dále povolte možnost Zobrazovat skryté
soubory a složky. Nyní otevřete systémový diskový oddíl (většinou C:) a
klepněte pravým tlačítkem myši na soubor BOOT.INI. Z kontextového menu vyberte
příkaz Vlastnosti a odstraňte zatržítko u položky Jen pro čtení.
Nyní tento soubor otevřete v Poznámkovém bloku. Zkopírujte řádek, který
odpovídá za správné spuštění vašeho operačního systému, a vložte kopii řádku
pod tento řádek. Jedná se o řádek, který naleznete pod řetězcem [operating
systems]- většinou začíná výrazy multi(0)disk(0). Na konec zkopírovaného řádku
přidejte přepínač /KERNEL=Ntosobr.EXE. Modifikovaný soubor BOOT.INI uložte.
Pokud nyní počítač spustíte, uvidíte ve spouštěcím menu novou položku, která
odpovídá spuštění Windows s alternativní bootovací obrazovkou. Pokud by se
vyskytly nějaké problémy, jednoduše počítač spustíte pomocí první položky
spouštěcího menu.
Na internetové stránce themexp.org naleznete v kategorii Logins řadu uvítacích
obrazovek. Jak je zabudovat do Windows? Originální uvítací obrazovka se skrývá
v systémovém souboru LOGONUI.EXE. Na zmíněné internetové stránce se
alternativní uvítací obrazovky rovněž vyskytují ve formě hotových EXE souborů.
Proto stačí EXE soubor rozbalit z archivu a přejmenovat jej například na
LOGONOV.EXE. Nyní soubor LOGONOV.
EXE zkopírujte do složky System32. Spusťte Editor registru a přesuňte se do
klíče Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.
Zde nahraďte v řetězcové hodnotě údaj Logonui.exe výrazem Logonov.exe. Tím
donutíte Windows, aby při příštím spuštění zobrazily alternativní uvítací
obrazovku.
Popisovaná akce není nijak riskantní, přesto pokud by se Windows z nějakého
důvodu nespustily, například kvůli poškozenému EXE souboru, otevřete Konzolu
pro zotavení (pomocí instalačního CD Windows XP). Přihlašte se pod heslem
správce počítače a přesuňte se příkazem cd system32 do složky system32. Dále
smažte poškozený soubor Logonov.exe příkazem:
del logonov.exe
a přejmenujte originální soubor Logonui.EXE ve složce System32 na Logonov.exe
příkazem:
ren Logonui.exe Logonov.exe
Po této operaci se již Windows spustí jako obvykle.

WINDOWS XP Professional
13.Obraz bez monitoru: dálkové ovládání počítače

Problém: Vlastníte starší počítač a rádi byste jej používali jako multimediální
server. Nechcete ale k němu připojovat ani monitor, ani klávesnici, ani myš,
nýbrž byste jej chtěli ovládat z jiného počítače.
Řešení: Pokud máte na obou počítačích nainstalovaná Windows XP Professional,
pak se dá pracovní plocha druhého počítače ovládat poměrně pohodlně pomocí
terminálové služby přes obrazovku druhého počítače.
Nejprve je však nutné druhý počítač připravit na provoz bez periferních
zařízení. Připojte tedy k němu dočasně monitor, klávesnici a myš hlavního
počítače a nainstalujte na něj Windows XP Professional. Jako prvního uživatele
na nově nainstalovaný systém definujte stejného uživatele, jakého používáte na
hlavním počítači, a přiřaďte mu i stejné heslo, jaké používáte na hlavním
počítači. Po instalaci nakonfigurujte síťové připojení. Poté klepněte na
nabídku Start/Spustit a do políčka Otevřít zadejte příkaz control
userpasswords2 a zrušte zatržítko před položkou Před použitím počítače musí
uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo. Stiskněte tlačítko Použít a zadejte
jméno a heslo, aby se tento uživatel při spouštění počítače vždy automaticky
přihlašoval.
Nyní zapneme funkci připojení vzdálené plochy. K tomu účelu klepněte pravým
tlačítkem myši na Tento počítač a z kontextového menu vyberte příkaz
Vlastnosti. Přesuňte se na záložku Vzdálený přístup a umístěte zatržítko před
položku Povolit připojení vzdálených uživatelů k tomuto počítači. Nyní klepněte
na tlačítko Vybrat vzdálené uživatele a vložte tam své uživatelské jméno, pokud
tam samozřejmě již není. V této chvíli je konfigurace druhého počítače hotova a
vy můžete od tohoto počítače odpojit periferní zařízení, neboť je již nebudete
potřebovat.
Nyní spusťte oba operační systémy a na vašem hlavním počítači klepněte do
nabídky Start/
/Programy/Příslušenství/Komunikace a spusťte aplikaci Připojení ke vzdálené
ploše. Zde stiskněte tlačítko Možnosti a zadejte jméno druhého počítače,
uživatelské jméno a heslo. Na záložce Výkon pak vyberte typ připojení a tedy i
přenosovou rychlost.
Vzhledem k tomu, že budete chtít druhý počítač používat jako multimediální
server, bude určitě lepší, pokud k němu připojíte i reproduktory. Proto na
záložce Místní prostředky vyberte možnost Ponechat ve vzdáleném počítači, čímž
zajistíte, že se zvuky budou přehrávat na druhém počítači a nebudou se přenášet
do hlavního počítače. Dalším důvodem je i skutečnost, že často není připojení
tak rychlé, aby stačilo přehrávat hudbu na hostitelském systému bez chyby. Jako
poslední krok pak klepněte na tlačítko Připojit.
Na pracovní ploše připojeného počítače můžete pracovat stejně, jak jste zvyklí
na hlavním počítači. Pomocí lišty na horním okraji monitoru pak můžete
vzdálenou plochu minimalizovat nebo zcela zavřít.
Pro vypnutí vzdáleného počítače však budete muset počítač trochu obelstít,
neboť v nabídce Start příkaz Vypnout v případě takového připojení chybí. Trik
spočívá v použití příkazu shutdown. Abychom jej nemuseli vždy psát znovu ručně,
vytvoříme si na vzdálené ploše v libovolném textovém editoru dávkový soubor,
například s názvem SHUT.BAT. Tento dávkový soubor bude obsahovat následující
řádek:
shutdown -s -t 5
Poklepáním na tento dávkový soubor se za 5 sekund začne vzdálený počítač
vypínat.

WINDOWS XP
14.Extrahování ikon ze souborů

Problém: Často potřebujete pro svého zástupce ikonu, která se nachází v
systémovém souboru SHELL32.DLL. Ale znáte to: tato ikona je zrovna někde na
konci dlouhého seznamu ikon, obsažených právě v tomto souboru. Daleko
pohodlnější by bylo, pokud by se daly často používané ikony z DLL souborů
extrahovat a uložit do jednotlivých souborů.
Řešení: Freewarový program Iconsextract (ICONSEXT_SETUP.EXE, 67,6 KB), který
naleznete , popřípadě na internetové adrese
www.nirsoft.net/utils/iconsext.html, je pro tyto účely jako stvořený. Po
instalaci a spuštění programu pak můžete vybrat soubor EXE, DLL, OCX či CPL -
program zobrazí všechny v souboru obsažené ikony. Alternativně si můžete vybrat
složku, v níž pak program prohledá všechny soubory a zobrazí v nich obsažené
ikony. Výsledek je pak zobrazen v okně podobném oknu Průzkumníka. Pomocí
pravého tlačítka myši můžete jednotlivé ikony zkopírovat do schránky a následně
vložit do programu pro úpravu obrázků, popřípadě uložit jako soubor ICO.

WINDOWS 2000/XP
15.Příkazový řádek: zapamatovat si cestu

Problém: Chtěli byste se v příkazovém řádku rychle přesunout do jiné složky a
pak zase ihned zpět. U dlouhých cest ke složkám jako například C:\Documents and
Settings\ je totiž bezesporu jejich zapisování velmi únavné.
Řešení: Krátké odbočení do jiné složky je daleko méně únavné, pokud použijete
dvojici příkazů pushd/popd. Předpokládejme například, že byste se chtěli z
aktuální složky přesunout do složky C: a následně zase zpět. Pak můžete velmi
elegantně použít příkaz:
pushd c:\
a poté se vrátit do původní složky příkazem:
popd
U operací se soubory, například při kopírování na příkazovém řádku, se však
vyplatí použití flexibilnější proměnné prostředí %CD%. Při použití této metody
sice budete psát o něco více, na druhou stranu budete moci cestu odpovídající
aktuální složce snadno používat v dalších příkazech. Jeden příklad za všechny:
představte si, že se nacházíte ve složce, v níž je soubor, který chcete otevřít
v programu, jenž leží úplně jinde. Aktuální cestu si tedy jednoduše uložíte
pomocí příkazu:
set CESTA1=%CD%
do nové proměnné %CESTA1%. Nyní se můžete pomocí příkazu cd přesunout do jiné
složky. Odtud můžete pak soubor z předcházející složky zavolat příkazem
%CESTA1%\, nebo do této složky přejít zpět příkazem: CD %CESTA1%.
Upozornění: Pokud by obsahovala hodnota výrazu %CESTA1% mezery, je třeba zadání
cesty vložit do uvozovek.


Minitipy

Windows ME/2000/XP
Odkazy pomocí příkazu Odeslat
Jedním ze standardních způsobů kopírování je postup, kdy z kontextového menu
souboru vyberete příkaz Odeslat a pak zvolíte cílovou složku, do níž má být
kopie souboru umístěna. Pakliže při výběru cílového umístění podržíte
klávesovou zkratku , místo kopie souboru vytvoříte v cílovém
umístění jeho zástupce.

Windows 98/ME/2000/XP
Nové systémové ikony
Pokud chcete používat ve Windows nové systémové ikony, je třeba je nejprve do
systému zabudovat. Co se týče zástupců, tak tam je to velmi jednoduché -
klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce a z kontextového menu vyberte příkaz
Vlastnosti. Na záložce Zástupce stiskněte tlačítko Změnit ikonu. U systémových
prvků jako Tento počítač nebo Místa v síti musíte však postupovat poněkud
jinak: klepněte pravým tlačítkem na volné místo na pracovní ploše a z
kontextového menu vyberte příkaz Vlastnosti. Ve Windows 98/ME/2000 se přesuňte
na záložku Efekty. Ve Windows XP použijte záložku Plocha a následně stiskněte
tlačítko Vlastní nastavení plochy. V následujícím dialogovém okně označte
prvek, u něhož chcete ikonu změnit, a klepněte na tlačítko Změnit ikonu.

Windows 2000/XP
Odstraňování souborů se stejnou příponou
Pokud chcete v nějaké složce odstranit všechny soubory se stejnou příponou,
například soubory TMP, spusťte Příkazový řádek (CMD.EXE) a v něm zadejte příkaz
cd /d , čímž se dostanete do požadované složky. Dále zadejte
příkaz del /s /p *.tmp. Pokud se během mazání souborů chcete vyhnout možným
kontrolním dotazům, zda některý soubor chcete skutečně smazat, pak je možné
vytvořit kupříkladu na ploše dávkový soubor, třeba se jménem DELTMP.BAT.
Otevřete jej v Poznámkovém bloku a na první řádek napište příkaz:
cd /d
Na druhý řádek zadejte:
del /s *.tmp
Po spuštění dávkového souboru budou soubory TMP v dané složce automaticky
odstraněny.

Windows 98/ME/2000/XP
Ovládání hlasitosti v kompaktním tvaru
Dialogové okno pro ovládání hlasitosti existuje v podobě detailního anebo
kompaktního zobrazení. Pokud budete chtít v budoucnu používat pouze kompaktní
zobrazení, poklepejte v pravé části Hlavního panelu na ikonku reproduktoru a
pak stiskněte klávesovou zkratku . Další stisknutí této klávesové
zkratky přepne dialogové okno zpět do původního zobrazení.

Windows 98/ME/2000/XP
Windows Media Player: nastavení sítě
Pokud chcete zabránit tomu, aby ostatní uživatelé vašeho počítače měnili síťová
nastavení Windows Media Playeru 8, 9 nebo 10 v menu Nástroje/Možnosti, pak
jednoduše na tomto místě odpovídající záložku odstraňte. Přihlaste se pod účtem
jednoho z těchto uživatelů, spusťte Editor registru a přesuňte se do klíče
Hkey_Current_User\Software\Policies\Microsoft\Windows Media Player. Pokud
takový klíč neexistuje, pak jej vytvořte. V tomto klíči pak zadejte novou
hodnotu typu DWORD se jménem HideNetworkTab a jako údaj hodnoty zadejte výraz 1.

Windows 2000/XP
Opuštěná sdílení
Pokud nějakou složku sdílenou ve Windows nesmažete pomocí Průzkumníka, nýbrž
pomocí nějakého jiného souborového manažeru, jakým je kupříkladu Total
Commander, pak toto sdílení zůstane stále v platnosti. V Průzkumníku se však
již nedá nijak odstranit, pomůže pouze příkazový řádek. Přihlašte se jako
správce systému a nejprve pomocí příkazu net share zobrazte všechny sdílené
prostředky. Sdílení pak odstraníte příkazem net share prostředku> /delete.

Windows 98/ME/2000/XP
Okno Průzkumníka
Průzkumníka Windows můžete přinutit prostřednictvím menu Nástroje/Možnosti
složky k tomu, aby každou složku otevíral ve stejném okně. Pokud budete chtít
každou otevíranou složku zobrazovat ve zvláštním okně, při poklepání na složku
stiskněte klávesu .

Windows 98/ME/2000/XP
Hlavní panel
Několik oken aplikací otevřených na pracovní ploše můžete uspořádat najednou
také pomocí Hlavního panelu. Držte klávesu a postupně klepejte na
tlačítka s názvy aplikací na Hlavním panelu. Potom ještě stále se stisknutou
klávesou klepněte pravým tlačítkem myši na libovolné tlačítko na Hlavním
panelu a z kontextového menu vyberte jednu z možností na sebe, vodorovně nad
sebe, svisle vedle sebe.

Windows 98/ME/2000/XP
Rychlejší instalace spořiče obrazovky
Nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem, jak nainstalovat nějaký SCR soubor
jako spořič obrazovky, vede přes kontextové menu SCR souboru a příkaz
Nainstalovat. Windows tento spořič zároveň nastaví jako aktivní a zároveň se
zobrazí i dialogové okno pro nastavení vlastností spořiče obrazovky.

WINDOWS 98/ME/2000/XP
Příliš malá písmenka v nápovědě
Písmo v nápovědě Windows se zobrazuje jako málo čitelné a malé. Příčinou je
nastavení velikosti písma v Internet Exploreru, které rovněž ovlivňuje
nastavení písem v nápovědě Windows, jež je založena rovněž na formátu HTML.
Velikost písma se dá v Internet Exploreru nastavit v menu Zobrazit/Velikost
textu.

WINDOWS 2000/XP
Nové spuštění Exploreru
Pokud proces explorer.exe zatuhne a znovu se nespustí, nemůžete ve Windows
dělat nic. Chybí Hlavní panel, pracovní plocha je rovněž pryč, klávesová
zkratka , kterou se spouští Průzkumník, také nefunguje. Přesto zbývá
ještě jedna možnost, jak situaci zachránit: stiskněte klávesovou zkratku
, čímž spustíte Správce úloh. Tam klepněte do menu
Soubor/Nová úloha (spustit...) a zadejte výraz explorer.exe.

WINDOWS 2000/XP
Přesun na jiný disk
V příkazovém řádku můžete přejít do jiné složky příkazem cd. V případě, že tato
složka leží na jiném diskovém oddílu, se nestane nic. Pokud ale zadáte při
přepínání do jiné složky na jiném diskovém oddílu ještě parametr /d,
následovaný kompletním zadáním cílové složky (například cd /d F:\data),
proběhne vše bez problémů.

Windows 98/ME/2000/XP
Výběrové ukončení
U všech aplikací Windows, které umožňují současně otevřít více dokumentů
současně, se dá právě aktivní dokument uzavřít pomocí klávesové zkratky
, aniž by bylo nutné přitom zároveň ukončit celou aplikaci.

WINDOWS 2000/XP
Konzola bez hesla
Pokud často používáte Konzolu pro zotavení a navíc jste v operačním systému
definován jako jediný uživatel, pak určitě můžete postrádat rozpoznávání
systému, zda jste do systému přihlášen jako administrátor, abyste mohl Konzolu
pro zotavení spustit. Tuto kontrolu odstraníte v Editoru registru, pokud se
přesunete do klíče Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole, kde vytvoříte novou hodnotu typu DWORD
se jménem SecurityLevel, pokud ovšem již neexistuje. Přiřaďte jí jako údaj
hodnoty 1 a při příštím spuštění Konzoly pro zotavení se vás již na heslo
nebude dotazovat. Údaj hodnoty 0 pak vrátí Konzolu pro zotavení zpět do
standardního stavu.

WINDOWS XP
MP3 soubory v Průzkumníku
Průzkumník ve Windows XP dokáže zobrazit u MP3 souborů řadu dalších velmi
zajímavých informací. Stačí klepnout do menu Zobrazit/
/Podrobnosti. V tomto typu zobrazení pak klepněte pravým tlačítkem myši do
záhlaví libovolného sloupce. Tam si můžete vybrat řadu sloupečků s parametry,
které se týkají MP3 souborů, jako jsou například Název, Interpret, Žánr či
Přenosová rychlost. Tyto informace Průzkumník získává z ID3 tagů, pokud MP3
soubor ovšem takové má. Fungují i tagy verze 1 nebo 2.

WINDOWS 2000/XP
Výběr tiskárny
Ve Windows jste si nainstalovali několik tiskáren. Jedna z nich je definována
jako výchozí, neboť tak to operační systém vyžaduje. Pokud nyní v nějaké
aplikaci, kupř. ve Wordu, klepnete na ikonu tiskárny, vytiskne se požadovaný
dokument přímo na standardně definované tiskárně. Pokud si však chcete vybrat,
na které tiskárně chcete dokument vytisknout, pak stiskněte klávesovou zkratku

. Zmíněná klávesová zkratka je nezávislá na typu aplikace, takže
dialogové okno pro výběr tiskárny a nastavení parametrů tisku se objeví u
každého programu, který tisk umožňuje.

WINDOWS 98/ME/2000/XP
Vyhledání ovladače
Při instalaci ovladače zobrazí Windows dialogové okno rozdělené na dvě
poloviny: vlevo je seznam výrobců hardwaru, vpravo se nacházejí popisy
zařízení. U dlouhých seznamů se dostanete ke hledanému ovladači rychleji, pokud
klepnete do některé z polovin seznamu a zadáte počáteční písmena výrobce nebo
zařízení.

WINDOWS 98/ME/2000/XP
Ukončení programu
Ukončení programu lze provést nejen klávesovou zkratkou nebo
klepnutím na křížek v pravém horním okraji okna aplikace. I na levém okraji
okna je možnost, jak program ukončit pokud poklepete na ikonu programu právě v
levém horním rohu.

WINDOWS 98/ME/2000/XP
Hromadné spuštění programů z nabídky Start
Z nabídky Start lze spustit několik programů najednou, aniž byste vždy museli
znovu otevírat nabídku Start. Stačí při klepání na ikony programů jednoduše
držet klávesu .

WINDOWS XP
Úlohy bez Správce úloh
Jako správce systému můžete ostatním uživatelům počítače zakázat spuštění
Správce úloh. Ovšem je třeba nejprve do registru načíst segment registru
odpovídající každému uživateli. Proto spusťte Editor registru, označte klíč
Hkey_Users a klepněte do menu Soubor/Načíst podregistr a otevřete složku s
profilem uživatele - ta se nachází ve složce Documents and Settings. Zde
vyberte skrytý soubor NTUSER.DAT. Načtenému segmentu pak přiřaďte jméno
uživatele. Dále vytvořte pokud již neexistuje - klíč Hkey_Users\ jméno>\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\System a v něm vytvořte novou hodnotu typu DWORD s
názvem DisableTaskMgr. Jako údaj hodnoty zadejte 1, čímž zakážete spuštění
Správce úloh. Nakonec postupně označte klíče Hkey_Users\
a klepněte do menu Soubor/Uvolnit podregistr, abyste dané
uživatele uvolnili. Všechny provedené změny se projeví až po příštím přihlášení
daného uživatele.

WINDOWS XP
Nová aktivace Windows
Pokud se vám nedaří aktivace Windows XP, protože Windows každého uživatele
okamžitě odhlásí, aniž by mu aktivaci umožnila, pak pomůže opravná instalace
Windows. Spusťte počítač z instalačního CD disku Windows. Po zobrazení
licenčního ujednání rozpozná instalační program existující instalaci Windows.
Vyberte ji a stiskněte klávesu . Tím existující instalaci opravíte a můžete
ji znovu aktivovat. Pouze je nutné znovu instalovat poslední Service Pack a
nejnovější aktualizace. Opravná instalace totiž přepíše novější systémové
soubory těmi z instalačního CD, což může do velké míry ohrozit bezpečnost
počítače, zvláště pokud je trvale připojen k internetu.

WINDOWS XP
Nabídka Start
Položky v nabídce Start odpovídající právě nainstalovaným programům se ve
Windows XP zobrazují odlišnou barvou pozadí. Pokud toto označení vnímáte spíše
jako obtěžující než jako užitečné, můžete se ho zbavit ponořením do labyrintu
různých menu. Musíte je totiž vypnout v Ovládacích panelech, kde poklepete na
ikonu Hlavní panel a nabídka Start. V dialogovém okně se přesuňte na záložku
Nabídka Start, zde stiskněte tlačítko Vlastní a na záložce Upřesnit zrušte
zatržítko u položky Zvýraznit nově nainstalované programy.

WINDOWS XP
Výpis seznamu aktualizací
Pokud máte v systému nainstalovaný Service Pack 2, pak applet Přidat nebo
odebrat programy v Ovládacích panelech dokáže kromě nainstalovaných běžných
programů zobrazit i seznam aktualizací nainstalovaných v počítači. Při
standardním nastavení se žádné nainstalované aktualizace nezobrazují, a to
proto, aby byl seznam nainstalovaných aplikací přehlednější. Ovšem stačí
umístit u horního okraje okna zatržítko u položky Zobrazit aktualizace a
Windows okamžitě seznam aplikací rozšíří o všechny nainstalované updaty.